Bekendmakingen week 39

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 24, het verbouwen van een gedeelte van het pand naar een Student Hotel en het bouwen van een Sky Lobby Eiffel, 16-1264WB, 16-9 (WB07)
6211 CB, Kleine Gracht 24, het aanbrengen van een airco-installatie, 16-2294WB, 19-9 (WB03)
6211 DS, Mosae Forum 21, het plaatsen van lichtreclame, 16-2552WB, 15-9 (WB01)
6211 DS, Mosae Forum 37, het plaatsen van lichtreclame, 16-2554WB, 15-9 (WB01)
6211 EN, Kesselskade 42B, het splitsen van de woning in 3 appartementen en het wijzigen van het afvoerkanaal, 16-1313WB, 20-9 (WB17)
6211 HL, Sint Bernardusstraat 14A, het aanbrengen van kleine aanpassingen inzake het realiseren van een short stay woning, 16-1964WB, 20-9 (WB02)
6211 LC, Vrijthof 9, het plaatsen van een parasol, 16-2130WB, 14-9 (WB02)
6211 NG, Koningin Emmaplein 2, het legaliseren woningsplitsing en kamerverhuur, 16-1990WB, 14-9 (WB02)
6211 NN, Sint Nicolaasstraat 16B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2254WB, 16-9 (WB03)
6211 PH, Brusselsestraat 122B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2569WB, 19-9 (WB01)
6211 PP, Statensingel 151, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur, 16-0227WB, 14-9 (WB02)
6211 PP, Statensingel 153, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur, 16-0202WB, 14-9 (WB02)
6211 RB, Herbenusstraat 89, het aanbrengen van reclame, 16-2174WB, 20-9 (WB03)
6211 RH, Herbenusstraat 144A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1557WB, 16-9 (WB03)
6211 RL, Hoogfrankrijk 36, het splitsen van de woning, 16-2537WB, 14-9 (WB01)
6211 RZ, Achter de Barakken 31, het wijzigen van bestemming/functie Sint Andrieskapel, 16-2208WB, 14-9 (WB03)
6211 SW, Grote Gracht 26, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2314WB, 15-9 (WB03)
6212 EW, Luikerweg 48, ontheffing voor het realiseren van een zevende (studenten)kamer, 16-2214WB, 15-9 (WB03)
6213 **, Bieslanderweg ongenummerd, het realiseren van een ondergronds bergbezinkbassin, 16-2291WB, 19-9 (WB02)
6213 **, Bieslanderweg ongenummerd, het realiseren van uitrit- en inrit voor het bergbezinkbassin Bieslanderweg, 16-2293WB, 19-9 (WB02)
6213 BA, Cannerweg 135, het legaliseren van appartementen, 16-2556WB, 16-9 (WB01)
6213 BJ, Cannerweg 136-138, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1622WB, 15-9 (WB03)
6213 CG, Sint Theresiaplein 11, een gebruiksvergunning (08-0012G) - 12-0235WB, 15-2707WB, 19-9 (WB07)
6214 AP, Volksbondweg 5, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1948WB, 19-9 (WB02)
6214 BB, Tongerseweg 56A, het plaatsen van zonnepanelen op het dak, 16-2567WB, 19-9 (WB01)
6214 BD, Tongerseweg 122, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1994WB, 14-9 (WB02)
6214 PX, Meester Ulrichweg 20, het realiseren van kamergewijze verhuur, 16-2275WB, 16-9 (WB03)
6214 PX, Meester Ulrichweg 22, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2278WB, 16-9 (WB03)
6214 PX, Meester Ulrichweg 24, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2279WB, 16-9 (WB03)
6214 PX, Meester Ulrichweg 26, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en het wijzigen van de bestemming begane grond, 16-2277WB, 16-9 (WB03)
6214 RJ, Proosdijweg 35, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2281WB, 16-9 (WB03)
6215 EG, Drusushof 8, het kappen van 2 bomen, 16-2562WB, 19-9 (WB01)
6215 ES, Aventijnhof 6B, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur, 16-2271WB, 16-9 (WB03)
6216 **, Roemerstraat,Kristalstraat, Bokaalstraat en Opelinestraat, het renoveren van de woningen, 16-2253WB, 16-9 (WB02)
6217 BB, Grimbeertstraat 51A, het kappen van een boom, 16-2570WB, 19-9 (WB01)
6217 GP, Brusselseweg 93, het aanpassen van de winkel-woonruimte naar wonen-studentenhuisvesting, 16-1471WB, 15-9 (WB02)
6217 HR, Edmond Jasparstraat 34B-54D, het uitvoeren van aanpassingen aan de buitengalerijen en de balkons, 16-2121WB, 16-9 (WB02)
6217 KJ, Statensingel 192A tot en met 192C, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2274WB, 16-9 (WB03)
6218 AV, Malbergsingel 6, het vestigen van een oefen- en repetitieruimte, 16-1832WB, 15-9 (23)
6218 RZ, Arkebusruwe 80, het kappen van een boom, 16-2568WB, 19-9 (WB01)
6219 **, Bosscherveld ongenummerd, het aanleggen van een tijdelijk gronddepot, 16-2259WB, 19-9 (WB03)
6219 **, Nabij Fort Willemweg 75, het plaatsen van een telecommast aan de hoofdweg, 16-2560WB, 16-9 (WB01)
6219 NN, Jaagpad West 15, het legaliseren van de erfafscheiding, 16-2179WB, 15-9 (WB02)
6221 **, Raccordement 113A-119D, het kappen van een boom, 16-2486WB, 15-9 (WB02)
6221 **, Sphinxcour-Boschcour ongenummerd, het plaatsen van 2 projecties op een doek op het Eiffel gebouw, het plaatsen van een beamerbak op de Timmerfabriek en het plaatsen van een container op het parkeerterrein van de Sphinx, 16-2540WB, 14-9 (WB01)
6221 BN, Stationsstraat 23, het plaatsen van een reclamebord aan de gevel, 16-2575WB, 19-9 (WB01)
6221 BZ, Bourgognestraat 58, het legaliseren van kamergewijze verhuur van het pand, 16-2290WB, 14-9 (WB03)
6221 CM, Hoge Barakken 43, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2216WB, 16-9 (WB03)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 20, het wijzigen van de voorgevel, 16-2574WB, 19-9 (WB01)
6221 CX, Wycker Grachtstraat 30 en 32, het inrichten van een spoelkeuken en uitbreiding van de entree van een horecabedrijf, 16-2588WB, 20-9 (WB01)
6221 HD, Raccordement 101B, het kappen van bomen, 16-2571WB, 19-9 (WB01)
6221 TP, Kolpingstraat 8, het legaliseren van de woningsplitsing, het vestigen van kamerverhuur in de bovenwoning en het uitbreiden van de begane grond, 16-1582WB, 14-9 (WB02)
6221 VJ, Paus Leo 13 plein 21, het omzetten naar kamerverhuur en het plaatsen van een kozijn, 16-2572WB, 19-9 (WB01)
6221 VX, Theodoor Schaepkensstr 21, het legaliseren van een extra kamer naar aanleiding van een vergunningscheck gesplitste panden, 16-1969WB, 14-9 (WB02)
6221 XK, Sint Antoniuslaan 62A, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2276WB, 16-9 (WB03)
6222 **, Balijeweg 35, het verwijderen van de muur tussen de woonkamer en keuken, 16-2557WB, 16-9 (WB01)
6222 **, Klipperweg ongenummerd, het kappen van bomen, 16-2553WB, 15-9 (WB01)
6222 **, Schoenerweg, het strijdig gebruik Schoenerweg voor het project de Groene Loper, 16-1067WB, 15-9 (WB02)
6222 AH, Meerssenerweg 59, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1676WB, 15-9 (WB02)
6222 AH, Meerssenerweg 63A en 63C, het verbouwen van de woning naar studentenkamers, 20-9 (WB02)
6222 AH, Meerssenerweg 73, het verbouwen van het woonhuis naar een studentenwoning met 4 kamers, 16-2313WB, 19-9 (WB03)
6222 PG, Weert 9, het verbranden van onbehandeld (snoei)hout, 16-2507WB, 15-9 (39)
6223 BE, Schoolstraat 38, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2541WB, 14-9 (WB01)
6224 **, President Rooseveltlaan, het oprichten van een pompkelder voor het opvangen van het hemelwater van de A2 en N2, 16-2457WB, 13-9 (23)
6224 BZ, Professor Scholsstraat 28, het legaliseren van een woningsplitsing in een woning en een woning voor kamerverhuur van 3 kamers, 16-1949WB, 15-9 (WB02)
6224 HB, Merovingenstraat 49, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2210WB, 20-9 (WB02)
6224 JE, Scharnerweg 151A, het legaliseren van een woningsplitsing, 16-1849WB, 16-9 (WB03)
6224 JH, Scharnerweg 44, het wijzigen van de functie van detailhandel naar een sportfunctie, 16-2563WB, 19-9 (WB01)
6224 LA, Heerderweg 33, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2445WB, 16-9 (WB02)
6225 **, Laurierhoven (Hagerhof M6), het bouwen van een woonhuis met garage, 16-2548WB, 15-9 (WB01)
6226 AE, Koning Clovisstraat 7A, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 16-2583WB, 20-9 (WB01)
6226 CH, Gerechtigheidslaan 2ABC, het legaliseren van 4 woningen, 16-2538WB, 14-9 (WB01)
6227 AN, Demertstraat 55, het veranderen van de brandcompartimentering, 16-2443WB, 15-9 (WB03)
6227 AN, Demertstraat 67, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2577WB, 20-9 (WB01)
6227 AV, Mathijs Heugenstraat 17, het kappen van 1 dennenboom en 1 eikenboom, 16-2566WB, 19-9 (WB01)
6227 RM, Haspengouw 47A 01 en 47A 02, legalisatie van 2 woningen, 16-1466WB, 16-9 (WB08)
6227 SR, Oude Kerkstraat 8, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2555WB, 15-9 (WB01)
6228 GH, Holdaal 38, het plaatsen van een garage/schuur, 16-2280WB, 15-9 (WB02)
6228 GS, Meendaal 208, het bouwen van een carport, 16-2559WB, 16-9 (WB01)
6228 NB, Slakweg 5, het plaatsen van een speel-/uitkijktoren, 15-2138WB, 29-9 (WB06)
6229 **, Joseph Bechlaan ongenummerd, het realiseren van een rioolwaterbuffer, 16-2270WB, 15-9 (WB02)
6229 **, Krokusbeemd 34 A02 (gedragswoning 08), het uitbreiden van de woonkamer, 16-2581WB, 20-9 (WB01)
6229 PN, Windmolen 6, het plaatsen van keerwanden op het buitenterrein voor de opslag van materialen en het veranderen van de milieucategorie, 16-2364WB, 15-9 (WB02)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB17 Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer
39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 30 september 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.