Bekendmakingen week 44

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AZ, Boschstraat 80, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2123WB, 24-10 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 84, het toevoegen van 1 kamer aan de kamergewijze verhuur, 17-2102WB, 22-10 (WB01)

6211 CJ, Markt 20, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1758WB, 24-10 (WB03)

6211 CL, Markt 63, het plaatsen van een houtskool en gas gestookte oven aan de achterzijde van het restaurant en het maken van een (raam)doorbraak in de bouwmuur tussen de 2 restaurantruimten, 17-2124WB, 24-10 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 5, het ophangen van tijdelijke kerstverlichting voor de feestdagen, 17-2098WB, 20-10 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 34, het plegen van verbouwingen aan niet-monumentele onderdelen van het pand, 17-2099WB, 20-10 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het plaatsen van 2 nieuwe zonneschermen aan de voorgevel, 17-2095WB, 20-10 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 7, het wijzigen van de functie van de eerste verdieping in een vergaderruimte, 17-1714WB, 18-10 (WB03)

6211 KR, Lenculenstraat 4, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-1496WB, 18-10 (WB03)

6211 KV, Kapoenstraat 21A01 tot en met 21A04 en Witmakersstraat 10A tot en met 14D, het herstellen van de tuinmuur, 17-1932WB, 18-10 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 17B, het vervangen van de koelmachine, 17-2096WB, 20-10 (WB01)

6211 MZ, Polvertorenplein 3, het kappen van 1 boom, 17-2036WB, 20-10 (WB02)

6211 RB, Herbenusstraat 91A, 91B en 91C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1744WB, 24-10 (WB02)

6211 RK, Hoogfrankrijk 27, het wijzigen van de bestemming in horeca/maatschappelijk, 17-1622WB, 23-10 (WB02)

6211 RV, Capucijnengang 59A, het vervangen van het voegwerk en schilderwerk hout, 17-1417WB, 19-10 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 43B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-2113WB, 23-10 (WB01)

6211 TA, Helmstraat 5C06, het maken van een tussenvloer boven de keuken en het vervangen van een vast kozijn voor een dubbele deur in de achtergevel, 17-1721WB, 24-10 (WB03)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 6, het legaliseren van 7 wooneenheden,dakkapel en 2 doorbraken, 17-1504WB, 20-10 (WB03)

6211 XE, Achter de oude Kazerne, het plaatsen van 1 kunstwerk, 17-2117WB, 24-10 (WB01)

6212 BM, Glacisweg 37A, het verbouwen van de entree waardoor winkelruimte en bovenwoning van elkaar gescheiden worden, 17-1853WB, 20-10 (WB02)

6212 BP, Glacisweg 26, een aanvraag wijzing gebruik terrasvergunning, 17-2112WB, 23-10 (WB01)

6213 EG, Médoclaan 172, het kappen van 1 dennenboom in de voortuin, 17-2079WB, 18-10 (WB01)

6213 KE, Zepperenbank 60, het uitbreiden van het bestaande woonhuis, 17-2091WB, 19-10 (WB01)

6215 **, aan achterzijde Claudiushof 10A-B in gemeentelijk plantsoen, het kappen van 1 boom, 17-2073WB, 23-10 (WB02)

6216 PP, Ebenistendreef 91, het uitbreiden van het woonhuis, 17-2111WB, 23-10 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 50, het opgraven en sluiten van Sortie A van de Vestingwerken Maastricht met aanverwante bouwwerken in de tuin van de Sint Lambertuskerk, 17-2103WB, 22-10 (WB01)

6217 LW, Ravelijnstraat 25, het realiseren van een aanbouw aan de bestaande woning, 17-1482WB, 18-10 (WB03)

6217 NJ, Frans van de Laarstraat 2, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-1432WB, 19-10 (WB02)

6217 VX, Tamboerijnstraat 40, het wijzigen van de bestemming bijeenkomstgebouw naar gezondheidszorggebouw c.q. sportgebouw, 17-2002WB, 20-10 (23)

6219 NT, Sortieweg 39, het intrekken van de omgevingsvergunning milieu 2017-205110, 17-1970WB, 2-11 (WB05)

6219 NV, Posthoornstraat 59, het plaatsen van erfafscheidingen, 17-2085WB, 19-10 (WB01)

6219**, talud langs de Zuid-Willemsvaart, NBT het kappen van 24 bomen langs de Zuid-Willemsvaart, 17-2115WB, 24-10 (WB01)

622 1EN, Oeverwal ongenummerd, het aanleggen van riolering, kabels en leidingen, 17-2109WB, 23-10 (WB01)

6221 **, Heugemerweg meer locaties, de nieuwbouw van 28 woningen, 17-1511WB, 18-10 (WB02)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 44, het inrichten van de zolderverdieping tot woonruimte, 17-1542WB, 19-10 (WB02)

6221 AL, Membredestraat 4, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-2094WB, 20-10 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 2, Stationsstraat 5 en 5A, het uitbreiden van het Kaboom hotel met 16 kamers, 17-1461WB, 18-10 (WB02)

6221 CH, Wycker Brugstraat 2 - Wilhelminasingel 60 - Lage Barakken 25, het plaatsen van zonnepanelen, 17-2081WB, 19-10 (WB01)

6222 AM, Mariënwaard 55, het opnemen van de bestrating en het verwijderen van rioleringen en leidingen in de grond, 17-2093WB, 20-10 (WB01)

6222 CS, Populierweg 32, het legaliseren van kamerverhuur, 17-2090WB, 19-10 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg 65, het bouwen van een bedrijfsgebouw, 17-1544WB, 20-10 (WB02)

6222 NZ, Fregatweg 53, het nieuw bouwen van een watertank voor een sprinklerinstallatie met bijbehorend pompgebouw, 17-2089WB, 19-10 (WB01)

6223 BK, Kerkstraat 12, het oprichten van 't Winkelke, 17-2043WB, 24-10 (23)

6224 JD, Scharnerweg 137A, het vervangen van bestaand asbest dak door in isolerende stalen golfplaten, 17-2122WB, 24-10 (WB01)

6224 LD, Heerderweg 152-154 te Maastricht, AA093501044, 17-0165BM, 03-11 (BM15)

6225 ER, Hagenstraat 54, het plaatsen van een afrastering, 17-2078WB, 18-10 (WB01)

6225 GA, Laurierhoven 1, het plaatsen van een zwembadoverkapping, 17-1996WB, 20-10 (WB02)

6226 WJ, Sleedoorn 3, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 17-2087WB, 19-10 (WB01)

6227 AB, Akersteenweg 66-66B, het wijzigen van de bestaande vluchtweg uit de bovenwoning, 17-2116WB, 24-10 (WB01)

6227 AC, Akersteenweg 110, het wijzigen van een magazijn in een woning, 17-2097WB, 20-10 (WB01)

6227 BL, Dorpstraat 77, het uitbreiden van de woning op de verdieping aan de achterzijde, 17-1413WB, 24-10 (WB02)

6227 SV, Rijksweg 8, het kappen van 12 bomen, 17-2100WB, 21-10 (WB01)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 38, het verbouwen van kantoor/slaapkamer tot hondentrimsalon, 17-2125WB, 24-10 (WB01)

6227 XV, Oude Molenweg 8, het kappen van 1 boom, 17-1816WB, 20-10 (WB02)

6227 XW, Oude Molenweg 70, het plaatsen van een dakkapel op het achterdak, 17-1813WB, 19-10 (WB08)

6229 PM, Watermolen 39, het plegen van nieuwbouw van het afgebrand KCA depot, 17-1771WB, 18-10 (WB03)

6229 PM, Watermolen 39, het plegen van nieuwbouw van het afgebrand KCA depot, 17-1771WB, 23-10 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM15 Ontwerp evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 2 november zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM15: Deze plannen liggen vanaf 2 november zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.