Bekendmakingen week 49

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 60, het maken van doorbraken op de begane grond en 1e verdieping en het plaatsen van nieuwe deurkozijnen en reclame (uithangbord), 18-2612WB, 23-11 (WB01)

6211 DA, Het Bat 4 en Houtmaas 17, het doen van schilderwerkzaamheden aan de gevel, 18-2643WB, 28-11 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 2, het herbestemmen van een rijksmonument naar 3 zelfstandige woningen, 18-1732WB, 26-11 (WB03)

6211 EX, Het Bat 1, het vervangen van de zonneschermen aan de voorzijde van het pand, 18-1211WB, 27-11 (WB02)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 25, het wijzigen van de bestemming winkel naar winkel met ondersteunende horeca, 18-2593WB, 22-11 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 10, het saneren en herstellen van het dakbeschot, 18-2609WB, 23-11 (WB01)

6211 KV, Kapoenstraat 21, het kappen van een boom (Sophora japonica), 18-2647WB, 28-11 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 10, het legaliseren van zelfstandige wooneenheden, 18-2636WB, 27-11 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 5A-11D, het aanbrengen van een noodoverstort voor het dakterras, 18-2634WB, 27-11 (WB01)

6212 GE, Jekerweg 116, het renoveren en uitbreiden van het woonhuis, 18-1958WB, 22-11 (WB03)

6214 TM, Brouwersweg 85 tot en met 127 oneven Resedastraat 1 tot en met 9 oneven Rozenstraat 3 tot en met 13 oneven Rozenstraat 26 tot en met 64 even Hyacintenstraat 7 tot en met 19 oneven Begoniastraat 1 tot en met 27 oneven, Mariaberg, het plegen van onderhoud aan en het verduurzamen van diverse woningen, 18-2244WB, 26-11 (WB03)

6215 JD, Zutendaallaan 7, het realiseren van een kapsalon in een garage, 18-2002WB, 22-11 (WB02)

6216 RC, Zeepziedersdreef 18A, het doorbreken van een muur tussen de woonkamer en de keuken, 18-2645WB, 28-11 (WB01)

6216 SM, Koperslagersdreef 7C, het doorbreken van een muur tussen de keuken en de woonkamer, 18-2530WB, 28-11 (WB02)

6217 **, hoek Peter Huyssenslaan - Theo van der Schuerlaan, het renoveren van een rioolput, 18-2640WB, 27-11 (WB01)

6217 JH, Bilserbaan 50, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 woningen, 18-2631WB, 26-11 (WB01)

6217 KT, Franquinetstraat 27, het vervangen van de bestaande aluminium kozijnen door houten kozijnen, 18-2614WB, 25-11 (WB01)

6217 XZ, Fagotstraat 19, het kappen van 7 bomen, 18-2630WB, 26-11 (WB01)

6218 BE, Arrestruwe 47, het wijzigen van de functie bedrijf-bedrijfswoning naar praktijk voor fysiotherapie, 18-2629WB, 26-11 (WB01)

6218 EP, Papyrussingel 2, het oprichten van vervangende nieuwbouw, 18-1822WB, 08-11 (WB02)

6219 ND, Bosscherweg 13, het plaatsen van keerwanden als erfafscheiding en het aanbrengen van terreinverharding (betonvloer), 18-2619WB, 26-11 (WB01)

6219 NE, Bosscherweg 115, het kappen van bomen voor dijkverbetering, 18-2595WB, 22-11 (WB01)

6221 **, Franciscus Romanusweg bij het voormalig Plemgebouw, het aanleggen van een tijdelijke nieuwe uitrit voor bouwverkeer, 18-2594WB, 22-11 (WB01)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het kappen van 20 bomen, 18-2549WB, 27-11 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 23, het veranderen van het bedrijf Bread & Delicious 2018-207092, 18-2575WB, 28-11 (23)

6221 BS, Spoorweglaan 12, het plaatsen van een double face klok aan de voorgevel, 18-2422WB, 22-11 (WB02)

6221 BT, Stationsplein 29, het plaatsen en in gebruik nemen van een fecaliënafvoerinstallatie bij spoor 71 van het spooremplacement Maastricht, 18-2606WB, 23-11 (WB01)

6222 BA, Kasteel Liebeekstraat 11 t/m 93 - Kasteel Holtmeulenstraat 14-15, het vervangen van de kozijnen (alle gevels) en de betonnen kozijnkaders (voorgevel), 18-2228WB, 28-11 (WB02)

6222 EP, Naast Pastoor Mulkenshof 33, het wijzigen van groenbestemming naar bestemming wonen, 18-2596WB, 22-11 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het uitbouwen van de bestaande productiehal en het verplaatsen van de bloemsilo, 18-1779WB, 23-11 (WB02)

6222 PG, Weert 9, het kappen van 3 bomen, 18-2365WB, 22-11 (WB02)

6222 SH, Kasteel Neubourgweg 90, het kappen van 1 loofboom, 18-2639WB, 27-11 (WB01)

6223 EP, Op de Bos 300, het kappen van 1 boom, 18-2607WB, 23-11 (WB01)

6223 EP, Op de Bos 300, het kappen van 1 boom, 18-2607WB, 28-11 (WB02)

6224 **, Burg. Bauduinstraat / Burgemeestersplein / Schepen van Panhuysstraat / Burg. Raatstraat /  Burg. Nierstraszstraat / Burg. Pijlstraat / Burg. v. Oppenstraat / dr. Schaepmanstraat / Morsestraat, het renoveren en verduurzamen van 110 woningen, 18-2091WB, 22-11 (WB02)

6224 EH, Koningsplein flat 101A, het wijzigen van de bestemming verkeer en wonen naar terras de Greune Luiper, 18-2086WB, 27-11 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 82A, het plaatsen van lichtgevende reclame aan de voorgevel, 18-2642WB, 27-11 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 82A, het wijzigen van de bestemming detailhandel (leegstaand winkelpand) naar horeca Categorie 2 zonder alcohol, 18-2481WB, 27-11 (WB02)

6224 LH, Heerderweg 120, het uitbreiden van de woonkamer over de bestaande bouw heen, 18-1985WB, 28-11 (WB03)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 83, het verdiepen en optimaliseren van de constructie van de kelder en het maken van een keldertrap, 18-2592WB, 22-11 (WB01)

6225 HD, Cederhoven 14, het kappen van 1 boom (leilinde), 18-2615WB, 25-11 (WB01)

6225 HD, Cederhoven 14, het kappen van 1 boom (leilinde), 18-2615WB, 28-11 (WB02)

6225 NB, Molenweg 141, het slopen van het bestaande houten bijgebouw, het realiseren van nieuwe gevelopeningen en het vervangen van de kapconstructies, 18-2176WB, 22-11 (WB02)

6226 AZ, Ambyerstraat Zuid 60B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-1946WB, 22-11 (WB03)

6226 BD, Bergerstraat 108A, het verbouwen van de schuur tot praktijkruimte voor fysiotherapie, 18-2624WB, 26-11 (WB01)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden - Sterre der Zeestraat, het kappen van bomen, 18-2537WB, 28-11 (WB02)

6227 RM, Haspengouw 47, het wijzigen van de bestemming, 18-1805WB, 27-11 (WB08)

6227 SZ, Veldstraat 12-12A, het splitsen van de woning in 4 wooneenheden en plaatsen dakkapel, dakraam en balkon, 18-2613WB, 24-11 (WB01)

6228 HM, Smissenhaag 157, het kappen van 1 boom, 18-2339WB, 22-11 (WB08)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 17, het wijzigen van de bestemming pastorie in tijdelijk begeleidend wonen, 18-2625WB, 26-11 (WB01)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 50, het aanbrengen van een reclamelogo aan de gevel, 18-2646WB, 28-11 (WB01)

6229 HN, Gandhiplein 29, het vernieuwen van het dak, 18-2641WB, 27-11 (WB01)

 

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.
 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.