Bekendmakingen week 34

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar  tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AN, Hoogbeeltplein 138, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0616WB, 15-8 (WB02)
6211 BX, Coxstraat 39, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1972WB, 11-8 (WB02)
6211 CC, Kleine Gracht 4 en Van Hasseltkade 19A, het verbouwen van het hotel tot zelfstandige wooneenheden, 16-1773WB, 15-8 (WB03)
6211 CP, Spilstraat 6C10, het slopen van niet constructieve scheidingswanden en het aanwezige systeemplafond, 16-2383WB, 16-8 (WB01)
6211 CR, Nieuwstraat 25, het aanbrengen van gevelreclame, 16-1787WB, 12-8 (WB03)
6211 ED, Kleine Staat 5, het aanpassen van de gevel op de begane grond en het aanbrengen van reclame, 16-2366WB, 15-8 (WB01)
6211 EE, Kleine Staat 18, het wisselen van reclame, 16-1789WB, 11-8 (WB02)
6211 EL, Hoenderstraat 13A, het opleggen van maatwerkvoorschriften, 16-2202WB, 10-8 (28)
6211 ER, Jodenstraat 20, het legaliseren van vier onzelfstandige wooneenheden in de bovenwoning, 16-1561WB, 11-8 (WB02)
6211 JH, Grote Looiersstraat 9, het legaliseren van drie wooneenheden volgens het nieuwe beleid woningsplitsing en omzetting naar kamers, 16-1932WB, 10-8 (WB03)
6211 KP, Lenculenstraat 5D, het plaatsen van twee dakramen, 16-2352WB, 11-8 (WB01)
6211 LD, Vrijthof 20, het realiseren van een hotel, 16-0142WB, 15-8 (WB07)
6211 LE, Vrijthof 31, het vervangen van de Grolsch lichtbak door een Gulpener lichtbak, 16-2371WB, 15-8 (WB01)
6211 LL, Tongersestraat 27, het beginnen van een horeca café op basis van de bestaande functie, 16-0871WB, 15-08 (23)
6211 LX, Polvertorenstraat 4, het gedeeltelijk slopen van de voormalige verpleegstersflat Klevarie, 16-1893WB, 15-8 (WB03)
6211 NE, Hertogsingel 91A, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2995WB, 11-8 (WB02)
6211 PC, Brusselsestraat 93, het plaatsen van zitplaatsen binnen de take away zaak, 16-2360WB, 12-8 (WB01)
6211 PE, Brusselsestraat 8B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1960WB, 10-8 (WB03)
6211 PS, Zakstraat 8, het splitsen van een woning in vier appartementen, 16-1797WB, 10-8 (WB02)
6211 RA, Herbenusstraat 13, het legaliseren van het splitsen van de woning in 11 appartementen, 16-1883WB, 16-8 (WB03)
6211 RA, Herbenusstraat 5, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 16-1878WB, 15-8 (WB03)
6211 RC, Herbenusstraat 97A en 97B, het splitsen van twee woningen in vier appartementen, 16-1704WB, 10-8 (WB02)
6211 RK, Hoogfrankrijk 27, het plaatsen van een nieuwe toegangspoort naar achterterrein, 16-2190WB, 16-8 (WB02)
6211 RS, Capucijnenstraat 74, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 16-1880WB, 15-8 (WB03)
6211 SP, Bogaardenstraat 52, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2012WB, 11-8 (WB03)
6211 XD, Lindenkruishof 21, het plaatsen van een knikarmscherm, 16-2370WB, 15-8 (WB01)
6212 ET, Luikerweg 29, het legaliseren van het dakterras, 16-2359WB, 12-8 (WB01)
6212 XN, Parkweg 20, de tijdelijke vestiging van een dependance van AZC Maastricht locatie Parkweg 20, 16-1816WB, 15-8 (WB03)
6213 **, Tongerseweg ongenummerd  (ter hoogte van nummer 386), het kappen van een boom, 16-2350WB, 10-8 (WB01)
6213 BV, Aramislaan 86, het kappen van een boom, 16-2318WB, 11-8 (WB02)
6214 XC, Bataviaplantsoen 16 en verder, het oprichten van 33 woningen in het plan Nieuwe herontwikkeling Trichterveld gemeente Maastricht, 16-1826WB, 10-8 (WB03)
6216 ED, Keurmeestersdreef 129, het bouwen van twee tijdelijke noodlokalen, 16-1833WB, 16-8 (WB03)
6217 **, Cabergerweg, het kappen van een boom nabij onderdoorgang Hoge-Lage-Fronten (Noorderbrugtracé), 16-2363WB, 12-8 (WB01)
6217 **, Nabij Cantecleerstraat 120A t/m 130B, het kappen van drie bomen, 16-2304WB, 11-8 (WB02)
6217 AS, Finestraat 11, het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding, 16-1697WB, 16-8 (WB03)
6217 GX, Brusselseweg 385B, het realiseren van kamergewijze verhuur, 16-1473WB, 15-8 (WB03)
6217 KB, Sint Annalaan 46A, het wijzigen van de brandcompartimentering, 16-1872WB, 15-8 (WB03)
6217 LB, Orleansplein 22A, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-0886WB, 10-8 (WB02)
6217 LS, Menno van Coehoornstraat 32D, het legaliseren van de woning, 16-1347WB, 16-8 (WB02)
6217 LS, Menno van Coehoornstraat 52, het verbouwen van het pand tot zeven zelfstandige wooneenheden, 16-0750WB, 10-8 (WB02)
6218 **, Florijnruwe ongenummerd, het kappen van twee bomen, 16-2303WB, 11-8 (WB02)
6219 **, Noorderbrug ongenummerd, Noorderbrugtracé, de nieuwe aanlanding van Noorderbrug en plaatsen steilrand viaduct (Kunstwerk A), 16-1814WB, 15-8 (WB02)
6219 AC, Bosscherweg 250, Noorderbrugtracé, het kappen van diverse bomen, 16-1850WB, 12-8 (WB02)
6219 NN, Jaagpad West 10, het legaliseren van de bebouwing op de oever, 16-2380WB, 16-8 (WB01)
6219 NW, Sandersweg 194, een MER beoordelingsplicht, 16-2375WB, 16-8 (WB01)
6221 BH, Wilhelminasingel 91-93, het verbouwen van het kantoor tot negen appartementen, 16-0434WB, 15-8 (WB02)
6221 BR, Stationsstraat 52, het plaatsen van markiezen tegen de gevel, 16-2357WB, 11-8 (WB01)
6221 CL, Akerstraat 11, het omzetten van bovenwoning naar kamerverhuur, 16-1735WB, 16-8 (WB02)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 12B t/m 12D, het aanbrengen van een unit bestaande uit drie brievenbussen in het glasgedeelte van één van de deuren, 16-2353WB, 11-8 (WB01)
6221 EW, Ruiterij 2 t/m 2D03, het aanbrengen van isolerende beglazing in de bestaande kozijnen en deze herschilderen in de huidige kleur, 16-2362WB, 12-8 (WB01)
6221 SX, Kardinaal van Rossumplein 55A, het wijzigen van de functie van de benedenverdieping (van detailhandel naar horeca), 16-2239WB, 12-8 (WB02)
6221 TW, Bloemenweg 96, een kamergewijze verhuur, 16-1414WB, 15-8 (WB03)
6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 11, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1843WB, 12-8 (WB03)
6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 21, het legaliseren van een extra kamer naar aanleiding van een vergunningscheck gesplitste panden, 16-1969WB, 10-8 (WB03)
6222 NE, Korvetweg 24, het oprichten van een bedrijf voor het produceren van parfum, 16-0197WB, 11-8 (23)
6222 NR, Kotterweg 21, het vervangen van de oude handelsreclame voor een nieuwe handelsnaam, 16-2361WB, 12-8 (WB01)
6222 SG, Kasteel Neubourgweg 40, het kappen van twee berken in de tuin, 16-2354WB, 11-8 (WB01)
6223 HA, Pasestraat 31, het wijzigen van de voorgevel, 16-2028WB, 11-8 (WB02)
6224 EM, Voltastraat 30B, het legaliseren van de woningsplitsing van de bestaande bovenwoning, 16-2235WB, 11-8 (WB02)
6224 GS, Frankenstraat 124B, het splitsen van de bovenwoning in zes appartementen, 16-1012WB, 12-8 (WB02)
6224 JB, Scharnerweg 61, het wijzigen van bestemming detailhandel naar horeca (take-away pizza), 16-2355WB, 11-8 (WB01)
6224 JB, Scharnerweg 61, het wijzigen van bestemming detailhandel naar horeca (take-away pizza), 16-2355WB, 16-8 (WB02)
6224 JB, Scharnerweg 91, het wijzigen van de verleende woningsplitsing, 16-2014WB, 12-8 (WB03)
6224 KD, Oranjeplein 1, het beginnen van een lunchroom, winkel, 16-1221WB, 12-8 (23)
6225 AT, Westrand 42, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1996WB, 12-8 (WB02)
6225 ND, Bodemsweg 3A01, het plaatsen van 24 zonnepanelen in de tuin, 16-2358WB, 11-8 (WB01)
6225 XS, Geusseltweg 3B, het plaatsen van drie tourniquets en een luifel en het wijzigen van de indeling van de BG  14-1044WB, 15-3153WB, 10-8 (WB13)
6225 XV, Marathonweg 1, het kappen van twee bomen, 16-2299WB, 11-8 (WB02)
6226 EN, Adelbert van Scharnlaan H 32, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1876WB, 10-8 (WB02)
6227 **, Plein Sint Petrus Banden, het realiseren de CSM-wanden voor een rioolwaterbuffer, 16-2212WB, 12-8 (WB02)
6227 AN, Demertstraat 43, het kappen van een conifeer, 16-2379WB, 16-8 (WB01)
6227 BG, Onder de Kerk 7A, het verbouwen van de huisartsenpraktijk tot woning voor twee studenten, 16-2004WB, 12-8 (WB03)
6227 CL, Steegstraat 39, het opsplitsen van één woning in vier wooneenheden, 16-2374WB, 16-8 (WB01)
6227 TV, Désiré Leesensstraat 25, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2384WB, 16-8 (WB01)
6227 VR, Marcus Tellerstraat 18, het bouwen van een garage en het aanpassen van de bestrating met een afgeschuinde trottoirband, 16-2074WB, 12-8 (WB03)
6227 XW, Oude Molenweg 78, het renoveren van het woonhuis en verbouwen van de kelder tot kantoorruimte, 16-2069WB, 16-8 (WB03)
6228 BJ, Moselborg 25, het kappen van een boom, 16-2372WB, 15-8 (WB01)
6228 GN, Haeskensdaal 6, het plaatsen van een erfafscheiding, 16-2385WB, 16-8 (WB01)
6229 HX, P Debyelaan 25, het plaatsen van een naamsaanduiding met logo op de westingang (Hoofdingang), 16-2381WB, 16-8 (WB01)
6229 PN, Windmolen 6, het plaatsen van keerwanden op het buitenterrein voor de opslag van materialen, 16-2364WB, 12-8 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
28 Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.