Bekendmakingen week 4

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maagdendries, het kappen van 2 bomen, 19-0118WB, 10-1 (WB01)

6211 AT, Boschstraat 67, het opsieren van de voorgevel en het matzwart verven van de 2 kozijnen, 19-0154WB, 15-1 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 30, het kappen van 2 berkenbomen, 19-0131WB, 11-1 (WB01)

6211 CC, van Hasseltkade 13, het realiseren van zelfstandige wooneenheden, 19-0149WB, 14-1 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 30, het plaatsen van 2 stuks zonneschermen aan de gevel, 18-2485WB, 16-1 (WB02)

6211 EP, Mariastraat 9, het hergebruiken van de reclamevoering van Markt 61, 19-0133WB, 11-1 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 9, het starten van het bedrijf Lezzet Grill - 2019-201191, 19-0074WB, 16-1 (23)

6211 EX, Het Bat 2, het plaatsen van 1 parasol op het terras, 19-0162WB, 16-1 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 18, het plaatsen van reclame op de gevel en raam, 19-0163WB, 16-1 (WB01)

6211 JA, Witmakersstraat 25A - 25F, het kappen van 2 bomen, 19-0035WB, 16-1 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 62-68, het plan betreft een wijziging van de verleende vergunning door het samenvoegen van appartementen op de begane grond en de tweede verdieping, 19-0126WB, 11-1 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat 4-6, het verbouwen van het souterrain van de polvertoren naar 2 woningen en het verbouwen van de begane grond naar een kantoor, 19-0127WB, 11-1 (WB01)

6211 NR, Jekerstraat 21 A 01, het plaatsen van zonnepanelen, 19-0143WB, 14-1 (WB01)

6211 PR, Statensingel 191, het legaliseren van een woningsplitsing in 3 appartementen waarvan 1 al omgezet is in kamergewijze verhuur, 18-2147WB, 14-1 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 69A, het verbouwen van de bestaande galerie/atelier tot appartement op de begane grond, 19-0159WB, 16-1 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 106, het brandveilig gebruik, 18-1651WB, 10-1 (WB07)

6211 SN, Bogaardenstraat 41A, het verlagen van de stoep voor een nieuwe inrit, 19-0151WB, 14-1 (WB01)

6211 SN, Capucijnengang 2, het aanbrengen van een kunstwerk (plaquette) aan de zuidmuur van de synagoge, 18-2685WB, 11-1 (WB03)

6211 SR, Grote Gracht 7, het vermelden van de activiteit schoenmakerij op de gevel van het winkelpand, 18-2151WB, 15-1 (WB02)

6211 SZ, Grote Gracht 74, het verbouwen van bestaande ruimten tot appartement en kantoor, 18-2167WB, 11-1 (WB02)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 4-6, het realiseren van wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 19-0134WB, 11-1 (WB01)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 8B, het renoveren van het bestaande horecabedrijf, 18-2016WB, 15-1 (23)

6211 XX, Petrus Regoutplein 2, het plaatsen van belettering op de ramen, 19-0136WB, 12-1 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 91, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel, isoleren van het dak, het constructief wijzigen van het pand en wit schilderen van de gevel, 18-2366WB, 11-1 (WB02)

6213 EW, Chambertinlaan 16, het kappen van 6 bomen, 18-1984WB, 16-1 (WB17)

6214 XN, Bankastraat 3, het kappen en snoeien van bomen, kap van 4 bomen, 19-0145WB, 14-1 (WB01)

6214 SP, Ruttensingel 32-76 Brouwersweg 57-83 Hyacintenstraat 1A-1B Rozenstraat 2-24, het plegen van onderhoud en verduurzaming van de woningen, 18-1259WB, 16-1 (WB02)

6215 SH, Cupidohof 56, het plaatsen van een dakkapel, 19-0128WB, 11-1 (WB01)

6215 TG, Rodahof 37, het vestigen van een schoonheidssalon aan huis, 18-2717WB, 10-1 (WB02)

6216 CD, Dokter Bakstraat 79, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 19-0111WB, 10-1 (WB01)

6216 EC, Keurmeestersdreef 111A, het veranderen van het bedrijf Plus Retail B.V. 2018-207539, 18-2753WB, 11-1 (23)

6216 GK, Het Wilhelmus 1, het veranderen van het bedrijf Exploitatievennootschap Resort Maastricht BV. 2018-207549, 18-2757WB, 11-1 (23)

6217 JD, Bilserbaan 19A – 19B, het wijzigen van de functie kantoor naar wonen en het herinrichten van het pand, 18-2436WB, 19-12-2018 (WB02)

6217 GX, Brusselseweg 381B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0117WB, 10-1 (WB01)

6217 LZ, Ravelijnstraat 96, de realisatie van de buitenruimte infra bouwplan Ravelijn en omgeving, inclusief op hoogte brengen bouwkavel, 19-0129WB, 11-1 (WB01)

6218 CN, Reaalruwe 4, het realiseren van een nieuwe stuwput inzake GRP Maastricht West fase 2, 18-2781WB, 16-1 (WB02)

6219 AX, Pastoor Moormanstraat 96, het verruimen van de maatschappelijke functie met kleinschalige bedrijvigheid tot maximum van 250 m2, 18-2384WB, 11-1 (WB02)

6219 NE, Bosscherweg 115, het kappen van bomen voor dijkverbetering, 18-2595WB, 16-1 (WB03)

6219 NV, Posthoornstraat 75, het uitbreiden van de bestaande loods met kantoorruimte, 19-0139WB, 14-1 (WB01)

6221 **, Franciscus Romanusweg ter hoogte van het voormalig Plemgebouw, het aanleggen van een tijdelijke nieuwe uitrit voor bouwverkeer, 18-2594WB, 15-1 (WB03)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27 en Wycker Grachtstraat 3, het realiseren van een restaurant met winkel, 18-2382WB, 15-1 (WB02)

6221 VT, Jonkheer Ruysstraat 2B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 19-0161WB, 16-1 (WB01)

6222 **, Limmelderweg (depotruimte), ingebruikname van de depotruimte Limmelderweg voor opslag materialen keten ballast en parkeren, 19-0153WB, 15-1 (WB01)

6222 AG, Meerssenerweg 47, het splitsen van een woning, 19-0164WB, 16-1 (WB01)

6222 EP, Naast Pastoor Mulkenshof 33, het wijzigen van groenbestemming naar bestemming wonen, 18-2596WB, 16-1 (WB02)

6222 NW, Punterweg 16, het uitbreiden van opslag en expeditie - 2019-100043, 19-0019WB, 16-1 (23)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 58, het legaliseren van kamerverhuur op de eerste en tweede verdieping, 19-0023WB, 16-1 (WB02)

6223 **, RivierPark Itteren, het bouwen van een brug over de Geul, 18-2187WB, 11-1 (WB02)

6224 JA, Scharnerweg 37A en 37B, het verbouwen van een kantoor tot woning en het aanbrengen van een dakkapel, 18-2173WB, 11-1 (WB02)

6224 KD, Oranjeplein 7, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 19-0132WB, 11-1 (WB01)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het plaatsen van een schaftwagen, 19-0135WB, 11-1 (WB01)

6225 BL, Van Slijpestraat 87, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 17-1724WB, 16-1 (WB17)

6225 ES, Kelten 32 Ambyerveld kavel 6, het wijzigen van de verleende vergunning 18-2120WB, 19-0150WB, 14-1 (WB01)

6226 NV, Withuisveld 30, het uitbreiden van de parkeerplaatsen, 18-2363WB, 15-1 (WB02)

6226 WC, Meidoorn 74, het plaatsen van een dakkapel, 18-2714WB, 10-1 (WB08)

6227 AT, Demertstraat 110A-110B, het herindelen van het pand, 19-0137WB, 12-1 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 50, het aanbrengen van een reclamelogo aan de gevel, 18-2646WB, 10-1 (WB03)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.