Bekendmakingen week 31

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AK, Bassin 88, het plaatsen van 6 parasolputjes bij Lumière, 18-1214WB, 19-7 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 76, het realiseren van een nieuw vijfsterrenhotel fase 01, 18-1639WB, 20-7 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 29, het uitbreiden van het brandcompartiment begane grond en 1e verdieping door toevoegen magazijnen aan verkoopruimte, 18-1656WB, 24-7 (WB01)

6211 EK, Muntstraat 22, het vernieuwen van het dak, 18-1628WB, 19-7 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 41B, het vervangen van 2 kozijnen en het verwijderen van de muren tussen de keuken en woonkamer, 18-1285WB, 24-7 (WB03)

6211 ME, Tapijnkazerne 6-11-14, het verbouwen van de gebouwen, 18-1135WB, 23-7 (WB03)

6211 ME, Tapijnkazerne 6-11-14, het maken van doorbraken en slopen van constructieve wanden, 18-1392WB, 23-7 (WB02)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 30, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1666WB, 25-7 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 106, het brandveilig gebruik, 18-1651WB, 24-7 (WB01)

6211 RW, Maagdendries 35, een aanvraag voor het opgangen van een bewakingscamera aan de voorgevel, 18-1657WB, 25-7 (WB01)

6211 SM, Bogaardenstraat 13, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-0663WB, 20-7 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 2 A, het plaatsen van LED tekst op de gevel, 18-1631WB, 20-7 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1F01, het inrichten van een kantoorruimte, 18-0804WB, 25-7 (WB02)

6212 NH, Luikerweg 71, het kappen van een boom (Larix) op het achtererf, 18-1634WB, 20-7 (WB01)

6212 NH, Luikerweg 71, het kappen van een boom (Larix) op het achtererf, 18-1634WB, 25-7 (WB02)

6213 **, Médoclaan/Pletzersstraat, het nieuw bouwen van 39 appartementen, 18-1637WB, 20-7 (WB01)

6215 EG, Drusushof 17, het starten van een eenmanszaak aan huis in handgemaakte babyartikelen, 18-1172WB, 25-7 (WB02)

6216 EG, Brouwersweg 100, het tijdelijk herbestemmen naar 88 niet-zelfstandige wooneenheden voor studentenhuisvesting in gebouwdeel M, verdieping -1, 0 en 1, 18-0653WB, 20-7 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 90, het oprichten van Dormio Resort Maastricht, 18-0864WB, 24-7 (23)

6216 SN, Koperslagersdreef 25B, het legaliseren van kamergewijze verhuur voor 3 studentenkamers, 18-1117WB, 25-7 (WB02)

6216 XS, Keramieksingel 117, het plaatsen van een carport, 18-1642WB, 22-7 (WB01)

6217 KC, hoek Sint Annalaan 62-68 - Via Regia 2-20, het versterken van de uitkragende galerijen, 18-1516WB, 20-7 (WB02)

6217 NM, Henri Jonaslaan 27, NZ093502209, 18-0130BM, 25-07 (BM02)

6218 **, Malbergsingel, het plaatsen van een tijdelijke thermisch verzinkte/RVS kerstboom, 18-1646WB, 23-7 (WB01)

6218 AV, Malbergsingel 74, het wijzigen van de entreepui, 18-1655WB, 24-7 (WB01)

6218 ER, Alde Caerteruwe 13, het verbouwen van de woonwagen, 18-1647WB, 23-7 (WB01)

6218 ER, Alde Caerteruwe 17, het verbouwen van de woonwagen, 18-1242WB, 19-7 (WB02)

6218 NA, Brusselseweg 807, het maken van een aanbouw met daaronder een kelder aan de woning, 18-0545WB, 19-7 (WB02)

6219 NT, Sortieweg 41, het uitbreiden van de opslagloods, 18-1277WB, 24-7 (WB02)

6221 AK, Louis Loyensstraat 22A-22B01-22B02-22C, het legaliseren van de bouwkundige woningsplitsing (4 wooneenheden), 18-1256WB, 24-7 (WB03)

6221 BS, Spoorweglaan 4, het plaatsen van een nieuwe luifel, 18-1298WB, 25-7 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 20, het verplaatsen van buitendeuren en het opschuiven van een brandwerende scheiding en het plaatsen van 2 markiezen, 18-1182WB, 19-7 (WB03)

6221 CB, Alexander Battalaan 45B, een aanvraag brandveilig gebruik voor het uitbreiden van kamerverhuur, 18-1659WB, 25-7 (WB01)

6221 XG, Tischbeinstraat 2, het legaliseren van kamerverhuur, 18-1653WB, 24-7 (WB01)

6222 **, Stroomgebied van de Kanjel en Gelei, het herinrichten van de Kanjel en Gelei Maastricht, 18-1645WB, 23-7 (WB01)

6223 BE, Schoolstraat 8, het renoveren van het dak, 18-1633WB, 20-7 (WB01)

6224 **, Mondragonstraat , NZ093501183, 18-0152BM, 19-07 (BM01)

6224 **, Stadhouderstraat, NZ093501183, 18-0151BM, 19-07 (BM01)

6224 JH, Scharnerweg 44A, het wijzigen van de pui, 18-1663WB, 25-7 (WB01)

6224 LJ, Heerderweg 146, vernieuwbouw van een bedrijfsruimte, 18-1641WB, 21-7 (WB01)

6226 CV, Churchilllaan 10, het plaatsen van een mogelijk verdiepte fietsenberging in de voortuin, 18-0819WB, 19-7 (WB08)

6226 NK, Bemelergrubbe 7, het plaatsen van een keten/containers, 18-1640WB, 20-7 (WB01)

6227 RR, Burghtstraat 25, het wijzigen van de bestemming van restaurant en hotelfunctie naar restaurant en woonfunctie, 17-1159WB, 19-7 (WB17)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden 1 t/m 20, het slopen van 20 woningen, 18-1064WB, 20-7 (WB02)

6229 **, Hoek Habitatsingel - Dassenburcht, het oprichten van een bedrijf, 18-1630WB, 24-7 (23)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17 Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM02 Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.