Bekendmakingen week 51

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Boschstraat ongenummerd, AA093500094, 18-0215BM, 10-12 (BM08)

6211 **, Maagdendries ongenummerd, nieuwbouw van een appartementencomplex met 37 appartementen, 4 penthouses, stallingsgarage en commerciële ruimte - 08-0725B, 18-2546WB, 20-12 (WB14)

6211 AW, Boschstraat 105A, het aanbrengen van een transparante zijflap tussen het aanwezige windscherm en de schaararmconstructie, 18-2410WB, 11-12 (WB08)

6211 AW, Boschstraat 105A, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van het pand, 18-2713WB, 6-12 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 66, het legaliseren van de kamergewijze verhuur in de bovenwoning, 18-2224 WB, 11-12 (WB03)

6211 BG, Maastrichter Grachtstraat 4 en 4A, het herstellen van een gedeelte van het voegwerk en het aanbrengen van een nieuwe zinken afdekkap, 18-2750WB, 12-12 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 30, het plaatsen van 3 stuks zonneschermen aan de gevel, 18-2485WB, 6-12 (WB03)

6211 EM, Hoenderstraat 30, het wijzigen van de gevelreclame en het plaatsen van een zonnescherm, 18-2297WB, 6-12 (WB03)

6211 GT, Sint Amorsplein 1, het vervangen van bestaande kozijnen, 18-2748WB, 11-12 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 1, het splitsen van het pand, 18-2132WB, 7-12 (WB03)

6211 HK, Sint Bernardusstraat 1B, het legaliseren van de al geplaatste kunststof kozijnen, 18-2269WB, 12-12 (WB08)

6211 HR, Koestraat 17A, het plaatsen van een schuifarmscherm aan de gevel, 18-2369WB, 7-12 (WB03)

6211 HR, Koestraat 2, het plaatsen van 2 zonneschermen aan de gevels en plaatsen van 2 parasols, 18-2355WB, 7-12 (WB03)

6211 LD, Vrijthof 20, het verbouwen van monumentale kelders onder en nieuwbouwkelders aan de achterzijde van het Rijksmonument, 16-3037WB, 12-12 (WB06)

6211 ST, Grote Gracht 47, het herstellen van de brandschade aan het pand, 18-2136WB, 11-12 (WB02)

6211 SX, Grote Gracht 40, het uitbreiden van de winkel met winkelondersteunende horeca, 18-2279WB, 12-12 (WB03)

6211 TA, Helmstraat 10, het aanbrengen van zonwering aan de gevel begane grond, 18-2715WB, 6-12 (WB01)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 54, het veranderen van het bedrijf Gastrobar Puro 2018-207095, 18-2577WB, 12-12 (23)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 54, het verbouwen van het cafépand, 18-2737WB, 10-12 (WB01)

6212 ER, Observantenweg 40, het vervangen van de dakpannen en het aanpassen van de entree, 18-2521WB, 6-12 (WB02)

6212 HD, Laan van Brunswijk 91, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel, verwijderen van het balkon, isoleren van het dak, het constructief wijzigen van het pand en wit schilderen van de gevel, 18-2366WB, 7-12 (WB03)

6215 TG, Rodahof 37, het vestigen van een schoonheidssalon aan huis, 18-2717WB, 6-12 (WB01)

6216 BM, Veldspaatstraat 29, het realiseren van een dakkapel, 18-1961WB, 6-12 (WB08)

6216 PZ, Touwslagersdreef 20, het kappen van een boom in de achtertuin, 18-2587WB, 10-12 (WB08)

6217 CW, Clavecymbelstraat 72, het beginnen van het bedrijf JS Sangen schilder- en spuitwerk 2018-206969, 18-2529WB, 7-12 (23)

6218 AV, Malbergsingel 74, het plaatsen van een nieuwe entreepui, 18-2368WB, 7-12 (WB03)

6219 AX, Pastoor Moormanstraat 96, het verruimen van de maatschappelijke functie met kleinschalige bedrijvigheid tot maximum van 250 m2, 18-2384WB, 11-12 (WB03)

6221 **, Station Maastricht Centraal, het tijdelijk opbouwen en in gebruik stellen van 2 liften, een trapconstructie en een loopbrug, 18-2730WB, 7-12 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 1, het plaatsen van 2 koelunits en 3 compressoren, 18-2722WB, 7-12 (WB01)

6221 CC, Alexander Battalaan 77, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het pand en het renoveren van het woonhuis, 18-1855WB, 10-12 (WB02)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 24, het restylen van de kookstudio, 18-2305WB, 10-12 (WB03)

6221 JP, Plein 1992 53, het aanbrengen van een stalen opvangconstructie voor de bomensleuf, 18-2746WB, 11-12 (WB01)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 18-2724WB, 7-12 (23)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6A, Aanvraag gevelreclame Alexanderweg 6A, 18-2756WB, 12-12 (WB01)

6222 NC, Willem Alexanderweg 6B, het aanbrengen van nieuwe gevelreclame, 18-2709WB, 6-12 (WB01)

6222 NK, Sleperweg 30, het beginnen van het bedrijf MetaalService Dassen BV 2018-207424, 18-2705WB, 12-12 (23)

6222 NS, Galjoenweg 49, het beginnen van het bedrijf CampersMaastricht 2018-207155, 18-2601WB, 7-12 (23)

6222 VH, Kasteel Erensteinstraat 17 - 47, het renoveren van 16 woningen, 18-2732WB, 7-12 (WB01)

6223 **, RivierPark Itteren, het bouwen van een brug over de Geul, 18-2187WB, 7-12 (WB03)

6223 HB, Pasestraat 34, het aanbrengen van een garagepoort en zonnepanelen, 18-2182WB, 10-12 (WB02)

6224 BK, Professor Moserstraat 43, het plaatsen van een plantondersteunend hekwerk aan de voorzijde van de woning, 18-2719WB, 7-12 (WB01)

6224 ED, Koningsplein 52, het aanbrengen van reclame aan de gevel, 18-2323WB, 11-12 (WB03)

6224 GR, Frankenstraat 76, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2749WB, 11-12 (WB01)

6224 JJ, Scharnerweg 82A, het plaatsen van lichtgevende reclame aan de voorgevel, 18-2642WB, 7-12 (WB02)

6225 AJ, Ambyerstraat Zuid 112, het restaureren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen, 18-2438WB, 12-12 (WB03)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 83, het verdiepen en optimaliseren van de constructie van de kelder en het maken van een keldertrap, 18-2592WB, 10-12 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 73A en 73B, het slopen van de hellende glasdak aanbouw en het plaatsen van een nieuw platdak en het doen van interne doorbraken in de dragende constructie, 18-2735WB, 10-12 (WB01)

6226 EG, Adelbert van Scharnlaan D 5, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca categorie 1/2, 18-2708WB, 6-12 (WB01)

6226 NA, Bergerstraat 3, het kappen van 2 bomen, 18-2721WB, 7-12 (WB01)

6226 VV, Pastoor Jacobsweg 1, het bouwen van een stilteruimte, 18-1913WB, 7-12 (WB08)

6226 WC, Meidoorn 74, het plaatsen van een dakkapel, 18-2714WB, 6-12 (WB01)

6227 AB, Akersteenweg 82, het legaliseren van de bestaande studio in het souterrain, 18-2725WB, 7-12 (WB01)

6227 AR, Demertstraat 40, het legaliseren van een woning, 18-2747WB, 11-12 (WB01)

6227 BJ, Onder de Kerk 48, het kappen van een beukenboom in de achtertuin, 18-2670WB, 12-12 (WB02)

6227 RM, Haspengouw 57, het ophogen van de bijbouw tot een volwaardige eerste verdieping, 18-2741WB, 11-12 (WB01)

6227 SE, Plein Sint Petrus Banden 2, het slopen van trapbordessen, 18-2396WB, 11-12 (WB08)

6229 **, Habitatsingel, het bouwen van een distributiehal, 18-2433WB, 7-12 (WB03)

6229 AK, Heugemer Molenstraat 17, het realiseren van een zorgwoning achter het ouderlijk huis, 18-2303WB, 10-12 (WB08)

 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB14   Ontwerpbeschikking geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning uitgebreide procedure

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 21 december 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB14: Deze plannen liggen vanaf 21 december 2018 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.