Bekendmakingen week 32

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Lindenkruis ongenummerd, het kappen van 6 bomen, 18-1512WB, 26-7 (WB02)

6211 AN, Hoogbeeltplein 168, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1293WB, 26-7 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 30, het kappen van een Es, 18-1427WB, 26-7 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 30, het slopen van het pand ter realisering van een nieuw pand, 18-1307WB, 31-7 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 30, het verbouwen van het pand tot bowlingbaan, 18-1217WB, 31-7 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 30A, het oprichten van een bedrijf met 14 bowlingbanen, Prison Island escaperoom voor 70 personen en restaurant, 18-1423WB, 27-7 (23)

6211 EX, Het Bat 1, het vervangen van de 2 zonneschermen aan de voorzijde van het pand, 18-1211WB, 26-7 (WB03)

6211 GX, Minckelersstraat 22, het verbouwen van de garage tot winkel, 18-1510WB, 27-7 (WB02)

6211 JG, Lang Grachtje 16, het aan de voor- en achterkant op de begane grond en eerste verdieping vervangen van de bestaande houten kozijnen door nieuwe houten kozijnen, 18-1154WB, 1-8 (WB02)

6211 JK, Looiersgracht 3, het intern verbouwen van het pand en het vernieuwen van de pui aan de achterzijde, 18-1703WB, 31-7 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 1, het openen van het schietgat in de bestaande walmuur, 18-1382WB, 1-8 (WB02)

6211 LL, Tongersestraat 25, het wijzigen van de bestemming in droge horeca, 18-1689WB, 29-7 (WB01)

6211 LM, Tongersestraat 31, het verbouwen van een snackbar naar een afhaal pizzeria, 18-1688WB, 29-7 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 53, het afwijken van het bestaande bestemmingsplan, 18-1222WB, 31-7 (WB02)

6212 BE, Aylvalaan 50, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, 18-1209WB, 1-8 (WB03)

6212 ND, nabij Schutterijweg 1, het realiseren van een tijdelijk keer-/parkeervlak, 18-1225WB, 27-7 (WB03)

6214 AP, Volksbondweg 23B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur (4 kamers), 18-0763WB, 31-7 (WB02)

6214 SV, Ruttensingel 156, het verbouwen van de voormalige winkel/slagerij tot woning met buitenruimte, 18-1360WB, 31-7 (WB03)

6215 GJ, Vergiliushof 49A, het splitsen van de woning voor kamergewijze verhuur in 3 wooneenheden, 18-0925WB, 27-7 (WB02)

6215 JC, Veldwezeltstraat 24, het uitbreiden van de vergunning Tweewielerservice Verhulst, 18-1708WB, 1-8 (WB01)

6216 BP, Aesculaapstraat richting Porseleinstraat 3, het aanleggen van een in-/uitrit voor parkeerplaatsen, 18-1176WB, 31-7 (WB02)

6216 BV, Via Regia 143C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1685WB, 27-7 (WB01)

6216 EC, Keurmeestersdreef 101A-119A , het vervangen van de luifel boven de winkels, 18-1371WB, 1-8 (WB03)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het plaatsen van een condensor op het dak, 18-1188WB, 1-8 (WB03)

6216 EG, Brouwersweg 100, het verbouwen van gebouw F4 en tijdelijk herbestemmen tot wooneenheden t.b.v. kamerverhuur, 18-1262WB, 1-8 (WB02)

6216 NT, Glazeniersdreef 59, het renoveren van de garage, 18-1690WB, 29-7 (WB01)

6216 RW, Schaliedekkersdreef 44C, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-1175WB, 27-7 (WB02)

 6218 **, van Akenweg tegen de Zouwweg, het herplaatsen van een veldkruis, 18-1686WB, 28-7 (WB01)

6218 SH, Kurasruwe 36, het kappen van een boom (wilg) in de achtertuin, 18-1682WB, 27-7 (WB01)

6221 **, Griend, het kappen van 5 bomen (noodkap als gevolg van de vitaliteit van de bomen en risico's voor de omgeving), 18-1676WB, 26-7 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 24, het herinrichten van de kookstudio, 18-1672WB, 26-7 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 83, het legaliseren van de woningsplitsing van de bovenwoning in 3 appartementen, 18-1126WB, 27-7 (WB03)

6221 EN, Oeverwal 3, het wijzigen van de garage (wijziging bouwvergunning 17-1575WB), 18-1346WB, 31-7 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 1, het uitbreiden van het hotel met 30 executive kamers, 18-1714WB, 1-8 (WB01)

6221 SE, Diverse percelen van Woningstichting Servatius binnen gemeente Maastricht, het uitvoeren van kapwerkzaamheden aan bomen welke afgekeurd zijn op basis van visuele boomveiligheidscontrole, 18-1556WB, 30-7 (WB02)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 43, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1695WB, 31-7 (WB01)

6223 EP, Op de Bos 300 te Maastricht, NZ093500366, 18-0155BM, 24-07 (BM01)

6223 HD, Brigidastraat 66, het verplaatsen van een bestaande plaquette en een nieuwe plaquette aanbrengen aan de buitengevel, 18-1607WB, 1-8 (WB02)

6224 GC, Marconistraat 45C, het plaatsen van een airco-buitenunit, 18-1159WB, 31-7 (WB02)

6224 JX, Adelbert van Scharnlaan 200 te Maastricht, NZ093500053, 18-0080BM, 27-07 (BM04)

6224 KB, Nassaulaan 14E, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1696WB, 31-7 (WB01)

6224 LA, Heerderweg 49A, het legaliseren van kamerverhuur, 18-0778WB, 26-7 (WB02)

6224 LD, Heerderweg 153, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1701WB, 31-7 (WB01)

6227 **, Einsteinstraat, Balkon ondersteuning Einsteinstraat Maastricht, 18-1712WB, 1-8 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 11, het vervangen van 2 kozijnen aan de voorzijde op de 1e verdieping, 18-1339WB, 1-8 (WB02)

6227 TD, Pastoor Heijnenstraat 1, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1386WB, 27-7 (WB02)

6227 TT, Sint Servatiusweg 80, het realiseren van een parkeerplaats in de voortuin, 18-1681WB, 27-7 (WB01)

6228 GJ, Holdaal 49, het aanleggen van een parkeerplaats op het eigen terrein, 18-1520WB, 30-7 (WB02)

6228 SB, Savelsbosch 19, het uitbreiden van het woonhuis met een extra slaapkamer, 18-0784WB, 26-7 (WB08)

6228 SB, Savelsbosch 46, het kappen en rooien van een Catalpa, 18-1692WB, 30-7 (WB01)

6229 AR, Heugemerstraat 271, het legaliseren van een bestaande woningsplitsing in twee zelfstandige woningen en een vergroting van de bestaande uitbouw op de begane grond, 18-0866WB, 30-7 (WB02)

6229 AV, de Beente 15, het renoveren van de BS Anne Frank, 18-1440WB, 26-7 (WB02)

 6229 GB, Forum 100, het verbouwen en uitbreiden van het MECC, 18-1680WB, 27-7 (WB01)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 61, het bouwen van een bedrijfswoning, 18-1697WB, 31-7 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.