Bekendmakingen week 50

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maasboulevard, het realiseren van twee nieuwe pontons, 18-2673WB, 3-12 (WB01)

6211 AL, Bassinkade 4, het aanbrengen van extra verlichting in de binnenhaven van het Bassin, 18-2675WB, 3-12 (WB01)

6211 BV, Maastrichter Pastoorsstraat 16A, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-1614WB, 29-11 (WB02)

6211 CL, Markt 63, het aanvragen van een terrasvergunning, 18-2678WB, 3-12 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 7 en Jodenstraat 17, het intern verbouwen tot 4 woningen met een beperkte externe aanpassing van de gevels, 18-2266WB, 5-12 (WB03)

6211 EE, Kleine Staat 8, het wijzigen/veranderen van de winkelpui, 18-2703WB, 5-12 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 58, het gebruiken van de zolderverdieping als zelfstandige wooneenheid, 18-2517WB, 29-11 (WB02)

6211 GC, Stokstraat 57, het splitsen van de winkel - bovenwoning en maken van een nieuwe keuken in de bovenwoning, 18-2659WB, 29-11 (WB01)

6211 GD, Stokstraat 44, het repareren van het dak, 18-2697WB, 5-12 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 28, het inpandig verbouwen van café van de Kaart, 18-2706WB, 5-12 (WB01)

6211 JD, Tafelstraat 16-18, het plegen van onderhoud aan het dak, 18-1820WB, 30-11 (WB02)

6211 JH, Grote Looiersstraat 11, het legaliseren en uitbreiden van de begane grond en dakterras, 18-2066WB, 4-12 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 15, het aanbrengen van 2 gasheaters en het aanpassen van de koof voor het reeds verleend zonnescherm, 18-2690WB, 4-12 (WB01)

6211 RZ, Achter de Barakken 31A te Maastricht, NZ093500094, 18-0223BM, 03-12 (BM02)

6211 SN, Bogaardenstraat 37, het aanbrengen van een kunstwerk (plaquette) aan de zuidmuur van de synagoge, 18-2685WB, 4-12 (WB01)

6211 ST, Grote Gracht 49, het intern herbouwen/herstellen van het pand na brand, 18-2689WB, 4-12 (WB01)

6212 BR, Glacisweg 62, het herindelen en uitbreiden van de woning, 18-2406WB, 3-12 (WB02)

6212 HD, Laan van Brunswijk 75, het vervangen van 3 aluminium kozijnen door houten kozijnen plus het slopen van de veranda, 18-2487WB, 4-12 (WB02)

6213 **, Vlijtingerbank bij nr 29, het kappen van 1 boom, 18-2441WB, 4-12 (WB02)

6213 HH, Pletzersstraat 10B, het plaatsen van 2 dakramen, 18-2695WB, 5-12 (WB01)

6214 AL, Volksplein 8, het verbouwen van de bijkeuken naar tuinkamer en het plaatsen van een dakraam, 18-2250WB, 29-11 (WB02)

6216 **, Artsenijstraat ongenummerd, het aanleggen van een inrit, 18-2296WB, 29-11 (WB02)

6216 **, Porseleinstraat, het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een indoor glowgolf met ondergeschikte horeca, ondergeschikte horeca voor trampolinehal en een zonnestudio in bestaande bebouwing plus afwijking van het bestemmingsplan om het terrein tegenover het Spacejump / indoor Glowgolf-gebouw te kunnen gebruiken voor parkeren voor de betreffende gebouwen (Spacejump, indoor Glowgolf, Basic Fit en Zonnestudio), 18-2293WB, 4-12 (WB02)

6216 XB, Silexstraat 41, het legaliseren van de buitenberging en de reclamevoering, 18-2693WB, 4-12 (WB01)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 15 - 17, Sint Odastraat 4, het verbouwen van een monumentaal gebouw en het vestigen van een gezondheidscentrum, 18-1587WB, 3-12 (WB02)

6218 AV, Malbergsingel 74, het wijzigen van de bestaande handelsreclame en het aanbrengen van nieuwe handelsreclame, 18-2699WB, 5-12 (WB01)

6218 EP, Papyrussingel 2, aanleg gesloten bodemenergiesysteem 2018-206965, 18-2527WB, 4-12 (23)

6218 GG, Raffineursdonk 40, het realiseren van 2 dakkapellen, 18-2007WB, 29-11 (WB02)

6219 PE, Cabergerweg 3, het kappen van 4 coniferen, 18-2653WB, 29-11 (WB01)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het kappen van 3 bomen, 18-2667WB, 30-11 (WB01)

6221 AB, François de Veijestraat 4, het verbouwen van het voormalig PLEM kantoor, 18-2691WB, 4-12 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 50-52, de herstelwerkzaamheden van de brandveiligheid, 18-1841WB, 30-11 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 41 en 43, het aanpassen van de entreedeur bij huisnummer 43 en het verbinden middels een wanddoorbraak van de winkelruimtes van 41 en 43 en het aanbrengen van markiezen, 18-2692WB, 4-12 (WB01)

6221 CL, Akerstraat 18, het plegen van onderhoud aan de gevel, 18-2658WB, 29-11 (WB01)

6221 EG, Rechtstraat 49B, het legaliseren van woningomzetting, 18-1501WB, 29-11 (WB03)

6221 TN, Aalmoezenier Roumenplein 68, het legaliseren van de woningomzetting (4 kamers), 18-2162WB, 29-11 (WB02)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing/kamerverhuur, 18-2707WB, 5-12 (WB01)

6222 CC, Hebronstraat 9, het legaliseren van de verwijderde muur tussen keuken en woonkamer, 18-2432WB, 29-11 (WB02)

6222 EP, Pastoor Mulkenshof 33, het aanleggen van een inrit, 18-2671WB, 2-12 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6A, het aanbrengen van gevelreclame ter vervanging van de oude reclame, 18-2682WB, 3-12 (WB01)

6222 SH, Kasteel Neubourgweg 90, het kappen van 1 loofboom, 18-2639WB, 4-12 (WB02)

6223 GL, Pater Alexanderstraat 13-39, het verbouwen van de 14 seniorenwoningen, 18-2655WB, 29-11 (WB01)

6224 EE, Koningsplein 55, het aanbrengen van reclame op de ramen, 18-2570WB, 5-12 (WB08)

6224 GN, Frankenstraat 155 B, het legaliseren van de woning, 18-2168WB, 5-12 (WB03)

6224 JA, Scharnerweg 37A en 37B, het verbouwen van een kantoor tot woning en het aanbrengen van een dakkapel, 18-2173WB, 29-11 (WB03)

6224 JK, Scharnerweg 116A, het legaliseren van de kamerverhuur voor 4 studenten, 18-2686WB, 4-12 (WB01)

6224 LA, Heerderweg 49B, het legaliseren van de begane grond, 18-2102WB, 5-12 (WB03)

6225 ET, Regenboogschotel 3 ‘Ambyerveld kavel 29’, het bouwen van een woonhuis, 18-1719WB, 29-11 (WB02)

6225 ND, Bodemsweg 3A01, de realisatie van een 7e kamer voor ons klein Hotel, 18-2149WB, 29-11 (WB03)

6225 XS, Geusseltweg 3, het vervangen van de klimaatinstallatie op het dak, 18-2319WB, 4-12 (WB03)

6226 HB, Bemelerweg 78, het kappen van 1 boom, 18-2524WB, 3-12 (WB02)

6226 VC, Churchilllaan 10, het plaatsen van een mogelijk verdiepte fietsenberging in de voortuin, 18-0819WB, 04-12 (WB17)

6226 WN, Haagdoorn 8, het doorbreken van een dragende muur, 18-2677WB, 3-12 (WB01)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden ong., een verzoek tot afwijking van het planologisch regime voor de terreininrichting, 18-2701WB, 5-12 (WB01)

6227 AE, Akersteenweg 226, het kappen van 4 bomen, 18-2702WB, 5-12 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vervangen van de bestaande kozijnen door nieuwe grotere kozijnen, 18-2672WB, 3-12 (WB01)

6227 BJ, Onder de Kerk 48, het kappen van 1 beukenboom in de achtertuin, 18-2670WB, 30-11 (WB01)

6228 DN, Roserije 500, een aanvraag drankvergunning Paracommercieel Roserije 500, 18-0937, 13-12 (37a)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 17, het wijzigen van de bestemming pastorie in tijdelijk begeleidend wonen, 18-2625WB, 4-12 (WB02)

6229 BD, Oude Maasstraat 76A en 76B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-1883WB, 3-12 (WB02)

6229 EN, Paul-Henri Spaaklaan 7, het vervangen van de bestaande gevelbelettering met logo in gevelbelettering met logo in ledverlichting, 18-2687WB, 4-12 (WB01)

6229 VN, Gronsvelderweg 140, het kappen van 1 moeraseik, 18-2535WB, 29-11 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

37a       op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf 13 december 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.