Bekendmakingen week 46

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Jekerstraat 7/Brusselsestraat 95A, AA093501794, 16-0145BM, 08-11 (BM08)
6211 **, Polvertorenstraat ongenummerd, het vervangen van een gasdrukregel- en meetstation, 16-2872WB, 4-11 (23)
6211 **, Sphinxterrein (Boschstraat), AA093500094, 16-0201BM, 07-09-2016 (BM03)
6211 CN, Spilstraat 11, het verplaatsen van het toilet en de pantry naar de eerste verdieping en het verplaatsen van de trap, 16-2388WB, 2-11 (WB02)
6211 CW, Grote Staat 6, het plegen van groot onderhoud aan het dak, 16-2530WB, 3-11 (WB03)
6211 DS, Mosae Forum 21, het plaatsen van lichtreclame, 16-2552WB, 8-11 (WB02)
6211 DS, Mosae Forum 37, het plaatsen van lichtreclame, 16-2554WB, 8-11 (WB03)
6211 EG, Muntstraat 5, het verbouwen van de winkelruimte op de begane grond, 16-2955WB, 8-11 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 5-7, het vervangen van een stuk raam uit een voorgevel door een rooster waar lucht gefilterd wordt afgevoerd, 16-2960WB, 8-11 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 7, het zwart verven van de voorgevel, 16-2962WB, 8-11 (WB01)
6211 ER, Jodenstraat 22, het uitvoeren van reparatie- en herstelwerkzaamheden, 16-2923WB, 3-11 (WB01)
6211 GA, Plankstraat 6, het aanpassen van de bestaande uitbreiding aan de achterzijde van het pand en het vervangen van de kozijnen, 16-2950WB, 7-11 (WB01)
6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 18, het samenvoegen van 2 winkelpanden tot 1 winkel en het aanpassen van de pui, 16-2932WB, 4-11 (WB01)
6211 GM, Wolfstraat 11, het wijzigen van de winkelpui op de begane grond, 16-2409WB, 3-11 (WB03)
6211 GW, Heggenstraat 7, het wijzigen van het bestemmingsplan, 16-2137WB, 8-11 (WB08)
6211 HB, Bredestraat 45, het slopen van het afzuigkanaal en onderhouden van de ontgeuringsinstallatie, 16-2929WB, 4-11 (WB01)
6211 LC, Vrijthof 2, het bouwen van een horecaliftje en het aanbrengen van een terrasheater aan de voorgevel, 16-2349WB, 7-11 (WB02)
6211 LX, Polvertorenstraat 4, het verbouwen en gedeeltelijk slopen van de Polvertoren, 16-2269WB, 3-11 (WB02)
6211 NP, Sint Nicolaasstraat 58, het omzetten van 1 woning naar 8 wooneenheden, 16-1970WB, 7-11 (WB02)
6211 PE, Brusselsestraat 10, het legaliseren van woningsplitsing en het omzetten naar kamers, 16-2945WB, 7-11 (WB01)
6211 PH, Brusselsestraat 122B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2569WB, 8-11 (WB03)
6211 PM, Statensingel 71, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2921WB, 3-11 (WB01)
6211 RB, Herbenusstraat 87, het kappen van 2 coniferen, 16-2937WB, 7-11 (WB01)
6211 RL, Hoogfrankrijk 36, het splitsen van de woning, 16-2537WB, 7-11 (WB02)
6211 RS, Capucijnenstraat 78-80, het legaliseren van kamergewijze verhuur in verband met overgangsrecht, 16-2527WB, 7-11 (WB02)
6211 ST, Grote Gracht 65, het plaatsen van een raam in de zijgevel en het schilderen van de natuursteen in de gevel, 16-2449WB, 4-11 (WB03)
6212 **, Schutterijweg ongenummerd, AA093501518, 16-0075BM, 08-11 (BM04)
6212 AD, Sint Pieterskade 10, het veranderen van de functie en het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1652WB, 3-11 (WB02)
6212 GN, Gardeniersstraat 10 - 12, het plaatsen van een cortenstaal wand van 2,2 meter in de achtertuin, 16-2964WB, 8-11 (WB01)
6212 ND, Schutterijweg 1, het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen (druivenranken), 16-1420WB, 7-11 (WB02)
6213 BA, Cannerweg 135, het legaliseren van appartementen, 16-2556WB, 8-11 (WB03)
6213 GK, Chablislaan 20, het renoveren en uitbreiden van de woning, 16-2764WB, 7-11 (WB02)
6214 SV, Ruttensingel 160A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1139WB, 4-11 (WB02)
6215 ES, Aventijnhof 6B, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur, 16-2271WB, 8-11 (WB02)
6216 RB, Zeepziedersdreef 10B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2927WB, 3-11 (WB01)
6216 SN, Koperslagersdreef 19C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2938WB, 7-11 (WB01)
6217 CR, Clavecymbelstraat 31, het uitbreiden van de PLUS Supermarkt, 16-2263WB, 8-11 (WB03)
6217 KV, Franquinetstraat 16A, het legaliseren van een geplaatste uitbouw, 16-1740WB, 3-11 (WB02)
6219 **, Belvédèrelaan ongenummerd en Pontonniersweg ongenummerd, AA093502281, 16-0239BM, 03-11 (BM07)
6219 **, Nabij Fort Willemweg 75, het plaatsen van een telecommast aan de hoofdweg, 16-2560WB, 8-11 (WB02)
6219 NN, Jaagpad West 16, de legalisatie van de bestaande erfafscheiding met toegangspoorten, 16-2292WB, 4-11 (WB08)
6221 CL, Akerstraat 13, het legaliseren van de woningsplitsing en het vestigen van kamergewijze verhuur in de middenwoning, 16-2754WB, 4-11 (WB02)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 18A, een aanvraag legalisatie woningsplitsing, 16-2016WB, 7-11 (WB02)
6221 EA, Wycker Brugstraat 13A, het plaatsen van een wand tussen woon- en slaapruimte, 16-2428WB, 2-11 (WB02)
6221 EB, Wycker Brugstraat 27 en Wycker Grachtstraat 3B, de verbouwing van het winkelpand, 16-2954WB, 7-11 (WB01)
6221 EB, Wycker Brugstraat 65, het plaatsen van gevelreclame, 7-11, 16-2787WB (WB02)
6221 EL, Rechtstraat 74, het repareren van het dak, 16-2712WB, 4-11 (WB02)
6221 EZ, Cörversplein 13, het plaatsen van terrasschermen, 16-2195WB,3-11 (WB02)
6221 TW, Bloemenweg 96, een kamergewijze verhuur, 16-1414WB, 2-11 (WB02)
6221 VH, Paus Leo 13 plein 11, het plaatsen van een kozijn in de zijgevel, 16-2961WB, 8-11 (WB01)
6221 VJ, Paus Leo 13 plein 21, het omzetten naar kamerverhuur en het plaatsen van een kozijn, 16-2572WB, 3-11 (WB02)
6222 NM, Ankerkade 154, het bouwen van een opslaghal en een overkapping, 16-2811WB, 4-11 (23)
6222 PC, Klipperweg 32, het oprichten van een bedrijf voor het produceren van composiet producten, 16-2676WB, 4-11 (23)
6222 XH, Kasteel Bleienbeekstraat 23A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2942WB, 7-11 (WB01)
6222 XH, Kasteel Bleienbeekstraat 23D, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2939WB, 7-11 (WB01)
6222 XH, Kasteel Bleienbeekstraat 25C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2946WB, 7-11 (WB01)
6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 29C, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2940WB, 7-11 (WB01)
6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 31B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2943WB, 7-11 (WB01)
6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 31C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2941WB, 7-11 (WB01)
6223 AX, Bosveldweg 26, het plaatsen van een hekwerk voor groenvoorziening, 16-2944WB, 7-11 (WB01)
6224 CG, Professor Roerschstraat 8, het kappen van een grote boom en het herplanten van een kleinere boom, 16-2957WB, 8-11 (WB01)
6224 EC, Koningsplein 19B, een aanvraag legalisatie woningsplitsing, 16-2037WB, 4-11 (WB02)
6224 HA, Merovingenstraat 1A, het legaliseren van 11 wooneenheden, 16-1444WB, 4-11 (WB02)
6224 JB, Scharnerweg 77, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak, 16-2949WB, 7-11 (WB01)
6224 JD, Scharnerweg 145A, het splitsen van de bovenwoning in 7 appartementen, 16-2918WB, 3-11 (WB01)
6224 LK, Prinsesselaan 5, het verhogen van de buitenberging voor een trappenhuis en ingang woning, 16-2421WB, 8-11 (WB03)
6225 **, Hagerhof L1 tot en met L5, interne wijzigingen van de al verleende vergunning 08-0462B, 16-2680WB, 4-11 (WB02)
6225 **, Severenstraat 201, de nieuwbouw van een jeu-de-bouleshal, 16-2765WB, 7-11 (WB02)
6225 AR, Severenstraat 18, het realiseren van een tijdelijke school door modulaire units, 16-2717WB, 4-11 (WB03)
6225 DL, Baanderthoeve 22, het rooien van 2 bomen in de achtertuin en het herplanten van 4 leibomen, 16-2947WB, 7-11 (WB01)
6225 JS, Schovenlaan 122, het kappen van een boom in de achtertuin, 16-2916WB, 2-11 (WB01)
6226 BD, Bergerstraat 52B, het legaliseren van bovenwoning naar kamerverhuur, 16-2615WB, 4-11 (WB03)
6226 BN, Pastoor Janssenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel en het verwijderen van de stalen dakspant, 16-2948WB, 7-11 (WB01)
6226 CH, Gerechtigheidslaan 2ABC, het legaliseren van 4 woningen, 16-2538WB, 4-11 (WB03)
6226 NV, Withuisveld 30, het inbouwen van units in de bestaande bedrijfshal, 16-2800WB, 3-11 (23)
6226 NV, Withuisveld 30, het plaatsen van een unit in de bestaande hal, 16-2784WB, 2-11 (WB02)
6226 WL, Duindoorn 4, het kappen van 3 bomen, 16-2858WB, 2-11 (WB02)
6227 AN, Demertstraat 67, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2577WB, 4-11 (WB03)
6227 AP, Demertstraat 135, het splitsen van een woning, 16-1260WB, 2-11 (WB02)
6227 BK, Dorpstraat 5B, het splitsen van de woning van 1 naar 4 woningen, 16-2494WB, 2-11 (WB03)
6227 BK, Dorpstraat 9B, het realiseren van 4 onzelfstandige wooneenheden, 16-2502WB, 2-11 (WB03)
6227 CL, Steegstraat 39, het opsplitsen van 1 woning in 4 wooneenheden, 16-2414WB, 7-11 (WB02)
6227 SR, Oude Kerkstraat 8, het omzetten van één woning naar kamergewijze verhuur, 16-2555WB, 4-11 (WB03)
6227 TV, Désiré Leesensstraat 25, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2384WB, 8-11 (WB02)
6227 VR, Marcus Tellerstraat 18, het bouwen van een garage en het aanpassen van de bestrating met een afgeschuinde trottoirband, 16-2074WB, 7-11 (WB02)
6227 XW, Oude Molenweg 78, het renoveren van het woonhuis en verbouwen van de kelder tot kantoorruimte, 16-2069WB, 2-11 (WB02)
6228 DH, Roserije 35A, het oprichten van een trimsalon, 16-2818WB, 7-11 (WB02)
6229 **, Krokusbeemd 34 A02 (gedragswoning 08), het uitbreiden van de woonkamer, 16-2581WB, 2-11 (WB02)
6229 AV, de Beente 71, het verplaatsen van de inrit voor het woonhuis, 16-2821WB, 2-11 (WB02)
6229 ET, Dr Tanslaan 12, het plaatsen van een protonenversneller, 16-2953WB, 7-11 (WB01)
6229 RA, Schaapbroekweg 5, het wijzigen van de bestemming in atelier voor het ontwerpen van beelden, 16-2920WB, 3-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM03 Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming
BM08 Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM03, BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04, BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe
dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.