Bekendmakingen week 37

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 68, het intern verbouwen van de begane grond, 16-2471WB, 5-9 (WB01)
6211 BN, Zwanenstraat 4B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1636WB, 6-9 (WB02)
6211 CH, Markt 3, het plaatsen van reclame aan de voorgevel, 16-2132WB, 6-9 (WB02)
6211 ED, Kleine Staat 5, het aanpassen van de gevel op de begane grond en het aanbrengen van reclame, 16-2366WB, 31-8 (WB02)
6211 EN, Kesselskade 42B, het splitsen van de woning in drie appartementen en het wijzigen van het afvoerkanaal, 16-1313WB, 5-9 (WB08)
6211 HG, Graanmarkt 1, het legaliseren van parasolputjes, 16-1522WB, 1-9 (WB02)
6211 KA, van Heylerhofflaan 18, het verbouwen van de woning, 16-1638WB, 2-9 (WB02)
6211 LS, Abtstraat 4, het realiseren van twee nieuwe voordeuren en woningscheidende wanden, 16-2458WB, 2-9 (WB01)
6211 ND, Hertogsingel 37A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0840WB, 31-8 (WB02)
6211 PC, Brusselsestraat 77, het in oorspronkelijke staat herstellen van een gedeelte van het pand, 16-1831WB, 31-8 (WB02)
6211 PP, Statensingel 147B01, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2194WB, 31-8 (WB03)
6211 RT, Capucijnenstraat 94ABC, het omzetten van twee woningen naar negen wooneenheden, 16-1974WB, 6-9 (WB02)
6211 ST, Grote Gracht 65, het plaatsen van een raam in de zijgevel en het schilderen van de kozijnen en de gevel, 16-2449WB, 1-9 (WB01)
6211 TC, Keizer Karelplein 19, het wijzigen van de bestemming, 16-2198WB, 2-9 (WB03)
6212 BN, Glacisweg 69, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1837WB, 2-9 (WB02)
6212 GE, Jekerweg 98, het verlagen van de stoeprand voor een inrit, 16-2456WB, 2-9 (WB01)
6212 XS, Hoge Kanaaldijk 24C, het plaatsen van twee dakkapellen aan de Maaszijde van het gebouw, 16-2041WB, 5-9 (WB03)
6214 BC, Tongerseweg 82A, het uitbreiden van de bestaande zonnestudio, 16-2056WB, 6-9 (WB02)
6214 BD, Tongerseweg 134, het legaliseren van de wooneenheden, 16-2447WB, 1-9 (WB01)
6214 SV, Ruttensingel 148B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2485WB, 6-9 (WB01)
6214 XZ, Javastraat 35, het realiseren van een verandadak aan de garage, 16-1500WB, 1-9 (WB08)
6215 SJ, Cupidohof 116, het kappen van twee bomen in de voortuin, 16-2427WB, 31-8 (WB02)
6216 ED, Keurmeestersdreef 129, het bouwen van twee tijdelijke noodlokalen, 16-1833WB, 6-9 (WB02)
6216 TJ, Schippersdreef 2A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2483WB, 6-9 (WB01)
6217 HR, Edmond Jasparstraat 34B-54D, het uitvoeren van aanpassingen aan de buitengalerijen en de balkons, 16-2121WB, 6-9 (WB03)
6217 KB, Sint Annalaan 52B, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1608WB, 5-9 (WB03)
6217 KT, Franquinetstraat 35, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 16-1917WB, 6-9 (WB03)
6218 AV, Malbergsingel 6, het verbouwen van de voormalige garage naar oefen- en repetitieruimte, 16-1806WB, 6-9 (WB03)
6219 **, het treffen van geluidisolerende voorzieningen in het Boostenwijkje (Boschpoort) in verband met het wijzigen van de Noorderbrug, 16-2474WB, 5-9 (WB01)
6219 NN, Jaagpad West 15, het legaliseren van de erfafscheiding, 16-2179WB, 6-9 (WB03)
6219 PA, Fort Willemweg 61, revisie omgevingsvergunning (milieudeel) Radium Foam B.V., 16-0109WB, 7-9 (WB07)
6221 BG, Wilhelminasingel 57B, het splitsen van een woning in vier wooneenheden, 16-1802WB, 2-9 (WB02)
6221 BN, Stationsstraat 23, het plaatsen van een onverlicht uithangbord aan de voorgevel, 16-2482WB, 6-9 (WB01)
6221 BT, Stationsplein 27, het inbouwen van een OV-servicewinkel, 16-2470WB, 5-9 (WB01)
6221 CK, Lage Barakken 32, aanvraag woningsplitsing en aanbouw aan de achterzijde van de woning, 16-0325WB, 1-9 (WB02)
6221 CL, Akerstraat 13, het legaliseren van de woningsplitsing en het omzetten naar kamers, 16-2454WB, 1-9 (WB01)
6221 CP, Hoogbrugstraat 43, het oprichten van een horecazaak, 16-2403WB, 2-9 (23)
6221 CX, Wycker Grachtstraat 38 - 40ABC, het renoveren van de bestaande woning tot 2 appartementen, 16-1572WB, 31-8 (WB02)
6221 EM, Wycker Pastoorstraat 4, het vervangen van de huidige brandmelders, 16-2311WB, 5-9 (WB02)
6221 EM, Wycker Pastoorstraat 9B, het bouwen van een bouwwerk, 16-1574WB, 2-9 (WB02)
6221 HE, Raccordement 113A - 119D, het kappen van een boom, 16-2486WB, 6-9 (WB01)
6221 TM, Aalmoezenier Roumenplein 65, het aanbouwen van een garage, het verbouwen van de berging, 16-2189WB, 5-9 (WB03)
6221 VS, Jonkheer Ruysstraat 63, het wijzigen van de eengezinswoning in kamerverhuur, 16-1911WB, 6-9 (WB02)
6222 **, Limmel, het aanleggen van een regenwaterbuffer Jeruzalem, 16-0386WB, 2-9 (WB02)
6222 CT, Populierweg 138, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2064WB, 31-8 (WB02)
6222 EA, Dolmansstraat 13, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2473WB, 5-9 (WB01)
6222 NZ, Fregatweg 48, het plaatsen van een reclamedoek in frame aan de voorgevel, 16-2480WB, 6-9 (WB01)
6224 **, Frankenstraat, het kappen van bomen, 16-2444WB, 31-8 (WB01)
6224 GS, Frankenstraat 138, het verbouwen van de bestaande bovenwoning naar drie woningen, 16-2336WB, 6-9 (WB02)
6224 LA, Heerderweg 33, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2445WB, 1-9 (WB01)
6226 NE, Schandert 4, het vervangen van de bouwvallige loods door een nieuwe loods, 16-1891WB, 2-9 (WB02)
6226 VZ, Habsburgerplein 5, het bouwen van een duiventil, 16-2140WB, 6-9 (WB03)
6227 AC, Akersteenweg 112, de leistenen gevelbekleding vervangen door granieten gevelbekleding, 16-2466WB, 5-9 (WB01)
6227 AN, Demertstraat 55, het veranderen van de brandcompartimentering, 16-2443WB, 31-8 (WB01)
6227 RP, Haspengouw 46, het legaliseren van de woningsplitsing/kamerverhuur, 16-2459WB, 2-9 (WB01)
6227 TX, Désiré Leesensstraat 20, het omzetten van een woning naar kamers, 16-2440WB, 31-8 (WB01)
6229 ES, Universiteitssingel 5, het in gebruik nemen van het gebouw voor onderwijsactiviteiten van Faculty of Health Medicine and Lifesciences, 16-2066WB, 5-9 (23)
6229 ET, Dr Tanslaan 21, de legalisatie van de activiteit Brandveilig gebruiken van het Ronald McDonaldhuis, 16-0880WB, 5-9 (WB07)
6229 GR, Joseph Bechlaan 100, het verbouwen van de bestaande wachtruime tot personeelsruimte en het uitbreiden van de wachtruimte, 16-2446WB, 1-9 (WB01)
6229 HX, P Debyelaan 25, het plaatsen van een naamsaanduiding met logo op de westingang (Hoofdingang), 16-2381WB, 5-9 (WB02)
6229 SC, Rudolf Dieselstraat 62, het wijzigen van de bestemming, 16-2209WB, 5-9 (WB03)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.