Bekendmakingen week 37

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6222**, Mariënwaard nabij Grande Suisse, het kappen van 1 boom, 19-1762WB, 29-8 (WB01)

6218**, nabij Goedendagruwe Zouwdalveste fase 1, het dempen van een bestaande greppel en de aanleg van een groengebied met waterbuffer en wandelpad, 19-1765WB, 29-8 (WB01)

6212**, Recollectenweg, het plaatsen van een hekwerk met poort, 19-1773WB, 30-8 (WB01)

6211 JP, Sint Pieterstraat 60, het herstellen en verankeren van de voorgevel met de zijgevel in verband met de sloop van het belendende pand (64-68), 19-1784WB, 2-9 (WB01)

6211 JP, Sint Pieterstraat 70, het herstellen en verankeren van de voorgevel met de zijgevel in verband met de sloop van belendende panden, 19-1783WB, 2-9 (WB01)

6222**, Balijeweg ongenummerd in Maastricht, NZ093500884, 19-0228BM, 30-08 (BM02)

6219**, Cabergerweg (parkeerplaats Q- park) in Maastricht, NZ093500095, 19-0159BM, 02-09 (BM02)

6219**, Jaagpad Oost ongenummerd in Maastricht, NZ093502958, 19-0239BM, 03-09 (BM01a)

6229**, Schaapbroekweg in Maastricht, NZ093500068, 19-0236BM, 30-08 (BM01a)

6211 BG, Maastrichter Grachtstraat 34D, het verwijderen van een asbesthoudend privacyschot als afscheiding tussen de balkons van huisnummer 34D en 36D, 19-1800WB, 4-9 (WB01)

6211 CK, Markt 38, het aanpassen van de, zonder vergunning aangebrachte, wijziging van het zonnescherm aan de voorgevel van het pand, 19-1770WB, 30-8 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 8, het plaatsen van vier transparante rolluiken aan de binnenzijde van de voorgevel, 19-1801WB, 4-9 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 8, het wijzigen van de gevelreclame, 19-1774WB, 30-8 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 18, het plaatsen van akoestische panelen, roosters en attenuators op en rondom de dakinstallaties ten behoeve van geluidsreductie voor de omliggende woningen, 19-1798WB, 4-9 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 1, het plaatsen van zonneschermen aan de buitengevel, 19-1165WB, 3-9 (WB08)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 13, het verplaatsen van de trap en het maken van een uitbouw op de 1e verdieping en dakraam, 19-1243WB, 3-9 (WB03)

6211 GB, Stokstraat 13, het uitbreiden van het pand, 19-1779WB, 31-8 (WB01)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 9, het renoveren van het dak, 19-1790WB, 3-9 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 17, het vervangen van de bestaande tourniquet, 19-1782WB, 2-9 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 3, het schilderen van de buitendeur Tongersestraat 3, 19-1632WB, 4-9 (WB02)

6211 NJ, Calvariestraat 2B en 2C, het legaliseren van zelfstandige woningen, 19-1481WB, 4-9 (WB02)

6211 PP, Statensingel 155, het renoveren en verbouwen van het pand en splitsen in 3 woningen, 19-1140WB, 29-8 (WB02)

6211 SZ, Grote Gracht 88, het legaliseren van 4 woningen, 19-0508WB, 4-9 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 2A, het vestigen van een restaurant - 2019-205912, 19-1736WB, 29-8 (23)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het verbouwen van het publieksgebied van het politiekantoor, 19-1074WB, 4-9 (WB02)

6212 BG, Sint Monulphusweg 21, het intern verbouwen van de woning, 19-1786WB, 2-9 (WB01)

6212 GC, Jekerweg 48, het plaatsen van een fietsenhok in de voortuin, 19-1781WB, 2-9 (WB01)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van de achterdeur, 19-1679WB, 30-8 (WB02)

6215 TE, Basileahof 46, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-1571WB, 30-8 (WB02)

6216 SH, Bontwerkersdreef 2B-20H, het versterken van de uitkragende galerijvloeren, 19-1768WB, 29-8 (WB01)

6218 AV, Malbergsingel 74, het ophogen van de vloerconstructie bij de laad- en losruimte van de JUMBO, 19-0838WB, 4-9 (WB02)

6219 BC, Tirostraat 4, het verlagen van de stoeprand door de gemeente, 19-1601WB, 30-8 (WB02)

6219 PA, Fort Willemweg 61, Radium Foam uitbreiding terrein 1e fase, 19-1792WB, 3-9 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, het wijzigen van de bestemming van de voormalige gasfabriek in atelier/galerie, 19-1789WB, 3-9 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van het kantoor, 19-1791WB, 3-9 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 9, het vestigen van een Pilates studio, 19-1650WB, 2-9 (WB02)

6221 EL, Rechtstraat 98, het renoveren van het woonhuis, 19-1788WB, 2-9 (WB01)

6223 AD, Bovenstraat 8, het plaatsen van kunststof kozijnen in het inpandige balkon, 19-1761WB, 29-8 (WB01)

6223 CN, van Isendornstraat 21, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel op de 1e verdieping, 19-1778WB, 31-8 (WB01)

6224 GV, Frankenstraat 200, het vergroten van het gevelterras, 19-1573WB, 30-8 (WB02)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 114, het renoveren van de hoevewoning, 19-1767WB, 29-8 (WB01)

6225 HN, Braamhoven 6, het plaatsen van een hekwerk rondom de woning, 19-1795WB, 3-9 (WB01)

6226 EE, Adelbert van Scharnlaan C 1, C 5 en B 9, het kappen van 6 bomen, 19-1797WB, 4-9 (WB01)

6228 CB, Haafkensborg 87, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, 19-1794WB, 3-9 (WB01)

6229 AV, de Beente 82A, het vervangen van de handelsreclame, 19-1718WB, 29-8 (WB02)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 63F-65F, het wijzigen van de brandcompartimenten van de 5e verdieping, 19-1769WB, 30-8 (WB01)

6229 VV, Termileslaan 149, het realiseren van een opbouw op de bestaande bouw en de te plaatsen carport, 19-1772WB, 30-8 (WB01)

6213**, Cannerweg, het kappen van 1 zieke boom, 19-1675WB, 29-8 (WB02)

6217**, Reinaartsingel, het kappen van 1 boom, 19-1760WB, 29-8 (WB01)

6213**, Bieslanderweg, het kappen van 1 berk, 19-1787WB, 2-9 (WB01)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

 

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.