Bekendmakingen week 44

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Capucijnenstraat, het kappen van 1 boom, 18-2169WB, 24-10 (WB02)

6211 AX, ter hoogte van Doctor Frans Fouquetstraat - Fenikshof - Penitentenpoort, het plaatsen van een tijdelijk verkoopbord voor verkoop woningen, 18-1880WB, 19-10 (WB02)

6211 CE, Gubbelstraat 10, het aanbrengen van 4 uitval zonneschermen aan de zuidgevel, 18-2079WB, 22-10 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 9-11, het uitvoeren van achterstallig onderhoud, 18-1737WB, 24-10 (WB03)

6211 EH, Muntstraat 43, het plaatsen van gevelreclame aan het pand, 18-2057WB, 23-10 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 57-58, het realiseren van 2 dakkapellen en het legaliseren van technische installaties, 18-1391WB, 22-10 (WB03)

6211 GA, Plankstraat 20, het plaatsen van terrasschotten, 18-2352WB, 24-10 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het wijzigen van een kozijn en het aanbrengen van 3 terrasheaters aan de gevel, 18-1375WB, 24-10 (WB02)

6211 HR, Koestraat 2, het plaatsen van 4 zonneschermen aan de gevels, 18-2355WB, 24-10 (WB01)

6211 LP, Tongersestraat 40, het intern verbouwen van het bestaande horecapand (restaurant), 18-1599WB, 24-10 (WB02)

6211 LP, Tongersestraat 40, het oprichten van een brasserie, 18-1660WB, 24-10 (23)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 8B, het plaatsen van een nieuw interieur in het horeca gedeelte en het plaatsen van een keuken in de kelder, 18-2003WB, 19-10 (WB02)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 13, het verlagen en isoleren van de keldervloer, 18-2353WB, 24-10 (WB01)

6212 EM, Mosasaurusweg 64, het renoveren en uitbreiden van de woning, 18-1577WB, 23-10 (WB02)

6213 **, Médoclaan/Pletzersstraat, het nieuw bouwen van 39 appartementen, 18-1637WB, 22-10 (WB03)

6213 GD, Tongerseweg 325, het renoveren van het dak en het aanbrengen van isolerende maatregelen, 18-2344WB, 23-10 (WB01)

6213 HE, Pletzersstraat 11A, het legaliseren van de overkapping, 18-1894WB, 24-10 (WB08)

6213 HE, Pletzersstraat 11A-B, het legaliseren van een buitenberging en het kappen van een boom, 18-1896WB, 22-10 (WB02)

6214 AS, Willem Vliegenstraat 13 - 35, het renoveren van een monumentaal bouwblok, 18-2350WB, 24-10 (WB01)

6216 GK, Het Wilhelmus 30A, aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik Hotel Resort Maastricht, 18-0922WB, 24-10 (WB07)

6216 TT, Goudenweg 200, het aanvragen van een gebruikersvergunning brandveilig gebruik BS Dynamiek, 18-2351WB, 24-10 (WB01)

6217 **, Noorderbrugtracé ten zuiden van de rotonde Brusselseweg - Fagotstraat, het kappen van 2 bomen, 18-2286WB, 24-10 (WB02)

6217 **, Noorderbrugtracé, de aanleg van Kunstwerk H (fiets-/voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart), 18-2145WB, 23-10 (WB02)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 32, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-2333WB, 22-10 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 21, het verbouwen en uitbreiden van Bread & Delicious, 18-2317WB, 19-10 (WB01)

6221 CN, Hoogbrugstraat 31, het plaatsen van een airco-unit op de aanbouw, 18-1313WB, 24-10 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 24, het herinrichten van de kookstudio, 18-2152WB, 24-10 (23)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 24, het restylen van de kookstudio, 18-2305WB, 18-10 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27 en Wycker Grachtstraat 3, het wijzigen van de bestemming winkel en slagerij naar winkel en horeca, 18-1389WB, 23-10 (WB02)

6221 JP, Plein 1992 1, het verbouwen van kantoor naar woongebouw met 3 appartementen en het toevoegen van drie balkons en een dakterras, 18-1825WB, 19-10 (WB02)

6221 JP, Ruiterij 1, het uitbreiden van het hotel met 30 executive kamers, 18-1714WB, 19-10 (WB02)

6221 VA, Heugemerweg 11 en Duitsepoort 22, het realiseren van kamergewijze verhuur, 18-2340WB, 23-10 (WB01)

6222 **, Kasteel Liebeekstraat, het vervangen van diverse kozijnen inclusief het aanbrengen van ventilatieroosters, het wijzigen van de kleurstelling van de kozijnen en het ophogen van de dakrand in verband met het aanbrengen van dakisolatie, 18-2119WB, 24-10 (WB02)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van 10 bomen, 18-2313WB, 18-10 (WB01)

6222 NS, Galjoenweg 49, het realiseren van een camperstalling, 18-2338WB, 23-10 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 52A, het starten van een inrichting, 18-2263WB, 19-10 (23)

6223 BJ, Kasteelstraat 4, het restaureren van de kademuren van Kasteel Borgharen, 18-1468WB, 23-10 (WB07)

6223 HV, Hartelstein 204, het plegen van onderhoud aan de gevel van de toren Kasteelhoeve Hartelstein, 18-2128WB, 23-10 (WB02)

6224 AE, Meerssenerweg 219, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2349WB, 24-10 (WB01)

6224 ED, Koningsplein 52, het aanbrengen van reclame aan de gevel, 18-2323WB, 20-10 (WB01)

6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 117, het realiseren van een sanitaire ruimte op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning, 18-2306WB, 18-10 (WB01)

6224 LW, Koepelstraat 84, het kappen van 1 boom, 18-2308WB, 18-10 (WB01)

6225 AG, Lovendaalhoeve 30, het kappen van bomen, 18-2304WB, 18-10 (WB01)

6225 XS, Geusseltweg 3, het vervangen van de klimaatinstallatie op het dak, 18-2319WB, 19-10 (WB01)

6226 **, Vijverdalseweg, het openbaar groen gebruiken als stalling van auto's als blikvanger voor autobedrijf Biermans, 18-2320WB, 19-10 (WB01)

6226 GN, Raadhuisplein 1, het aanbrengen van namen van stichtingen op de gevel, 18-1949WB, 19-10 (WB08)

6227 **, Philipsweg, het plaatsen van een hekwerk om een tijdelijk luchtmeetstation zuidelijke tunnelmond A2, 18-1602WB, 23-10 (WB02)

6227 AM, Demertstraat 39, het vervangen van kozijnen in verband met renovatie van het pand, 18-2316WB, 18-10 (WB01)

6227 ED, Ellecuylgaard 59, het wijzigen van de bestemming garage naar bedrijfsruimte, 18-1926WB, 22-10 (WB03)

6227 XT, Oude Molenweg 31, het aanpassen van de gevel en een constructiewijziging, 18-1923WB, 22-10 (WB02)

6228 **, naast Eykelborg 29, het kappen van 1 boom, 18-2243WB, 24-10 (WB02)

6228 BC, Cuyleborg 23, het kappen van 1 boom, 18-2315WB, 18-10 (WB01)

6228 BC, Cuyleborg 23, het kappen van 1 boom, 18-2315WB, 24-10 (WB02)

6228 HM, Smissenhaag 157, het kappen van 1 boom, 18-2339WB, 23-10 (WB01)

6229 XV, Oosterweg 33, het kappen van 1 kastanjeboom, 18-2332WB, 22-10 (WB01)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.