Bekendmakingen week 35

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sint Pieterskade/stadspark, het kappen van bomen, 18-1845WB, 22-8 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 108, het plaatsen van 7 fluisterstille airco's, 18-1843WB, 22-8 (WB01)

6211 CC, van Hasseltkade 16A-16B-16C, het splitsen van het pand in 4 zelfstandige woningen, 18-0072WB, 21-8 (WB03)

6211 CC, van Hasseltkade 17, het verbouwen van de werkplaats in 7 zelfstandige woningen, 18-0092WB, 21-8 (WB03)

6211 CC, van Hasseltkade 18, het herinrichten van het pand met 4 zelfstandige woningen, 18-0085WB, 21-8 (WB03)

6211 CL, Markt 58, het aanbrengen van handelsreclame op een zichtbare en voor publiek toegankelijke plaats, 18-1840WB, 22-8 (WB01)

6211 CN, Spilstraat 9, het plaatsen van reclame elementen aan de gevel, 18-1323WB, 17-8 (WB02)

6211 EC, Vijfharingenstraat 10, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1817WB, 18-8 (WB01)

6211 EH, Muntstraat 39-41, het verwijderen van de asbesthoudende beplating, 18-1846WB, 22-8 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 35, het aanpassen en opnieuw schilderen van de huidige winkelpui en het vernieuwen van het winkelinterieur, 18-1433WB, 17-8 (WB02)

6211 HW, Hondstraat 1A, het herinrichten van de winkelruimte, 18-1066WB, 16-8 (WB08)

6211 JD, Tafelstraat 16-18, het plegen van onderhoud aan het dak, 18-1820WB, 19-8 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 2, het vestigen van een voedingswinkel op de begane grond van het Eiffelgebouw, 18-1835WB, 22-8 (23)

6212 **, Cannerberg, het plaggen van het grasland bij de Cannerberg, 18-1810WB, 16-8 (WB01)

6212 **, nabij Schutterijweg 1, het realiseren van een tijdelijk keer-/parkeervlak, 18-1225WB, 22-8 (WB02)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 11, het renoveren en verbouwen van het woonhuis, 18-0630WB, 22-8 (WB02)

6212 EG, Perroenweg 25, het verbouwen van de woning, 18-1848WB, 22-8 (WB01)

6213 BV, Aramislaan 82, het kappen van 3 bomen, 18-1813WB, 17-8 (WB01)

6213 EW, Chambertinlaan 22, het kappen van 3 ceders, 18-1831WB, 20-8 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 166, het kappen van 2 coniferen, 18-1833WB, 21-8 (WB01)

6215 GJ, Vergiliushof 39B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1281WB, 17-8 (WB03)

6215 RR, Pomonahof 72, het kappen van een boom, 18-1777WB, 20-8 (WB02)

6216 BH, Terra Cottaplein 1D, het tijdelijk vestigen van kamergewijze verhuur voor project Match, 18-1620WB, 17-8 (WB02)

6217 GP, Brusselseweg 103, het uitvoeren van een kleine aanpassing in de constructie voor een vergunningvrije aanbouw, 18-1574WB, 17-8 (WB02)

6217 KH, Statensingel 150A en 150B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1459WB, 17-8 (WB02)

6218 **, van Akenweg tegen de Zouwweg, het herplaatsen van een veldkruis, 18-1686WB, 16-8 (WB02)

6218 EP, Papyrussingel 2, aanvraag brandveilig gebruik, 18-1823WB, 20-8 (WB01)

6218 EP, Papyrussingel 2, het slopen en nieuw bouwen van het pand, 18-1822WB, 20-8 (WB01)

6219 **, Bosscherweg 177, NZ093502874, 18-0172BM, 16-08 (BM01a)

6219 **, Pastoor Moormanstraat ongenummerd, NZ093501055, 18-0081BM, 28-08 (BM12)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 50-52, de herstelwerkzaamheden van de brandveiligheid, 18-1841WB, 22-8 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 3, het plaatsen van gevelreclame, 18-1272WB, 16-8 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 5 en 6, het maken van een doorbraak naar Cörversplein 6, 18-1547WB, 16-8 (WB02)

6221 JP, Plein 1992 1, het verbouwen van de kantoorvilla (2e en 3e verdieping) tot appartement (appartement index 151), 18-1381WB, 22-8 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 1, het verbouwen van de kantoorvilla (souterrain tot en met 1e verdieping) naar appartement (appartement index 150), 18-1383WB, 22-8 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 1, het verbouwen van kantoor naar woongebouw met 3 appartementen en het toevoegen van drie balkons en een dakterras, 18-1825WB, 20-8 (WB01)

6221 TJ, Minister Aalbersestraat 8, het kappen van 1 boom, 18-1816WB, 17-8 (WB01)

6221 TJ, Minister Aalbersestraat 8, het kappen van 1 boom, 18-1816WB, 20-8 (WB02)

6222 **, Borgharenweg / Sluisdijk, het aanbrengen van een geleiderail, aanpassing Sluisdijk, 18-1829WB, 20-8 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 1, het kappen van een kastanjeboom en een rode beuk, 18-1844WB, 22-8 (WB01)

6222 EL, Sionsweg 74, het kappen van een boswilg, 18-1818WB, 19-8 (WB01)

6222 EL, Sionsweg 74, het kappen van een boswilg, 18-1818WB, 22-8 (WB02)

6222 NE, Korvetweg 31 tot en met 37, het realiseren van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers, 18-1162WB, 21-8 (WB02)

6224 GP, Frankenstraat 177 B / D, het splitsen van de bovenwoning naar 3 woningen en het vestigen van kamergewijze verhuur, 18-0902WB, 20-8 (WB02)

6224 XV, Generaal Hodgesstraat 13, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 18-1400WB, 22-8 (WB02)

6226 AZ, Ambyerstraat Zuid 64, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1837WB, 21-8 (WB01)

6226 GM, Raadhuisstraat 5, het legaliseren van de 4 appartementen, 18-1832WB, 21-8 (WB01)

6226 HR, Akersteenweg 5C, het kappen van 2 bomen, 18-1760WB, 21-8 (WB02)

6227 BL, Dorpstraat 85, het wijzigen van de plaats van de huislift aan de achtergevel, 18-1821WB, 19-8 (WB01)

6229 **, Bolderikplein, het kappen van een boom, 18-1772WB, 16-8 (WB02)

6229 AH, Heugemer Kerkstraat 29, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 15-2135WB, 18-0941WB, 20-8 (WB13)

6229 EG, Randwycksingel 25, het plaatsen van een naambord in de voortuin, 18-1527WB, 21-8 (WB03)

6229 XT, Maasvelderweg 30a-34a-38a, het plaatsen van een viertal airco-buitenunits op maaiveldniveau, 18-1173WB, 17-8 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM12 Instemming ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming (uitgebreide procedure)

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM12: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indien bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.