Bekendmakingen week 50

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Stokstraatkwartier, het aanbrengen van bloembaskets aan de wandlantaarns, 17-2025WB, 1-12 (WB03)

6211 **, Vrijthof ongenummerd, het bouwen van een gedeeltelijk bovengrondse en een gedeeltelijk ondergrondse trafovoorziening, 17-2414WB, 30-11 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 69-71, het wijzigen van de aanpassingen van de buitenkozijnen van de al vergunde wijziging van het pand, 17-2466WB, 6-12 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 79, het wijzigen van 4 appartementen naar 4 hotelkamers, 17-2462WB, 5-12 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 85, het legaliseren van de wijziging bestemming op de begane grond, 17-2171WB, 1-12 (WB02)

6211 AZ, Boschstraat 84, het toevoegen van 1 kamer aan de kamergewijze verhuur, 17-2102WB, 5-12 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 23-25, het wijzigen van de brandcompartimentering, 17-2450WB, 4-12 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 5, het ophangen van tijdelijke kerstverlichting voor de feestdagen, 17-2098WB, 1-12 (WB02)

6211 EB, Sporenstraat 5, het plaatsen van nieuwe openbare verlichting, 17-2428WB, 1-12 (WB01)

6211 EB, Sporenstraat 5, het reinigen en schilderen van de gevel, 17-1781WB, 1-12 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 40, het aanbrengen van een lichtreclame aan de gevel, 17-2426WB, 1-12 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 21, het legaliseren van het zonnescherm, aanbrengen van 4 terrasheaters en het realiseren van 2 schuiframen en 1 draaivleugel, 17-2454WB, 5-12 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 12, de reconstructie van de 2e en 3e verdieping na brandschade, 17-2472WB, 6-12 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 18, het herstellen van de monumentale plafonds, 17-2026WB, 6-12 (WB03)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 9, een verzoek om toestemming voor een galerie aan huis, 17-2474WB, 6-12 (WB01)

6211 HP, Stenenbrug 6, het aanbrengen van een zonnescherm en 2 terrasheaters en het realiseren van 2 schuiframen, 17-2439WB, 4-12 (WB01)

6211 KR, Lenculenstraat 10, het splitsen van de woning, 17-1884WB, 5-12 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 16A, het plaatsen van 2 nieuwe zonweringen en het aanbrengen van reclame, 17-2406WB, 30-11 (WB01)

6211 PJ, Brusselsestraat 136, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2424WB, 1-12 (WB01)

6211 PS, Zakstraat 1, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2425WB, 1-12 (WB01)

6211 RH, Herbenusstraat 142A, het legaliseren van de woningsplitsing in 4 zelfstandige appartementen, 17-2458WB, 5-12 (WB01)

6211 RL, Hoogfrankrijk 36A, het plaatsen van een dakkapel, 17-2440WB, 4-12 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 10, het uitbreiden van het bestaande hoofdgebouw, 17-1980WB, 5-12 (WB02)

6211 RZ, Achter de Barakken 31, het herbestemmen van de bestaande Sint Andrieskapel naar woning met galerie, 17-1572WB, 1-12 (WB07)

6211 RZ, Achter de Barakken 3ABC, het legaliseren van de verbouwing van 1 woning naar 3 appartementen, 17-2419WB, 30-11 (WB01)

6211 SM, Bogaardenstraat 1A, het verbouwen van een gedeelte van de stallingsruimte tot woonhuis, 17-2430WB, 1-12 (WB01)

6211 XL, De Vloeienwacht 1, het realiseren van een aanbouw op de begane grond, 17-2029WB, 1-12 (WB03)

6212 HH, Meesenbroekweg 35, het kappen van 2 bomen, 17-2437WB, 3-12 (WB01)

6212 XB, Mergelweg 105B, het uitbreiden van de garage, 17-1862WB, 1-12 (WB02)

6212 XN, Parkweg 7H, het verwijderen van de bestaande betonnen zoldervloer, 17-2284WB, 6-12 (WB02)

6213 BG, Cannerweg 2, het vervangen van de kozijnen op de begane grond in de voorgevel, 17-2022WB, 6-12 (WB03)

6217 LS, Menno van Coehoornstraat 30A, het wijzigen van de bedrijfsruimte naar 2 appartementen, 17-2442WB, 4-12 (WB01)

6218 CN, Reaalruwe 42, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 17-2435WB, 3-12 (WB01)

6218 GG, Raffineursdonk 42, het legaliseren van de bestaande airco buiten unit en de bestaande erfafscheiding, 17-2039WB, 6-12 (WB03)

6219 NV, Posthoornstraat 59, het plaatsen van erfafscheidingen, 17-2085WB, 6-12 (WB02)

6221 AM, Sterreplein 1, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2407WB, 30-11 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 9, het plaatsen van diverse reclame-uitingen, 17-2431WB, 1-12 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 30, het nieuw vestigen van horeca categorie 3, 17-2422WB, 1-12 (WB01)

6221 EL, Rechtstraat 98, het restaureren van de schoorsteen en zijgevel na een lekkage, 17-2281WB, 1-12 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 155, het wijzigen van het entreekozijn, 17-1747WB, 6-12 (WB02)

6221 TT, Bloemenweg 91, het legaliseren van een bovengrondse zandvanger als onderdeel van de ondergrondse olie-/waterafscheider met slibvangput, 17-2447WB, 4-12 (WB01)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 17-2436WB, 3-12 (WB01)

6222 CN, Populierweg 43B, kamerverhuur geweigerd in bezwaar, 17-0297WB, 30-11 (WB18)

6222 CP, Populierweg 51, het veranderen van de voorgevel en het uitbreiden van de woning, 17-2416WB, 30-11 (WB01)

6222 NE, Korvetweg 18, het starten van het bedrijf W. Leers Containers BV, 17-2432WB, 1-12 (WB01)

6224 **, Professor van Italliestraat, NZ093502866, 17-0227BM, 29-11 (BM01a)

6224 CP, President Rooseveltlaan 211, het plaatsen van een pantry en toilet unit, 17-2020WB, 6-12 (WB03)

6224 CP, President Rooseveltlaan 211, het vervangen van de goten en hemelwaterafvoeren, 17-2446WB, 4-12 (WB01)

6225 EC, Ambyerstraat Noord 137, het verbouwen van de bovenverdieping en garage tot woonruimte, 17-2423WB, 1-12 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 28, het kappen van een Pinus Sylvestrisen een Prunus Avia, 17-2452WB, 4-12 (WB01)

6226 CD, Mockstraat 66, het plaatsen van schuttingen rondom de zijkant van de woning, 17-2438WB, 3-12 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vernieuwen en vergroten van de luifel bij de entree, 17-2448WB, 4-12 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 63, het legaliseren van de buitentrap, 17-1791WB, 1-12 (WB02)

6229 EG, Randwycksingel 25, het aanvragen van een gebruiksvergunning, 17-2410WB, 30-11 (WB01)

6229 EZ, Leidenlaan 18, het verbouwen en herindelen van het kantoorgebouw en het herinrichten van de buitenruimte, 17-2451WB, 4-12 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB18 Geweigerde omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie WB18: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.