Bekendmakingen week 41

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 BJ, Hoograamstraat 141, het plaatsen van een dakraam en het maken van een trapgat, 16-2673WB, 3-10 (WB01)
6211 CJ, Markt 24, het aanbrengen van zonwering, 16-2660WB, 29-9 (WB01)
6211 CK, Markt 30, een aanvraag gebruiksvergunning, 16-2651WB, 28-9 (WB01)
6211 CK, Markt 41 en Gubbelstraat 40, het verbouwen van begane grond en kelder, 16-2693WB, 4-10 (WB01)
6211 DS, Mosae Forum 37, het verplaatsen van de entree, 16-2686WB, 3-10 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 2-4, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1427WB, 28-9 (WB02)
6211 HC, Bredestraat 2 en Minckelersstraat 28, de legalisatie van een bestaande reclame-uiting, 16-2284WB, 4-10 (WB03)
6211 HT, Cortenstraat 1A tot en met 1D 02, het plaatsen van dakvensters en het wijzigen van de brandcompartimentering, 16-2323WB, 29-9 (WB03)
6211 LC, Vrijthof 2, het bouwen van een horecaliftje en het aanbrengen van een terrasheater aan de voorgevel, 16-2349WB, 29-9 (WB03)
6211 XD, Lindenkruishof 21, het plaatsen van een houten tuinberging, 16-2668WB, 30-9 (WB01)
6212 EW, Luikerweg 48, ontheffing voor het realiseren van een zevende (studenten)kamer, 16-2214WB, 3-10 (WB02)
6212 GE, Jekerweg 98, het verlagen van de stoeprand voor een inrit, 16-2678WB, 3-10 (WB01)
6212 GE, Jekerweg 98, het verlagen van de stoeprand voor een inrit, 16-2678WB, 4-10 (WB02)
6212 GW, Kalfstraat 12 aan de voorzijde, het kappen van 1 boom, 16-2605WB, 28-9 (WB02)
6212 HA, Wilgenlaan 43, het kappen van 1 boom, 16-2647WB, 28-9 (WB01)
6212 HA, Wilgenlaan 43, het kappen van 1 boom, 16-2647WB, 30-9 (WB02)
6213 EW, Chambertinlaan 32, het kappen van 1 boom, 16-2683WB, 3-10 (WB01)
6213 GC, Tongerseweg 241, het renoveren van de aanbouw, 16-1615WB, 4-10 (WB02)
6214 BB, Tongerseweg 58, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1982WB, 29-9 (WB02)
6214 RK, Proosdijweg 47, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2650WB, 28-9 (WB01)
6215 EG, Drusushof 8, het kappen van 2 bomen, 16-2562WB, 30-9 (WB02)
6216 AE, Majolicastraat 20 ABC tot en met 94 ABC, het vervangen van de garagepoorten, 16-2488WB, 4-10 (WB02)
6216 BT, Via Regia 131B, het splitsen van het appartement voor kamergewijze verhuur, 16-2176WB, 30-9 (WB03)
6216 RX, Schaliedekkersdreef 70, het plaatsen van dakkapellen, 16-2665WB, 30-9 (WB01)
6217 **, Hoge Fronten Vestingwerken, het toegankelijk maken van de dichtgemetselde deur en het realiseren van een nieuwe deur, 16-2695WB, 4-10 (WB01)
6217 CR, Clavecymbelstraat 31-33, aanvraag voor het stellen van een maatwerkvoorschrift om in werking te mogen zijn zonder vetafscheider, 16-2463WB, 22-07-2016 (28)
6218 GP, Vezeldonk 11, het kappen van 1 boom, 16-2495WB, 30-9 (WB02)
6218 RZ, Arkebusruwe 80, het kappen van 1 boom, 16-2568WB, 3-10 (WB02)
6219 **, Bosscherveld ongenummerd, het aanleggen van een tijdelijk gronddepot, 16-2259WB, 30-9 (WB02)
6219 NN, Jaagpad West 10, het legaliseren van de bebouwing op de oever, 16-2380WB, 28-9 (WB03)
6219 PE, Cabergerweg 7, het wijzigen van de brandcompartimentering in het kader van het project veilige kamers Maastricht, 16-2246WB, 3-10 (WB03)
6221 AB, Francois de Veijestraat 1-3/Nieuweweg te Maastricht, AA093500165, 16-0156BM, 4-10 (BM02)
6221 AP, Lyonnetstraat 13B, het legaliseren van de uitbouw aan de achtergevel, 16-2679WB, 3-10 (WB01)
6221 BE, Wilhelminasingel 39, het aanbrengen van reclame op de ramen door bestickering, 16-2420WB, 4-10 (WB02)
6221 CH, Lage Barakken 3, het legaliseren van appartementen, 16-2649WB, 28-9 (WB01)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 12B tot en met 12D, het plaatsen van 3 postkasten en een bellentableau in een dichte deur aan de voorgevel, 16-2688WB, 4-10 (WB01)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 18A, een aanvraag legalisatie woningsplitsing, 16-2016WB, 29-9 (WB03)
6221 TT, Bloemenweg 67, het legaliseren van kamergewijze verhuur van de bovenwoning, 16-2664WB, 30-9 (WB01)
6222 AG, Meerssenerweg 23, een legalisatie van de in het pand aanwezige kamerverhuur, 16-1813WB, 3-10 (WB02)
6222 AH, Meerssenerweg 73, het verbouwen van het woonhuis naar een studentenwoning met 4 kamers, 16-2313WB, 30-9 (WB02)
6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van een boom, 16-2597WB, 27-9 (WB02)
6222 CP, Populierweg 53, het veranderen van de gezamelijke keuken in een studentenkamer, 16-2684WB, 3-10 (WB01)
6223 **, Kruisweg ongenummerd, een eenmalige ontheffing voor het stoken van vuur, 16-2672WB, 04-10 (39)
6223 BE, Schoolstraat 38, het wijzigen van de woning in kamergewijze verhuur, 16-2541WB, 3-10 (WB02)
6224 AD, Meerssenerweg 145A en 145B, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 16-2115WB, 29-9 (WB03)
6224 CP, President Rooseveltlaan 217 en 219, het renoveren van de dienstwoning en bedrijfsruimte tot modelwoningen en demostratieproject, 16-2226WB, 3-10 (WB03)
6224 GW, Koning Clovisstraat 2A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en appartement, 16-1887WB, 28-9 (WB02)
6224 LA, Heerderweg 63, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2648WB, 28-9 (WB01)
6225 **, Hagerhof L1 tot en met L5, interne wijzigingen van de al verleende vergunning 08-0462B, 16-2680WB, 3-10 (WB01)
6225 NB, Molenweg 113, het bouwen van een veranda aan de achterzijde, 16-2681WB, 3-10 (WB01)
6226 AE, Koning Clovisstraat 7A, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 16-2583WB, 28-9 (WB02)
6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het plaatsen van een gaashekwerk met een spijlenschuifpoort, 16-2685WB, 3-10 (WB01)
6227 AN, Demertstraat 65, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1934WB, 4-10 (WB02)
6227 RM, Haspengouw 47A 01, het legaliseren van 2 wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 16-2669WB, 30-9 (WB01)
6228 BD, Cuyleborg 139, het realiseren van een berging naast het huis, 16-2682WB, 3-10 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
BM02 Definitief/instemming  evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
28 Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen
39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen
een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U
kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe
dit werkt.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.