Bekendmakingen week 34

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AK, Bassin 88, het plaatsen van 6 parasolputjes bij Lumière, 18-1214WB, 15-8 (WB08)

6211 AX, Boschstraat 70, het aanleggen van hardhouten vlonders, 18-1761WB, 10-8 (WB01)

6211 CL, Markt 59, het plaatsen van doosletters op de gevel en een lichtreclame, 18-1780WB, 14-8 (WB01)

6211 CL, Markt 67, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1028WB, 14-8 (WB03)

6211 ED, Kleine Staat 21, het aanbrengen van gevelreclame, 18-1784WB, 14-8 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 20, het vestigen van een afhaal- en bezorglocatie waar geconsumeerd kan worden, 18-1412WB, 14-8 (WB03)

6211 JC, Achter de Molens 24, het renoveren van het pand, 18-1795WB, 15-8 (WB01)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1806WB, 15-8 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 2, het vestigen van een voedingswinkel op de begane grond van het Eiffelgebouw, 18-1801WB, 15-8 (WB01)

6212 **, ENCI-groeve, ter plekke van de toekomstige overgangszone, het bouwen van een tijdelijk paviljoen voor het aanbieden van horeca aan de bezoekers van de ENCI-groeve, 18-0692WB, 9-8 (WB03)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van een asbest bevattende deur aan de voorzijde van het woonhuis, 18-1754WB, 10-8 (WB01)

6212 NK, Nekummerweg 31, het saneren van asbest van het dakdeel woning en het vernieuwen van de dakpannen idem als eerder uitgevoerde daken, 18-1792WB, 14-8 (WB01)

6213 BP, Musketiersplein 9, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het huis, 18-1417WB, 13-8 (WB02)

6213 CH, d'Artagnanlaan 81, het verbreden van de bestaande oprit, 18-1451WB, 13-8 (WB02)

6213 HH, Pletzersstraat 10B, het vervangen van alle versleten dakpannen, 18-1804WB, 15-8 (WB01)

6214 **, Seringenstraat 7 en Ringovenweg 99, AA093500287, 17-0213BM, 24-8 (BM11)

6215 RR, Pomonahof 72, het kappen van een boom, 18-1777WB, 14-8 (WB01)

6215 VM, Jupiterhof 95, het uitbreiden van het woonhuis, 18-1776WB, 13-8 (WB01)

6216 CG, Brusselsepoort 65, verzoek intrekken verleende omgevingsvergunning 17-0428WB en restitutie legeskosten, 18-0551WB, 15-8 (WB13)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 32, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1796WB, 15-8 (WB01)

6218 RP, Vendelplein 13, het realiseren van een oprit met garage en het kappen of verplaatsen van een boom en klimop, 18-1763WB, 10-8 (WB01)

6219 **, Cabergerweg ter hoogte van nummer 1C en 1 TR, de realisatie van een milieuperron (afvalinzamelstation), 18-1568WB, 14-8 (WB02)

6219 NB, Stuwweg 52, het aanmeren van een woonark, 18-1078WB, 10-8 (WB02)

6221 **, Griend, het kappen van 5 bomen (noodkap als gevolg van de vitaliteit van de bomen en risico's voor de omgeving), 18-1676WB, 9-8 (WB02)

6221 AV, Sint Maartenslaan 11, het kappen van 1 esdoorn, 18-1790WB, 14-8 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 1, gebruiksvergunning brandveilig gebruik voor het Kaboomhotel, 18-1348WB, 23-8 (WB05)

6221 BT, Stationsplein 29, Maastricht, het verrichten van nieuwe servicewerkzaamheden in hal C van de bedrijfshallen van NS, 18-1794WB, 14-8 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 22B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1481WB, 9-8 (WB02)

6221 JK, Sphinxlunet 125C, het plaatsen van een airco, buitenunit, 18-1793WB, 14-8 (WB01)

6222 CJ, Emmausstraat 16, het verlagen van de stoeprand ter hoogte van de oprit, 18-1553WB, 9-8 (WB08)

6222 NZ, Fregatweg 53, het uitbouwen van de bestaande productiehal en het verplaatsen van de bloemsilo, 18-1779WB, 14-8 (WB01)

6223 AD, Bovenstraat 2, het plaatsen van een tuinhuis met overkapping, 18-1764WB, 12-8 (WB01)

6223 BE, Schoolstraat 8, het renoveren van het dak, 18-1633WB, 10-8 (WB02)

6223 EG, Wiegershof 1, het saneren van het dak, 18-1788WB, 14-8 (WB01)

6224 GV, Frankenstraat 200, het maken van een gevelterras, 18-1771WB, 13-8 (WB01)

6226 AW, Ambyerstraat Zuid 69, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1747WB, 9-8 (WB01)

6226 HD, Laan in den Drink 27, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 18-1745WB, 9-8 (WB01)

6226 HR, Akersteenweg 5C, het kappen van 2 bomen, 18-1760WB, 10-8 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 47, het wijzigen van de bestemming, 18-1805WB, 15-8 (WB01)

6227 RR, Burghtstraat 9, het verbouwen van het woonhuis, 18-1460WB, 14-8 (WB03)

6229 **, Bolderikplein, het kappen van een boom, 18-1772WB, 13-8 (WB01)

6229 **/6215 **, Varensdaal-Langendaal en Planetenhof ter hoogte van Basileahof, het kappen van 5 bomen, 18-1762WB, 10-8 (WB01)

6229 **/6215**, Varensdaal-Langendaal en Planetenhof ter hoogte van Basileahof, het kappen van 5 bomen, 18-1762WB, 14-8 (WB02)

6229 EB, Aubeldomein 17, het realiseren van 4 appartementen, 18-1789WB, 14-8 (WB01)

6229 PB, Molensingel 19, het vervangen van de bestaande belettering op de voorgevel, 18-1778WB, 14-8 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM11 Ontwerpbeschikking ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 27 augustus zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM11: Deze plannen liggen vanaf 27 augustus 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.