Bekendmakingen week 48

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Frontensingel (inrit Sphinx) - Fransensingel, NBT - het kappen van 5 bomen, 17-2251WB, 16-11 (WB02)

6211 AW, Boschstraat 115, het aanbrengen van heaters, 17-2291WB, 15-11 (WB01)

6211 CL, Markt 63, het veranderen van een inrichting, 17-2261WB, 22-11 (23)

6211 CL, Markt 78, het restaureren van de gewelfschilderingen in de hal van het stadhuis, 17-2309WB, 17-11 (WB01)

6211 DT, Mosae Forum 163, het vervangen van de draaideur door een schuifdeur, 17-2342WB, 22-11 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 18 en 20, het verbouwen van de winkel op de begane grond, het overschilderen van de gevels en het plaatsen van nieuwe kozijnen, nieuwe dakkapellen en een nieuw iso. dak, 17-2313WB, 17-11 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 57 - 58, het realiseren van een restaurant op de begane grond en de verdieping (gedeeltelijk), 17-1734WB, 15-11 (WB02)

6211 GM, Wolfstraat 23, het plaatsen van een reclamebord, 17-1964WB, 15-11 (WB02)

6211 GT, Sint Amorsplein 6, het verbouwen van een horecagelegenheid, 17-2324WB, 20-11 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 30B, het aanpassen van de bestaande kozijnen op de begane grond, 17-2330WB, 21-11 (WB01)

6211 JA, Witmakersstraat 11, het doen van onderhoud aan de monumentale gevel, 17-2351WB, 22-11 (WB01)

6211 JH, Grote Looiersstraat 23, het veranderen van de bestaande in-/uitrit voor een elektrisch voertuig, 17-2303WB, 17-11 (WB01)

6211 KR, Lenculenstraat 4, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-1496WB, 21-11 (WB02)

6211 NK, Calvariestraat 50A, het vestigen van een New York Pizza vestiging - 2017-205305 en 2017-205466, 17-2030WB, 15-11 (23)

6211 NK, Calvariestraat 50A, het vestigen van een New York Pizza vestiging - 2017-205305 en 2017-205466, 17-2030WB, 15-11 (28)

6211 NZ, Kommel 22, het splitsen van het kantoorpand voor kamerverhuur, 17-2296WB, 16-11 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 131D, het legaliseren van de woningsplitsing en het maken van een loggia op de 3e verdieping, 17-1855WB, 17-11 (WB03)

6211 XX, Petrus Regoutplein 1C01, het starten van een bedrijf, 17-2243WB, 21-11 (23)

6212 AV, Sint Lambertuslaan 50, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-1488WB, 20-11 (WB02)

6212 EA, Plateauweg 21, het slopen van een bestaande woning en het geheel vervangen door een nieuwe woning, 17-2318WB, 20-11 (WB01)

6212 XH, Mergelweg 40, het aanbrengen van reclameletters aan de gevel en het wijzigen van de kleur van de gevelbanden en plint, 17-2295WB, 15-11 (WB01)

6212 XW, Blekerij 48, het realiseren van 2 dakkapellen aan de voorzijde en een dakraam aan de achterzijde van de woning, 17-2329WB, 20-11 (WB01)

6213 GB, Tongerseweg 135, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de realisatie van 62 nieuwe studentenwoningen, 30-11 (36a)

6213 JD, Redemptielaan 89, het plaatsen van een dakkapel, 17-2133WB, 20-11 (WB02)

6214 BD, Tongerseweg 168, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2353WB, 22-11 (WB01)

6216 BN, Veldspaatstraat 6, het plaatsen van een nieuwbouw kantoorunit naast de bestaande woning, 17-2350WB, 22-11 (WB01)

6216 EG, Brouwersweg 100, het oprichten van een bistro 2017-204080, 17-1579WB, 21-11 (23)

6216 VT, Decorstraat 19, het kappen van een naaldboom, 17-2227WB, 21-11 (WB02)

6217 AJ, Reinaartsingel 91, het uitbreiden van de bestaande kapsalon in de garage, 17-2302WB, 16-11 (WB01)

6217 CR, Clavecymbelstraat 31-33, een aanvraag omgevingsvergunning voor het laten plaatsen van reclame, 17-1754WB, 16-11 (WB08)

6217 JH, Bilserbaan 68, het kappen van een boom, 17-2132WB, 17-11 (WB02)

6217 KH, Statensingel 138, het herinrichten van de voormalige zuivelfabriek, 17-2321WB, 20-11 (WB01)

6217 KM, Pastoor Habetsstraat 48, het plegen van onderhoud aan het pand, 17-2075WB, 21-11 (WB02)

6217 LA, Orleansplein 10, het renoveren van het pand, 17-1972WB, 21-11 (WB02)

6217 LH, Holsteinbastion 49, het legaliseren van de grillroom in de bestaande winkel, 17-1360WB, 21-11 (WB02)

6218 TL, Floretruwe 37, het kappen van 35 bomen, 17-2325WB, 20-11 (WB01)

6221 **, Heugemerweg/Jonkheer Ruysstraat, NZ093500388, 17-0160BM, 21-11 (BM06)

6221 AA, Nieuweweg 35, het plaatsen van een tijdelijke opslagloods op het terrein van de Nederlandse Spoorwegen, 17-2308WB, 17-11 (WB01)

6221 BD, Parallelweg 35, het kappen van een berkenboom, 17-2244WB, 21-11 (WB08)

6221 ED, Wycker Brugstraat 60B, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2331WB, 21-11 (WB01)

6221 SE, Wim Duisenbergplantsoen 41, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 15-1055WB, 17-2255WB, 15-11 (WB13)

6222 CJ, Emmausstraat 22, het wijzigen van de bestemming voor mantelzorg, 17-2338WB, 21-11 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg 40, het exploiteren van een bedrijf voor het vervaardigen van interieurelementen, 17-1581WB, 15-11 (23)

6222 PG, Weert 9, het kappen van 2 bomen, 17-2334WB, 21-11 (WB01)

6222 VD, Kemenadeplein 33, het verbouwen van winkelpand / kantoor naar 3 appartementen, 17-1329WB, 21-11 (WB02)

6223 AD, Bovenstraat 2, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 17-2343WB, 22-11 (WB01)

6223 BE, Schoolstraat 4, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-2340WB, 21-11 (WB01)

6224 CG, Professor Roerschstraat 11, het vervangen van de dakvensters, 17-2317WB, 20-11 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 1, het legaliseren van een woningsplitsing en het toevoegen van een woning op de begane grond, 17-2349WB, 22-11 (WB01)

6224 JP, Hunnenweg 40, het kappen en snoeien van 11 bomen, 17-2175WB, 20-11 (WB02)

6224 KV, Oranjeplein 104, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2352WB, 22-11 (WB01)

6225 AE, Ambyerstraat Zuid 201, het realiseren van een uitbreiding van Café de Kardinaal, 17-2260WB, 17-11 (23)

6225 BG, Pastoor Lanckohrstraat 2, het brandveilig gebruik van het pand, 17-1742WB, 16-11 (WB07)

6225 HE, Berkenhoven 40, het bouwen van een garage annex berging, 17-2192WB, 20-11 (WB02)

6226 EE, Adelbert van Scharnlaan C5 + C6, het doorbreken van de muur tussen de keuken en de woonkamer, 17-2277WB, 15-11 (WB02)

6227 AN, Demertstraat 81, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-1947WB, 20-11 (WB02)

6228 GJ, Holdaal 49, het plaatsen van een nieuwe dakkapel, 17-2293WB, 15-11 (WB01)

6229 **, Paul-Henri Spaaklaan ongenummerd, het vervangen van het MECC logo, 17-2327WB, 20-11 (WB01)

6229 AM, Hoge Weerd 2-4, het wijzigen van de bestemming van bedrijfswoning naar logiesfunctie, 17-0628WB, 21-11 (WB07)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

BM06 Definitief / instemmen saneringsplan inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28 Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen.

36a Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM06: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 27 november zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.

Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u een afspraak maken met Anne-Sophie Lemmens via (043) 350 45 19 of via anne-sophie.lemmens@maastricht.nl.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.