Bekendmakingen week 49

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AZ, Boschstraat 80, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2123WB, 24-11 (WB03)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 12A, het vervangen van 2 lateien aan de achtergevel, 17-2004WB, 29-11 (WB02)

6211 CL, Markt 65, het legaliseren van de bestaande airco unit en het vernieuwen van 2 stuks op het platte dak, het maken van een terrasputje, 17-2361WB, 24-11 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 55, het plaatsen van een gevelreclame uiting, 17-2053WB, 23-11 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 18, het verbouwen en uitbreiden van het winkelpand, 17-0656WB, 24-11 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 32A, het vervangen van doosletters boven de entree en de reclamefolie in de haakse lichtbak, het zwart schilderen van de lichtbak, 17-2380WB, 27-11 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 16, het plaatsen van 2 gevelreclames aan het pand, 17-2365WB, 24-11 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 22, het vernieuwen van het kozijn van de dakkapel, 17-2382WB, 27-11 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 2, het plaatsen van nieuwe openbare verlichting, 17-2360WB, 24-11 (WB01)

6212 BL, Glacisweg 1G 01-31, het plaatsen van 31 nieuwe garageboxen, 17-2385WB, 27-11 (WB01)

6212 GA, Jekerweg 51, het kappen van een notenboom, 17-2394WB, 29-11 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 20, het verwijderen en vervangen van de bestaande dakkapel en het toevoegen van 3 keukenraampjes in de voorgevel, 17-1524WB, 28-11 (WB02)

6213 BA, Cannerweg 135, het legaliseren van de woning op de begane grond, 17-1308WB, 29-11 (WB02)

6213 GB, Tongerseweg 115, het uitbreiden van een woonhuis door middel van een aanbouw aan de achterzijde van het bestaande woonhuis, 17-2375WB, 26-11 (WB01)

6214 XC, Archipelstraat 20, het bouwen van een overdekte vaste fietsenstalling en berging voor tuinmeubilair, 17-2370WB, 24-11 (WB01)

6215 EA, Titanenhof 8, het plaatsen van een dakkapel op de zolderverdieping, 17-1954WB, 28-11 (WB02)

6215 VJ, Viënnahof 10, het plaatsen van een nieuw kozijn en het onderste deel van het oude kozijn laten opmetselen, 17-2145WB, 28-11 (WB02)

6216 **, hoek Hintzenstraat/Madame Curiepad, het wijzigen van de bestemming school naar wonen, 17-1999WB, 27-11 (WB02)

6216 PC, Ketelbutersdreef 7, het verbreden van de bestaande oprit, 17-2372WB, 26-11 (WB01)

6217 ED, Cimbalenstraat 58 t/m 64C, het slopen van het pand, 17-1287WB, 24-11 (WB02)

6217 KW, Joseph Hollmanstraat 25, het kappen van een wilg, 17-2379WB, 27-11 (WB01)

6217 NM, Henri Jonaslaan 27, NZ093502209, 17-0224BM, 27-11 (BM01)

6218 **, Gichtenruwe, Arrestruwe, Malbergsingel, een eenmalige stookontheffing, 17-2337WB, 29-11 (39)

6218 GX, Pergamijndonk 102, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 17-2213WB, 28-11 (WB02)

6218 HL, van Akenweg 85, het vervangen van enkele aanbouwen en het renoveren van het woonhuis, 17-1336WB, 24-11 (WB02)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het vestigen van ‘Radium Boulder’ op de 1e verdieping van het LAB-gebouw, 17-2356WB, 23-11 (WB01)

6219 PE, Cabergerweg 45, het aanbrengen van kunst in de vorm van een gedicht op de beplating van de Cokesfabriek, 17-2358WB, 23-11 (WB01)

6221 **, Stationsstraat en Parallelweg, NZ093502054, 17-0218BM, 22-11 (BM01a)

6221 BE, Wilhelminasingel 3F, het toevoegen van een rookgasafvoer voor een gashaard, 17-2383WB, 27-11 (WB01)

6221 BH, Wilhelminasingel 105, het splitsen van de woning op de verdiepingen, 17-2404WB, 29-11 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 20, het monteren van een lichtreclame en een haakse lichtbak op de gevel, 17-1882WB, 28-11 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 5, het plaatsen van een informatiezuil (identificatie) voor de ondergrondse fietsenstalling bij het centraal station, 17-2378WB, 27-11 (WB01)

6221 KX, Avenue Ceramique 185, (gedeeltelijk verleend) het verbouwen van een bouwwerk, 17-2182WB, 29-11 (WB02)

6223 AD, Bovenstraat 4, het bouwen van een nieuwbouwwoning, 17-2366WB, 24-11 (WB01)

6224 **, Mockveld ongenummerd, het bouwen van een woning en het kappen van bomen, 17-2386WB, 27-11 (WB01)

6224 HN, Karolingenstraat 53, het plaatsen van een dakkapel, 17-1856WB, 23-11 (WB03)

6224 JJ, Scharnerweg 110, het plaatsen van een ABN-AMRO geldautomaat met reclame-uiting in de AH-winkel, 17-1556WB, 24-11 (WB02)

6224 LJ, Heerderweg 140A en 140B, het legaliseren van woningsplitsing, 17-2401WB, 29-11 (WB01)

6224 LL, Waldeck Pyrmontstraat 25, het maken van een uitbouw over twee niveaus, 17-2374WB, 26-11 (WB01)

6226 DK, Hubèr Jaminstraat 12, het uitbreiden van de eerste verdieping en vervangen van de kozijnen in de zijgevel, 17-2170WB, 28-11 (WB08)

6226 XE, van Pallantstraat 10, het plaatsen van een overkapping, 17-2371WB, 25-11 (WB01)

6227 AP, Demertstraat 111, het kappen van een dennenboom, 17-2204WB, 23-11 (WB02)

6227 AT, Demertstraat 110, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-1989WB, 28-11 (WB03)

6227 BG, Onder de Kerk 31B, het plaatsen van een dakkapel, 17-2392WB, 29-11 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 118, het renoveren en herstructureren van het woonhuis, 17-1552WB, 23-11 (WB02)

6227 HM, Breemakkergaard 10, het uitbreiden van het woonhuis, 17-1787WB, 23-11 (WB03)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 38, het verbouwen van het kantoor/slaapkamer tot hondentrimsalon, 17-2125WB, 28-11 (WB02)

6227 XW, Oude Molenweg 70, het ophogen van het bestaande dak conform belendende panden en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde, 17-2253WB, 27-11 (WB02)

6229 PM, Watermolen 38, het starten van garage Soudant, 17-2013WB, 29-11 (23)

6229 VN, Gronsvelderweg 90, het ombouwen van 2 natuurgrasvelden naar 2 kunstgrasvelden, het renoveren van 2 natuurgrasvelden, het uitbreiden van een kleed- clubgebouw en aanleg extra parkeerplaatsen, 2017-205900, 17-2274WB, 24-11 (23)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.