Bekendmakingen week 47

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 68, het intern verbouwen van de begane grond, 16-2471WB, 14-11 (WB03)
6211 AX, Boschstraat 68, het verbouwen van de zolderverdieping tot twee appartementen, 16-2594WB, 14-11 (WB03)
6211 CH, Markt 4, het plaatsen van een verlicht naambord op de gevel, 16-2725WB, 14-11 (WB02)
6211 CJ, Markt 20, het legaliseren van omzetting naar kamerverhuur, 16-1746WB, 15-11 (WB03)
6211 CL, Markt 63, het plaatsen van terrasschotten en parasols, 16-2978WB, 14-11 (WB01)
6211 CS, Nieuwstraat 2-4, het plaatsen van reclame en het wijzigen van het schilderwerk, 16-2602WB, 11-11 (WB08)
6211 EJ, Muntstraat 6, het wijzigen van de handelsreclame Belcompany naar Vodafone, 16-2981WB, 14-11 (WB01)
6211 EK, Muntstraat 46, het verplaatsen van het kozijn, 16-2966WB, 9-11 (WB01)
6211 GV, Platielstraat 16, het aanpassen van de vluchtroute in het hoofdgebouw aan de eisen van het bouwbesluit, 16-3008WB, 15-11 (WB01)
6211 LE, Vrijthof 31, het vervangen van de Grolsch lichtbak door een Gulpener lichtbak, 16-2371WB, 11-11 (WB02)
6211 LM, Tongersestraat 53, het kappen van 3 bomen, 16-2820WB, 14-11 (WB02)
6211 LP, Tongersestraat 62, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2173WB, 15-11 (WB02)
6211 LV, Aldenhofpark 30, het renoveren van de dakkapellen, 16-2991WB, 14-11 (WB01)
6211 XD, Lindenkruishof 21, het plaatsen van een houten tuinberging, 16-2668WB, 11-11 (WB02)
6212 AV, Sint Lambertuslaan 64, het uitbreiden van de bestaande woning en het vervangen van de kozijnen, 16-2402WB, 11-11 (WB02)
6212 EL, Mosasaurusweg 28, het kappen van een sierkers, 16-2905WB, 10-11 (WB02)
6212 NL, Jekermolenweg 76, het inhalen van achterstallig onderhoud, 16-2971WB, 9-11 (WB01)
6213 BT, Aramislaan 69, het herinrichten van de voortuin, 16-2600WB, 9-11 (WB03)
6213 GC, Tongerseweg 241, het bouwen van een garage bij de monumentale villa, 16-2989WB, 14-11 (WB01)
6214 AE, Hertogsingel 58C, het vervangen van het kozijn en de schoorsteen voor de keuken, 16-2998WB, 15-11 (WB01)
6216 BT, Via Regia 131B, het splitsen van het appartement voor de kamergewijze verhuur, 16-2176WB, 11-11 (WB02)
6216 EG, Brouwersweg 100, de functiewijziging en interne verbouwing van gebouw K1 en M1 Campus Annadal, het maken van 69 wooneenheden, 16-1973WB, 15-11 (WB03)
6217 KD, Statensingel 16-18, het wijzigen van het pand tot studentenhuisvesting, 16-2607WB, 10-11 (WB03)
6217 KH, Statensingel 154B, een aanvraag legalisering woningsplitsing, 16-2040WB, 10-11 (WB02)
6217 KS, Victor de Stuersstraat 26, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 appartementen, 16-2995WB, 15-11 (WB01)
6217 KX, Joseph Hollmanstraat 31BC, het legaliseren van woningsplitsing, 16-2015WB, 14-11 (WB02)
6221 **, Stationsstraat ongenummerd, het bouwen van een uitkijktoren, 16-2719WB, 11-11 (WB02)
6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het vervangen van de bestaande handelsreclame door een nieuwe, 16-3006WB, 15-11 (WB01)
6221 AK, Louis Loyensstraat 5, een tijdelijke ontheffing van de kantoorverdieping, 16-2762WB, 15-11 (WB02)
6221 BK, Wilhelminasingel 68, het plaatsen van markiezen tegen de gevel, 16-2996WB, 15-11 (WB01)
6221 BM, Stationsstraat 9, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur en verbouwing entree, 16-1631WB, 14-11 (WB02)
6221 CS, Hoogbrugstraat 70, het legaliseren van de woningsplitsing en het omzetten naar kamerverhuur, 16-2979WB, 14-11 (WB01)
6221 CX, Wycker Grachtstraat 30 en 32, het inrichten van een spoelkeuken en uitbreiding van de entree van een horecabedrijf, 16-2588WB, 14-11 (WB03)
6221 EA, Wycker Brugstraat 25B, het legaliseren van het huidige woongebouw, 16-2230WB, 11-11 (WB03)
6221 GH, Heugemerweg 93, het omzetten van de woning naar kamergewijze verhuur, 16-3003WB, 15-11 (WB01)
6221 GJ, Heugemerweg 20C, een aanvraag hospitaregeling, 16-2972WB, 9-11 (WB01)
6221 TA, Kardinaal van Rossumstraat 29, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-1902WB, 15-11 (WB02)
6221 TM, Aalmoezenier Roumenplein 65, het aanbouwen van een garage, het verbouwen van de berging, 16-2189WB, 10-11 (WB02)
6221 VB, Baron van Hövellstraat 1, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1890WB, 14-11 (WB02)
6222 **, Rijdamterrein ongenummerd (Kasteel Daelenbroekstraat/Kasteel Aldengoorstraat), het kappen van bomen, 16-2899WB, 10-11 (WB02)
6222 AJ, Meerssenerweg 83, het legaliseren van kamergewijze verhuur van 4 wooneenheden, 16-2967WB, 9-11 (WB01)
6222 EA, Dolmansstraat 13, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2473WB, 15-11 (WB03)
6222 NM, Ankerkade 160 en 162, omgevingsvergunning milieu en beperkte omgevingstoets voor het op- en overslaan en sorteren van metalen, bouwgerelateerde afvalstromen en het demonteren van autowrakken, 16-0945WB, 24-11 (WB05)
6222 PG, Weert 9, een gebruiksvergunning voor een logiesfunctie, 15-2949WB, 9-11 (WB07)
6224 AD, Meerssenerweg 145A en 145B, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 16-2115WB, 10-11 (WB02)
6224 AL, Meerssenerweg 360, het kappen van 3 bomen, 16-2976WB, 11-11 (WB01)
6224 JD, Scharnerweg 137, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2970WB, 9-11 (WB01)
6224 LP, Waldeck Pyrmontstraat 54, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2531WB, 11-11 (WB03)
6225 JS, Schovenlaan 100, het kappen van 2 bomen, 16-2894WB, 10-11 (WB02)
6226 GE, Concordiastraat 44, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2990WB, 14-11 (WB01)
6226 GE, Concordiastraat 60, het vervangen van de garagepoort door een raamkozijn, 16-1736WB, 9-11 (WB02)
6226 GM, Raadhuisstraat 11, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 16-2980WB, 14-11 (WB01)
6226 GP, Burgemeester Cortenstraat 29, een aanvraag legalisatie kamergewijze verhuur, 16-2412WB, 11-11 (WB03)
6227 CS, De Mandel 7 04, het vervangen van de niet-vergunde lichtbak door een nieuw beeldmerk in separate doosletters, 16-2983WB, 14-11 (WB01)
6227 GT, Rabbelsgaard 2-4-6-8, het kappen van 2 bomen, 16-2857WB, 10-11 (WB02)
6227 TM, Lorentzstraat 48, het aanleggen van een oprit/uitrit, 16-2308WB, 11-11 (WB02)
6228 HV, Moesdaal 56 - 58, het kappen van een boom, 16-2987WB, 14-11 (WB01)
6229 WP, Balsemienbeemd 25, het verven van de voorgevel, 16-2965WB, 9-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 25 november 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.