Bekendmakingen week 46

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Boschstraat ongenummerd (ter hoogte van Markt 30), het plaatsen van een putkast (streetplug) voor elektrische taxi's, 18-2454WB, 6-11 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 91, het renoveren van het dak, 18-2085WB, 2-11 (WB02)

6211 EH, Muntstraat 39-41, het verwijderen van de asbesthoudende beplating, 18-1846WB, 2-11 (WB02)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 17, het wijzigen van de winkelpui en het aanbrengen van reclame aan de gevel, 18-2440WB, 5-11 (WB01)

6211 GB, Stokstraat 1, het wijzigen van de gevelreclame, 18-2103WB, 6-11 (WB08)

6211 HC, Bredestraat 10, het plaatsen van 7 airco-units en diverse dakdoorvoeren voor installaties, 18-1548WB, 2-11 (WB02)

6211 KJ, de Bosquetplein 7, het plaatsen van 4 grote foto's in de tuin, 18-2419WB, 1-11 (WB01)

6211 KL, Bonnefantenstraat 2, het plaatsen van een vlaggenstok aan de gevel, 18-2450WB, 5-11 (WB01)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 30, het legaliseren van de woning voor kamergewijze verhuur, 18-2060WB, 6-11 (WB02)

6211 SB, Breulingstraat 23A - 23B, het legaliseren van 6 en 3 wooneenheden, 18-2023WB, 6-11 (WB03)

6211 SG, Batterijstraat 47, het kappen van een Ginkgo biloba, 18-2378WB, 5-11 (WB02)

6212 NE, Zonnebergweg 10, het plaatsen van een nieuwe achterdeur, 18-2457WB, 6-11 (WB01)

6212 XW, Blekerij 52, het verbouwen van het pand, 18-2434WB, 2-11 (WB01)

6213 ND, Cannerweg 800, het vernieuwen van de leien dakbedekking van het hoofdgebouw, 18-2437WB, 5-11 (WB01)

6213 **, Vlijtingerbank ter hoogte van nummer 29, het kappen van 1 boom, 18-2441WB, 5-11 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 2, het verbouwen van Winkelcentrum Brusselsepoort - Fase 1F, 18-2430WB, 2-11 (WB01)

6217 JD, Bilserbaan 19A - 19B, het wijzigen van de functie kantoor naar wonen en het herinrichten van het pand, 18-2436WB, 5-11 (WB01)

6217 JH, Bilserbaan 52, het kappen van 4 bomen, 18-2392WB, 7-11 (WB02)

6217 XS, Prestantstraat 31A, het kappen van een 1 boom, 18-2465WB, 7-11 (WB01)

6218 GG, Raffineursdonk 40, het realiseren van 2 dakkapellen, 18-2007WB, 7-11 (WB03)

6218 NA, Brusselseweg 621, het uitbreiden van de kelder, 18-2470WB, 7-11 (WB01)

6219 NB, Stuwweg 36, het vervangen van de woonark door een nieuwe woonark, 18-2444WB, 5-11 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 2, het aanpassen van de bestaande installatie, 18-2423WB, 1-11 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 12, het plaatsen van een double face klok aan de voorgevel, 18-2422WB, 1-11 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 29, het renoveren, restaureren, verbouwen van het exterieur en interieur van het stationsgebouw Maastricht, 18-1585WB, 15-11 (WB05)

6221 CH, Lage Barakken 67, het verbouwen van een kantoor naar 2 appartementen, 18-1937WB, 1-11 (WB02)

6221 EZ, Cörversplein 11, het plaatsen van een demontabel kozijn met een glazen deur, 18-2472WB, 7-11 (WB01)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 43, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 18-1695WB, 2-11 (WB08)

6222 CC, Hebronstraat 9, het legaliseren van de verwijderde muur tussen keuken en woonkamer, 18-2432WB, 2-11 (WB01)

6223 EA, Baron de Rosenstraat 21, het kappen van een berkenboom, 18-2453WB, 5-11 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 86, het vernieuwen van de huidige kozijnen en deze voorzien van dubbel glas en plaatsen van een handelsreclame, 18-2052WB, 6-11 (WB03)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 112, het restaureren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen, 18-2438WB, 5-11 (WB01)

6225 AS, Westrand 1A - 1H, het kappen van 19 populieren, 18-2458WB, 6-11 (WB01)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 108, het verbouwen van het woonhuis, 18-1995WB, 5-11 (WB02)

6226 GZ, Burgemeester Cortenstraat 90 tot en met 126, het wijzigen van de bestemming en toewijzen van huisnummers, 18-2442WB, 5-11 (WB01)

6227 BX, Einsteinstraat 26, het vestigen van een dierenpraktijk, 18-2452WB, 5-11 (WB01)

6227 EX, Keersboomgaard 10A, het kappen van een prunus, 18-2415WB, 1-11 (WB01)

6229 **, Habitatsingel, het bouwen van een distributiehal, 18-2433WB, 2-11 (WB01)

6229 BL, Erasmusdomein 50, het kappen van 2 bomen, 18-2427WB, 2-11 (WB01)

6229 BL, Erasmusdomein 50, het kappen van 2 bomen, 18-2427WB, 7-11 (WB02)

6229 RA, Schaapbroekweg 4 en 4A, het splitsen van het pand in meerdere wooneenheden, 18-2463WB, 6-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 16 november 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.