Bekendmakingen week 42

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CH, Markt 4, het plaatsen van een verlicht naambord op de gevel, 16-2725WB, 10-10 (WB01)
6211 CJ, Markt 27, 28 en 28A, het wijzigen van de beglazing, 16-2718WB, 7-10 (WB01)
6211 CJ, Markt 27,28 en 28A, een aanvullende asbestsanering op de al eerder verleende omgevingsvergunning, 16-2703WB, 5-10 (WB01)
6211 CL, Markt 59, het plaatsen van een nieuwe handelsreclame, 16-2700WB, 5-10 (WB01)
6211 CL, Markt 71, het aanbrengen van 3 getoogde markiezen aan de voorgevel, 16-2720WB, 7-10 (WB01)
6211 CN, Spilstraat 11, het verplaatsen van het toilet en de pantry naar de eerste verdieping en het verplaatsen van de trap, 16-2388WB, 11-10 (WB03)
6211 CS, Nieuwstraat 20, het vernieuwen van de voorgevelpui en het aanpassen voor gebruik, 16-2732WB, 10-10 (WB01)
6211 DE, Op de Thermen 11, het aanbrengen van een uv-bestendige waterdichte damp open kunststof dakfolie over het dakbeschot onder de dakpannen, 16-2696WB, 3-10 (WB01)
6211 ED, Kleine Staat 15, het slopen van het interieur van het winkelpand, 16-2736WB, 11-10 (WB01)
6211 EH, Muntstraat 35, het verplaatsen van de hemelwaterafvoer en een nieuw portaal in de voorgevel, 16-2390WB, 10-10 (WB08)
6211 EK, Muntstraat 46, het veranderen van de gevel, 16-1502WB, 5-10 (WB08)
6211 EN, Kesselskade 63A, het bouwen van 3 appartementen, 16-2716WB, 7-10 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 6, het verzoek tot maatwerkvoorschriften, 16-2452WB, 7-10 (23)
6211 EZ, Het Bat 16, het intern verbouwen van het woonhuis, 16-2701WB, 5-10 (WB01)
6211 JW, Maasboulevard 1, AA093500791, 16-0202BM, 11-10 (BM04)
6211 KJ, de Bosquetplein 7, het plaatsen van een gedicht en schildering op de muur, 16-1753WB, 5-10 (WB08)
6211 LC, Vrijthof 11BCDE, het toevoegen van 3 woningen, 16-1580WB, 10-10 (WB02)
6211 LX, Polvertorenstraat 4, het verbouwen en slopen van de Polvertoren, 16-2269WB, 7-10 (WB03)
 6211 TD, Oude Tweebergenpoort 3, 5 en 7, het legaliseren van woningsplitsing, 16-2060WB, 11-10 (WB02)
6211 XG, Op de Lijnakker 14, het aanleggen van 2 elementen in de achtertuin, 16-2710WB, 6-10 (WB01)
6212 GN, Gardeniersstraat 12, het renoveren van de woning en het vergroten van het balkon, 16-2258WB, 6-10 (WB03)
6213 CG, Sint Theresiaplein 18, het intrekken van de omgevingsvergunning 14-1297WB, 16-2707WB, 7-10 (WB13)
6213 EW, Chambertinlaan 32, het kappen van een boom, 16-2683WB, 7-10 (WB02)
6213 GA, Tongerseweg 57, AA093501626, 16-0218BM, 06-10 (BM02)
6214 PM, André Severinweg 8, het legaliseren van de kamerverhuur en het toevoegen van een tussenwand en het maken van een extra deuropening binnen, 16-2740WB, 11-10 (WB01)
6214 XN, Bankastraat 13, het plaatsen van een erfafscheiding en het realiseren van een inrit, 16-2708WB, 6-10 (WB01)
6216 SK, Ooftmengersdreef 10, het legaliseren van een woningsplitsing en het gebruik van woning voor kamergewijze verhuur, 16-1731WB, 7-10 (WB02)
6217 CR, Clavecymbelstraat 31, het uitbreiden van de PLUS supermarkt, 16-2463WB, 11-10 (23)
6217 HZ, Weustenraadstraat 5, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2698WB, 5-10 (WB01)
6217 KD, Statensingel 20, het verbouwen van het bestaande bijgebouw naar studio's en realiseren verbindingsgang, 16-1886WB, 6-10 (WB08)
6217 KH, Statensingel 138, het kappen van 4 essen, 16-2644WB, 7-10 (WB08)
6218 HL, van Akenweg 95, het kappen van 6 dennenbomen, 16-2742WB, 11-10 (WB01)
6219 **, Oude Smeermaeserweg ongenummerd, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 16-2627WB, 5-10 (23)
6219 NW, Sandersweg 194, een revisievergunning (milieu), 16-2726WB, 10-10 (WB01)
6219 PD, Lage Frontweg 2A, het wijzigen van de bestemming in tijdelijke horeca, 16-2394WB, 5-10 (WB03)
6221 **, Stationsstraat ongenummerd, het bouwen van een uitkijktoren, 16-2719WB, 7-10 (WB01)
6221 AG, Franciscus Romanusweg 31, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0820WB, 11-10 (WB02)
6221 AK, Louis Loyensstraat 24, het realiseren van een doorgang tussen de kamer aan de achterzijde op de begane grond en de slaapkamer, 16-2026WB, 5-10 (WB02)
6221 AV, Sint Maartenslaan 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2236WB, 6-10 (WB02)
6221 BD, Parallelweg 49A, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-2042WB, 10-10 (WB02)
6221 BK, Wilhelminasingel 68, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1847WB, 5-10 (WB02)
6221 CP, Hoogbrugstraat 43, het vestigen van een dagzaak, horeca categorie 2 (The Broth Bar), 16-1930WB, 5-10 (WB03)
6221 EL, Rechtstraat 74, het repareren van het dak, 16-2712WB, 6-10 (WB01)
6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2724WB, 10-10 (WB01)
6222 **, Klipperweg ongenummerd, het kappen van bomen, 16-2553WB, 6-10 (WB02)
6222 AA, Borgharenweg 160, AA093500092, 16-0216BM, 05-10 (BM03)
6223 EB, Baron de Rosenstraat 2, het kappen van een boom, 16-2590WB, 5-10 (WB02)
6224 AL, Meerssenerweg 330AB, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2065WB, 11-10 (WB03)
6224 AL, Meerssenerweg 372, het legaliseren van de verbouwing tot 7 woningen, 16-2728WB, 10-10 (WB01)
6224 BW, Noormannensingel 16, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamerverhuur, 16-2723WB, 10-10 (WB01)
6224 JH, Scharnerweg 44, het wijzigen van de functie van detailhandel naar een sportfunctie, 16-2563WB, 5-10 (WB02)
6225 AR, Severenstraat 18, het realiseren van een tijdelijke school via modulaire units, 16-2717WB, 7-10 (WB01)
6225 KJ, Karposthegge 33, het aanvragen van 2 wooneenheden in een bestaande woning in het kader van de Hospita-regeling, 16-2731WB, 10-10 (WB01)
6226 WK, Boksdoorn 8, het verbouwen van de bestaande woning, 16-2697WB, 5-10 (WB01)
6227 AC, Akersteenweg 112, de leistenen gevelbekleding vervangen door granieten gevelbekleding, 16-2466WB, 6-10 (WB02)
6227 BD, Verzetstraat 9, het kappen van 2 dennen, 16-2616WB, 7-10 (WB02)
6227 SR, Oude Kerkstraat 2, het splitsen van een woning in 5 woningen, 16-2086WB, 11-10 (WB03)
6227 VA, Kelvinstraat 3, het uitbreiden van basisschool De Vlinderboom met 2 tijdelijke opeengestapelde lokalen, 16-2714WB, 6-10 (WB01)
6228 GN, Haeskensdaal 6, het plaatsen van een erfafscheiding, 16-2385WB, 10-10 (WB02)
6229 SC, Rudolf Dieselstraat 62, het wijzigen van de bestemming om handel en reparatie van scooters mogelijk te maken, 16-2209WB, 10-10 (WB08)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure
BM02 Definitief/instemming  evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
BM03 Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM02, BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.