Bekendmakingen week 5

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maagdendries en Lindenkruis, de nieuwbouw van appartementengebouw O (22 appartementen), 17-0147WB, 19-1 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 107, het exploiteren van een horecagelegenheid, 16-3295WB, 20-1 (23)

6211 AX, Boschstraat 68, het intern verbouwen van de begane grond, 16-2471WB, 19-1 (WB02)

6211 CS, Nieuwstraat 20, het wijzigen van de winkelpui en het aanpassen van de bovenwoning, 16-3367WB, 19-1 (WB02)

6211 DS, Mosae Forum 18, het wijzigen van het bestemmingsplan, 16-2837WB, 20-1 (WB08)

6211 DT, Mosae Forum 163, het plaatsen van een rolluik en het aanpassen van de draaideur, 17-0127WB, 18-1 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 56, het aanbrengen van reclame, 17-0169WB, 24-1 (WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 35, het verbouwen van een winkelpand, 17-0139WB, 18-1 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 37A, het overkappen van de binnenplaats, 16-3142WB, 19-1 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 9, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0126WB, 18-1 (WB01)

6211 JN, Sint Pieterstraat 32-34, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0132WB, 18-1 (WB01)

6211 KR, Lenculenstraat 12, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3259WB, 20-1 (WB02)

6211 KW, Kapoenstraat 18, het legaliseren van de woningsplitsing van het bestaande pand in 4 appartementen, 16-3353WB, 20-1 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 21, het wijzigen van de bestemming van kantoorfunctie naar wonen, 16-3139WB, 24-1 (WB03)

6211 LV, Aldenhofpark 30, het renoveren van de dakkapellen, 16-2991WB, 18-1 (WB02)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 38D, het plaatsen van 2 dakkapellen, 17-0163WB, 23-1 (WB01)

6211 NR, Jekerstraat 1B01, 1B02 en 1C, het legaliseren van de bestaande woningsplitsing, 17-0002WB, 19-1 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 43-45, het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht, 17-0137WB, 18-1 (WB01)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 37, het bouwen van een dakkapel, 16-2748WB, 20-1 (WB02)

6212 BR, Glacisweg 56A, het herbestemmen van het bedrijfspand tot 2 studentenkamers met gezamenlijke douche/toilet en berging, 17-0142WB, 19-1 (WB01)

6212 CG, Papenweg 44, het verbouwen van het woonhuis, 17-0167WB, 24-1 (WB01)

6212 EP, Observantenweg 73, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het woonhuis op souterrain en begane grond niveau, 17-0155WB, 23-1 (WB01)

6213 BG, Cannerweg 2, het legaliseren van een woningsplitsing, 17-0129WB, 18-1 (WB01)

6213 BT, Aramislaan 69, het herinrichten van de voortuin, 16-2600WB, 19-1 (WB02)

6214 AM, Volksplein 30, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0159WB, 23-1 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 148B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0130WB, 18-1 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 168, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0153WB, 20-1 (WB01)

6216 BN, Veldspaatstraat 6, het verbouwen van de garage tot kantoorruimte, 16-2904WB, 23-1 (WB08)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 26B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2114WB, 24-1 (WB02)

6217 LA, Orleansplein 10, 1, het legaliseren van woningsplitsing, 17-0138WB, 18-1 (WB01)

6219 BD, Nimrodstraat 19, het maken van een oprit naast het huis, 16-2912WB, 19-1 (WB02)

6221 AP, Lyonnetstraat 6, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 16-2746WB, 18-1 (WB02)

6221 AV, Sint Maartenslaan 25, VK het legaliseren van kamerverhuur, 17-0168WB, 24-1 (WB01)

6221 BL, Wilhelminasingel 78, het rooien van 4 bomen en het herplanten van meerdere Portugese Lauriers, 17-0166WB, 24-1 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 19, het oprichten van een restaurant, 17-0085WB, 20-1 (23)

6221 BP, Stationsstraat 14, het realiseren van 3 appartementen op de verdiepingen en een winkelruimte op de begane grond, 16-3022WB, 18-1 (WB03)

6221 XG, Tischbeinstraat 27, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0160WB, 23-1 (WB01)

6221 XK, Sint Antoniuslaan 68, het legaliseren van appartementen, 17-0007WB, 18-1 (WB02)

6222 **, Kasteel Daelenbroeckstraat 31, AA093500373, 16-0219BM, 20-01 (BM04)

6222 AN, Mariënwaard 44, het kappen van bomen (verwijderen wildgroei), 17-0045WB, 20-1 (WB02)

6222 EN, Bersebastraat 11, het bouwen van een portiersloge bij de vloertegelfabriek, 17-0133WB, 18-1 (WB01)

6222 NM, Ankerkade 160 en 162, een oprichtingsvergunning en omgevingsvergunning beperkte milieutoets, 16-0945WB, 19-1 (WB06)

6222 XJ, Kasteel Bleienbeekstraat 31C, het legaliseren van kamerverhuur, 16-2941WB, 18-1 (WB02)

6224 AT, Old Hickoryplein, het constructief versterken van 53 balkons, 16-3327WB, 24-1 (WB02)

6224 GJ, Edisonstraat 27, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0148WB, 20-1 (WB01)

6224 JH Scharnerweg 64B, het legaliseren van een buitentrap, 16-3087WB, 12-01, (WB03)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 85, het verbouwen van de garage tot schoonheidssalon, 16-3099WB, 20-1 (WB02)

6225 JW, Kershegge ongenummerd tussen 11 en 17, het kappen van 3 bomen, 17-0162WB, 23-1 (WB01)

6226 BA, Bergerstraat 17, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 16-2786WB, 19-1 (WB02)

6226 GE, Concordiastraat 44, het legaliseren van kamerverhuur, 16-2990WB, 23-1 (WB02)

6226 VX, Pastoor Jacobsweg 8, het verlagen van de stoep voor een inrit, 17-0164WB, 23-1 (WB01)

6227 TP, Sint Servatiusweg 33, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 17-0120WB, 23-1 (WB02)

6228 CB, Haafkensborg ter hoogte van 85, het kappen van 1 boom, 17-0143WB, 19-1 (WB01)

6228 XZ, Rijksweg 62A01, het aanbrengen van gevelreclame, 17-0141WB, 19-1 (WB01)

6229 AM, Hoge Weerd 2, 2A en 2B, een bestemmingswijziging, 17-0134WB, 18-1 (WB01)

6229 AM, Hoge Weerd 4, 4A, 4B, 4C en 4D, het wijzigen van woonruimte naar logiesfunctie en aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 17-0135WB, 18-1 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM04  Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 3 februari 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen

een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.