Bekendmakingen week 43

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Fenikshof 1, het aanbrengen van openbare verlichting aan het Eiffelgebouw, 18-1733WB, 16-10 (WB02)

6211 CN, Spilstraat 7, het vernieuwen van de reclame en het wijzigen van de winkelpui aan de voorgevel, 18-1324WB, 16-10 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 7 en Jodenstraat 17, het intern verbouwen tot 4 woningen met een beperkte externe aanpassing van de gevels, 18-2266WB, 12-10 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 30, het wijzigen van de gevelreclame en het plaatsen van een zonnescherm, 18-2297WB, 17-10 (WB01)

6211 GB, Stokstraat 25, het plaatsen van een buitenunit airco, 18-2252WB, 11-10 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 26, het verbouwen van het pand, inclusief het plaatsen van een nieuwe glaskap aan de achterzijde van het pand, 18-1854WB, 16-10 (WB02)

6211 HK, Sint Bernardusstraat 1B, het legaliseren van de geplaatste kunststofkozijnen, 18-2269WB, 12-10 (WB01)

6211 RB, Herbenusstraat 87, het kappen van 2 coniferen en 2 terugplaatsen op een andere plaats, 18-1940WB, 17-10 (WB02)

6211 SX, Grote Gracht 40, het uitbreiden van de winkel met winkelondersteunende horeca, 18-2279WB, 15-10 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 2, het vestigen van een voedingswinkel met winkelgebonden horeca op de begane grond van het Eiffelgebouw, 18-1999WB, 11-10 (WB02)

6211 XZ, Sphinxcour 6K04, het als een geheel afbouwen van loften 15 en 16 in het Sphinxgebouw, 18-2290WB, 16-10 (WB01)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 62, het kappen van bomen, 18-2299WB, 17-10 (WB01)

6212 BE, Aylvalaan 50, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, 18-1209WB, 12-10 (WB02)

6212 EG, Perroenweg 25, het verbouwen van de woning, 18-1848WB, 11-10 (WB02)

6212 EM, Mosasaurusweg 64, het renoveren en uitbreiden van de woning, 18-1577WB, 17-10 (WB03)

6212 GE, Jekerweg 106, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 18-2272WB, 12-10 (WB01)

6212 GS, Wijngaardstraat 7, het kappen van een boom (Acacia Robinia), 18-2211WB, 12-10 (WB02)

6213 HH, Pletzersstraat 10B, het vervangen van alle versleten dakpannen, 18-1804WB, 12-10 (WB02)

6215 AC, Tongerseweg 320A, het kappen van een boom, 18-2277WB, 15-10 (WB01)

6215 JD, Zutendaallaan 7, het realiseren van een kapsalon in een garage, 18-2002WB, 17-10 (WB03)

6215 VZ, Junohof 37, het kappen van 1 boom, 18-2233WB, 17-10 (WB02)

6216 **, Artsenijstraat ongenummerd, het aanleggen van een inrit, 18-2296WB, 17-10 (WB01)

6216 **, Porseleinstraat, het realiseren van een indoor glowgolf met ondergeschikte horeca en een zonnestudio in bestaande bebouwing en het realiseren van een parkeerterrein naast de bestaande bebouwing, 18-2293WB, 17-10 (WB01)

6217 **, Noorderbrugtracé ten zuiden van de rotonde Brusselseweg - Fagotstraat, het kappen van 2 bomen, 18-2286WB, 16-10 (WB01)

6218 EP, Papyrussingel 2, het oprichten van vervangende nieuwbouw, 18-1822WB, 17-10 (WB03)

6219 NW, Sandersweg 194, het wijzigen van de inrichting van het terrein - 2018-205689, 18-2053WB, 16-10 (WB02)

6221 BB, Sint Maartenspoort, het vervangen van de kozijnen en het vernieuwen van het voegwerk, 18-1508WB, 17-10 (WB03)

6221 EB, Wycker Brugstraat 31, het starten van een inrichting, 18-2191WB, 12-10 (23)

6221 JP, Ruiterij 1, het uitbreiden van het hotel met 30 executive kamers, 18-1543WB, 16-10 (WB02)

6222 NK, Sleperweg 31, het uitbreiden van de inchromeer oven, 18-2273WB, 12-10 (WB01)

6224 LB, Heerderweg 101, het verdiepen van de bestaande kelder, 18-2287WB, 16-10 (WB01)

6226 **, parkeerterrein aan achterzijde gebouw F Adelbert van Scharnlaan, het kappen van 3 esdoorns, 18-1973WB, 16-10 (WB08)

6226 AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van de woning, 18-1877WB, 17-10 (WB03)

6226 AT, Bergmansweg 60, het plaatsen van een afsluitbare fietsenberging, 18-2278WB, 15-10 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het bouwen van een stilteruimte, 18-1913WB, 16-10 (WB03)

6227 AC, Akersteenweg 118C01, het bouwen van een appartementencomplex met winkels en parkeerkelder - 10-0403B, 16-0030WB, 11-10 (WB13)

6227 BL, Dorpstraat 85, het wijzigen van de plaats van de huislift aan de achtergevel, 18-1821WB, 12-10 (WB03)

6227 BN, Dorpstraat 28, het plaatsen van dakkapellen, 18-2275WB, 14-10 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 47, het wijzigen van de bestemming, 18-1805WB, 12-10 (WB03)

6227 SG, Op de Was 1B, het plaatsen van een kunststofkozijn, 18-2285WB, 16-10 (WB01)

6229 AK, Heugemer Molenstraat 17, het realiseren van een zorgwoning achter het ouderlijk huis, 18-2303WB, 17-10 (WB01)

6229 BD, Oude Maasstraat 76A en 76B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-1883WB, 17-10 (WB03)

6229 RC, Habitatsingel 29, uitbreiding Nora met opslagruimte, 18-2274WB, 12-10 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.