Bekendmakingen week 31

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CE, Gubbelstraat 32A, het plaatsen van een LED dooslettertekst en een dubbelzijdige uitsteek lichtbak, 17-1034WB, 21-07(WB02 deels verleend)

6211 CL, Markt 58, het aanbrengen van een stalen onderslagbalk op de begane grond in het monumentale pand, 17-1097WB, 21-7 (WB03)

6211 GW, Heggenstraat 9, het renoveren van het bestaande dak, 17-1523WB, 22-7 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 2A, het plaatsen van een reclame, 17-1345WB, 24-7 (WB02)

6211 HJ, Helpoort 1 en 1A, Vijfkoppen 1, 1B t/m 1K, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de gevels van het Pesthuys, 17-1538WB, 25-7 (WB01)

6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 14 en 14B, het restaureren van het rijksmonument en ongedaan maken van de splitsing, 17-1001WB, 19-7 (WB03)

6211 KP, Lenculenstraat 31, het herstellen en renoveren van de gevels, 17-1116WB, 24-7 (WB02)

6211 KP, Lenculenstraat 33, het doen van herstel-/renovatiewerkzaamheden aan de gevel en het schilderen van de kozijnen aan de buitengevel, 17-1117WB, 24-7 (WB02)

6211 KR, Lenculenstraat 4, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1496WB, 19-7 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat 5, het uitbreiden van het woonhuis inclusief het plaatsen van zonnepanelen en het aanleggen van een zwembad, 17-1052WB, 19-7 (WB03)

6211 NW, Kruisherengang 12, het herstellen en renoveren van het Stuersgebouw, 17-1118WB, 21-7 (WB02)

6211 PE, Brusselsestraat 8 B, het legaliseren van woningsplitsing, 17-1505WB, 19-7 (WB01)

6211 PJ, Brusselsestraat 136, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1303WB, 20-7 (WB03)

6211 PP, Statensingel 165, het gedeeltelijk verbouwen van de begane grond, 17-1521WB, 21-7 (WB01)

6211 PS, Zakstraat 1, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1304WB, 20-7 (WB03)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 6, het legaliseren van 7 wooneenheden,dakkapel en 2 doorbraken, 17-1504WB, 19-7 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 49, het kappen van een boom, 17-1536WB, 24-7 (WB01)

6212 BP, Glacisweg 28C, het aanbrengen van een zonwering, 17-0989WB, 20-7 (WB03)

6212 CE, Papenweg 63, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1400WB, 24-7 (WB02)

6212 GH, Jekerschans 67, het ver- en uitbouwen van het woonhuis, 17-1535WB, 24-7 (WB01)

6212 XJ, Mergelweg 68, het uitbreiden van het woonhuis aan de achterzijde en het verhogen van de zij-oprit, 17-1529WB, 24-7 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 20, het verwijderen van de bestaande dakkapel en het plaatsen van 2 nieuwe, 17-1524WB, 22-7 (WB01)

6212 XV, Sint Pietersluisweg 56, het aanpassen van de ontheffing RWSV2015-00001690, 17-1507WB, 20-7 (WB01)

6216 NZ, Glazeniersdreef 54, een verzoek om legalisatie van de afgeweken werkzaamheden, 17-0234WB, 25-7 (WB02)

6217 GX, Brusselseweg 355, het bouwen van een overkapping en berghok, 17-1525WB, 24-7 (WB01)

6217 JB, Sint Lucassingel 71, het verlagen van het trottoir voor het aanleggen van een uitrit, 17-0945WB, 20-7 (WB08)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31C, het realiseren van 5 studentenkamers, 17-0790WB, 25-7 (WB08)

6218 HL, van Akenweg 85, het vervangen van enkele aanbouwen en het renoveren van het woonhuis, 17-1336WB, 19-7 (WB03)

6219 AC, Bosscherweg 250, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 17-1239WB, 19-7 (23)

6219 NB, Stuwweg 20, het innemen van een ligplaats door een woonark, 17-1512WB, 21-7 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, het slopen van het bijgebouw Cokesfabriek, 17-1228WB, 24-7 (WB02)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 44, het inrichten van de zolderverdieping tot woonruimte, 17-1542WB, 25-7 (WB01)

6221 CD, Alexander Battalaan 24, gevelrenovatie, 17-1520WB, 21-7 (WB01)

6221 CX, Wycker grachtstraat 46, het legaliseren van 2 kamers, 17-1500WB, 19-7 (WB01)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, het verbouwen van kantoor naar 6 zelfstandige woningen, 17-0652WB, 21-7 (WB02)

6221 EM, Wycker Pastoorstraat 7 A01, het verbouwen van de brouwtoren, 16-2286WB, 19-7 (WB07)

6222 NM, Ankerkade 154, het nieuwbouwen van een bedrijfshal en een overkapping, 17-0760WB, 19-7 (WB02)

6222 PG, Weert 9, het kappen van 2 bomen, 17-1501WB, 19-7 (WB01)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 28 tot en met 38, het renoveren van 6 woningen, 17-1106WB, 20-7 (WB02)

6223 **, Op de Bos ong., het kappen van 13 bomen, 17-1435WB, 25-7 (WB02)

6223 BA, Tempelstraat 2, het plaatsen van een hekwerk en het realiseren van een uitrit, 17-1499WB, 19-7 (WB01)

6223 HA, Pasestraat 33, het vernieuwen van het dak van de schuur , 17-1543WB, 25-7 (WB01)

6224 AG, Meerssenerweg 257B, het plaatsen van een nieuw hekwerk in de voortuin, 17-1280WB, 19-7 (WB08)

6224 EP, Burg van Oppenstraat 61A en 61B, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1283WB, 21-7 (WB02)

6224 EP, Burg van Oppenstraat 65A en 65B, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1285WB, 21-7 (WB02)

6224 JA, Scharnerweg 1, het legaliseren van een woningsplitsing en het toevoegen van een woning op de begane grond, 17-1517WB, 21-7 (WB01)

6225 AN, Longinastraat 85, het vervangen van de houten spant door een stalen spant, 17-1513WB, 21-7 (WB01)

6226 GD, Concordiastraat 14, het legaliseren van kamerverhuur, 17-1485WB, 21-7 (WB02)

6226 HD, Laan in den Drink ongenummerd, het realiseren van 46 parkeerplaatsen, 17-0819WB, 20-7 (WB02)

6226 HG, Laan in den Drink 4, het uitbreiden van het kantinegebouw met 4 kleedkamers, 17-1449WB, 21-7 (23)

6227 BG, Onder de Kerk 31B, het plaatsen van een dakkapel, 17-1540WB, 25-7 (WB01)

6227 RX, Langwaterstraat 29, het realiseren van een pedicure en schoonheidssalon, 17-1531WB, 24-7 (WB01)

6228 **, Borghaag ongenummerd, het kappen van een boom, 17-1418WB, 21-7 (WB08)

6228 **, Heugemerweg meerdere locaties, de nieuwbouw van 28 woningen, 17-1511WB, 20-7 (WB01)

6229 GL, Bellomontedomein 24 t/m 52 en Plantijndomein 15 t/m 21, het vervangen van de huidige gevelbekleding, 17-1532WB, 24-7 (WB01)

6229 HP, Praaglaan 140, het bouwen van een dakkapel en het maken van een logeerkamer op de zolderverdieping, 17-1530WB, 24-7 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 1, het vervangen van de reclamezuil en van de verwijzingsborden, 17-0956WB, 20-07 (WB02 deels verleend)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.