Bekendmakingen week 52

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

Bekendmakingen

6211 **, Achter het Vleeshuis ong., het aanbrengen van een herinneringsplaquette Peter de Groote, 16-3279WB, 19-12-2016 (WB01)

6211 BC, Sint Teunisstraat 32, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde en het vervangen van een raam in de voorgevel, 16-2417WB, 19-12-2016 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 8, het plaatsen van een nieuwe winkelpui, 16-2157WB, 19-12-2016 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 3, het wijzigen van de gevelreclame, 16-2637WB, 16-12-2016 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 65, het plaatsen van terrasschotten, 16-3269WB, 16-12-2016 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 16 en 18, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3284WB, 20-12-2016 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 10, het plaatsen van een lucht/lucht warmtepomp, 16-2639WB, 19-12-2016 (WB03)

6211 GA, Plankstraat 6, het aanpassen van de bestaande uitbreiding aan de achterzijde van het pand en het vervangen van de kozijnen, 16-2950WB, 16-12-2016 (WB03)

6211 GN, Wolfstraat 6, het verwijderen van de trap begane grond en 1e verdieping en vervanging daklicht, 16-2798WB, 19-12-2016 (WB03)

6211 KN, Kakeberg 8, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3283WB, 20-12-2016 (WB01)

6211 KR, Lenculenstraat 12, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3259WB, 15-12-2016 (WB01)

6211 LH, Bouillonstraat 12, brandveilig gebruik, 16-3265WB, 16-12-2016 (WB01)

6211 NN, Sint Nicolaasstraat 16, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3290WB, 20-12-2016 (WB01)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 38ABC, het realiseren van de woningsplitsing, 16-1905WB, 16-12-2016 (WB02)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 38B, het opleggen van maatwerkvoorschriften, 16-3113WB, 15-12-2016 (28)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 38B, het verzorgen van bewegen met en zonder begeleiding van muziek, 16-2959WB, 15-12-2016 (23)

6211 PE, Brusselsestraat 10C, het renoveren en verbouwen van het pand, 16-2840WB, 16-12-2016 (WB03)

6211 PM, Statensingel 71, VK het legaliseren van kamerverhuur, 16-2921WB, 15-12-2016 (WB03)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 2, het verbouwen van het pand, 16-2334WB, 14-12-2016 (WB03)

6211 TE, Sint Servaasklooster 32, het herinrichten van het pand in verband met de omzetting in wooneenheden, 16-0569WB, 19-12-2016 (WB02)

6212 **, t.o. Sint Pietersluisweg 54, het officieel registreren van de scoutingboot met bijeenkomst- en logiesfunctie, 16-3253WB, 15-12-2016 (WB01)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 7, het kappen van 2 bomen, 16-3211WB, 16-12-2016 (WB02)

6212 AE, Lage Kanaaldijk 6, het verbouwen van de woning, 16-3291WB, 20-12-2016 (WB01)

6212 CN, Burgemeester Ceulenstraat 13B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3277WB, 19-12-2016 (WB01)

6212 NL, Jekermolenweg 76, het inhalen van achterstallig onderhoud, 16-2971WB, 19-12-2016 (WB02)

6212 XV, Sint Pietersluisweg 53 en 54, het plaatsen van een houten scherm op het achterterrein, 16-2793WB, 16-12-2016 (WB08)

6213 GC, Tongerseweg 241, het bouwen van een garage bij de monumentale villa, 16-2989WB, 14-12-2016 (WB02)

6213 NE, Susserweg 29, het legaliseren van 3 studenteneenheden, 16-2832WB, 14-122-2016 (WB03)

6214 **, Molukkenstraat bij huisnummer 14 en Floresstraat ong., het kappen van 10 bomen, 16-3163WB, 20-12-2016 (WB02)

6214 AA, Sint Annalaan 19B en 19C, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2785WB, 19-12-2016 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 58C, het vervangen van het kozijn en de schoorsteen voor de keuken, 16-2998WB, 14-12-2016 (WB03)

6214 AH, Brandenburgerplein 13B, het legaliseren van de woningomzetting naar kamers, 16-2887WB, 14-12-2016 (WB08)

6214 AH, Brandenburgerplein 13C, het legaliseren van de woningomzetting naar kamers, 16-2888WB, 14-12-2016 (WB08)

6214 AH, Brandenburgerplein 13d, het legaliseren van de woningomzetting naar kamers, 16-2892WB, 14-12-2016 (WB08)

6215 XH, Plutohof 37, het kappen van een berkenboom in de voortuin, 16-3237WB, 20-12-2016 (WB02)

6217 **, Ravelijncomplex, het kappen van een boom, 16-3200WB, 16-12-2016 (WB02)

6217 CK, Widelanken 92 tot en met 184, het slopen van 72 woningen, 16-3286WB, 20-12-2016 (WB01)

6217 CR, Clavecymbelstraat 31, het uitbreiden van de PLUS Supermarkt, 16-2263WB, 20-12-2016 (WB02)

6217 KB, Sint Annalaan 52B, vergunningverlening woningsplitsing na bezwaar, 16-0776BB, 14-12-2016 (WB17)

6217 XW, Bazuinstraat en omgeving, het renoveren en verduurzamen van 99 eengezinswoningen, 16-3296WB, 20-12-2016 (WB01)

6218 RX, Arkebusruwe 26, het kappen van een boom, 16-3292WB, 20-12-2016 (WB01)

6219 **, Fort Willemweg bij nummer 75, het kappen van 3 bomen, 16-3285WB, 20-12-2016 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2A, het renoveren van het Lab-gebouw, 16-3271WB, 16-12-2016 (WB01)

6221 **, Spoorweglaan/Bourgognestraat te Maastricht, AA093502755, 16-0265BM, 20-12-2016 (BM08)

6221 BN, Stationsstraat 23A, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3258WB, 15-12-2016 (WB01)

6221 BR, Stationsstraat 56A en 56B, het legaliseren van de splitsing/wijziging op de begane grond, 16-3246WB, 15-12-2016 (WB01)

6221 CC, Alexander Battalaan 79, het splitsen van de woning, 16-1929WB, 19-12-2016 (WB02)

6221 CH, Lage Barakken 3, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3261WB, 15-12-2016 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27, het wijzigen van de winkelpui, 16-3249WB, 15-12-2016 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 31, het wijzigen van de bestemming van het perceel van winkel naar horeca, 16-2862WB, 19-12-2016 (WB02)

6221 EG, Rechtstraat 55, het legaliseren van kamerverhuur, 16-2842WB, 16-12-2016 (WB03)

6221 EH, Rechtstraat 79BCD, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 woningen, 16-3179WB, 16-12-2016 (WB02)

6221 EN, Oeverwal 9 A03, A04, A05, het verbouwen van de koeltoren, 16-2283WB, 19-12-2016 (WB02)

6221 EN, Oeverwal 9A02, het bouwen van een grondgebonden woning, 16-2285WB, 15-12-2016 (WB04)

6221 GA, Stenenwal 31, het legaliseren van 3 studentenkamers, 16-2838WB, 16-12-2016 (WB03)

6221 GJ, Heugemerweg 20C, een aanvraag kamerverhuur via hospitaregeling, 16-2972WB, 14-12-2016 (WB02)

6221 KX, Avenue Ceramique 300, het wijzigen van de gevelreclame, 16-3272WB, 19-12-2016 (WB01)

6221 XE, Coclersstraat 12A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-2827WB, 15-12-2016 (WB03)

6221 XK, Sint Antoniuslaan 60, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3260WB, 15-12-2016 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 116, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3275WB, 19-12-2016 (WB01)

6224 EH, Koningsplein 101A t/m 117E, het renoveren van de gemeenteflat, 16-3263WB, 15-12-2016 (WB01)

6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 91, het legaliseren van de omzetting van woonhuis naar 3 kamers en 1 studio, 16-2855WB, 16-12-2016 (WB02)

6224 GP, Frankenstraat 185, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3264WB, 15-12-2016 (WB01)

6225 EB, Ambyerstraat Noord 71, VK het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2861WB, 20-12-2016 (WB03)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 190, het rooien van 2 bomen, 16-3191WB, 14-12-2016 (WB02)

6225 XW, Stadionplein 10, het vervangen van het bestaande naambord met led-verlichting door een nieuwe en het bevestigen van lampen op de muur, 16-3248WB, 15-12-2016 (WB01)

6226 CH, Gerechtigheidslaan 2ABC, het legaliseren van 4 woningen, 16-2538WB, 20-12-2016 (WB02)

6226 DD, Giel Duijkersstraat 5, het plaatsen van een gaashekwerk met een spijlenschuifpoort, 16-2685WB, 16-12-2016 (WB08)

6227 AA, Akersteenweg 28, het legaliseren van kamerverhuur, 16-2885WB, 16-12-2016 (WB02)

6227 AB, Akersteenweg 76, het maken van een aanbouw op de begane grond, 16-3298WB, 20-12-2016 (WB01)

6227 SR, Oude Kerkstraat 8, het omzetten van één woning naar kamerverhuur, 16-2555WB, 14-12-2016 (WB02)

6228 AM, Bogaartsborg 30A en 30B, het kappen van 1 boom, 16-3251WB, 15-12-2016 (WB01)

6228 SJ, Bovenstebosch 16, het uitbreiden van het woonhuis, 16-3244WB, 15-12-2016 (WB01)

6228 SJ, Bovenstebosch 16, het uitbreiden van het woonhuis, 16-3244WB, 19-12-2016 (WB02)

6229 EA, Aubeldomein 19 en 21 en Jac Thijssedomein 2, het legaliseren van de woningsplitsing van 3 naar 6 woningen, 16-3055WB, 19-12-2016 (WB02)

6229 GM, Bellomontedomein 90, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 16-2841WB, 14-12-2016 (WB02)

6229 GN, Dopplerdomein 35 en 37, het legaliseren van de splitsing van 2 naar 4 woningen, 16-3054WB, 19-12-2016 (WB02)

6229 GW, Endepolsdomein 5, het plaatsen van nieuwe gevelreclame en het wijzigen van bestaande zuil, 16-3255WB, 15-12-2016 (WB01)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 23, het plaatsen van een woonwagen, 16-3193WB, 16-12-2016 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 1, het bouwen van een Multifunctioneel Centrum Maasveld, 16-3217WB, 16-12-2016 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.