Bekendmakingen week 33

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Begijnenstraat - Sint Pieterkade, het restaureren en consolideren van de Poort Waerachtig, 16-1739WB, 3-8 (WB02)
6211 AN, Hoogbeeltplein 138, vergunningverlening kamerverhuur na bezwaar, 16-0440BB, 5-8 (WB17)
6211 AS, Boschstraat 9, het aanbrengen van openbare verlichting, 16-1230WB, 5-8 (WB02)
6211 EN, Kesselskade 63A, het saneren van asbest, 16-2333WB, 5-8 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 6A, het wijzigen naar de bestemming horeca met ondersteunende functie en het plaatsen van een uithangbord aan de gevel, 16-1889WB, 5-8 , (WB02)
6211 EX, Het Bat 12, het aanpassen van het kantoorgebouw tot hotelfunctie, 16-0423WB, 18-8 (WB05)
6211 EX, Het Bat 12, het wijzigen van de interne indeling en gevelindeling begane grond parkeergarage, 16-2332WB, 5-8 (WB01)
6211 EX, Het Bat 2-4, het vervangen van de dakpannen en kozijnen, 16-0928WB, 4-8 (WB02)
6211 HT, Cortenstraat 1A t/m 1D 02, het plaatsen van dakvensters en het wijzigen van de brandcompartimentering, 16-2323WB, 4-8 (WB01)
6211 KA, van Heylerhofflaan 18, het slopen van delen zonder vergunning voor de bouwstop, 16-2327WB, 5-8 (WB01)
6211 KP, Lenculenstraat 3, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1815WB, 4-8 (WB02)
6211 LC, Vrijthof 2, het bouwen van een horecaliftje en het aanbrengen van een terrasheater aan de voorgevel, 16-2349WB, 9-8 (WB01)
6211 LE, Vrijthof 26, het legaliseren van de studio's, 16-1900WB, 5-8 (WB02)
6211 NJ, Calvariestraat 18, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1548WB, 3-8 (WB02)
6211 NM, Sint Nicolaasstraat 41ABC, het legaliseren van drie woningen, 16-1754WB, 3-8 (WB02)
6211 PR, Statensingel 191, het wijzigen van woonhuis in kamerverhuur, 16-1762WB, 9-8 (WB02)
6211 SW, Grote Gracht 26, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2314WB, 3-8 (WB01)
6211 TD, Oude Tweebergenpoort 2, het verbouwen van het pand, 16-2334WB, 5-8 (WB01)
6212 BP, Glacisweg 50, het vervangen van het kozijn aan de voorgevel op de begane grond, 16-2166WB, 3-8 (WB02)
6212 BS, Pastoor Kribsweg 35B, het legaliseren van de woningomzetting, 16-1946WB, 4-8 (WB02)
6212 CR, Burgemeester Ceulenstraat 75, het kappen van een boom, 16-2252WB, 5-8 (WB02)
6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van de badkamer en keuken "fase 1 verbouwing", 16-2306WB, 3-8 (WB01)
6213 **, Bieslanderweg ongenummerd, het kappen van een boom en het afgraven van de bodem, 16-2187WB, 9-8 (WB02)
6213 **, Bieslanderweg, het realiseren van een bergbezinkbassin, 16-2248WB, 5-8 (WB02)
6213 BV, Aramislaan 86, het kappen van een boom, 16-2318WB, 3-8 (WB01)
6214 AH, Brandenburgerplein 13B - 13C - 13D, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2344WB, 8-8 (WB01)
6214 XZ, Javastraat 15, het wijzigen van het kozijn in de zijgevel, 16-2181WB, 5-8 (WB02)
6217 CX, Rondostraat 27, het kappen van een boom, 16-2223WB, 5-8 (WB08)
6217 GV, Brusselseweg 231, het legaliseren van zes wooneenheden, 16-1514WB, 3-8 (WB02)
6217 GX, Brusselseweg 387A, het legaliseren van de kamerverhuur van de bovenwoning, 16-2339WB, 8-8 (WB01)
6217 KJ, Statensingel 188, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamergewijze verhuur, 16-2337WB, 8-8 (WB01)
6217 KP, Victor de Stuersstraat 3 ABC, het legaliseren van de drie woningen, 16-1675WB, 3-8 (WB02)
6218 AA, Symphoniesingel 60, het gedeeltelijk herbouwen van het activiteitencentrum van SGL, 16-2325WB, 4-8 (WB01)
6218 GG, Raffineursdonk 38, het kappen van een berkenboom in de achtertuin, 16-2348WB, 9-8 (WB01)
6221 BL, Wilhelminasingel 100, het plaatsen van een poort, 16-1078WB, 3-8 (WB02)
6221 BT, Stationsplein 29, het verbouwen en renoveren van de AKO Station Maastricht, 16-2025WB, 3-8 (WB02)
6221 CH, Lage Barakken 23A-D, het legaliseren van een kleine achterbouw en het plegen van onderhoud aan een brandscheiding op de eerste verdieping, 16-0295WB, 3-8 (WB02)
6221 CL, Akerstraat 11, het omzetten van bovenwoning naar kamerverhuur, 16-1735WB, 8-8 (WB03)
6221 CM, Hoge Barakken 43, (rectificatie), het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2216WB, 25-7 (WB01)
6221 EC, Wycker Brugstraat 20, het wijzigen van de gevel, 16-1191WB, 5-8 (WB02)
6221 EM, Wycker Pastoorstraat 4, het vervangen van de huidige brandmelders, 16-2311WB, 3-8 (WB01)
6221 KV, Avenue Ceramique 1, het plaatsen van lichtreclame, 16-1873WB, 8-8 (WB08)
6221 TP, Kolpingstraat 8, het legaliseren van de woningsplitsing, het vestigen van kamerverhuur in de bovenwoning en het uitbreiden van de begane grond, 16-1582WB, 8-8 (WB03)
6221 VA, Duitsepoort 11, het wijzigen van de reclame, 16-1516WB, 8-8 (WB08)
6221 VP, Minister Talmastraat 8, het renoveren van de woning, 16-2312WB, 3-8 (WB01)
6222 **, Kanjelzone ongenummerd te Maastricht, AA093502288, 16-0164BM, 05-08 (BM08)
6222 AH, Meerssenerweg 63A en 63C, het verbouwen van de woning naar studentenkamers, 16-2347WB, 9-8 (WB01)
6222 AH, Meerssenerweg 73, het verbouwen van het woonhuis naar een studentenwoning met 4 kamers, 16-2313WB, 3-8 (WB01)
6222 EB, Dolmansstraat 41, het verwijderen van een draagmuur in de woonkamer en het plaatsen van een stalen balk, 16-2324WB, 4-8 (WB01)
6222 NE, Korvetweg 30, het wijzigen van de exploitant, 16-2200WB, 3-8 (23)
6224 **, Adelbert van Scharnlaan, het kappen van bomen inzake het A2-project, 16-1838WB, 9-8 (WB02)
6224 GS, Frankenstraat 138, het verbouwen van de bestaande bovenwoning naar drie woningen, 16-2336WB, 5-8 (WB01)
6225 ER, Hagenstraat 16A, het aanleggen van een uitrit en het bouwen van een garage, 16-1274WB, 5-8 (WB02)
6226 AV, Ambyerstraat Zuid 29, het legaliseren van het omzetten van de woning in kamerverhuur, 16-2034WB, 5-8 (WB02)
6226 DP, Reinier Langhalsstraat 8, het verplaatsen van de afrastering onder de carport, 16-1805WB, 9-8 (WB02)
6226 GE, Concordiastraat 60, het vervangen van de garagepoort door een kozijn met twee openslaande deuren, 16-1736WB, 5-8 (WB03)
6226 GM, Raadhuisstraat 11, het plaatsen van een dakterras, 16-1848WB, 9-8 (WB03)
6227 **, Plein Sint Petrus Banden, het realiseren van een rioolwaterbuffer, 16-2342WB, 8-8 (WB01)
6227 CK, Wethouder Vrankenstraat 22, het kappen van een boom, 16-2316WB, 3-8 (WB01)
6227 TM, Lorentzstraat 48, het aanleggen van een oprit/uitrit, 16-2308WB, 3-8 (WB01)
6227 TN, Max Planckstraat 2, het plaatsen van een schutting, 16-1469WB, 8-8 (WB02)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 4, het vervangen van de houten schuttingen door betonnen schuttingen, 16-2343WB, 8-8 (WB01)
6228 XZ, Rijksweg 60, het plaatsen van een dakcondensor, 16-1884WB, 8-8 (WB03)
6229 **, Joseph Bechlaan ongenummerd, het realiseren van een in- en uitrit, 16-2335WB, 5-8 (WB01)
6229 **, Joseph Bechlaan ongenummerd, het realiseren van een ondergrondse rioolwaterbuffer 2, 16-1343WB, 3-8 (WB02)
6229 VM, Vogelzang 4, het verbouwen van de woning, 16-2338WB, 8-8 (WB01)


Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB17 Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure
BM08 Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf <datum begin ter inzage> zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijnvan zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.