Bekendmakingen week 30

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Boschstraat ongenummerd, het verbouwen en nieuwbouw Brikkegebouw, 17-1480WB, 17-7 (WB01)

6211 AS, Boschstraat 5-7, een functiewijziging van paracommerciële naar commerciële horeca, 17-1004WB, 18-7 (WB03)

6211 AS, Boschstraat 7, het verbouwen en nieuwbouwen van poppodium Muziekgieterij, 17-1330WB, 13-7 (23)

6211 AV, Boschstraat 69-71, het verbouwen van het gebouw tot hotel, 16-2882WB, 17-7 (WB07)

6211 AX, Boschstraat 70, het legaliseren van de wijziging van de linnenberging tot hotelkamer, 16-2191WB, 17-7 (WB07)

6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van zonnepanelen, 17-0585WB, 13-7 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 49 en 50, het aanbrengen van 2 terrasheaters tegen de gevel, 17-1477WB, 17-7 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 6, het vervangen van een enkelzijdige en dubbelzijdige reclame (logo) aan de voorgevel, 17-1458WB, 14-7 (WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 8, het aanpassen van de kelder en begane grond voor een winkelfunctie, 17-1079WB, 18-7 (WB02)

6211 KV, Kapoenstraat 5a tot en met 5c, het plaatsen van een plaquette ter nagedachtenis aan Nicolas Beaurieux, 17-1155WB, 18-7 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne terrein, kapvergunning Tapijn fase 1, 17-1462WB, 14-7 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 84, het (voornemen tot) intrekken van de verleende omgevingsvergunning, 17-1399WB, 14-7 (WB13)

6211 RA, Herbenusstraat 5-7, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de gevel, 17-1446WB, 13-7 (WB01)

6211 SW, Grote Gracht 10, het plaatsen van onverlichte gevelletters, 17-1312WB, 12-7 (WB02)

6211 XG, Op de Lijnakker 12, het plaatsen van een zonneknikarmscherm, 17-1486WB, 17-7 (WB01)

6212 **, Schutterijweg ongenummerd te Maastricht, AA093501518, 17-0142BM, 13-07 (BM04)

6212 AV, Sint Lambertuslaan 50, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1488WB, 18-7 (WB01)

6212 EP, Observantenweg 55, het vervangen van de kozijnen, het uitdiepen van de garage en het verwijderen van tussenwanden, 17-1475WB, 17-7 (WB01)

6212 EX, Pater Lemmensstraat 5, het plaatsen van een nieuw kozijn of het bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen, 17-1452WB, 13-7 (WB01)

6213 **, Sint Gerlachuspad, het plaatsen van een nieuw tuinhuis, 17-0209WB, 17-7 (WB02)

6213 CW, Castelmorelaan 36, Boom kappen Castelmorelaan 36, 17-1470WB, 14-7 (WB01)

6213 HL, Monseigneur Vranckenplein 8, het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een koffiecorner, 17-0759WB, 12-7 (WB02)

6215 AC, Tongerseweg 320C, het realiseren van een nieuwe poort voor de privacy eigen erf, 17-1385WB, 12-7 (WB02)

6215 BP, Herculeshof 70, het vestigen van een huidtherapiepraktijk en ICT-servicedesk, 17-0911WB, 12-7 (WB02)

6215 EA, Titanenhof 8, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 17-1441WB, 12-7 (WB01)

6215 ED, Horatiushof 48, Aanvraag omgevingsvergunning Horatiushof 48, 17-1476WB, 17-7 (WB01)

6216 **, Dousberg ongenummerd., de bouw van 60 logiesverblijven en een restaurant Resort Maastricht gebouw H, 17-1440WB, 12-7 (WB01)

6217 HB, Brusselseweg 222, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-1433WB, 12-7 (WB01)

6217 KJ, Statensingel 158, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1493WB, 18-7 (WB01)

6217 LW, Ravelijnstraat 25, het realiseren van een aanbouw aan de bestaande woning, 17-1482WB, 17-7 (WB01)

6217 NJ, Frans van de Laarstraat 2, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-1432WB, 12-7 (WB01)

6218 AV, Malbergsingel 54, het inpandig uitbreiden van de ALDI en het wijzigen van de voorgevel middels het verplaatsen van de entree, 17-0605WB, 13-7 (WB02)

6219 NT, Sortieweg 75, Suzuki Maastricht, 17-1450WB, 13-7 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 2, Uitbreiding Kaboom hotel, 17-1461WB, 14-7 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 1, het legaliseren van de woningsplitsing in een woonhuis en 2 appartementen, 17-1018WB, 12-7 (WB03)

6221 EN, Oeverwal 8A, het realiseren van een microbrouwerij, 17-1431WB, 12-7 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 57, Tijdelijke huisvesting SBO de Opstap, 17-1467WB, 14-7 (WB01)

6222 NM, Ankerkade 154, nieuwbouw bedrijfshal en overkapping, 17-0760WB, 13-7 (WB03)

6222 PC, Klipperweg 32, het oprichten van een bedrijf voor het produceren van Composiet producten, 16-2676WB, 14-7 (23)

6223 **, Op de Bos ongenummerd, het kappen van 13 bomen, 17-1435WB, 12-7 (WB01)

6224 **, Scharnerweg ongenummerd, het kappen van 2 bomen, 17-1444WB, 13-7 (WB01)

6224 HH, Keizer Arnulfstraat 10, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0758WB, 12-7 (WB02)

6225 NB, Molenweg 109, het plaatsen van dakkapellen, 17-1474WB, 15-7 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 9A, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0833WB, 17-7 (WB02)

6226 BL, Padualaan 10, Uitbreiding verbouwing deel van een dubbel woonhuis Maastricht Padualaan 10, 17-1469WB, 14-7 (WB01)

6226 BT, Weth van Caldenborghlaan 34, het vervangen van13 raamkozijnen in de voorgevel en het schilderen van de overige 52 ramen in Ral 9010, 17-1442WB, 12-7 (WB01)

6226 CW, Vredeslaan 5, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, 17-1066WB, 18-7 (WB02)

6226 GD, Concordiastraat 14, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1485WB, 17-7 (WB01)

6226 GV, Burgemeester Cortenstraat 48, het legaliseren van de kamerverhuur voor 5 kamers, 17-0778WB, 12-7 (WB02)

6226 HD, Laan in den Drink 1, het plaatsen van drie tijdelijke units ten behoeve van benodigde kleedruimtes met douches, 17-1448WB, 13-7 (WB01)

6226 HG, Laan in den Drink 4, het realiseren van twee kunstgras voetbalvelden, plaatsen van nieuwe verlichting en aanleggen van een parkeerplaats, 17-0268WB, 13-7 (WB07)

6226 NV, Withuisveld 15, het plaatsen van de bedrijfsnaam op de gevel, 17-1443WB, 12-7 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het realiseren van een luifel bij de entree van hotel van der Valk Maastricht, 17-0827WB, 14-7 (WB08)

6227 BP, Dorpstraat 70 B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1129WB, 18-7 (WB02)

6227 RN, Haspengouw 2 - 2A - 2B, het realiseren van een brandscheiding voor een gesplitste woning, 17-1114WB, 13-7 (WB03)

6228 SH, Hoogbosch 3, het renoveren en uitbreiden van de bestaande woning, 17-1434WB, 12-7 (WB01)

6229 GV, Forum 100, het plaatsen van zwarte pv-panelen aan de zuidgevels, 17-1483WB, 17-7 (WB01)

6229 ZB, Violabeemd 40, het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, 17-1273WB, 18-7 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.