Bekendmakingen week 51

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maasboulevard, het restaureren van de kademuur Lunet Sint Pieter en het kappen van 3 bomen, 17-2524WB, 12-12 (WB01)

6211 **, Stokstraatkwartier, het aanbrengen van bloembaskets aan de wandlantaarns, 17-2025WB, 12-12 (WB02)

6211 AK, Bassin 108, het plaatsen van reclame op het raam aan de voorgevel, 17-2495WB, 8-12 (WB01)

6211 AK, Bassin 88, het aanpassen van de hoofdentree, 17-2246WB, 12-12 (WB02)

6211 AV, Boschstraat 71, het vestigen van een restaurant in het hotel ook bedoeld voor gasten van buitenaf, 17-2482WB, 7-12 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 115, het aanbrengen van heaters, 17-2291WB, 8-12 (WB02)

6211 CA, Kleine Gracht 11, het versterken van de bestaande houten balk boven de toegangspoort, 17-2174WB, 12-12 (WB02)

6211 CK, Markt 38, het uitbreiden van het aantal (eet)tafeltjes door het realiseren van een verbouwing - 2017-206095, 17-2359WB, 7-12 (23)

6211 CL, Markt 73, het monteren van 1 markies aan de voorgevel, 17-2071WB, 13-12 (WB03)

6211 DT, Mosae Forum 163, het vervangen van de draaideur door een schuifdeur, 17-2513WB, 11-12 (WB01)

6211 EA, Leliestraat 5 - 11, het ver- en het ombouwen van de nachtclub dancing naar studio's, 17-2533WB, 13-12 (WB01)

6211 EG, Muntstraat 5, het plaatsen van gevelreclame, 17-2173WB, 13-12 (WB08)

6211 EG, Muntstraat 5, het wijzigen van de winkelpui en het aanbrengen van gevelreclame, 17-2532WB, 13-12 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 3-5, het plaatsen van 2 nieuwe zonneschermen aan de voorgevel, 17-2095WB, 13-12 (WB03)

6211 HC, Bredestraat 26, het plaatsen van een draagbalk ter vervanging van de gesloopte muur en het vervangen van de plafonds, 17-2479WB, 7-12 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 17B, het vervangen van de koelmachine, 17-2096WB, 7-12 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 20, het brandveilig gebruik van het pand, 17-2516WB, 11-12 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 24A, het wijzigen van de atelierruimte in een woning, 17-2488WB, 7-12 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 94, het legaliseren van de woningomzetting, 17-2041WB, 7-12 (WB03)

6211 SN, Bogaardenstraat 43B01, het plaatsen van een ‘Gulpener’ uithangbord, 17-1957WB, 8-12 (WB08)

6211 ST, Grote Gracht 37, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca afhaalbedrijf, 17-1726WB, 11-12 (WB02)

6212 BL, Glacisweg 1G 01-31, het slopen van 31 garageboxen en het bouwen van 31 nieuwe prefab garageboxen, 17-2497WB, 8-12 (WB01)

6213 GB, Tongerseweg 115, het aanleggen van een uitrit aan de voorzijde van het woonhuis, 17-2515WB, 11-12 (WB01)

6213 KE, Zepperenbank 60, het uitbreiden van het bestaande woonhuis, 17-2091WB, 8-12 (WB02)

6214 XZ, Javastraat 25, het bouwen van een garage naast de woning, 17-1644WB, 8-12 (WB02)

6216 BW, Via Regia 601, het kappen van 1 boom, 17-2506WB, 11-12 (WB01)

6216 CG, Brusselsepoort 45, het aanbrengen van een extra brandscheiding (30 min. WBDBO) in winkelcentrum Brusselse Poort voortkomend uit voorschrift van gebruiksmelding 13-0324WB, 17-2282WB, 13-12 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 90, Vergunning brandveilig gebruik voor een vakantieresort met circa 300 woningen en appartementen, 17-2509WB, 11-12 (WB01)

6216 PP, Ebenistendreef 91, het uitbreiden van het woonhuis, 17-2111WB, 8-12 (WB08)

6217 **, Brusselsepoort / Orleansplein te Maastricht, NZ093502867, 17-0230BM, 07-12 (BM01a)

6217 JG, Bilserbaan 16-18, het bouwen van 2 stadsvilla's, 17-2493WB, 8-12 (WB01)

6217 JN, Antoon van Elenstraat 80, het vervangen van de bestaande dakkapel door een grotere, 17-2492WB, 8-12 (WB01)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 24, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-1846WB, 8-12 (WB03)

6217 NH, Frans van de Laarplein 3, het vervangen van de naamsaanduiding (reclame) middels folie, 17-2536WB, 13-12 (WB01)

6217 VX, Tamboerijnstraat 40, het wijzigen van de bestemming bijeenkomstgebouw naar gezondheidszorggebouw c.q. sportgebouw en het verbouwen van het pand, 17-1704WB, 12-12 (WB02)

6219 AR, Voedingskanaalweg 14, het vervangen van de oude houten deur door een nieuwe garagepoort, 17-2489WB, 8-12 (WB01)

6221 AL, Membredestraat 4, het legaliseren van de woningsplitsing, naar 3 woningen, 17-2094WB, 11-12 (WB02)

6221 BG, Wilhelminasingel 71A, het plegen van onderhoud aan het balkon in de voorgevel, 17-2525WB, 12-12 (WB01)

6221 JA, Clermontlunet 3A, het plaatsen van roosters voor de bestaande airco-units en het aanbrengen van bedrijfsreclame, 17-2231WB, 8-12 (WB02)

6222 **, achterzijde percelen aan de Meerssenerweg (Rijdam terrein), het plaatsen van een perceelsafscheiding, 17-2498WB, 8-12 (WB01)

6222 NE, Korvetweg 26, het bouwen van een onderhoudswerkplaats en het kappen van 7 bomen, 17-2503WB, 10-12 (WB01)

6222 NH, Karveelweg 20, het oprichten van een inrichting, 17-2413WB, 11-12 (23)

6223 AD, Bovenstraat 2 en 4, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 15-2663WB, 17-2445WB, 7-12 (WB13)

6224 GS, Frankenstraat 134B, het legaliseren van een dakterras en afscheidingen op het dakterras, 17-1880WB, 8-12 (WB03)

6224 LH, Heerderweg 126, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-2530WB, 13-12 (WB01)

6225 ER, Hagenstraat 40, het plaatsen van een hekwerk, 17-2507WB, 11-12 (WB01)

6225 ET, Ambyerveld kavel 26, Regenboogschotel 9, het bouwen van een woonhuis, 17-2245WB, 13-12 (WB02)

6225 EV, Ambyerveld kavel 15, Stater 4, het bouwen van een woonhuis, 17-2200WB, 11-12 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 71B, het legaliseren van een dakterras, 17-0068WB, 12-12 (WB17)

6226 WJ, Sleedoorn 3, het verbouwen en uitbreiden van de woning, 17-2087WB, 8-12 (WB02)

6226 XW, Keerderstraat 92, het plaatsen van een raam in de achtergevel, 17-2484WB, 13-12 (WB02)

6226 XW, Keerderstraat 92, het plaatsen van een raam in de achtergevel, 17-2484WB, 7-12 (WB01)

6227 VW, Niels Bohrstraat 24, het kappen van 2 bomen, 17-2230WB, 12-12 (WB08)

6229 **, Paul-Henri Spaaklaan ong., het vervangen van het MECC logo, 17-2327WB, 8-12 (WB02)

6229 PP, Slagmolen 14, het uitbreiden van de bakkerij, 17-1376WB, 7-12 (WB02)

6229 VV, Termileslaan 169 en 171, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 17-2523WB, 12-12 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17 Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01a: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.