Bekendmakingen week 47

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinxterrein, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van diverse bouwblokken, 15-11 (36c)

6211 AV, Boschstraat 73, het herbestemmen van de kapel en het verbouwen van de begane grond en de kelder, 18-2505WB, 12-11 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 72, het omzetten van zelfstandige wooneenheden naar hotelkamers, 18-2522WB, 14-11 (WB01)

6211 CE, Gubbelstraat 6B, het aanbrengen van 4 vaste zonneschermen bestaande uit meshdoek, 18-2081WB, 12-11 (WB08)

6211 CK, Markt 36, het vervangen van kunststof kozijnen door authentieke houten kozijnen, 18-1617WB, 12-11 (WB03)

6211 CW, Grote Staat 26, het leveren en monteren van 1 verlichte signing op de gevel en 2 haakselichtbakken voorzien van LED, 18-2516WB, 13-11 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 30, het plaatsen van 3 stuks zonneschermen aan de gevel, 18-2485WB, 9-11 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 58, het gebruiken van de zolderverdieping als zelfstandige wooneenheid, 18-2517WB, 13-11 (WB01)

6211 GA, Plankstraat 20, het plaatsen van terrasschotten, 18-2352WB, 12-11 (WB08)

6211 JH, Grote Looiersstraat 11, het legaliseren en uitbreiden van de begane grond en dakterras, 18-2066WB, 12-11 (WB03)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 21A, het legaliseren van de wooneenheden, 18-2492WB, 9-11 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 32B, het kappen en herplanten van een loofboom, 18-2412WB, 9-11 (WB02)

6211 PR, Statensingel 189, het plegen van onderhoud en renoveren van de gevel en dakgoot, 18-2386WB, 8-11 (WB02)

6211 RT, Capucijnenstraat 106, het brandveilig gebruik, 18-1651WB, 22-11 (WB05)

6211 RZ, Achter de Barakken 33, het maken van 2 gevelopeningen in de achtergevel, 18-2496WB, 11-11 (WB01)

6211 SB, Breulingstraat 23A - 23B, het legaliseren van 6 kamers en 3 kamers, 18-2023WB, 14-11 (WB02)

6212 AK, Lage Kanaaldijk 90A, het bouwen van een tuinhuis in de achtertuin, 18-1020WB, 8-11 (WB17)

6212 AN, Graaf van Waldeckstraat 29A-29C, het kappen van 2 bomen, 18-2473WB, 8-11 (WB01)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 13, het verlagen en isoleren van de keldervloer, 18-2353WB, 14-11 (WB02)

6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 80A, het verbouwen van de voormalige stallen tot woonruimte, 18-2483WB, 8-11 (WB01)

6212 EH, Sint Rochusweg 1, het kappen van 1 boom, 18-2497WB, 11-11 (WB01)

6212 ER, Observantenweg 40, het vervangen van de dakpannen en het aanpassen van de entree, 18-2521WB, 14-11 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 75, het vervangen van een 3 aluminium kozijnen door houten kozijnen en slopen van de veranda, 18-2487WB, 9-11 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 79, het kappen van een conifeer, 18-2513WB, 13-11 (WB01)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, het binnen de groeve van de ENCI tijdelijk in depot zetten van een hoeveelheid kalkgrond, 18-2489WB, 9-11 (WB01)

6213 EG, Médoclaan 182, het bouwen van een badkamer op de eerste verdieping, 18-2134WB, 8-11 (WB08)

6213 JK, Montenakerbank 43, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, het uitbreiden van de woning aan de voor- en achterzijde, 18-2495WB, 9-11 (WB01)

6214 AG, Hertogsingel 74, het kappen van een perenboom, 18-2398WB, 8-11 (WB02)

6214 AL, Volksplein 4, het opnieuw metselen van de tuinmuur inclusief een nieuwe fundering, 18-1887WB, 12-11 (WB02)

6214 XL, Madoerastraat 15A02 -17A01-17A02, het kappen van 2 loofbomen, 18-2201WB, 08-11 (WB08)

6215 AH, Lammergierstraat 21, het renoveren van de gevel, 18-2157WB, 9-11 (WB02)

6215 JC, Veldwezeltstraat 24, het uitbreiden van de vergunning Tweewielerservice Verhulst, 18-1708WB, 13-11 (WB02)

6216 GK, Het Wilhelmus 30A en 30L, het beginnen van het bedrijfsrestaurant Rantree, 18-2342WB, 8-11 (23)

6216 SM, Koperslagersdreef 7C, het doorbreken van een muur tussen de keuken en de woonkamer, 18-2530WB, 14-11 (WB01)

6217 **, ten westen van de Bosscherweg (tussen Frontensingel en Noorderbrug), Noorderbrugtracé, het aanleggen van Kunstwerk G (fietsbrug), 18-2372WB, 14-11 (WB02)

6217 XS, Prestantstraat 31A, het kappen van een 1 boom, 18-2465WB, 13-11 (WB02)

6221 **, Plein 1992, het plaatsen van een ster op een verplaatsbare voet, 18-2242WB, 8-11 (WB02)

6221 BW, Bourgognestraat 27, het plaatsen van de buitenunit van de warmtepomp, 18-2518WB, 14-11 (WB01)

6221 CE, Alexander Battalaan 48, het wijzigen van een gevelopening en het bestaande aluminium kozijn vervangen door een eikenhouten kozijn, 18-2387WB, 14-11 (WB02)

6221 GA, Stenenwal 27, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2531WB, 14-11 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 51, het uitbreiden van coilhal 1, 18-1608WB, 13-11 (WB02)

6224 **, Burgemeester Bauduinstraat/Burgemeestersplein/Schepen van Panhuysstraat/Burgemeester Raatsstraat/Burgemeester Nierstrastraat/Burgemeester Pijlstraat/Burgemeester van Oppenstraat/Doctor Schaepmanstraat/Morsestraat, het renoveren en verduurzamen van 110 woningen, 18-2091WB, 12-11 (WB03)

6224 EH, Koningsplein flat 101A, het wijzigen van de bestemming verkeer en wonen naar terras de Greune Luiper, 18-2086WB, 14-11 (WB03)

6224 JJ, Scharnerweg 82A, het wijzigen van de bestemming detailhandel (leegstaand winkelpand) naar horeca Categorie 2 zonder alcohol, 18-2481WB, 8-11 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 86, het oprichten van New York Pizza Delivery BV, 18-2373WB, 8-11 (23)

6224 LW, Koepelstraat 84, het kappen van een boom, 18-2308WB, 8-11 (WB02)

6226 HB, Bemelerweg 78, het kappen van een boom, 18-2524WB, 14-11 (WB01)

6227 AD, Akersteenweg 162, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1981WB, 12-11 (WB03)

6227 ED, Ellecuylgaard 59, het wijzigen van de bestemming garage naar bedrijfsruimte, 18-1926WB, 12-11 (WB08)

6227 EX, Keersboomgaard 10A, het kappen van een prunus, 18-2415WB, 12-11 (WB02)

6227 RR, Burghtstraat 11, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de 4 wooneenheden, 15-11 (36c)

6227 SG, Op de Was 1B, het wijzigen van de bestemming wonen naar bedrijfsfunctie (nagelstudio), 18-2475WB, 8-11 (WB01)

6229 AV, de Beente 15, een aanvraag brandveilig gebruik, 18-2411WB, 22-11 (WB05)

6229 EG, Randwycksingel 25, vergunningsaanvraag brandveilig gebruik van een kinderopvang, 18-1532WB, 22-11 (WB05)

6229 GV, Forum 100, het wijzigen van een inrichting, 18-2231WB, 8-11 (23)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c       Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 23 november 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stuken en plannen: GemeenteLoket.