Bekendmakingen week 3

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Capucijnengang, het herbestemmen van het rijksmonumentale gedeelte van de voormalige bioscoop tot 2 woningen, 18-0030WB, 4-1 (WB01)

6211 **, Polverpark kavel 8, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het vergroten van een raam in de achtergevel, 17-2177WB, 9-1 (WB02)

6211 CA, Kleine Gracht 35-37, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-0023WB, 4-1 (WB01)

6211 CC, van Hasseltkade 16 tot en met 16C, het splitsen van het pand in 4 zelfstandige woningen, 18-0072WB, 9-1 (WB01)

6211 CC, van Hasseltkade 17, het verbouwen van de werkplaats in 7 zelfstandige woningen, 18-0092WB, 9-1 (WB01)

6211 CC, van Hasseltkade 18, het herinrichten van het pand met 4 zelfstandige woningen, 18-0085WB, 9-1 (WB01)

6211 EA, Leliestraat 5, het wijzigen van de horecafunctie met bovenwoningen naar 20 zelfstandige wooneenheden, 18-0115WB, 10-1 (WB01)

6211 EA, Leliestraat 5-11, het wijzigen van de horecafunctie met bovenwoningen naar 20 zelfstandige wooneenheden, 18-0057WB, 9-1 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 5, het wijzigen van de winkelpui en het aanbrengen van gevelreclame, 17-2532WB, 4-1 (WB02)

6211 EM, Hoenderstraat 18 en 20, het realiseren van een winkel op de begane grond en het realiseren van 6 zelfstandige wooneenheden op de verdiepingen, het plaatsen van dakkapellen, gevelrenovatie en nieuwe puien, 18-0081WB, 9-1 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 25, het realiseren van 2 appartementen en 6 studentenkamers en ook het restaureren van de gevels, 18-0148WB, 10-1 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 22, het vernieuwen van het kozijn en de dakkapel, 18-0109WB, 9-1 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 9B, het toevoegen van 2 kamers bij de al 7 bestaande kamers, 18-0059WB, 9-1 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 23, het veranderen van de bestaande in-/uitrit voor een elektrisch voertuig, 17-2303WB, 10-1 (WB03)

6211 JP, Sint Pieterstraat 72, het vestigen van een Coop supermarkt, 18-0111WB, 9-1 (WB01)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 5, het legaliseren van 4 woningen, 17-2540WB, 8-1 (WB02)

6211 LR, Tongersestraat 78, het realiseren van tuinmuren en een carport, 17-2160WB, 9-1 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 2, het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen Klevarie-terrein, 17-2164WB, 5-1 (WB03)

6211 NG, Koningin Emmaplein 3, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0117WB, 10-1 (WB01)

6211 NK, Calvariestraat 62, het splitsen van de woning in 2 appartementen, 18-0073WB, 9-1 (WB01)

6211 NK, Calvariestraat 62, het splitsen van de woning in 2 appartementen, 18-0124WB, 10-1 (WB01)

6211 NT, Jekerstraat 36, het verbouwen van een woonhuis naar een studentenhuis met 4 wooneenheden, 18-0079WB, 9-1 (WB01)

6211 NZ, Kommel 8B, het legaliseren van kamerverhuur (3 kamers), 18-0084WB, 9-1 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 40, het toevoegen van een appartement, 18-0075WB, 9-1 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 40, het toevoegen van een appartement, 18-0123WB, 10-1 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 84A, het wijzigen van kantoor naar woningen, 18-0067WB, 9-1 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 94B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-0078WB, 9-1 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 94B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-0137WB, 10-1 (WB01)

6211 PP, Statensingel 165ABCD, het splitsen van de woning, 18-0129WB, 10-1 (WB01)

6211 PR, Statensingel 179, het omzetten van een woonhuis naar wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 18-0076WB, 9-1 (WB01)

6211 PR, Statensingel 179, het omzetten van een woonhuis naar wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 18-0134WB, 10-1 (WB01)

6211 PR, Statensingel 185, het verbouwen van de bestaande stallingsruimte op de begane grond tot 4 zelfstandige wooneenheden, 18-0082WB, 9-1 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 84, het splitsen van de woning, 18-0096WB, 9-1 (WB01)

6211 RV, Capucijnengang 8, de herbestemming van het rijksmonumentale gedeelte van de voormalige Lumière tot 2 woningen, 18-0074WB, 9-1 (WB01)

6211 SR, Grote Gracht 23 - 25, het omzetten van woningen naar kamergewijze verhuur, 18-0063WB, 9-1 (WB01)

6211 SX, Grote Gracht 38, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2265WB, 4-1 (WB03)

6211 TE, Sint Servaasklooster 22, het aanbrengen van luiken voor 4 ramen aan de voorgevel op de begane grond, 18-0032WB, 5-1 (WB01)

6211 XN, Charles Vos-cour 5, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0106WB, 9-1 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1C01, het wijzigen van de functie, 17-2239WB, 4-1 (WB02)

6213 BJ, Cannerweg 134B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0083WB, 9-1 (WB01)

6213 BJ, Cannerweg 134B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0118WB, 10-1 (WB01)

6213 BT, Aramislaan 69, het verbouwen en uitbreiden van een verouderde bungalow, 18-0036WB, 5-1 (WB01)

6213 GB, Tongerseweg 135, het inbouwen van 257 zelfstandige studentenwoningen en voorzieningen in het voormalig Bonnefantencollege, 17-1349WB, 18-1 (WB05)

6213 GL, Emilionlaan 20, het uitbreiden van het pand, 18-0049WB, 8-1 (WB01)

6213 HE, Pletzersstraat 3B, het kappen van 2 bomen, 18-0035WB, 5-1 (WB01)

6213 JL, Montenakerbank 12, het realiseren van een trapsparing in de woning, 18-0037WB, 6-1 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 58B, ‘het legaliseren van de woningsplitsing’ omzetten naar ‘het vergunnen van kamergewijze verhuur van het pand in de vorm van 4 kamers’, 18-0086WB, 9-1 (WB01)

6214 BE, Tongerseweg 252A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0068WB, 9-1 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 7, het legaliseren van de kamergewijze verhuur voor 5 kamers, 18-0133WB, 10-1 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 7, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0055WB, 9-1 (WB01)

6215 EH, Tacitushof 9, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 18-0039WB, 8-1 (WB01)

6215 EL, Remushof 11, het kappen van 2 bomen, 18-0008WB, 8-1 (WB02)

6215 GH, Vergiliushof 15B, het omzetten van een woning in kamerverhuur voor 4 studenten, 18-0060WB, 9-1 (WB01)

6215 XH, Plutohof 37, het kappen van een dennenboom, 17-2587WB, 5-1 (WB02)

6216 BT, Via Regia 135C, het omzetten van de woning in kamerverhuur voor 3 of 4 personen, 18-0097WB, 9-1 (WB01)

6216 BT, Via Regia 135C, het omzetten van de woning in kamerverhuur voor 3 of 4 personen, 18-0136WB, 10-1 (WB01)

6216 VW, Opalinestraat 57, een aanvraag voor kamergewijze verhuur, 18-0061WB, 9-1 (WB01)

6217 **, Antoon van Elenstraat, AA093501042, 18-0003BM, 28-12-2017 (BM03)

6217 KB, Sint Annalaan 50, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0065WB, 9-1 (WB01)

6217 KB, Sint Annalaan 50, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0113WB, 10-1 (WB01)

6217 KC, Sint Annalaan 62A, het plaatsen van 2 lateien boven de verhoogde deuropening, 18-0027WB, 4-1 (WB01)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 30A, het wijzigen van 1 appartement in 2 appartementen, 18-0112WB, 10-1 (WB01)

6217 NH, Frans van de Laarplein 3, het vervangen van de naamsaanduiding (reclame) middels folie, 17-2536WB, 4-1 (WB02)

6219 NT, Sortieweg 39, het intrekken van de omgevingsvergunning milieu 2017-205110, 17-1970WB, 4-1 (WB07)

6219 NT, Sortieweg 39, het verplaatsen van de BASF-server van gebouw 02 naar gebouw 08, 18-0044WB, 8-1 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 47 en 47B, het herinrichten tot 6 studentenwoningen, 18-0056WB, 9-1 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 3 - 4, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0139WB, 10-1 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 3 - 4, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0141WB, 10-1 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 18, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0071WB, 9-1 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 18, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0125WB, 10-1 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 31B-31C-31D, het legaliseren van de woningsplitsing van de bovenwoning in 3 woningen, 18-0045WB, 8-1 (WB01)

6221 EE, Rechtstraat 5A, het legaliseren van vier en toevoegen van zes wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 18-0054WB, 9-1 (WB01)

6221 GD, Heugemerweg 11, het kantoorpand verbouwen naar 4 stuks appartementen/werkruimte, 18-0093WB, 9-1 (WB01)

6221 GE, Heugemerweg 35A, het toevoegen van een extra verhuurbare kamer, 18-0095WB, 9-1 (WB01)

6221 JR, Boschcour 20, het splitsen van 1 van de 4 appartementen in 3 studio's, 18-0138WB, 10-1 (WB01)

6222 EB, Dolmansstraat 39, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 18-0066WB, 9-1 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 38, het plaatsen van een reclamezuil, 18-0031WB, 4-1 (WB01)

6222 VL, Kasteel Kessenichstraat 43A01 en Nazarethweg 5, het vergroten en splitsen van de woning zonder uitbreiding, 18-0064WB, 9-1 (WB01)

6222 VL, Kasteel Kessenichstraat 43A01 en Nazarethweg 5, het vergroten en splitsen van de woning zonder uitbreiding, 18-0126WB, 10-1 (WB01)

6224 BX, Professor Scholsstraat 13 tot en met 19, het verduurzamen van de woning huisnummer 17 en ook spouwisolatie bij de huisnummers 13, 15, 17 en 19, 18-0022WB, 4-1 (WB01)

6224 CG, Professor Roerschstraat 11, het vervangen van de dakvensters, 17-2317WB, 10-1 (WB02)

6224 EH, Koningsplein 121, het uitbreiden van de woning met 5 kamers naar 6 zelfstandige woonunits, 18-0128WB, 10-1 (WB01)

6224 EH, Koningsplein 121, het verbouwen en uitbreiden van de woning van 5 kamers met gezamelijke voorzieningen naar 6 zelfstandige woonunits, 18-0099WB, 9-1 (WB01)

6224 EH, Koningsplein flat 101, het uitdiepen van de bestaande kelder en het toevoegen van een trapgat, 18-0105WB, 9-1 (WB01)

6224 EX, Burgemeester Hennequinstraat 70, het kappen van een boom, 18-0043WB, 8-1 (WB01)

6224 GS, Frankenstraat 134B, het legaliseren van een dakterras en afscheidingen op het dakterras, 17-1880WB, 4-1 (WB02)

6224 JA, Scharnerweg 37A, het verbouwen van de woning met kantoor tot 3 appartementen, 18-0127WB, 10-1 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 41, het kappen van 2 bomen, 18-0014WB, 4-1 (WB02)

6224 JA, Scharnerweg 47, het kappen van 5 bomen, 18-0029WB, 4-1 (WB01)

6224 KE, Oranjeplein 36A, het verbouwen van een kantoor naar een woning, 18-0062WB, 9-1 (WB01)

6224 KV, Oranjeplein 104, het splitsen van de bestaande woning naar 3 woningen, 18-0091WB, 9-1 (WB01)

6224 KV, Oranjeplein 104, het splitsen van de woning, 18-0116WB, 10-1 (WB01)

6224 LE, Heerderweg 44A en 44B, het verbouwen van het café tot woning en het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0058WB, 9-1 (WB01)

6224 LE, Heerderweg 44A en 44B, het verbouwen van het café tot woning en het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0135WB, 10-1 (WB01)

6225 GA, Laurierhoven 1H, het plaatsen van een erfafscheiding rondom de nieuwbouwwoning, 18-0150WB, 10-1 (WB01)

6226 BA, Bergerstraat 73, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0100WB, 9-1 (WB01)

6227 AM, Demertstraat 39, het verbouwen van het woonhuis tot 5 zelfstandige wooneenheden, 18-0089WB, 9-1 (WB01)

6227 AT, Demertstraat 110, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1989WB, 10-1 (WB02)

6227 BR, Dorpstraat 130, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0090WB, 9-1 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 130, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0114WB, 10-1 (WB01)

6227 RZ, Langwaterstraat 42, het kappen van een conifeer, 18-0052WB, 8-1 (WB01)

6227 SR, Oude Kerkstraat 8, het toevoegen van 1 extra kamer voor kamergewijze verhuur, 18-0121WB, 10-1 (WB01)

6229 BC, Oude Maasstraat 91, het splitsen van de bestaande woning naar 3 woningen, 18-0094WB, 9-1 (WB01)

6229 EA, Jac Thijssedomein 8, het vervangen van de asbesthoudende platen door kunststofplaten, 18-0149WB, 10-1 (WB01)

6229 GN, Dopplerdomein 29, het omzetten van de woning naar maximaal 4 kamers, 18-0069WB, 9-1 (WB01)

6229 VN, Gronsvelderweg 90, het ombouwen van 2 natuurgrasvelden naar 2 kunstgrasvelden inclusief verlichting, het ombouwen van 2 natuurgrasvelden in 1 wedstrijdveld zonder verlichting en 1 trainingsveld met verlichting en het aanleggen van extra parkeerplaatsen 17-2262WB, 18-1 (WB05)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

BM03 Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 19 januari zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.