Bekendmakingen week 44

3 november 2016
Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AS, Boschstraat 7-9, het renoveren, herbestemmen en uitbreiden van het magazijn en de toonzaal van de Timmerfabriek, 16-2167WB, 19-10 (WB03)
6211 AX, Boschstraat 24, het verbouwen van het pand naar studentenwooneenheden, 16-1390WB, 20-10 (23)
6211 BC, Sint Teunisstraat 32, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het vervangen van een raam in de voorgevel, 16-2417WB, 20-10 (WB03)
6211 CE, Gubbelstraat 4 tot en met 24, het aanbrengen van een folie aan de binnenzijde van de ramen en het plaatsen van een airco unit op het dak van pand nummer 24, 19-10 (WB01)
6211 CL, Markt 72, het vervangen van de huidige zonwering (markies) door een nieuwe zonwering (schaararmscherm), 16-2393WB, 20-10 (WB02)
6211 CT, Grote Staat 27, het plaatsen van installaties op het plat dak achter, 15-3184WB, 25-10 (WB02)
6211 DS, Mosae Forum 18, het wijzigen van het bestemmingsplan, 16-2837WB, 24-10 (WB01)
6211 ED, Kleine Staat 19, het vervangen van de gevelreclame, 16-2808WB, 19-10 (WB01)
6211 EH, Muntstraat 29-31 en Mariastraat 25, het realiseren van tien appartementen op de verdiepingen van de panden Muntstraat 29-31 en Mariastraat 25, 16-0560WB, 20-10 (WB03)
6211 EM, Hoenderstraat 4, het legaliseren van de woningomzetting naar kamers, 16-2019WB, 19-10 (WB08)
6211 EX, Het Bat 12, het aanpassen van het kantoorgebouw tot hotelfunctie, 16-0423WB, 25-10 (WB07)
6211 HT, Cortenstraat 1A t/m 1D 02, het plaatsen van dakvensters en het wijzigen van de brandcompartimentering, 16-2323WB, 21-10 (WB02)
6211 JP, Sint Pieterstraat 56, het wijzigen van de bestemming, 16-2824WB, 20-10 (WB01)
6211 LM, Tongersestraat 53, het kappen van drie bomen, 16-2820WB, 20-10 (WB01)
6211 NK, Calvariestraat 60A tot en met 60D, het legaliseren van woningsplitsing, 16-2491WB, 20-10 (WB02)
6211 PE, Brusselsestraat 10C, het renoveren en verbouwen van het pand, 16-2840WB, 24-10 (WB01)
6211 SJ, Batterijstraat 62B, het herinrichten van het pand en woningomzetting in kamerverhuur, 16-1596WB, 20-10 (WB02)
6211 SZ, Grote Gracht 88, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2843WB, 24-10 (WB01)
6212 AV, Sint Lambertuslaan 64, het uitbreiden van de bestaande woning en het vervangen van de kozijnen, 16-2402WB, 20-10 (WB03)
6212 ET, Luikerweg 19, het verbouwen van de winkelruimte op de begane grond tot berging, 16-2816WB, 20-10 (WB01)
6212 ND, Schutterijweg 1, het realiseren van vervangende nieuwbouw en bijbehorend bouwwerk, 16-2289WB, 25-10 (WB03)
6212ND, Schutterijweg 1, RECTIFICATIE, het plaatsen van teelondersteunende voorzieningen (druivenranken), 16-1420WB, 27-10-2016 (Dit is een reguliere procedure en geen ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure. Er is nog geen beschikking).
6213 BD, Cannerweg 221, het aanleggen van een uitrit, 16-1605WB, 20-10 (WB02)
6213 GS, Dauphinélaan 7, het kappen van twee bomen, 16-2856WB, 25-10 (WB01)
6213 NE, Susserweg 29, het legaliseren van drie studentenwooneenheden, 16-2832WB, 21-10 (WB01)
6214 RN, Proosdijweg 62, het legaliseren van een woningsplitsing en kamergewijze verhuur, 16-1302WB, 19-10 (WB02)
6215 GE, Ovidiushof 7B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2851WB, 25-10 (WB01)
6217 CR, Clavecymbelstraat 31-33, het plaatsen van een winkelwagenopvang, 16-2844WB, 24-10 (WB01)
6217 KB, Sint Annalaan 52B, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1608WB, 25-10 (WB08)
6217 KH, Statensingel 154B, een aanvraag legalisering kamergewijze verhuur, 16-2040WB, 25-10 (WB03)
6217 KJ, Statensingel 188, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamergewijze verhuur, 16-2337WB, 20-10 (WB02)
6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31BC, het verbouwen van het pand voor appartementen en brandveiligheid, 16-2015WB, 25-10 (WB03)
6217 LN, Frederikbastion 38, het kappen van een boom in de achtertuin, 16-2848WB, 24-10 (WB01)
6221 AV, Sint Maartenslaan 25, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2430WB, 20-10 (WB03)
6221 BE, Wilhelminasingel 39, het plaatsen van een dubbelzijdige lichtbak Stella Artois, 16-2501WB, 12-10 (WB02)
6221 EG, Rechtstraat 55, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2842WB, 24-10 (WB01)
6221 EZ, Cörversplein 13, het verbouwen van een kapsalon naar droge horeca (categorie 2), 16-2147WB, 25-10 (WB02)
6221 GA, Stenenwal 31, het legaliseren van drie studentenkamers, 16-2838WB, 24-10 (WB01)
6221 XE, Coclersstraat 12A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2827WB, 21-10 (WB01)
6222 **, Klipperweg (Brug Itteren), het geheel afsluiten van de Klipperweg (Brug Itteren), 16-1031WB, 20-10 (WB02)
6222 AA, Borgharenweg 160 te Maastricht, AA093500092, 16-0216BM, 24-10 (BM04)
6222 AG, Meerssenerweg 49, het legaliseren van drie bestaande appartementen en enkele inpandige aanpassingen, 16-2846WB, 24-10 (WB01)
6222 AG, Meerssenerweg 49, het realiseren van een vierde studio-appartement en het wijzigen van de voorgevel, 16-2847WB, 24-10 (WB01)
6222 PC, Klipperweg 24, het realiseren van muren van betonnen systeemblokken voor het aanleggen van vakken voor de opslag van afvalstoffen, 16-2852WB, 25-10 (WB01)
6224 **, Burgemeester Bauduinstraat en Oranjeplein, het kappen van diverse bomen, 16-2492WB, 20-10 (WB02)
6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 91, het legaliseren van de omzetting van woonhuis naar drie kamers en één studio, 16-2855WB, 25-10 (WB01)
6224 JJ, Scharnerweg 98, het afwijken van het bestemmingsplan, 16-2826WB, 20-10 (WB01)
6225 **, Stadionplein ongenummerd, het realiseren van een bergbezinkbassin, 16-2266WB, 25-10 (WB02)
6226 **, Bergerstraat ongenummerd, het bouwen van een woonhuis, 16-2809WB, 19-10 (WB01)
6226 GS, Burg Cortenstraat 111, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1662WB, 25-10 (WB08)
6226 WL, Duindoorn 4, het kappen van drie bomen, 16-2858WB, 25-10 (WB01)
6227 AE, Akersteenweg 196, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1562WB, 19-10 (WB08)
6227 GT, Rabbelsgaard 2-4-6-8, het kappen van twee bomen, 16-2857WB, 25-10 (WB01)
6227 RM, Haspengouw 47A , het legaliseren van twee wooneenheden voor kamergewijze verhuur, 16-2669WB, 20-10 (WB02)
6227 TX, Désiré Leesensstraat 20, het omzetten van een woning naar kamers, 16-2440WB, 21-10 (WB03)
6228 DH, Roserije 35A, het oprichten van een trimsalon, 16-2818WB, 20-10 (WB01)
6228 ED, Camphaag 43, het bouwen van een carport tegen de gevel van de woning, 16-2806WB, 19-10 (WB01)
6229 AV, de Beente 71, het verplaatsen van de inrit voor het woonhuis, 16-2821WB, 20-10 (WB01)
6229 AV, de Beente 86, het kappen van vijf bomen, 16-2814WB, 20-10 (WB01)
6229 GM, Bellomontedomein 90, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 16-2841WB, 24-10 (WB01)
6229 VM, Vogelzang 4, het verbouwen van de woning, 16-2338WB, 20-10 (WB02)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.