Bekendmakingen week 48

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Capucijnenstraat, het kappen van 1 boom, 18-2562WB, 19-11 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 87, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca, 18-2130WB, 20-11 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 60, het doen van constructie aanpassingen aan de tweede verdiepingsvloer en de kapconstructie, 18-2550WB, 16-11 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 108, het plaatsen van 7 fluisterstille airco's, 18-1843WB, 19-11 (WB03)

6211 EC, Vijfharingenstraat 10 en 10B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2542WB, 15-11 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 53, het omzetten van kamers naar zelfstandige wooneenheden, 18-2554WB, 17-11 (WB01)

6211 HT, Cortenstraat 2 en 2B, het verwijderen van de illegaal geplaatste markiezen en het aanbrengen van 2 zonneschermen en terrasverwarming, 18-1470WB, 20-11 (WB02)

6211 KJ, de Bosquetplein 7, het plaatsen van 4 grote foto's in de tuin, 18-2419WB, 19-11 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 15, het verwijderen van de aangebrachte parasols en het aanbrengen van een zonnescherm, 18-2357WB, 16-11 (WB02)

6211 MZ, Polvertorenplein 8, het realiseren van een garage en bovenwoning, 18-1980WB, 19-11 (WB02)

6211 NG, Koningin Emmaplein 16A-16B-16C-16D, het legaliseren van de zelfstandige wooneenheden, 18-2045WB, 21-11 (WB03)

6211 PZ, Herdenkingsplein 43, het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak, 18-2054WB, 16-11 (WB02)

6211 SP, Bogaardenstraat 40B, het verbouwen van het pand voor buitenschoolse opvang, 18-2568WB, 19-11 (WB01)

6211 WD, Andriespoort 16 - 18, het aanbrengen van wijzigingen aan de nieuwbouw (geveldetaillering, hoofdentree, traphal zuid, detaillering dakopbouw en goot), 18-2545WB, 16-11 (WB01)

6211 XZ, Sphinxcour 6K01, het als een geheel afbouwen van loften 15 en 16 in het Sphinxgebouw, 18-2290WB, 20-11 (WB02)

6211MZ , Polvertorenplein 17, het plaatsen van zonnepanelen, 18-2541WB, 15-11 (WB01)

6212 AN, Graaf van Waldeckstraat 29A-29C, het kappen van 2 bomen, 18-2473WB, 15-11 (WB02)

6212 HD, Laan van Brunswijk 79, het kappen van een conifeer, 18-2513WB, 19-11 (WB02)

6213 EJ, Médoclaan 215, het plaatsen van een dakkapel, 18-2557WB, 19-11 (WB01)

6215 AC, Tongerseweg 320A, het kappen van een boom, 18-2277WB, 21-11 (WB03)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 8, het maken van een studieruimte van het dakterras, 18-2553WB, 16-11 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 2, het kappen van 3 bomen, 18-2534WB, 15-11 (WB01)

6216 NV, Glazeniersdreef 16A, het creëren van een open keuken door het verwijderen van een tussenmuur, 18-2383WB, 19-11 (WB02)

6216 PZ, Touwslagersdreef 20, het kappen van een boom in de achtertuin, 18-2587WB, 21-11 (WB01)

6216 SV, Kremersdreef 7C, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2563WB, 19-11 (WB01)

6217 **, Noorderbrugtracé, Frontenpark (Reduit) te Maastricht, NZ093502684, 18-0228BM, 19-11 (BM19)

6219 **, Belvédèrelaan, Pontonniersweg, Fort Willemweg ongenummerd, het bouwen van een winkelgebouw en het maken van een in-/uitgang tot het parkeerterrein, 18-0421WB, 15-11 (WB06)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het kappen van 20 bomen, 18-2549WB, 16-11 (WB01)

6221 BG, Wilhelminasingel 71A, het geheel vernieuwen van een balkon in de voorgevel, 18-2234WB, 20-11 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het rolstoeltoegankelijk maken van de hoofdentree en het aanpassen van de containeropslag en de perronopgang aan de noordentree van het stationsgebouw, 18-2581WB, 21-11 (WB01)

6221 CD, Alexander Battalaan 18, het maken van een kleine doorbraak en het plaatsen van een toilet, 18-2556WB, 18-11 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het vervangen van enige kozijnen op de begane grond en het aanbrengen van een luifel, 18-2574WB, 20-11 (WB01)

6221 TN, Aalmoezenier Roumenplein 68, het legaliseren van de woning, 18-2162WB, 16-11 (WB03)

6222 NC, Willem Alexanderweg 2, het aanpassen van de gevelreclame, bannieren en entreedeur (dubbele schuifdeur), 18-2093WB, 21-11 (WB03)

6222 NZ, Fregatweg 46, het realiseren van een overkapping, 18-2241WB, 20-11 (WB02)

6223 **, RivierPark Itteren, het aanleggen van een fietspad op maaiveld, 18-2185WB, 20-11 (WB02)

6223 BG, Schoolstraat 42, het plaatsen van een muur in de tuin, 18-2558WB, 19-11 (WB01)

6223 EA, Baron de Rosenstraat 21, het kappen van een berkenboom, 18-2453WB, 16-11 (WB02)

6223 EP, Op de Bos 300, NZ093500366, 18-0220BM, 15-11 (BM02)

6223 HB, Pasestraat 34, het aanbrengen van een garagepoort en zonnepanelen, 18-2182WB, 16-11 (WB03)

6224 EE, Koningsplein 55, het aanbrengen van reclame op de ramen, 18-2570WB, 20-11 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 33, het realiseren van een aanbouw aan de bestaande achtergevel, 18-2579WB, 20-11 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 39, het kappen van 1 boom, 18-2394WB, 16-11 (WB02)

6224 JB, Scharnerweg 81B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur en woningsplitsing, 18-2049WB, 15-11 (WB03)

6224 JJ, Scharnerweg 86, het vernieuwen van de huidige kozijnen  en deze voorzien van dubbel glas en plaatsen van een handelsreclame, 18-2052WB, 16-11 (WB02)

6225 AS, Westrand 1A - 1H, het kappen van 19 stuks populieren, 18-2458WB, 16-11 (WB02)

6225 BR, Koninginnestraat 2A, het maken van 3 constructieve ingrepen tussen 2 lokalen, 18-2567WB, 19-11 (WB01)

6225 ES, Kelten 32 Ambyerveld kavel 6, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 18-2120WB, 16-11 (WB02)

6225 NC, Molenweg 8, het inpandig verbouwen voor behandelruimtes een operatiekamer een recoverybox en een ontvangstruimte, 18-2588WB, 21-11 (WB01)

6225 XW, Stadionplein 2, het plaatsen van 2 reclames op het restaurant, 18-2589WB, 21-11 (WB01)

6226 BS, Weth van Caldenborghlaan 43, het verplaatsen van de aanwezige luchtbehandelingskast en het realiseren van een nieuw zitmeubel op de binnenplaats, 18-1167WB, 16-11 (WB02)

6226 GM, Raadhuisstraat 5, het legaliseren van de 4 appartementen, 18-1832WB, 15-11 (WB03)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden - Sterre der Zeestraat, het kappen van bomen, 18-2537WB, 15-11 (WB01)

6229 **, Hoek Peter Debyelaan en Joseph Bechlaan, het nieuw bouwen van een centrum voor gezond leven Mosae Vita naast Maastricht UMC+ en centraal op de Maastricht Health Campus, 18-2540WB, 15-11 (WB01)

6229 PB, Molensingel 19, het vervangen van de bestaande belettering op de voorgevel, 18-2539WB, 15-11 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 29, het bouwen van een opslagloods, 18-1996WB, 20-11 (WB02)

6229 VN, Gronsvelderweg 140, het kappen van een moeraseik, 18-2535WB, 15-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM19   Instemmen afwijking op saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 30 november 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie BM19: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.