Bekendmakingen week 40

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maagdendries en Lindenkruis, de nieuwbouw van appartementegebouw O (21 appartementen), 16-2301WB, 22-9 (WB03)
6211 **, Maasboulevard 1, AA093500791, 16-0202BM, 9-9 (BM03)
6211 **, Polvertorenstraat, het bouwen van 8 stadswoningen met buitenbergingen, kappen van bomen, aanleggen van een uitrit en inrichten deel omliggend terrein (Fase 1B), 16-2599WB, 22-9 (WB01)
6211 **, Vissersmaas en Nieuwenhofstraat, het plaatsen van camerasensoren en serverkasten, 16-2272WB, 22-9 (WB03)
6211 AS, Bassinkade 88, het wijzigen van de bestemming, 16-1888WB, 23-9 (WB02)
6211 AX, Boschstraat 68, het verbouwen van de zolderverdieping tot 2 wooneenheden, 16-2594WB, 21-9 (WB01)
6211 CS, Nieuwstraat 2-4, het plaatsen van reclame en het wijzigen van het schilderwerk, 16-2602WB, 23-9 (WB01)
6211 ED, Kleine Staat 3, het wijzigen van de gevelreclame, 16-2637WB, 27-9 (WB01)
6211 EN, Kesselskade 65, het plaatsen van glazen terrasschotten aan de zijkanten van het gevelterras, 16-2608WB, 23-9 (WB01)
6211 ET, Maastrichter Brugstraat 10, het plaatsen van een lucht/lucht warmtepomp, 16-2639WB, 27-9 (WB01)
6211 ET, Maastrichter Brugstraat 10-12 en Kesselskade 63, het wijzigen van de gevelreclame in verband met andere huisstijl, 16-2603WB, 23-9 (WB01)
6211 GN, Wolfstraat 10, het verbouwen van een monumentaal winkelpand, 16-2165WB, 21-9 (WB03)
6211 GW, Heggenstraat 7, het wijzigen van het bestemmingsplan, 16-2137WB, 21-9 (WB03)
6211 HP, Stenenbrug 6, het aanbrengen van een afzuigkanaal voor een bedrijfskeuken, 16-2635WB, 27-9 (WB01)
6211 HW, Hondstraat 1a-1d, het verbouwen van drie appartementen, 16-2296WB, 22-9 (WB03)
6211 LD, Vrijthof 12, het splitsen van de woning in 7 zelfstandige wooneenheden, 16-2618WB, 26-9 (WB01)
6211 LM, Tongersestraat 47, het splitsen van de woning, 16-1217WB, 22-9 (WB02)
6211 LS, Abtstraat 2A, het aanleggen van maximaal 160 tijdelijke parkeerplaatsen, 16-2595WB, 21-9 (WB01)
6211 PE, Brusselsestraat 4B, het wijzingen van bestemming van horeca naar winkel en woningsplitsing, 16-1396WB, 21-9 (WB02)
6211 PJ, Brusselsestraat 144, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2619WB, 26-9 (WB01)
6211 RB, Herbenusstraat 89, het aanbrengen van reclame, 16-2174WB, 21-9 (WB02)
6211 TC, Keizer Karelplein 17, Vhet realiseren van 4 wooneenheden, 16-1628WB, 23-9 (WB02)
6211 TE, Sint Servaasklooster 24, het restaureren van een deel van de oude stadsmuur, 16-2592WB, 21-9 (WB01)
6212 **, Kalfstraat 12 aan de voorzijde, het kappen van 1 boom, 16-2605WB, 23-9 (WB01)
6212 ET, Luikerweg 29, het legaliseren van het dakterras, 16-2359WB, 26-9 (WB03)
6212 EV, Luikerweg 12, het verbouwen van het pand, 16-1304WB, 23-9 (WB02)
6212 GE, Jekerweg 98, het verlagen van de stoeprand voor een inrit, 16-2456WB, 26-9 (WB08)
6212 XN, Parkweg 20, de tijdelijke vestiging van een dependance van AZC Maastricht locatie Parkweg 20, 16-1816WB, 27-9 (WB03)
6213 BT, Aramislaan 69, het herinrichten van de voortuin, 16-2600WB, 22-9 (WB01)
6214 AH, Brandenburgerplein 13B - 13C - 13D, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2344WB, 27-9 (WB08)
6214 RK, Proosdijweg 51, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2273WB, 22-9 (WB02)
6214 SV, Ruttensingel 150, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2613WB, 23-9 (WB01)
6214 TX, Florasingel 31 en Fatimaplein 94, het plaatsen van een antenne-opstelpunt, 16-2068WB, 23-9 (WB02)
6214 XC, Trichterveld, het kappen van houtopstanden in het plan Trichterveld, 16-2108WB, 21-9 (WB02)
6216 **, Dousberg fase 3, het nieuw bouwen van 72 logiesverblijven fase 3: Plein, 16-2633WB, 27-9 (WB01)
6216 BV, Via Regia 143B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-1812WB, 21-9 (WB02)
6217 BB, Grimbeertstraat 51A, het kappen van een boom, 16-2570WB, 22-9 (WB02)
6217 KD, Statensingel 16-18, het wijzigen van het pand tot studentenhuisvesting, 16-2607WB, 23-9 (WB01)
6217 KH, Statensingel 138, het kappen van 4 essen, 16-2644WB, 27-9 (WB01)
6217 KM, Pastoor Habetsstraat 14, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 16-2624WB, 26-9 (WB01)
6217 LA, Orleansplein 14C, het splitsen van de bovenwoning, 16-1716WB, 27-9 (WB02)
6218 AA, Symphoniesingel 60, het gedeeltelijk herbouwen van het activiteitencentrum van SGL, 16-2325WB, 22-9 (WB02)
6219 NN, Jaagpad West 16, de legalisatie van de bestaande erfafscheiding met toegangspoorten, 16-2292WB, 21-9 (WB03)
6221 BK, Wilhelminasingel 6A, het splitsen van een woning in 3 appartementen, 16-2090WB, 21-9 (WB02)
6221 CC, Alexander Battalaan 79, het splitsen van de woning, 16-1929WB, 22-9 (WB03)
6221 EW, Ruiterij 2, het verbouwen van een berging naar appartement gelegen op de zolderverdieping, 16-2046WB, 21-9 (WB02)
6221 GA, Stenenwal 14, het realiseren van een inrit, 16-2520WB, 27-9 (WB02)
6221 XJ, Sint Antoniuslaan 37-39-41-43, het kappen van een boom, 16-2526WB, 23-9 (WB08)
6222 **, Balijeweg 35, het verwijderen van de muur tussen de woonkamer en keuken, 16-2557WB, 22-9 (WB02)
6222 AG, Meerssenerweg 51, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2638WB, 27-9 (WB01)
6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van een boom, 16-2597WB, 21-9 (WB01)
6223 **, Op de Bos 300, AA093500366, 16-0105BM, 21-9 (BM04)
6223 EB, Baron de Rosenstraat 2, het kappen van een boom, 16-2590WB, 21-9 (WB01)
6224 AD, Meerssenerweg 129AB, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2063WB, 21-9 (WB02)
6224 CP, President Rooseveltlaan 215A03, het plaatsen van een extra noodpoort in het hekwerk rondom het 50kV station WVV, 16-2411WB, 27-9 (WB02)
6224 ED, Koningsplein 51E, het legaliseren van 3 studentenkamers, 16-2628WB, 27-9 (WB01)
6224 JC, Scharnerweg 115A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2204WB, 26-9 (WB02)
6224 JC, Scharnerweg 115B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2205WB, 26-9 (WB02)
6224 JC, Scharnerweg 119A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2203WB, 26-9 (WB02)
6224 KZ, Oranjeplein 256, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2630WB, 27-9 (WB01)
6226 BD, Bergerstraat 52B, het legaliseren van bovenwoning naar kamerverhuur, 16-2615WB, 26-9 (WB01)
6227 **, Plein Sint Petrus Banden, het realiseren van een rioolwaterbuffer, 16-2342WB, 21-9 (WB02)
6227 AN, Demertstraat 55, het veranderen van de brandcompartimentering, 16-2443WB, 26-9 (WB02)
6227 AV, Mathijs Heugenstraat 17, het kappen van 1 dennenboom en 1 eikenboom, 16-2566WB, 27-9 (WB02)
6227 BD, Verzetstraat 9, het kappen van 2 dennen, 16-2616WB, 26-9 (WB01)
6227 BK, Dorpstraat 5B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2622WB, 26-9 (WB01)
6227 BP, Dorpstraat 62, het verbouwen van de woning tot studentenhuisvesting, 16-0799WB, 26-9 (WB02)
6227 HA, Weerhuysgaard 32, het wijzigen van de oprit, 16-2645WB, 27-9 (WB01)
6228 GS, Meendaal 208, het bouwen van een carport, 16-2559WB, 26-9 (WB08)
6228 SJ, Bovenstebosch 16, het kappen van een boom, 16-2598WB, 21-9 (WB01)
6228 SJ, Bovenstebosch 16, het kappen van een boom, 16-2598WB, 27-9 (WB08)
6228 XZ, Rijksweg 60, het plaatsen van een dakcondensor, 16-1884WB, 21-9 (WB02)
6229 PJ, Volmolen 31, een revisievergunning, 16-2601WB, 22-9 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM03 Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe
dit werkt.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.