Bekendmakingen week 30

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AV, Boschstraat 69-71, het aanbrengen van verlichting en reclame op de buitengevels, 18-1255WB, 13-7 (WB03)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 16A, het aanbrengen van veranderingen aan bestaande bouwwerken en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 18-1614WB, 18-7 (WB01)

6211 CK, Markt 36, het vervangen van kunststof kozijnen door authentieke houten kozijnen, 18-1617WB, 18-7 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 13, het aanbrengen van een nieuwe gevelreclame en pui, 18-1609WB, 17-7 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 1, het brandveilig gebruik tussen de winkel en wonen, 18-1611WB, 17-7 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 30, het uitbouwen van de begane grond, het schilderen van de gevels en het plaatsen van een nieuwe dakkapel, 18-1197WB, 18-7 (WB03)

6211 JN, Sint Pieterstraat 2, interne verbouwing, 18-1576WB, 12-7 (WB01)

6211 JN, Sint Pieterstraat 28, 28B en 28C, het legaliseren van het gebruik van het pand, 18-1435WB, 18-7 (WB02)

6211 LP, Tongersestraat 40, het intern verbouwen van het bestaande horecapand (restaurant), 18-1599WB, 16-7 (WB01)

6211 LS, Merkatplantsoen ongenummerd, het kappen van 1 boom, 18-1511WB, 13-7 (WB02)

6211 LX, Polvertorenstraat 4, het realiseren van 71 appartementen met 320 parkeerplaatsen stallingsgarage, 18-0734WB, 17-7 (WB03)

6211 NR, Jekerstraat 3, het realiseren van een dakterras, het maken van een doorbraak in een dragende wand en het realiseren van een trapgat en legaliseren kamerverhuur, 18-1090WB, 12-7 (WB03)

6211 PC, Brusselsestraat 79, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1095WB, 13-7 (WB02)

6211 RB, Herbenusstraat 89A, het legaliseren van de gebouwde aanbouw, 18-0920WB, 12-7 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 43-4, het plaatsen dakkapel en interne wijziging ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning, 18-1079WB, 18-7 (WB02)

6211 SB, Breulingstraat 23A-23B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1581WB, 13-7 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 53, het afwijken van het bestaande bestemmingsplan, 18-1222WB, 18-7 (WB03)

6211 TC, Keizer Karelplein 18, het verbouwen van het interieur van het bestaande pand in appartementen, 18-1224WB, 18-7 (WB03)

6212 BG, Sint Monulphusweg 1, het verbouwen van een kantoor naar woning, 18-0748WB, 17-7 (WB02)

6212 EM, Mosasaurusweg 64, het renoveren en uitbreiden van de woning, 18-1577WB, 12-7 (WB01)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, het verondiepen van de natuurplas Enci-groeve, 18-1616WB, 18-7 (WB01)

6214 AR, Volksbondweg 4A, het kappen van 3 sparren in de tuin, 18-1545WB, 17-7 (WB02)

6214 TL, Ruttensingel 32-76 Brouwersweg 57-83 Hyacintenstraat 1A-1B Rozenstraat 2-24, het plegen van onderhoud en verduurzaming van de woningen, 18-1259WB, 17-7 (WB03)

6216 BH, Terra Cottaplein 1D, het wijzigen van de bestemming in het kader van Match, 18-1620WB, 18-7 (WB01)

6216 BP, Porseleinstraat 3, het aanbrengen van buitenreclame op de gevels en het brandveilig gebruik van het gebouw, 18-1562WB, 12-7 (WB01)

6216 GC, Dousbergweg ongenummerd, het realiseren van 36 recreatiewoningen (Fase 5), 18-0951WB, 16-7 (WB02)

6216 GK, Het Wilhelmus 30A en 30L, het oprichten van Dormio Resort Maastricht BV - 2018-202149, 18-0863WB, 17-7 (23)

6217 GG, Petrus Gaginistraat 61, het verlagen van de stoep voor het gebruik van de oprit, 18-1597WB, 16-7 (WB01)

6217 GP, Brusselseweg 103, het uitvoeren van een kleine aanpassing in de constructie voor een vergunningvrije aanbouw, 18-1574WB, 12-7 (WB01)

6217 JL, Antoon van Elenstraat 75, het plaatsen en vergroten van een dakkapel in de voorgevel en achtergevel, 18-1582WB, 13-7 (WB01)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 15 - 17, Sint Odastraat 4, het verbouwen van een monumentaal gebouw en het vestigen van een gezondheidscentrum, 18-1587WB, 16-7 (WB01)

6217 NX, Robert Graaflandlaan 1, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1618WB, 18-7 (WB01)

6217 NX, Robert Graaflandlaan 7, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1619WB, 18-7 (WB01)

6218 EP, Papyrussingel 2, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van groepswoningen, 26-7 (36c)

6218 BE, Arrestruwe 45, aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing voor ondergeschikte detailhandel, 18-1125WB, 18-7 (WB02)

6218 TL, Manteletruwe 4, het gewijzigd uitvoeren van het woningtype B-sp naar Bd-sp op kavel 30 van een eerder aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van 19 woningen, 18-1144WB, 13-7 (WB02)

6218 VX, Laathofruwe 33B tot en met 35K, het vernieuwen van de kozijnen in de zuid-west gevel, 18-1366WB, 12-7 (WB02)

6219 **, Cabergerweg ongenummerd, de realisatie van een milieuperron (afval inzamelstation), 18-1568WB, 12-7 (WB01)

6221 AV, Sint Maartenslaan 9, de omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor het hotel The Green Elephant, 18-0841WB, 26-7 (WB05)

6221 BL, Wilhelminasingel 104, het inpandig verbouwen van het pand en het plaatsen van monumentenglas, 18-0623WB, 17-7 (WB02)

6221 BP, Stationsstraat 8, het aanbrengen van gevelreclame, 18-1161WB, 13-7 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het renoveren, restaureren en verbouwen van het exterieur en interieur van het stationsgebouw Maastricht, 18-1585WB, 13-7 (WB01)

6221 CN, Hoogbrugstraat 19, het verbouwen van de achtergevel en realiseren van een dakterras, 18-0755WB, 12-7 (WB02)

6221 JP, Stenenwal 38 en Plein, het verschuiven van de eenheden in het gebouw, 18-1570WB, 12-7 (WB01)

6221 JR, Boschcour 20, het realiseren van 4 appartementen, 18-1572WB, 12-7 (WB01)

6221 XG, Tischbeinstraat 25, Het vernieuwen van de kozijnen, 18-1591WB, 16-7 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 55, het slopen onder maaiveld van 6 gebouwen en leidingen, 18-1302WB, 13-7 (WB02)

6222 CP, Populierweg 53A, het herinrichten van een bijgebouw, 18-1045WB, 12-7 (WB03)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6A, het plaatsen van 3 vlaggenmasten op eigen terrein, 18-1367WB, 13-7 (WB08)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6B, het aanbrengen van reclame op het pand, 18-1566WB, 12-7 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 51, het uitbreiden van coilhal 1, 18-1608WB, 17-7 (WB01)

6223 BE, Schoolstraat 8, de verbouwing van de horecaruimte Haarderhof, 18-1615WB, 18-7 (WB01)

6223 HD, Brigidastraat 66, het verplaatsen van een bestaande plaquette en een nieuwe plaquette aanbrengen aan de buitengevel, 18-1607WB, 17-7 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 231, het legaliseren van een woningsplitsing, 18-1586WB, 15-7 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 1, een tijdelijke vergunning voor het handhaven van de kantoorfunctie op de begane grond, 18-1145WB, 13-7 (WB03)

6224 KD, hoek Oranjeplein/Prinsesselaan, het kappen van 3 berkenbomen in de voortuin, 18-1583WB, 13-7 (WB01)

6225 XP, Discusworp 4, het plaatsen van 6 vlaggenmasten op sportpark Geusselt, 18-1573WB, 12-7 (WB01)

6225 XS, Geusseltweg 65D, het plaatsen van een buitendeel van de koelinstallatie, 18-1590WB, 16-7 (WB01)

6226 AG, Aldegondaplantsoen 44D, het overkappen van het balkonterras op de 5e verdieping, 18-1592WB, 16-7 (WB01)

6226 BD, Bergerstraat 52, het realiseren van een carport, 18-1594WB, 16-7 (WB01)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 43, het verplaatsen van de aanwezige luchtbehandelingskast en het realiseren van een nieuw zitmeubel op de binnenplaats, 18-1167WB, 16-7 (WB03)

6226 NK, Bemelergrubbe 7, het renoveren van een bijeenkomstgebouw, 18-1228WB, 18-7 (WB03)

6227 AC, Akersteenweg 114, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, 18-1410WB, 17-7 (WB03)

6227 AJ, Philipsweg, het plaatsen van een hekwerk om een tijdelijk luchtmeetstation zuidelijke tunnelmond A2, 18-1602WB, 17-7 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 57, het ophogen van de uitbouw tot volwaardige verdieping, 18-1600WB, 16-7 (WB01)

6227 SZ, Veldstraat 18A, het kappen van 4 bomen, 18-1555WB, 18-7 (WB02)

6229 HJ, Praaglaan 48, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel, 18-1010WB, 12-7 (WB03)

6229 RC, Habitatsingel/Dassenburcht, het nieuw bouwen van een bedrijfspand, 18-1580WB, 13-7 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 30 juli 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.