Bekendmakingen week 41

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Capucijnenstraat, het kappen van 1 boom, 18-2169WB, 2-10 (WB01)

6211 **, Commandeurslaan ongenummerd, het kappen van bomen naar aanleiding van uit te voeren bouwwerkzaamheden nabij de Noorderbrug, 18-2058WB, 2-10 (WB02)

6211 **, Markt - Boschstraat, het vervangen van de stroom- en waterkasten, 18-1521WB, 28-9 (WB02)

6211 AV, Boschstraat 87, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca, 18-2130WB, 27-9 (WB01)

6211 EK, Muntstraat 22, het vernieuwen van het dak en aanbrengen gevelankers, 18-1628WB, 3-10 (WB02)

6211 GB, Stokstraat 35, het aanbrengen van gevelreclame, 18-1858WB, 3-10 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 1, het splitsen van het pand, 18-2132WB, 27-9 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 10, het plaatsen van 7 airco units en diverse dakdoorvoeren voor installaties, 18-1548WB, 28-9 (WB03)

6211 HC, Bredestraat 30, het uitbouwen van de begane grond, het schilderen van de gevels en het plaatsen van een nieuwe dakkapel, 18-1197WB, 1-10 (WB02)

6211 JW, Maasboulevard 101, het verbouwen van Stayokay Maastricht, 18-0731WB, 28-9 (WB02)

6211 JX, Prins Bisschopsingel 26, het kappen van 1 conifeer, 18-2033WB, 1-10 (WB02)

6211 NK, Calvariestraat 62, het splitsen van de woning in 2 appartementen voor short stay, 18-0124WB, 2-10 (WB02)

6211 PR, Statensingel 191, het legaliseren van een woningsplitsing in 3 appartementen waarvan 1 al omgezet is in kamergewijze verhuur, 18-2147WB, 28-9 (WB01)

6211 RV, Capucijnengang 6-8, het verbouwen van het oude Lumière-gebouw tot 4 woningen, 18-2146WB, 28-9 (WB01)

6211 SR, Grote Gracht 7, het vermelden van de activiteit schoenmakerij op de gevel van het winkelpand, 18-2151WB, 30-9 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 47, het herstellen van de brandschade aan het pand, 18-2136WB, 27-9 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 74, het verbouwen van bestaande ruimten tot appartement en kantoor, 18-2167WB, 2-10 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 25, het bouwen van een glazen aanbouw aan de achterzijde van het pand, 18-2153WB, 1-10 (WB01)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 54, het verbouwen van het horecagebouw, 18-2131WB, 27-9 (WB01)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 13, het vervangen van de bestaande betonvloer in de kelder door een nieuwe vloer en het vervangen van de bestaande garagepoort aan de tuinzijde door openslaande deuren met ramen aan beide zijden ernaast, 18-2161WB, 1-10 (WB01)

6213 AM, Bieslanderweg 150, het kappen van 1 boom, 18-2160WB, 1-10 (WB01)

6213 CW, Castelmorelaan 42, het kappen van 1 boom, 18-2061WB, 27-9 (WB02)

6213 EG, Médoclaan 182, het bouwen van een badkamer op de 1e verdieping, 18-2134WB, 27-9 (WB01)

6213 EW, Chambertinlaan 16, het kappen van 6 bomen, 18-1984WB, 3-10 (WB08)

6213 KB, Vlijtingerbank 6-8, het kappen van 1 boom, 18-1989WB, 27-9 (WB02)

6214 SV, Ruttensingel 156, het verbouwen van de voormalige winkel/slagerij tot woning met buitenruimte, 18-1360WB, 28-9 (WB02)

6215 AH, Lammergierstraat 21, het renoveren van de gevel, 18-2157WB, 1-10 (WB01)

6216 RD, Zeepziedersdreef 56, het kappen van 1 boom, 18-2165WB, 2-10 (WB01)

6217 GX, Brusselseweg 381B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2137WB, 27-9 (WB01)

6217 KD, Statensingel 56, het kappen van 1 appelboom, 18-1986WB, 28-9 (WB02)

6217 NX, Robert Graaflandlaan 7, het tijdelijk vestigen van kamergewijze verhuur voor project Match, 18-1619WB, 27-9 (WB02)

6217 PB, Theo van der Schuerlaan 126, het kappen van 2 bomen, 18WB, 27-9 (WB02)

6218 **, Haakbusruwe, het kappen en vervangen van 14 bomen, 18-2029WB, 2-10 (WB02)

6218 BT, Penningruwe 4, het plaatsen van een wc-raampje, 18-2138WB, 27-9 (WB01)

6219 **, Noorderbrugtracé, de aanleg van Kunstwerk H (fiets-/voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart), 18-2145WB, 28-9 (WB01)

6219 **, Pierre Kerstenstraat, het kappen van 6 bomen, 18-2028WB, 3-10 (WB02)

6219 **, Stuw Bosscherveld, het verlengen van de mast met marifonie en AIS-antennes voor de communicatie van de schippers langs het Julianakanaal, 18-2094WB, 2-10 (WB02)

6221 **, Franciscus Romanusweg ongenummerd, het kappen van 3 bomen NBT Franciscus Romanusweg, 18-2064WB, 2-10 (WB02)

6221 AV, Sint Maartenslaan 9, de omgevingsvergunning brandveilig gebruik voor het hotel The Green Elephant, 18-0841WB, 27-9 (WB07)

6221 BK, Wilhelminasingel 2, het legaliseren van de woning, 18-1744WB, 1-10 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 1, het uitbreiden van het hotel met 30 executive kamers, 18-1714WB, 28-9 (WB03)

6221 TN, Aalmoezenier Roumenplein 68, het legaliseren van de woning, 18-2162WB, 1-10 (WB01)

6221 XG, Tischbeinstraat 2, het legaliseren van kamerverhuur, 18-1653WB, 2-10 (WB02)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het vernieuwen van de studentenhuisvesting op de campus van de faculteit HMSM, Hotel Management School Maastricht, 18-2148WB, 28-9 (WB01)

6222 NG, Jeruzalemweg 11, het kappen van bomen, 18-2181WB, 3-10 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 127, het bouwen van een opslaghal voor stalen buizen, 18-2143WB, 28-9 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 51, het uitbreiden van coilhal 1, 18-1608WB, 1-10 (WB03)

6222 NP, Hoekerweg 66, het verkleinen van de showroom en verplaatsen van het kantoor en de sanitaire voorzieningen, 18-2031WB, 28-9 (23)

6222 PC, Klipperweg 15, het huisvesten van schapen en het realiseren van een nieuwe stal, 18-2178WB, 3-10 (WB01)

6222 PC, Klipperweg 15, het starten van een inrichting, 18-2020WB, 3-10 (23)

6224 GN, Frankenstraat 155 B, het legaliseren van de woning, 18-2168WB, 2-10 (WB01)

6224 GW, Koning Clovisstraat 16A, het legaliseren van de kamerverhuur, 18-1727WB, 28-9 (WB03)

6224 JA, Scharnerweg 37A en 37B, het verbouwen van een kantoor tot woning en het aanbrengen van een dakkapel, 18-2173WB, 3-10 (WB01)

6225 EC, Ambyerstraat Noord 137 en 137B, het legaliseren van woningsplitsing, 18-2164WB, 2-10 (WB01)

6225 ET, Regenboogschotel 3 ‘Ambyerveld kavel 29’, het bouwen van een woonhuis, 18-1719WB, 1-10 (WB03)

6225 NB, Molenweg 141, het slopen van het bestaande houten bijgebouw, het realiseren van nieuwe gevelopeningen en het vervangen van de kapconstructies, 18-2176WB, 3-10 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 3A01, de realisatie van een 7e kamer voor een klein hotel, 18-2149WB, 29-9 (WB01)

6226 BA, Bergerstraat 67A 01, het aanpassen van de woning voor woningsplitsing, 18-1718WB, 28-9 (WB02)

6226 CM, Europalaan 3, het kappen van 2 bomen, 18-2179WB, 3-10 (WB01)

6226 HR, Akersteenweg 29, het kappen van 2 bomen, 18-1998WB, 3-10 (WB02)

6226 XJ, Frankenstraat 1-13A, 2-6, 6A-10A / Parmastraat 7-13, 10-14 / Aartshertogenstraat 1-9, 11-15, 17-35 / Keizer Ottostraat 1-5, het vervangen van kozijnen, ramen en deuren in de voor- en achtergevel van diverse huizen en het uitvoeren van werkzaamheden aan daken en goten, 18-0978WB, 2-10 (WB02)

6229 EG, Randwycksingel 25, het plaatsen van een naambord in de voortuin, 18-1527WB, 2-10 (WB02)

6229 HJ, Praaglaan 48, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel, 18-1010WB, 1-10 (WB02)

6229 PB, Molensingel 17, het oprichten van een inrichting voor het verhuren van materieel, machines en gereedschappen en kleinschalig onderhoud aan de diverse machines, 18-2140WB, 2-10 (23)

6229 PN, Windmolen 9, het uitbreiden van de locatie op Windmolen 15 met de locatie Windmolen 9, 18-1494WB, 2-10 (23)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 61, het bouwen van een bedrijfswoning, 18-1697WB, 28-9 (WB02)

6229 VZ, Termileslaan 222, het kappen van 1 boom, 18-2121WB, 3-10 (WB02)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.