Bekendmakingen week 4

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, OV-as West, AA093502563, 16-0251BM, 16-1 (BM02)

6211 **, Polvertorenstraat, het bouwen van 8 stadswoningen met buitenbergingen, kappen van bomen, aanleggen van een uitrit en inrichten deel omliggend terrein (Fase 1B), 16-2599WB, 17-1 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 24, het verbouwen van het pand naar een Student Hotel, 16-1390WB, 13-1 (23)

6211 AX, Boschstraat 70, het veranderen van het bedrijf, 16-2250WB, 12-1 (23)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 131, het legaliseren van de kamergewijze verhuur 4 wooneenheden, 17-0116WB, 17-1 (WB01)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 154, het legaliseren van de kamergewijze verhuur 4 wooneenheden, 17-0115WB, 17-1 (WB01)

6211 CL, Markt 68, het aanbrengen van gasheaters aan de buitengevel, 17-0086WB, 12-1 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 105, het plaatsen van gevelreclame, 17-0097WB, 13-1 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 2, het aanbrengen van 3 terrasheaters tegen zijgevel, 17-0082WB, 11-1 (WB01)

6211 EZ, Het Bat 21, het realiseren van een uitbouw op het dakterras, 16-3349WB, 13-1 (WB02)

6211 HB, Bredestraat 45, het slopen van het afzuigkanaal en onderhouden van de ontgeuringsinstallatie, 16-2929WB, 13-1 (WB03)

6211 JM, Sint Pieterstraat 13, het plaatsen van parasols, 17-0102WB, 16-1 (WB01)

6211 KA, van Heylerhofflaan 18, het vergroten van de al vergunde uitbouw, 16-3132WB, 13-1 (WB03)

6211 LC, Vrijthof 8, het plaatsen van warmte heaters en parasols, 17-0098WB, 16-1 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 2A, het aanleggen van maximaal 120 tijdelijke parkeerplaatsen, 16-2595WB, 12-1 (WB02)

6211 NG, Koningin Emmaplein 18B, het plaatsen van een dakkapel en woningsplitsing, 17-0078WB, 11-1 (WB01)

6211 PC, Brusselsestraat 67, het verbouwen van 4 panden naar woningen, 16-2188WB, 13-1 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 54, het legaliseren van de woningsplitsing in 5 zelfstandige woningen, 17-0113WB, 17-1 (WB01)

6211 RC, Herbenusstraat 105, het legaliseren van een aanbouw, 17-0104WB, 16-1 (WB01)

6211 RK, Hoogfrankrijk 27, het wijzigen van de bestemming in wonen met zorg, 16-3093WB, 17-1 (WB02)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het aanleggen van parkeerplaatsen, 17-0075WB, 11-1 (WB01)

6212 AJ, Lage Kanaaldijk 65, het aanleggen van een in- en uitrit, 16-3175WB, 16-1 (WB02)

6212 BN, Glacisweg 61, het plaatsen van gevelreclame, 16-3043WB, 11-1 (WB03)

6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 80, het restaureren van de buitenmuren, 17-0074WB, 11-1 (WB01)

6212 XA, Mergelweg 7, het legaliseren van de woningsplitsing in 2 zelfstandige woningen, 17-0093WB, 13-1 (WB01)

6213 KA, Vlijtingerbank 11, het kappen van 2 bomen, 17-0058WB, 16-1 (WB02)

6214 AL, Volksplein 13, het wijzigen van de detailhandel naar woonruimte, 17-0106WB, 16-1 (WB01)

6214 BB, Tongerseweg 56A, het plaatsen van zonnepanelen op het dak, 16-2567WB, 12-1 (WB02)

6216 PT, Vleeshouwersdreef 27, het bouwen van een carport aan de zij- en voorkant van de woning, 17-0094WB, 13-1 (WB01)

6217 KB, Sint Annalaan 44ABCD, het legaliseren van woningsplitsing, 16-3344WB, 17-1 (WB02)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31 C, het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning 16-2015WB, 16-3343WB, 11-1 (WB02)

6217 KX, Joseph Hollmanstraat 51B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur van 4 wooneenheden, 17-0117WB, 17-1 (WB01)

6217 LA, Orleansplein 11, het wijzigen van de bestemming in 2 studentenkamers op de eerste verdieping, 17-0108WB, 16-1 (WB01)

6219 **, Fort Willemweg nabij nummer 75, het kappen van 3 bomen, 16-3285WB, 13-1 (WB02)

6221 AW, Sint Maartenslaan 31B, het plaatsen van 2 schaararmschermen aan de gevel, 17-0096WB, 13-1 (WB01)

6221 BK, Wilhelminasingel 68, het plaatsen van 8 markiezen en 2 lichtbakken tegen de gevel, 16-2996WB, 16-1 (WB03)

6221 BN, Stationsstraat 19, het wijzigen van de bestemming op de begane grond naar droge horeca (categorie 2), 17-0084WB, 12-1 (WB01)

6221 BZ, Bourgognestraat 72, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0090WB, 12-1 (WB01)

6221 TS, Bloemenweg 11, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0123WB, 17-1 (WB01)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3039WB, 11-1 (WB08)

6221 XE, Coclersstraat 12A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2827WB, 12-1 (WB02)

6224 AL, Meerssenerweg 372, het legaliseren van de verbouwing tot 7 woningen, 16-2728WB, 11-1 (WB03)

6224 JH, Scharnerweg 64B, het legaliseren van een buitentrap, 16-3087WB, 12-1 (WB03)

6225 **, Heukelstraat, AA093502450, 16-0262BM, 16-1 (BM02)

6226 EB, Kapelstraat 28, het wijzigen van de bestemming van winkel naar wonen, 16-3108WB, 13-1 (WB03)

6226 GD, Concordiastraat 14, het legaliseren van de bestaande woningsplitsing (2 woningen) en het legaliseren van een al bestaande kamerverhuur, 17-0083WB, 11-1 (WB01)

6226 WS, Vuurdoorn 4, het plaatsen van een dakkapel, 17-0087WB, 12-1 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 23, het oprichten van een minigrill, 16-3240WB, 13-1 (23)

6227 TP, Sint Servatiusweg 33, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0120WB, 17-1 (WB01)

6228 SX, Kortenbosch 23, het plaatsen van een fietsoverkapping in de voortuin, 17-0103WB, 16-1 (WB01)

6229 **, Oxfordlaan ter hoogte van nummer 55, het kappen van 4 bomen, 17-0070WB, 12-1 (WB02)

6229 RA, Schaapbroekweg 5, het wijzigen van de bestemming in een atelier voor beeldende kunst, 17-0122WB, 17-1 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM02   Definitief/instemming  evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.