Bekendmakingen week 43

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6215 **, aan achterzijde Claudiushof 10A-B in gemeentelijk plantsoen, het kappen van 1 boom, 17-2073WB, 17-10 (WB01)

6216 **, Dousberg ongenummerd, de bouw van een hotel met 60 logiesverblijven en een restaurant Resort Maastricht gebouw H, 17-1440WB, 11-10 (WB02)

6211 MZ, Polvertorenplein 13, het bouwen van een vrijstaande woning op het Klevarieterrein Kavel 10, 17-0508WB, 17-10 (WB02)

6213 **, Waldeckpark, het realiseren van een monument, 17-1613WB, 16-10 (WB02)

6225 JW, Kershegge 15, het nieuw bouwen van een woning, 17-1550WB, 16-10 (WB03)

6224 JC, Scharnerweg 103 te Maastricht, AA093501844, 17-0133BM, 16-10 (BM04)

6211 AV, Boschstraat 69-71, brandveilig gebruik hotel Monastère, 17-2064WB, 16-10 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 75A, het oprichten van een platenzaak met ondersteunende horeca, 17-2001WB, 12-10 (23)

6211 AW, Boschstraat 105A-H, het vervangen van de kozijnen, 17-2068WB, 16-10 (WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 24, het verdoeken van de bestaande zonneschermen, 17-1712WB, 17-10 (WB02)

6211 CL, Markt 73, het monteren van 1 markies aan de voorgevel, 17-2071WB, 16-10 (WB01)

6211 CP, Spilstraat 6A17, het plaatsen van gevelreclame op het onderste niveau van het middengebouw Entre Deux, 17-1923WB, 17-10 (WB02)

6211 CV, Grote Staat 53, het plaatsen van lichtreclame, 17-1924WB, 17-10 (WB02)

6211 CV, Grote Staat 55, het plaatsen van een gevelreclame-uiting, 17-2053WB, 13-10 (WB01)

6211 HT, Cortenstraat 4, het verbouwen van het pand voor splitsen wonen en werken, 17-1897WB, 17-10 (WB02)

6211 HX, Hondstraat 16, het plaatsen van een serre, het vervangen van de kozijnen en plaatsen van 2 dakkapellen, 17-1832WB, 16-10 (WB02)

6211 LH, Bouillonstraat 12, het splitsen van de bovenwoning in 5 zelfstandige wooneenheden, 17-2066WB, 16-10 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 4, het legaliseren van het pand en het aanbrengen van de benodigde brandscheidingen in het pand, 17-2035WB, 11-10 (WB01)

6211 MZ, Polvertorenplein 3, het kappen van een boom, 17-2036WB, 11-10 (WB01)

6211 NN, Sint Nicolaasstraat 6A, het omzetten van kamerverhuur in 2 woningen, 17-1411WB, 17-10 (WB02)

6211 PH, Brusselsestraat 84-84A, het verbouwen van het kantoor tot 16 zelfstandige appartementen, 17-2061WB, 14-10 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 94, het plaatsen van dakramen en interne wijzigingen, 17-2041WB, 11-10 (WB01)

6212 EP, Observantenweg 53, het realiseren van een nieuwe woonkeuken aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, 17-2052WB, 12-10 (WB01)

6212 GA, Jekerweg 51, het kappen van een notenboom, 17-2055WB, 13-10 (WB01)

6212 XK, Mergelweg 260, het kappen van 3 paardenkastanjes, 17-1960WB, 17-10 (WB02)

6212 XN, Parkweg 42, een reconstructie van het dak als gevolg van brandschade, 17-1944WB, 16-10 (WB02)

6213 CK, d'Artagnanlaan 46, het kappen van een boom, 17-1938WB, 11-10 (WB02)

6213 CW, Castelmorelaan 18, het maken van een uitbouw met terrasoverkapping en schuifwand aan de achtergevel, 17-2046WB, 12-10 (WB01)

6217 AJ, Reinaartsingel 91, het uitbreiden van de kapsalon, 17-2054WB, 13-10 (WB01)

6217 KH, Statensingel 150B, het kappen van een naaldboom, 17-2050WB, 12-10 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het plegen van onderhoud aan het pand, 17-2075WB, 17-10 (WB01)

6218 GG, Raffineursdonk 42, het legaliseren van de bestaande airco buiten unit en de bestaande erf afscheiding, 17-2039WB, 11-10 (WB01)

6221 CR, Hoogbrugstraat 32, het herinrichten van de winkel, 17-1321WB, 13-10 (WB02)

6221 EM, Wycker Pastoorstraat 5 en 7, het verbouwen van het pand, 17-1780WB, 13-10 (WB02)

6221 VC, Baron van Hövellstraat 31, het plaatsen van een dakkapel, 17-2067WB, 16-10 (WB01)

6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 23, het legaliseren van de serre, dakkapel en dakraam, 17-0612WB, 11-10 (WB02)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 21, het wijzigen van de woonfunctie naar bijeenkomst- en horecafunctie, 17-1898WB, 17-10 (WB02)

6222 NX, Schoenerweg 65, het bouwen van een bedrijfsgebouw, 17-1544WB, 12-10 (WB03)

6222 VD, Kemenadeplein 33, het verbouwen van winkelpand / kantoor naar 3 appartementen, 17-1329WB, 16-10 (WB03)

6223 EB, Baron de Rosenstraat 32, het kappen van een apenboom, 17-2000WB, 17-10 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 69, het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, 17-1642WB, 13-10 (WB02)

6224 LD, Heerderweg 161, het legaliseren van de woning met kamerverhuur, 17-1946WB, 16-10 (WB02)

6224 LR, Prinsenlaan 14, het verwijderen van de draagmuur tussen keuken en woonkamer, 17-1786WB, 12-10 (WB02)

6226 CP, Europalaan 36, het legaliseren van de kamerverhuur (6e kamer), 17-2062WB, 15-10 (WB01)

6227 BL, Dorpstraat 85, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de 1e verdieping, 17-2040WB, 11-10 (WB01)

6229 GL, Bellomontedomein 38, 40, 42 en 46, het plegen van onderhoud en herstellen van de gevels, 17-1844WB, 11-10 (WB02)

6229 GV, Forum 100, het plaatsen van zwarte zonnepanelen aan de zuidgevels, 17-1483WB, 17-10 (WB08)

6221 AV, Sint Maartenslaan 9, 11, 13 en 15, het bouwen van een nieuwe aanbouw tbv de hotelfunctie, 17-2045WB, 12-10 (WB01)

6214 XC, Archipelstraat 1, het kappen van 1 boom, 17-1973WB, 11-10 (WB08)

6213 JV, Veulenerbank 72-74 en 88-90, het kappen van 1 boom, 17-1949WB, 11-10 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 104, het kappen van bomen, 17-1422WB, 12-10 (WB02)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 12, NZ093501545, 17-0143BM, 17-10 (BM04)

6225 **, Ambyerveld Hagenstraat 17, 19, 21, 23, 25 en Regenboogschotel 2, 4, 6, 8, 10, het bouwen van 10 vrijstaande woningen Ambyerveld Hagenstraat en Regenboogschotel, 17-1563WB, 17-10 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.