Bekendmakingen week 51

Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, diverse locaties, het plaatsen van fietsdeelsysteem, 16-3207WB, 8-12 (WB01)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 23 t/m 31, een aanvraag voor woningsplitsing, 16-1686WB, 12-12 (WB03)

6211 CE, Gubbelstraat 4 t/m 24, het aanbrengen van een folie aan de binnenzijde van de ramen en het plaatsen van een airco unit op het dak van nummer 24, 16-2810WB, 12-12 (WB02)

6211 CL, Markt 71, het aanbrengen van 3 getoogde markiezen aan de voorgevel, 16-2720WB, 30-11 (WB02)

6211 CL, Markt 72, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning, 16-3154WB, 8-12 (WB13)

6211 CL, Markt 78, het restaureren van de stucplafonds, 16-3183WB, 7-12 (WB01)

6211 CS, Nieuwstraat 20, het vernieuwen van de voorgevelpui en het aanpassen voor gebruik, 16-2732WB, 13-12 (WB08)

6211 ED, Kleine Staat 19, het vervangen van de gevelreclame, 16-2808WB, 8-12 (WB02)

6211 EZ, Het Bat 16, het intern verbouwen van het woonhuis, 16-2701WB, 8-12 (WB02)

6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 26B, het splitsen van de bovenwoning in 3 appartementen, 16-3239WB, 13-12 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 17, het plaatsen van reclame-uitingen, 16-2874WB, 12-12 (WB02)

6211 GT, Sint Amorsplein 2, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning, 16-3178WB, 8-12 (WB13)

6211 JH, Grote Looiersstraat 7, het legaliseren van de activiteiten op de 1e verdieping, 16-3196WB, 7-12 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 4, 4A en 4B, het splitsen van 2 appartementen naar 4 zelfstandige studenteneenheden, 16-3204WB, 8-12 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat, het bouwen van 8 stadswoningen met buitenbergingen, kappen van bomen, aanleggen van een uitrit en inrichten deel omliggend terrein (Fase 1B), 16-2599WB, 12-12 (WB03)

6211 PD, Brusselsestraat 121B, het renoveren van het pand, 16-3221WB, 12-12 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 24, het realiseren van kamerverhuur, 16-2030WB, 8-12 (WB02)

6211 RH, Herbenusstraat 144A 01 en 144A 02, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3199WB, 7-12 (WB01)

6211 SG, Batterijstraat 53-59, het wijzigen van de bestemming, 16-2514WB, 8-12 (WB03)

6211 SN, Bogaardenstraat 47, het legaliseren van de appartementen en kamerverhuur, 16-2790WB, 12-12 (WB03)

6211 ST, Grote Gracht 65, het plaatsen van een raam in de zijgevel en het schilderen van de natuursteen in de gevel, 16-2449WB, 7-12 (WB02)

6211 SW, Grote Gracht 26, VK het legaliseren van kamerverhuur, 16-2314WB, 12-12 (WB02)

6211 SX, Grote Gracht 60, het intern verbouwen van het pand, 16-3188WB, 7-12 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 88, VK het legaliseren van kamerverhuur, 16-2843WB, 12-12 (WB03)

6211 TE, Sint Servaasklooster 24, het restaureren van een deel van de oude stadsmuur, 16-2592WB, 12-12 (WB03)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 7, het kappen van 2 bomen, 16-3211WB, 8-12 (WB01)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 62, het uitbreiden van een bestaand woonhuis, 16-2496WB, 12-12 (WB02)

6212 ER, Observantenweg 24, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3214WB, 9-12 (WB01)

6212 ET, Luikerweg 19, het verbouwen van de winkelruimte op de begane grond tot garage, 16-2816WB, 12-12 (WB02)

6212 NC, Ursulinenweg 4, het uitbreiden van het kerkhof, 16-3195WB, 7-12 (WB01)

6213 **, Waldeckpark, het plaatsen van een Billboard voor een kunstproject, 16-3209WB, 8-12 (WB01)

6213 BG, Cannerweg 12, het splitsen van de woning en het kappen van een boom, 16-3234WB, 13-12 (WB01)

6213 HT, Gustaaf Coenegrachtstraat 24, het aanleggen van een oprit aan de zijkant, 16-3227WB, 12-12 (WB01)

6214 BB, Tongerseweg 56A, het plaatsen van zonnepanelen op het dak, 16-2567WB, 8-12 (WB03)

6214 PM, André Severinweg 8, het legaliseren van de kamerverhuur en het toevoegen van een tussenwand en het maken van een extra deuropening binnen, 16-2740WB, 8-12 (WB02)

6215 EG, Drusushof bij nunmmer 18, het kappen van een boom, 16-3210WB, 8-12 (WB01)

6215 XH, Plutohof 37, het kappen van een berkenboom in de voortuin, 16-3237WB, 13-12 (WB01)

6216 BT, Via Regia 135B, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3185WB, 7-12 (WB01)

6216 BX, Becanusstraat 13B11, de functiewijziging en interne verbouwing van gebouw K1 en M1 Campus Annadal, het maken van 68 wooneenheden, 16-1973WB, 7-12 (WB02)

6216 PX, Touwslagersdreef 12B, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3187WB, 7-12 (WB01)

6216 RC, Zeepziedersdreef 20 D, legalisatie Zeepziedersdreef 20D, 16-3205WB, 8-12 (WB01)

6216 RP, Wolkammersdreef 79D, het plaatsen van een binnenwand met kozijn, 16-3184WB, 7-12 (WB01)

6217 **, Ravelijncomplex, het kappen van een boom, 16-3200WB, 8-12 (WB01)

6217 GV, Brusselseweg 255, het legaliseren van het bijgebouw, 16-3218WB, 9-12 (WB01)

6217 GX, Brusselseweg 395, het legaliseren van kamerverhuur, 16-2774WB, 12-12 (WB02)

6217 HB, Brusselseweg 288, het vergroten van de begane grond middels een aanbouw van een tuinkamer, 16-3224WB, 12-12 (WB01)

6217 KD, Statensingel 16-18, het wijzigen van het pand tot studentenhuisvesting, 16-2607WB, 9-12 (WB02)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 13, het repareren van het dak, 16-3228WB, 12-12 (WB01)

6221 BE, Wilhelminasingel 21, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2799WB, 13-12 (WB03)

6221 CH, Lage Barakken 3, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3216WB, 9-12 (WB01)

6221 CW, Wycker Grachtstraat 22E, het legaliseren van de woningsplitsing voor kamerverhuur, 16-3213WB, 9-12 (WB01)

6221 EA, Wycker Brugstraat 25B, het legaliseren van het huidige woongebouw, 16-2230WB, 7-12 (WB08)

6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 11, het realiseren van de woningsplitsing, 16-1843WB, 7-12 (WB02)

6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 23, VK het aanbrengen van gekoppelde rookmelders op netstroom (en accu) voor verhuur van kamers, 16-2876WB, 12-12 (WB03)

6222 AK, Meerssenerweg 124, het splitsen van de woning, 16-3233WB, 13-12 (WB01)

6222 SJ, Kasteel Neubourgweg 138, het kappen van 4 bomen, 16-3197WB, 7-12 (WB01)

6223 **, Stuifkensweg ong., het kappen van een eikenboom, 16-3198WB, 7-12 (WB01)

6224 AL, Meerssenerweg 330AB, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2065WB, 8-12 (WB08)

6224 HW, Eburonenweg 2, het realiseren van 3 kamers op de begane grond, 16-3232WB, 13-12 (WB01)

6224 JE, Scharnerweg 151A, het legaliseren van een woningsplitsing, 16-1849WB, 8-12 (WB02)

6224 JJ, Scharnerweg 98, VK het afwijken van het bestemmingsplan, 16-2826WB, 9-12 (WB03)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 190, het rooien van 2 bomen, 16-3191WB, 7-12 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het kappen van 5 bomen, 16-3126WB, 12-12 (WB02)

6226 EZ, Adelbert van Scharnlaan S27, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3189WB, 7-12 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 41, het kappen een berk, 16-3102WB, 9-12 (WB02)

6228 EM, Gerckenshaag 30-32, het kappen van één boom, 16-3153WB, 8-12 (WB02)

6228 SJ, Bovenstebosch 16, het kappen van een boom, 16-2598WB, 12-12 (WB08)

6229 AR, Heugemerstraat 241A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3215WB, 9-12 (WB01)

6229 ET, Dr Tanslaan 12, het in gebruik nemen van een protonenversneller bij de Stichting Maastricht Radiation Oncology Maastro-Clinic, 16-2953WB, 8-12 (WB02)

6229 ET, Dr Tanslaan 12, het verbouwen van de bestaande stralingsbunkers naar nieuwe protonen-therapiecentrum, 16-3052WB, 8-12 (WB02)

6229 HX, P Debyelaan 25, het kappen van 2 bomen, 16-3161WB, 9-12 (WB02)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 23, het plaatsen van een woonwagen, 16-3193WB, 7-12 (WB01)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 93, het plaatsen van een gevelreclame aan bedrijfspand, 16-3021WB, 9-12 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 1, het bouwen van een Multifunctioneel Centrum Maasveld, 16-3217WB, 9-12 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 25, het wijzigen van de interne constructie RIF-gebouw, 16-3208WB, 8-12 (WB01)

6229 ZD, Krokusbeemd 55, het constructief wijzigen van de boerderij en het aanbouwen van een schuur, 16-3212WB, 9-12 (WB01)  

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.