Bekendmakingen week 4

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 30, het slopen en verwijderen van asbest, 18-0194WB, 16-1 (WB01)

6211 BK, Hoograamstraat 122, het vergroten van het trapgat naar de zolderverdieping, 18-0173WB, 12-1 (WB01)

6211 CX, Grote Staat 36, het renoveren van de boei en goot, 18-0184WB, 16-1 (WB01)

6211 EJ, Muntstraat 4, het wijzigen van de winkelpui en het aanbrengen van gevelreclame, 18-0158WB, 11-1 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57-58, het realiseren van 7 zelfstandige wooneenheden op de verdiepingen, 16-3385WB, 11-1 (WB07)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het plaatsen van 2 nieuwe zonneschermen aan de voorgevel, 17-2095WB, 15-1 (WB02)

6211 HP, Stenenbrug 6, het aanbrengen van een zonnescherm en 2 terrasheaters en het realiseren van 2 schuiframen, 17-2439WB, 16-1 (WB03)

6211 JH, Grote Looiersstraat 19A01 t/m 19D33, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning in verband met het renoveren van het interieur en het wijzigen van het woongebouw, 17-1238WB, 12-1 (WB13)

6211 JH, Grote Looiersstraat 23, het veranderen van de bestaande in-/uitrit ten behoeve van een elektrisch voertuig, 17-2303WB, 16-1 (WB02)

6211 JM, Sint Pieterstraat 19, het legaliseren van de woningsplitsing en het restaureren van het achterhuis, 17-2178WB, 16-1 (WB03)

6211 LD, Vrijthof 20, het realiseren van casco kelders en het in gebruik nemen van 3 hotelkamers, 18-0193WB, 16-1 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 94, het legaliseren van de woningomzetting, 17-2041WB, 16-1 (WB02)

6211 PJ, Brusselsestraat 136, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2424WB, 16-1 (WB02)

6211 PS, Zakstraat 1, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2425WB, 16-1 (WB02)

6211 SX, Grote Gracht 40, het plaatsen van reclame (logo) op het raam, 18-0192WB, 16-1 (WB01)

6212 **, Recollectenweg ongenummerd een permanente stookontheffing, 17-2626WB, 15-1 (39)

6212 BE, Aylvalaan 50, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, 18-0205WB, 17-1 (WB01)

6212 BN, Glacisweg 67 en 67A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0185WB, 16-1 (WB01)

6212 GA, Jekerweg 51, het kappen van een notenboom, 17-2394WB, 16-1 (WB08)

6212 XW, Blekerij 48, het plaatsen van 2 dakkapellen, 18-0163WB, 11-1 (WB01)

6213 GB, Tongerseweg 115, het aanleggen van een uitrit aan de voorzijde van het woonhuis, 17-2515WB, 16-1 (WB08)

6213 GC, Tongerseweg 241, het aanpassen van de dakramen en zolderverdieping, 18-0191WB, 16-1 (WB01)

6213 HE, Pletzersstraat 3B, het kappen van 2 bomen, 18-0035WB, 16-1 (WB02)

6215 GJ, Vergiliushof 39B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur voor 3 kamers, 18-0179WB, 15-1 (WB01)

6217 EH, Berceusestraat 23, het starten van een schoonheidsalon, 17-2209WB, 12-1 (WB02)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het aanleggen van een uitrit, 18-0161WB, 11-1 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het verbouwen van het pand, 17-2267WB, 12-1 (WB03)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 8, het kappen van een boom, 18-0017WB, 16-1 (WB02)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het restaureren van de Radiumschoorsteen, 18-0197WB, 17-1 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het vestigen van ‘Radium Boulder’ op de 1e verdieping van het LAB-Gebouw, 17-2356WB, 15-1 (WB03)

6221 AM, Sterreplein 1, het legaliseren van de 2 woningen, 17-2407WB, 17-1 (WB03)

6221 BE, Wilhelminasingel 3F, het toevoegen van een rookgasafvoer voor een gashaard, 17-2383WB, 17-1 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 5, het plaatsen van een informatiezuil (identificatie) voor de ondergrondse fietsenstalling bij het centraal station, 17-2378WB, 11-1 (WB02)

6221 DB, Hoogbrugplein 4, het verbouwen van de overdekte ruimte op de begane grond in een slaapkamer, 18-0202WB, 17-1 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 48, het vervangen van het dak aan de voorzijde, 18-0195WB, 16-1 (WB01)

6221 JP, Plein 1992 1, het wijzigen van de bestemming kantoor naar één woning (voormalige directeurswoning 'Villa Jaunez'), 17-1913WB, 12-1 (WB02)

6221 TX, Bloemenweg 124, het bouwen van een veranda aan de achterzijde van de woning, 18-0181WB, 15-1 (WB01)

6222 **, Fregatweg - Hoekerweg, het aanleggen van een rotonde, 18-0180WB, 15-1 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard, het renoveren/verbouwen van een monumentaal pand, 18-0186WB, 16-1 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het lozen op een privé riool in plaats van het gemeenteriool, 18-0187WB, 16-1 (WB01)

6222 PH, Kruisdonk 64, het verbouwen van het poortgebouw, 18-0160WB, 11-1 (WB01)

6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 31D, het legaliseren van kamergewijze verhuur VK, 18-0175WB, 14-1 (WB01)

6223 AD, Bovenstraat 2, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 17-2343WB, 11-1 (WB02)

6223 AD, Bovenstraat 4, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 17-2366WB, 11-1 (WB02)

6223 BE, Schoolstraat 4, het legaliseren van de woning, 17-2340WB, 11-1 (WB02)

6224 **, Edisonstraat (Essentterrein), AA093500321, 18-0007BM, 12-01 (BM07)

6224 GW, Koning Clovisstraat 16B, het splitsen van de woning in 3 woningen, 18-0174WB, 13-1 (WB01)

6224 JE, Scharnerweg 159A, het bouwen van een slaapkamer op de bestaande uitbouw, 18-0188WB, 16-1 (WB01)

6225 ER, Hagenstraat 40, het plaatsen van een hekwerk, 17-2507WB, 11-1 (WB02)

6225 HC, Sparrenhoven ter hoogte van nummer 1-3, het kappen van een boom, 18-0156WB, 11-1 (WB01)

6225 XX, Olympiaweg 68, het plaatsen van reclame op de gevels middels beschildering, 18-0169WB, 12-1 (WB01)

6225 XX, Olympiaweg 91 en 93, het legaliseren van twee woningen, 18-0171WB, 12-1 (WB01)

6226 AW, Ambyerstraat Zuid 65, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0200WB, 17-1 (WB01)

6226 NA, Bergerstraat 2, het toevoegen van de bestemming horeca naast de hoofdfunctie kantoor, 17-0765WB, 11-1 (WB11)

6226 XE, van Pallantstraat 10, het plaatsen van een overkapping, 17-2371WB, 17-1 (WB03)

6227 SV, Rijksweg 8, het kappen van 12 bomen, 18-0206WB, 17-1 (WB01)

6227 TP, Sint Servatiusweg 33A01en 33B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-2197WB, 17-1 (WB02)

6229 GN, Dopplerdomein 29, het omzetten van de woning naar maximaal 4 kamers, 18-0069WB, 16-1 (WB08)

6229 PM, Watermolen 26, het veranderen van het bedrijf, 17-2504WB, 17-1 (23)

6229 TK, Kamilleweerd 17, het wijzigen in kamerverhuur voor 3 studenten, 18-0164WB, 11-1 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB11 Weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07, WB11: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.