Bekendmakingen week 38

22 september 2016
Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 24, het verbouwen van een gedeelte van de Eiffel naar woongebouw, bijeenkomstgebouw en casco-restauratie, 16-0715WB, 9-9 (WB07)
6211 CC, Kleine Gracht 4 en Van Hasseltkade 19A, het verbouwen van het hotel tot zelfstandige wooneenheden, 16-1773WB, 13-9 (WB02)
6211 CT, Grote Staat 21, het plaatsen van planletters, gevelbord en reclamevlag, 16-2493WB, 8-9 (WB01)
6211 CW, Grote Staat 6, het plegen van groot onderhoud aan het dak, 16-2530WB, 13-9 (WB01)
6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 3, diverse wijzigingen aan de bestaande winkel met bovenwoning, 16-2504WB, 9-9 (WB01)
6211 ED, Kleine Staat 15, het uitbreiden van de begane grond en het wijzigen van de reclamevoering, 16-2071WB, 13-9 (WB03)
6211 JJ, Grote Looiersstraat 16, het aanbrengen van isolatiefolie en dampremmende folie op het gehele sporendak, 16-2243WB, 8-9 (WB02)
6211 KC, Sint Hubertuslaan 25, het realiseren van kamerverhuur, 16-1564WB, 8-9 (WB02)
6211 KD, Tapijnkazerne 23, het aanbrengen van een zonwering, 16-2217WB, 13-9 (WB03)
6211 KV, Kapoenstraat 9, het plaatsen van een nieuwe stalen pui in de achtergevel, 16-2508WB, 9-9 (WB01)
6211 LC, Vrijthof 10, het plaatsen van een parasol, 16-2131WB, 13-9 (WB02)
6211 LP, Tongersestraat 40, het verbouwen van een restaurant en het aanbrengen van reclame, 16-2180WB, 9-9 (WB03)
6211 NK, Calvariestraat 60A tot en met 60D, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2491WB, 7-9 (WB01)
6211 PH, Brusselsestraat 84, het herbestemmen van het bestaande kantoorpand naar kamergewijze verhuur met 24-uurs toezicht, 16-1778WB, 13-9 (WB03)
6211 PR, Statensingel 191D, het wijzigen van woonhuis naar kamerverhuur, 16-2498WB, 8-9 (WB01)
6211 RA, Herbenusstraat 15, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1491WB, 12-9 (WB02)
6211 RB, Herbenusstraat 87, het legaliseren van de woningspliting, 16-1933WB, 12-9 (WB02)
6211 RS, Capucijnenstraat 78-80, het legaliseren van kamergewijze verhuur in verband met overgangsrecht, 16-2527WB, 13-9 (WB01)
6211 SG, Batterijstraat 53-59, het wijzigen van de bestemming, 16-2514WB, 12-9 (WB01)
6211 ST, Grote Gracht 31A tot en met 72, het geluidsisoleren van de woningen, 16-2518WB, 12-9 (WB01)
6212 AH, Lage Kanaaldijk 62, het uitbreiden van een bestaand woonhuis, 16-2496WB, 8-9 (WB01)
6212 NE, Zonnebergweg 10, het vervangen van de badkamer en keuken fase 1 verbouwing, 16-2306WB, 9-9 (WB02)
6212 XS, Hoge Kanaaldijk 24C, het plaatsen van twee dakkapellen aan de Maaszijde van het gebouw, 16-2041WB, 8-9 (WB02)
6213 CK, d'Artagnanlaan 40, het kappen van een boom, 16-2399WB, 7-9 (WB08)
6213 GR, Cabernetlaan 11, het kappen van een boom, 16-2400WB, 13-9 (WB02)
6213 GS, Dauphinélaan 17, het legaliseren van de tuinmuur en glazen erfafscheiding, 16-2155WB, 8-9 (WB02)
6214 AM, Volksplein 32B, de kamergewijze verhuur van de vierde kamer, 16-1129WB, 7-9 (WB02)
6214 PE, Brouwersweg 11, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1868WB, 7-9 (WB02)
6214 XC, Bataviaplantsoen 16 en volgende, het oprichten van 33 woningen in het plan Nieuwe herontwikkeling Trichterveld gemeente Maastricht, 16-1826WB, 13-9 (WB02)
6216 AE, Majolicastraat 20 ABC tot en met 94 ABC, het vervangen van de garagepoorten, 16-2488WB, 7-9 (WB01)
6216 TJ, Schippersdreef 2B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2017WB, 7-9 (WB02)
6217 KD, Statensingel 16-18, het legaliseren van de studentenhuisvesting, 16-1175WB, 9-9 (WB08)
6217 KP, Victor de Stuersstraat 1, het legaliseren van de in het pand aanwezige kamerverhuur, 16-1811WB, 9-9 (WB02)
6217 KT, Franquinetstraat 33A en 33B, het omzetten van woning in kamergewijze verhuur, 16-1497WB, 7-9 (WB02)
6217 LW, Ravelijnstraat 21, het aanbrengen van illegale rolluiken aan een gemeentelijk monument, 16-2515WB, 12-9 (WB01)
6217 PG, Pieter Poststraat 48, het splitsen van een woning in drie appartementen, 16-2500WB, 9-9 (WB01)
6217 VS, Criekenput 1 tot en met 17, het verwijderen van asbest en het slopen van het gebouw, 16-2519WB, 12-9 (WB01)
6218 AV, Malbergsingel 6, het verbouwen van de voormalige garage naar oefen- en repetitieruimte, 16-1806WB, 13-9 (WB02)
6218 GP, Vezeldonk 11, het kappen van een boom, 16-2495WB, 8-9 (WB01)
6219 **, Cabergerweg, het kappen van een boom nabij onderdoorgang Hoge-Lage-Fronten (Noorderbrugtracé), 16-2363WB, 8-9 (WB02)
6221 BE, Wilhelminasingel 39, het plaatsen van een dubbelzijdige lichtbak Stella Artois, 16-2501WB, 9-9 (WB01)
6221 ED, Wycker Brugstraat 28, het verbouwen van de begane grond en het vestigen van een horeca-2-bestemming, 16-1895WB, 13-9 (WB02)
6221 GA, Stenenwal 14, het realiseren van een inrit, 16-2520WB, 13-9 (WB01)
6221 XJ, Sint Antoniuslaan 37-39-41-43, het kappen van een boom, 16-2526WB, 13-9 (WB01)
6222 AL, Meerssenerweg 222, het legaliseren van de al bestaande kamerverhuur/woningomzetting, 16-1460WB, 7-9 (WB02)
6222 NL, Ankerkade 101, het plaatsen vier containers en het wijzigen van de inrichting, 16-2517WB, 12-9 (WB01)
6224 **, Burgemeester Bauduinstraat en Professor Cobbenhagenstraat en Oranjeplein, het kappen van diverse bomen, 16-2492WB, 7-9 (WB01)
6224 **, Frankenstraat, het kappen van bomen, 16-2444WB, 12-9 (WB02)
6224 AJ, Meerssenerweg 291, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2154WB, 8-9 (WB02)
6224 HB, Merovingenstraat 49, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2210WB, 13-9 (WB03)
6224 LP, Waldeck Pyrmontstraat 54, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2531WB, 13-9 (WB01)
6225 XS, Geusseltweg 31C, het plaatsen van een buitenunit op het dak, 16-2119WB, 9-9 (WB02)
6226 CV, Churchilllaan 30, het isoleren van de gevel en het plaatsen van nieuwe kozijnen, 16-2159WB, 7-9 (WB02)
6226 HR, Akersteenweg 29A tot en met 29C, het legaliseren van de woningsplitsing en de omzetting naar kamers, 16-2525WB, 13-9 (WB01)
6226 WB, Meidoorn 10, het plaatsen van een dakkapel en nieuwe kozijnen, 16-2282WB, 13-9 (WB02)
6227 AN, Demertstraat 43, het kappen van een conifeer, 16-2379WB, 12-9 (WB02)
6227 AN, Demertstraat 63, het splitsen van de woning, 16-2117WB, 9-9 (WB02)
6227 BK, Dorpstraat 5B, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2494WB, 8-9 (WB01)
6227 BK, Dorpstraat 9B, het realiseren van vier onzelfstandige wooneenheden, 16-2502WB, 9-9 (WB01)
6228 **, Meendaal 54 (achterzijde), het kappen van twee bomen, 16-2437WB, 12-9 (WB02)
6228 HJ, Smissenhaag 114, het kappen van een den, 16-2436WB, 9-9 (WB02)
6229 **, Joseph Bechlaan ongenummerd, het realiseren van een in- en uitrit, 16-2335WB, 9-9 (WB02)
6229 HN, Gandhiplein 33, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2506WB, 9-9 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.


Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.