Bekendmakingen week 50

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AS, Boschstraat 5-7-9, het renoveren, herbestemmen en uitbreiden van het magazijn en de toonzaal van de Timmerfabriek, 16-2167WB, 30-11 (WB02)
6211 CA, Kleine Gracht 21, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3160WB, 2-12 (WB01)
6211 CL, Markt 71, het aanbrengen van 3 getoogde markiezen aan de voorgevel, 16-2720WB, 30-11 (WB02)
6211 CL, Markt 78, het restaureren van de stucplafonds, 16-3168WB, 5-12 (WB01)
6211 CS, Nieuwstraat 20, het vernieuwen van de voorgevelpui en het aanpassen voor gebruik, 16-2732WB, 2-12 (WB03)
6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1A, het plaatsen van terrasverwarming aan de gevel en plaatsen van parasolputjes, 15-2913WB, 5-12 (WB08)
6211 DE, Op de Thermen 11, het aanbrengen van zinken afdekkappen, 16-3136WB, 30-11 (WB01)
6211 DS, Mosae Forum 37, het plaatsen van lichtreclame, 16-2554WB, 2-12 (WB02)
6211 EK, Muntstraat 46, het verplaatsen van het kozijn, 16-2966WB, 6-12 (WB02)
6211 EN, Kesselskade 63A, het bouwen van 3 appartementen, 16-2716WB, 5-12 (WB02)
6211 EX, Het Bat 1, 2, 3 en Houtmaas 15, het wijzigen op de reeds vergunde indeling van de appartementen en het restaurant, 16-3180WB, 6-12 (WB01)
6211 GM, Wolfstraat 37A, het overkappen van de binnenplaats, 16-3142WB, 1-12 (WB01)
6211 HB, Bredestraat 45, het vervangen van de motor, zakkenfilter en koolstoffilters in de bestaande afzuiginstallatiekast, 16-3115WB, 5-12 (23)
6211 HC, Bredestraat 2 en Minckelersstraat 28, de legalisatie van een bestaande reclame-uiting, 16-2284WB, 30-11 (WB08)
6211 KA, van Heylerhofflaan 18, het vergroten van de al vergunde uitbouw, 16-3132WB, 30-11 (WB01)
6211 LD, Vrijthof 21, het wijzigen van de bestemming van kantoorfunctie naar wonen, 16-3139WB, 1-12 (WB01)
6211 LS, Abtstraat 2A, het aanleggen van maximaal 160 tijdelijke parkeerplaatsen, 16-2595WB, 6-12 (WB03)
6211 NH, Calvariestraat 17B, het legaliseren van 4 studentenkamers, 16-3133WB, 30-11 (WB01)
6211 PB, Brusselsestraat 33, het legaliseren van 3 zelfstandige wooneenheden, 16-3131WB, 30-11 (WB01)
6211 PB, Brusselsestraat 43B, het brandveilig maken van de studentenwoningen boven het café, 16-3146WB, 1-12 (WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 67, het verbouwen van 3 panden met kamerverhuur naar woningen, 16-2188WB, 2-12 (WB03)
6211 RB, Herbenusstraat 89, het plaatsen van zonnepanelen, 16-3177WB, 6-12 (WB01)
6211 SP, Bogaardenstraat 52, het brandveilig maken en legaliseren via een kleine bouwkundige ingreep, 16-3158WB, 2-12 (WB01)
6211 SX, Grote Gracht 60A, het veranderen van het binnenwerk, 16-3176WB, 6-12 (WB01)
6212 **, bij Dr. A. Thywissenpad 6 en parkeerterrein Glacisweg, het kappen van 1 boom, 16-2081WB, 1-12 (WB02)
6212 **, nabij Dr. A. Thywissenpad 6 en parkeerterrein Glacisweg, het kappen van 1 boom, 16-2081WB, 1-12 (WB08)
6212 AJ, Lage Kanaaldijk 65, het aanleggen van een in- en uitrit, 16-3175WB, 6-12 (WB01)
6212 CB, Sint Willibrordusstraat 12, het plegen van restauratiewerkzaamheden aan een deel van de daken van de kerk, 16-3173WB, 5-12 (WB01)
6212 EP, Observantenweg 73, het kappen van een dennenboom, 16-3086WB, 30-11 (WB02)
6212 ET, Luikerweg 29, het splitsen van de woning, 16-2755WB, 1-12 (WB02)
6212 NH, Luikerweg 71, het realiseren van een waterdichte afdichting boven vlak caponnière 2, 16-3144WB, 1-12 (WB01)
6214 **, Molukkenstraat bij huisnummer 14 en Floresstraat ongenummerd, het kappen van 10 bomen, 16-3163WB, 5-12 (WB01)
6214 XN, Bankastraat 13, het plaatsen van een erfafscheiding en het realiseren van een inrit, 16-2708WB, 1-12 (WB02)
6215 GE, Ovidiushof 7B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2851WB, 6-12 (WB02)
6215 TW, Planetenhof 60, het kappen van 1 boom, 16-3135WB, 30-11 (WB01)
6215 TW, Planetenhof 60, het kappen van 1 boom, 16-3135WB, 5-12 (WB02)
6217 **, Lage Fronten, het rooien van bomen, 16-3134WB, 30-11 (WB01)
6217 KB, Sint Annalaan 44A, VK het legaliseren van kamerverhuur, 16-3148WB, 1-12 (WB01)
6217 KW, Joseph Hollmanstraat 3ABC, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3171WB, 5-12 (WB01)
6221 AL, Membredestraat 4, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3167WB, 5-12 (WB01)
6221 AP, Lyonnetstraat 6, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 16-2746WB, 2-12 (WB03)
6221 BV, Bourgognestraat 3, het verbouwen van het pand (bouwen bijgebouw), 16-3151WB, 1-12 (WB01)
6221 CH, Lage Barakken 1, het legaliseren van de woningsplitsing in woonhuis en 2 appartementen, 16-3159WB, 2-12 (WB01)
6221 CP, Hoogbrugstraat 43, het verbouwen van het pand, maken van een doorbraak en het wijzigen van de voorgevelpui, 16-2396WB, 30-11 (WB03)
6221 EH, Rechtstraat 79BCD, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 woningen, 16-3179WB, 6-12 (WB01)
6221 EN, Oeverwal 12, het uitbreiden van het pand en herbestemming tot microbrouwerij en proeflokaal, 16-2197WB, 22-11 (WB02)
6222 AJ, Meerssenerweg 83A, het legaliseren van kamerverhuur van vier wooneenheden, 16-2967WB, 6-12 (WB02)
6222 CS, Populierweg 94, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3169WB, 5-12 (WB01)
6222 NC, Willem Alexanderweg 4, het uitbreiden van het bestaand bedrijfspand en het bouwen van een bedrijfshal, 16-3157WB, 2-12 (WB01)
6222 NK, Sleperweg 39, het kappen van 5 bomen, 16-3030WB, 6-12 (WB02)
6223 AJ, Koningskampstraat 38, het verbouwen van het woonhuis tot 3 appartementen, 16-3150WB, 1-12 (WB01)
6224 AL, Meerssenerweg 360, het kappen van 3 bomen, 16-2976WB, 5-12 (WB02)
6224 BW, Noormannensingel 16, het legaliseren van de woningsplitsing en omzetting naar kamerverhuur, 16-2723WB, 1-12 (WB02)
6224 LK, Prinsesselaan 5, het verhogen van de buitenberging voor een trappenhuis en ingang woning, 16-2421WB, 30-11 (WB02)
6224 LR, Prinsenlaan 10, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3165WB, 5-12 (WB01)
6225 **, Laurierhoven (Hagerhof M6), het bouwen van een woonhuis met garage, 16-2548WB, 5-12 (WB02)
6226 CK, 13 septemberstraat 13, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 16-2782WB, 2-12 (WB02)
6226 NB, Vijverdalseweg 1, het slopen van een dragende binnenmuur, 16-3109WB, 1-12 (WB02)
6227 AB, Akersteenweg 76, een aanvraag woningsplitsing voor verhuur bovenwoning, 16-2413WB, 2-12 (WB08)
6227 BK, Dorpstraat 5B, het splitsen van de woning van 1 naar 4 woningen, 16-2494WB, 6-12 (WB02)
6228 BP, Cuyleborg 218, het kappen van 1 boom, 16-3015WB, 5-12 (WB02)
6228 BS, Eykelborg 38, het kappen van 1 berkenboom, 16-3130WB, 1-12 (WB02)
6228 ED, Camphaag 43, het bouwen van een carport tegen de gevel van de woning, 16-2806WB, 1-12 (WB02)
6228 EM, Gerckenshaag 30-32, het kappen van 1 boom, 16-3153WB, 1-12 (WB01)
6228 EW, Ramershaag 56, het aanvragen van gebruiksvergunning voor kamerverhuur, 16-3145WB, 1-12 (WB01)
6228 EW, Ramershaag 56, het verbouwen van woonhuis tot studentenhuis, 16-3143WB, 1-12 (WB01)
6229 AJ, Heugemer Kerkstraat 22, het afsplitsen van de bestaande woning, 16-3155WB, 1-12 (WB01)
6229 GR, Joseph Bechlaan 100, het verbouwen van de bestaande wachtruime tot personeelsruimte en het uitbreiden van de wachtruimte, 16-2446WB, 6-12 (WB02)
6229 HX, P. Debyelaan 25, het kappen van 2 bomen, 16-3161WB, 5-12 (WB01)
6229 PP, Slagmolen 2, het aanbrengen van gevelreclame en een reclamezuil, 16-3182WB, 6-12 (WB01)
6229 PP, Slagmolen 4 A01, het plaatsen van 2 enkelzijdige lichtbakken en 1 dubbelzijdige onverlichte zuil, 16-2788WB, 1-12 (WB08)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met 6  weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.