Bekendmakingen week 36

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 24, het plaatsen van een tijdelijke reclame aan de gevel voor opening en ingebruikname van het gebouw, 17-1731WB, 28-8 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 24, het verdoeken van de bestaande zonneschermen, 17-1712WB, 23-8 (WB01)

6211 CL, Markt 58, het aanbrengen van een stalen onderslagbalk op de begane grond in het monumentale pand, 17-1097WB, 29-8 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 5 - 15, het oprichten van een La Place restaurant in een bestaand pand, 17-1677WB, 24-8 (23)

6211 DT, Mosae Forum 144, het plaatsen van reclame boven de entree en op de gevel zuidzijde, 17-1392WB, 25-8 (WB03)

6211 EJ, Muntstraat 4, het herstellen van de hardstenen voorgevel, 17-1736WB, 29-8 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57 - 58, het realiseren van een restaurant op de begane grond en de verdieping (gedeeltelijk), 17-1734WB, 29-8 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 16 - 18, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1716WB, 24-8-2017 (WB01)

6211 EX, Het Bat 12, het wijzigen van de interne indeling en gevelindeling begane grond parkeergarage, 16-2332WB, 23-8-2017 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 7, het in gebruik nemen van de eerste verdieping als opslagruimte en vergaderlokaliteit, 17-1571WB, 29-8-2017 (23)

6211 JH, Grote Looiersstraat 7, het wijzigen van de functie van de eerste verdieping in een vergaderruimte, 17-1714WB, 23-8 (WB01)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 25, het plaatsen van een douchecel op de 2e verdieping, 17-1324WB, 28-8 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 15, 16, 18, 19, en 25, het slopen van de gebouwen tot 1 meter onder het maaiveld op de Tapijnkazerne, 17-1420WB, 25-8 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne terrein, kapvergunning Tapijn fase 1, 17-1462WB, 24-8 (WB02)

6211 RB, Herbenusstraat 91A, 91B en 91C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1744WB, 29-8 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 37, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca afhaalbedrijf, 17-1726WB, 25-8 (WB01)

6211 TA, Helmstraat 5C06, het maken van een tussenvloer boven de keuken en het vervangen van een vast  kozijn voor een dubbele deur in de achtergevel, 17-1721WB, 24-8 (WB01)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90A, het kappen van 10 dennenbomen, 17-1697WB, 25-8 (WB02)

6212 BL, Glacisweg 19, het splitsen van de woning voor kamerverhuur, 17-0008WB, 25-8 (WB02)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 23, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 17-1012WB, 29-8 (WB02)

6212 CR, Burgemeester Ceulenstraat 85, het kappen van een boom, 17-1735WB, 29-8 (WB01)

6213 BG, Cannerweg 12, het verrichten van graafwerkzaamheden bij het openbaar trottoir voor het vervangen van een rioolbuis, 17-1740WB, 29-8 (WB01)

6213 CW, Castelmorelaan 36, het kappen van een boom, 17-1470WB, 23-8 (WB02)

6213 EG, Médoclaan 180, het wijzigen van de entreeluifel, 17-1659WB, 24-8 (WB02)

6213 EG, Médoclaan 184, het wijzigen van de entree overkapping, 17-1660WB, 24-8 (WB02)

6213 EG, Médoclaan 188, het wijzigen van de overkapping van de entree, 17-1658WB, 25-8 (WB02)

6215 SK, Romeinsebaan 200, het kappen van bomen, 17-1628WB, 24-8 (WB02)

6215 TC, Bononiahof 58, het kappen van 4 bomen, 17-1723WB, 25-8 (WB01)

6216 TR, Klokbekerstraat 74, het wijzigen van de bestemming garage naar kapsalon, 17-1337WB, 24-8 (WB02)

6217 **, Noorderbrug kazemat Ravelijn C, NBT - het gedeeltelijk slopen van kazemat Ravelijn C, 17-1625WB, 23-8 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 284, het kappen van 1 boom, 17-1688WB, 25-8 (WB02)

6218 DA, Drachmenruwe 1, het wijzigen van de bestemming woning in kamerverhuur in het kader van de overgangsregeling voor 4 studenten, 17-1738WB, 29-8 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 33A, het wijzigen van de bestemming souterrain in winkelfunctie en horecafunctie, 17-1242WB, 25-8 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 29, het plaatsen van een smoorspoelen bak vulinstallatie in hal A, 17-1737WB, 29-8 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 1, het legaliseren van de woningsplitsing in een woonhuis en 2 appartementen, 17-1018WB, 23-8 (WB08)

6221 EJ, Rechtstraat 22, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca, 17-1715WB, 24-8 (WB01)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 27, het aanpassen van de brandcompartimentering en het maken van een sparing in de vloer tussen laag 2 en 3, 17-1341WB, 24-8 (WB02)

6222 AG, Meerssenerweg 49, het realiseren van een 4e studio appartement en het wijzigen van de voorgevel, 16-2847WB, 24-8 (WB17)

6223 EA, Baron de Rosenstraat 47, het kappen van 3 coniferen, 17-1668WB, 23-8 (WB02)

6223 GT, Geneinde 45, het bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, 17-1745WB, 29-8 (WB01)

6224 **, Meerssenerweg achterzijde NS Station, het maken van een uitrit met 2 parkeerplaatsen nabij een straatkast met telecomvoorzieningen voor ProRail, 17-1729WB, 28-8 (WB01)

6225 AN, Longinastraat 85, het vervangen van de houten spant door stalen spant, 17-1513WB, 25-8 (WB02)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het brandveilig gebruik van het pand, 17-1742WB, 29-8 (WB01)

6225 BL, van Slijpestraat 87, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 17-1724WB, 25-8 (WB01)

6226 EB, Kapelstraat 28, het wijzigen van de bestemming van winkel naar wonen, 16-3108WB, 28-8 (WB17)

6226 HG, Laan in den Drink 4, het uitbreiden van de kleedaccommodatie Sportpark Heer, 17-1368WB, 25-8 (WB02)

6226 WZ, Gaspeldoorn 23, het kappen van bomen voor het vernieuwen van de tuin, 17-1682WB, 29-8 (WB02)

6227 CN, Electronstraat 1, het plaatsen van een dakkapel, 17-1614WB, 29-8 (WB02)

6227 RR, Burghtstraat 25, het wijzigen van de bestemming van restaurant en hotelfunctie naar restaurant en woonfunctie, 17-1159WB, 29-8 (WB08)

6228 GW, Heyedaal 12, het kappen van een eikenboom, 17-1648WB, 24-8 (WB08)

6229 PM, Watermolen 10, het betrekken van een nieuwe locatie Culinair Talent, 17-1672WB, 29-8 (23)

Verklaring van de categorieën

WB01Aanvraag omgevingsvergunning

WB02Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

23Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.