Bekendmakingen week 5

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maasboulevard, het restaureren van de kademuur Lunet Sint Pieter, 17-2524WB, 24-1 (WB02)

6211 AK, Bassin 108, het plaatsen van reclame op het raam aan de voorgevel, 17-2495WB, 24-1 (WB03)

6211 AV, Boschstraat 71, het vestigen van een restaurant in het hotel ook bedoeld voor gasten van buitenaf, 17-2482WB, 24-1 (WB03)

6211 AW, Boschstraat 115, het starten van een café met terras, 18-0009WB, 24-1 (23)

6211 AX, Boschstraat 46 - 48, het wijzigen van de bestemming op de begane grond (kapsalon in lunchroom) en het plaatsen van reclame (lichtbak), 18-0211WB, 18-1 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 80, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2123WB, 22-1 (WB02)

6211 CB, Kleine Gracht 30, het renoveren van de dakgoot, het plaatsen van een stalen rolhek en het plaatsen van een lichtbak, 17-1701WB, 24-1 (WB02)

6211 CL, Markt 65, het legaliseren van de bestaande airco unit en het vernieuwen van 2 stuks op het platte dak, het maken van een terrasputje, 17-2361WB, 22-1 (WB03)

6211 CT, Grote Staat 23-25, het verbouwen van de 2 panden, 18-0223WB, 19-1 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 16, het vervangen van de huidige reclame door een nieuwe reclame, 18-0233WB, 22-1 (WB01)

6211 EX, Het Bat 12, het aanbrengen van 3 permanente gevelreclames, 17-2560WB, 24-1 (WB02)

6211 EX, Het Bat 2, het oprichten van Brandsøn, drinking bar & dining room, 17-2206WB, 19-1 (23)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 21, het legaliseren van het zonnescherm, aanbrengen van 4 terrasheaters en het realiseren van 2 ramen met draaivleugels, 17-2454WB, 18-1 (WB02)

6211 HC, Bredestraat 18, het herstellen van de monumentale plafonds, 17-2026WB, 18-1 (WB02)

6211 JP, Sint Pieterstraat 72, het starten van het bedrijf COOP Supermarkten, 18-0143WB, 24-1 (23)

6211 LD, Vrijthof 16A, het plaatsen van 2 nieuwe zonweringen en het aanbrengen van reclame, 17-2406WB, 24-1 (WB03)

6211 LS, Abtstraat 2, het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen Klevarie terrein, 17-2164WB, 24-1 (WB02)

6211 NR, Jekerstraat 11, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0260WB, 24-1 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 54, het legaliseren van de woningsplitsing in 5 zelfstandige woningen, 17-2553WB, 24-1 (WB02)

6211 SM, Bogaardenstraat 1A, het verbouwen van een gedeelte van de stallingsruimte tot woonhuis, 17-2430WB, 22-1 (WB02)

6211 TC, Keizer Karelplein 14A -14B -14C -14D, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0234WB, 22-1 (WB01)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 6, het legaliseren van 7 wooneenheden, dakkapel en 2 doorbraken, 17-1504WB, 18-1 (WB08)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 11, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2273WB, 19-1 (WB03)

6212 HH, Meesenbroekweg 35, het kappen van 2 bomen, 17-2437WB, 19-1 (WB02)

6213 BL, Cannerweg 300, het kappen van een boom naast de oprit, 18-0232WB, 22-1 (WB01)

6213 CG, Sint Theresiaplein 2, het bouwen van een fietsenberging, 18-0240WB, 23-1 (WB01)

6213 JL, Montenakerbank 12, het realiseren van een trapsparing in de woning, 18-0037WB, 23-1 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 58A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur van 7 wooneenheden, 18-0229WB, 22-1 (WB01)

6215 AG, Kesselterweg 9, het starten van een kapsalon in de garage, 18-0217WB, 19-1 (WB01)

6215 VJ, Viënnahof 10, het vervangen van het oude kozijn door een nieuw kozijn aan de voorgevel, 18-0225WB, 19-1 (WB01)

6216 BN, Veldspaatstraat 6, het plaatsen van een nieuwbouw kantoorunit naast de bestaande woning, 17-2350WB, 24-1 (WB02)

6216 TT, Goudenweg 200, het kappen van 1 boom, 18-0246WB, 23-1 (WB01)

6216 TT, Goudenweg 200, kapvergunning, 18-0244WB, 23-1 (WB01)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 24, het legaliseren van de woningsplitsing en kamergewijze verhuur, 17-1846WB, 23-1 (WB02)

6221 **, Oeverwal ongenummerd, het aanleggen van riolering, kabels en leidingen, 17-2109WB, 19-1 (WB02)

6221 **, Stationsplein ongenummerd, NZ093502540, 17-0232BM, 08-12-2017 (BM07)

6221 BM, Stationsstraat 9, het plaatsen van diverse reclame-uitingen, 17-2431WB, 22-1 (WB03)

6221 BS, Spoorweglaan 2, het plaatsen van lichtreclame op de voorgevel, 18-0209WB, 18-1 (WB01)

6221 JP, Plein 1992 1 en Stenenwal 38, het herbestemmen van kantoor naar 4 woningen en kantoordoeleinden, 17-1276WB, 18-1 (WB02)

6221 TT, Bloemenweg 91, het legaliseren van een bovengrondse zandvanger als onderdeel van de ondergrondse olie-/waterafscheider met slibvangput, 17-2447WB, 23-1 (WB03)

6221 TT, Bloemenweg 91B, het aanvullen van de slibvangput met een extra bovengrondse zandvanger, 17-2460WB, 19-1 (23)

6222 **, achterzijde percelen aan de Meerssenerweg (Rijdam-terrein), het plaatsen van een perceelsafscheiding, 17-2498WB, 23-1 (WB02)

6222 AA, Borgharenweg 10, het splitsen van het pand in 2 woningen VK, 18-0237WB, 23-1 (WB01)

6222 AH, Meerssenerweg 75, het legaliseren van de kamergewijze verhuur VK, 18-0220WB, 19-1 (WB01)

6222 AH, Meerssenerweg 77, het legaliseren van de kamergewijze verhuur VK, 18-0221WB, 19-1 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 124, het herinrichten van het pand voor 7 woningen, 17-2212WB, 22-1 (WB03)

6222 TN, Kasteel Schaloenstraat 35B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur VK, 18-0228WB, 22-1 (WB01)

6223 HA, Pasestraat 63, het volledig slopen van de woning, 18-0250WB, 23-1 (WB01)

6223 HD, Brigidastraat 77, het kappen van 1 conifeer, 18-0243WB, 23-1 (WB01)

6224 **, Edisonstraat (Essentterrein), AA093500321, 18-0007BM, 24-01 (BM08)

6224 AP, Old Hickoryplein 8, het kappen van 2 bomen, 18-0257WB, 24-1 (WB01)

6224 CB, Thorbeckeplantsoen 6, het verduurzamen van de woning, 18-0248WB, 23-1 (WB01)

6224 EX, Burgemeester Hennequinstraat 70, het kappen van een boom, 18-0236WB, 23-1 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 37, het kappen van 1 boom, 18-0251WB, 23-1 (WB01)

6224 JG, Scharnerweg 20, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-0261WB, 24-1 (WB01)

6224 JR, Regentesselaan 2, het kappen van 1 boom, 18-0247WB, 23-1 (WB01)

6224 LD, Heerderweg 153, het vervangen van een vlizotrap door een nieuwe vaste open trap en legaliseren kamergewijze verhuur VK, 18-0226WB, 20-1 (WB01)

6224 LJ, Heerderweg 140A en 140B, het legaliseren van woningsplitsing, 17-2401WB, 23-1 (WB03)

6226 BE, Bergerstraat 130, het kappen van een boom, 18-0256WB, 24-1 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34-36, NZ093500761, 17-0199BM, 22-01 (BM08)

6226 XE, van Pallantstraat 10, het plaatsen van een overkapping, 17-2371WB, 23-1 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vernieuwen en vergroten van de luifel bij de entree, 17-2448WB, 22-1 (WB02)

6228 GC, Stellendaal 15, het kappen van 3 bomen, 18-0242WB, 23-1 (WB01)

6229 AN, Lage Weerd 10, het herplanten van (de eerder gekapte) bomen, 18-0013WB, 22-1 (WB02)

6229 GG, Plantijndomein 9, het vervangen van de gevelplaten door nieuwe gevelplaten, 18-0212WB, 18-1 (WB01)

6229 HD, Sorbonnelaan 190, het kappen van een boom, 18-0241WB, 23-1 (WB01)

6229 ZB, Violabeemd 42, het kappen van 1 boom en het plaatsen van een erfafscheiding, 18-0227WB, 20-1 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

BM08 Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.