Bekendmakingen week 49

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CW, Grote Staat 6, het plegen van groot onderhoud aan het dak, 16-2530WB, 23-11 (WB02)
6211 ER, Jodenstraat 22, het uitvoeren van reparatie en herstelwerkzaamheden, 16-2923WB, 29-11 (WB02)
6211 GB, Stokstraat 1A, het verbouwen van een studentenhuis in 3 studentenappartementen, 16-2055WB, 23-11 (WB02)
6211 HB, Bredestraat 45B, het vervangen van de kozijnen, 16-3112WB, 29-11 (WB01)
6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 16A, het vervangen van een luifel, 16-3078WB, 23-11 (WB01)
 6211 JK, Looiersgracht 4 - 6, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-1016WB, 29-11 (WB02)
6211 JN, Sint Pieterstraat 6, het in gebruik nemen als peuterspeelzaal, 16-3127WB, 29-11 (WB01)
6211 LD, Vrijthof 12, het splitsen van de woning in 7 zelfstandige wooneenheden, 16-2618WB, 25-11 (WB03)
6211 LE, Vrijthof 45, de brandscheidingen in het gebouw wijzigen, 16-3107WB, 28-11 (WB01)
6211 LS, Abtstraat 4, het realiseren van 2 nieuwe voordeuren en woningscheidende wanden, 16-2458WB, 23-11 (WB02)
6211 ME, Tapijnkazerne 20, het oprichten van een kleinschalige ambachtelijke bierbrouwerij, 16-3079WB, 23-11 (WB01)
6211 PG, Brusselsestraat 66, het maken van 3 nieuwe ramen in de zijgevels, 16-3116WB, 29-11 (WB01)
6211 RA, Herbenusstraat 5, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-3089WB, 25-11 (WB01)
6211 RK, Hoogfrankrijk 27, het wijzigen van de bestemming in wonen met zorg, 16-3093WB, 25-11 (WB01)
6211 RP, Capucijnenstraat 43 en 45, het verbouwen van het pand tot meerdere onzelfstandige zorgwoningen en ondersteunende gemeenschappelijke ruimten, 16-3067WB, 23-11 (WB01)
6211 RP, Capucijnenstraat 43 en 45, het verbouwen van het pand tot meerdere zelfstandige zorgwoningen en de daartoe ondersteunende gemeenschappelijke ruimten, 16-3066WB, 23-11 (WB01)
6211 RS, Capucijnenstraat 74A tot en met 74D, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-3088WB, 25-11 (WB01)
6211 XG, Op de Lijnakker 14, het aanleggen van 2 elementen in de achtertuin, 16-2710WB, 24-11 (WB02)
6212 CG, Papenweg 44, het aanpassen van het garagedak, 16-3128WB, 29-11 (WB01)
6212 EP, Observantenweg 73, het kappen van een dennenboom, 16-3086WB, 25-11 (WB01)
6212 GD, Jekerweg 64B, het kappen van 2 bomen, 16-3114WB, 29-11 (WB01)
6212 HC, Laan van Brunswijk 39, het kappen van 2 bomen, 16-3010WB, 29-11 (WB02)
6212 XN, Parkweg 20, de tijdelijke vestiging van een dependance van AZC Maastricht, 16-1816WB, 29-11 (WB02)
6214 XN, Bankastraat 13, het plaatsen van een erfafscheiding en het realiseren van een inrit, 16-2708WB, 23-11 (WB03)
6215 JV, 's-Herenelderenlaan 16, het overkappen van het dakterras, 16-3125WB, 29-11 (WB01)
 6216 **, Dousberg fase 3, het nieuw bouwen van 72 logiesverblijven fase 3: Plein, 16-2633WB, 24-11 (WB02)
6216 RB, Zeepziedersdreef 10B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2927WB, 28-11 (WB02)
6216 RD, Zeepziedersdreef 50, het legaliseren van kamergewijze verhuur van 4 kamers, 16-2883WB, 25-11 (WB02)
6216 TJ, Schippersdreef 2A, VK het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2483WB, 28-11 (WB02)
6217 **, Hoge Fronten Vestingwerken, het toegankelijk maken van de dichtgemetselde deur en het realiseren van een nieuwe deur, 16-2695WB, 24-11 (WB03)
6217 **, Hoge Fronten, het restaureren van de vestingwerken Hoge Fronten, 16-1527WB, 8-12 (WB05)
6217 GP, Brusselseweg 103, het bouwen van een fietsenberging, 16-3091WB, 25-11 (WB01)
6217 HZ, Weustenraadstraat 5, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-2698WB, 28-11 (WB03)
6219 NB, Stuwweg 10 t/m 60, het kappen van 54 bomen, 16-3118WB, 29-11 (WB01)
6219 NE, Bosscherweg 105, het verbouwen van een voormalig bedrijfsgebouw tot 2 woningen, 16-3121WB, 29-11 (WB01)
6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het wijzigen van de inventaris van de supermarkt, 16-3029WB, 24-11 (23)
6221 BD, Parallelweg 54 en 56, het verbouwen van het voormalige politiebureau naar kantoor en woongebouw, 16-1225WB, 25-11 (WB12)
6221 CP, Hoogbrugstraat 43, het verbouwen van het pand, maken van een doorbraak en het wijzigen van de voorgevelpui, 16-2396WB, 22-11 (WB02)
6221 CX, Wycker Grachtstraat 30 en 32, het inrichten van een spoelkeuken, 16-2588WB, 23-11 (WB02)
6221 EZ, Cörversplein 3, het verbouwen van het pand tot horecapand, 16-3082WB, 24-11 (WB01)
6221 KV, Avenue Ceramique 1, het plaatsen van lichtreclame, 16-3119WB, 29-11 (WB01)
6222 BE, Balijeweg 101, een gebruiksvergunning voor een multifunctioneel schoolgebouw, 16-0399WB, 8-12 (WB05)
6222 EN, Bersebastraat 11, het milieuneutraal veranderen en het vervangen van snelbrandoven 3 door snelbrandoven 6, 16-3073WB, 23-11 (WB01)
6224 **, Edisonstraat (Essent-terrein), AA093500321, 16-0247BM, 29-11 (BM08)
6224 EB, Koningsplein 7, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2169WB, 28-11 (WB02)
6224 JH, Scharnerweg 64B, het legaliseren van een buitentrap, 16-3087WB, 25-11 (WB01)
6224 LA, Heerderweg 63, het legaliseren van een woningsplitsing in 5 woningen, 16-2648WB, 24-11 (WB02)
6225 EB, Ambyerstraat Noord 85, het verbouwen van de garage tot schoonheidssalon, 16-3099WB, 28-11 (WB01)
6226 BA, Bergerstraat 29, het wijzigen van een verleende vergunning, de nieuwbouw van een woonhuis, 16-2809WB, 28-11 (WB02)
6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 31, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-2424WB, 28-11 (WB02)
6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het kappen van 5 bomen, 16-3126WB, 29-11 (WB01)
6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het plaatsen van een gaashekwerk met een spijlenschuifpoort, 16-2685WB, 23-11 (WB03)
6226 EB, Kapelstraat 28, het wijzigen van de bestemming van winkel naar wonen, 16-3108WB, 28-11 (WB01)
6226 NB, Vijverdalseweg 1, het slopen van een dragende binnenmuur, 16-3109WB, 28-11 (WB01)
6227 AP, Demertstraat 95 en Demerthof 13, het kappen van bomen, 16-2792WB, 28-11 (WB02)
6227 RM, Haspengouw 41, het kappen een berk, 16-3102WB, 28-11 (WB01)
6227 SV, Rijksweg 1, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde en het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde, 16-2431WB, 28-11 (WB08)
6227 VA, Kelvinstraat 3, het uitbreiden van basisschool De Vlinderboom met 2 tijdelijke opeengestapelde lokalen, 16-2714WB, 29-11 (WB03)
6228 BD, Cuyleborg 139, het realiseren van een berging naast het huis, 16-2682WB, 28-11 (WB02)
6228 BS, Eykelborg 38, het kappen van een berkenboom, 16-3130WB, 29-11 (WB01)
6229 GA, Limburglaan 10, het kappen van 2 bomen, 16-3042WB, 24-11 (WB02)
6229 HA, P. Debyeplein 1, het kappen van een boom, 16-3057WB, 24-11 (WB02)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
WB12  Omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 9 december zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB12: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Indien tijdig een bezwaarschrift wordt ingediend, treedt deze van rechtswege verleende vergunning niet eerder in werking dan nadat op het bezwaarschrift is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen  
Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.