Bekendmakingen week 52

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Vijfkoppen, het restaureren van het rondeel Haet ende Nijt, 17-2280WB, 15-12 (WB02)

6211 CK, Markt 37, het treffen van geluidsisolerende voorzieningen, 17-1617WB, 18-12 (WB03)

6211 CK, Markt 38, het verplaatsen van de toiletruimte naar de 1e verdieping, het gedeeltelijk verwijderen van een tussenwand en het maken van een schuifraam in de voorgevel, 17-1908WB, 19-12 (WB03)

6211 CL, Markt 78, het restaureren van het goudleerbehang en de schoorsteenstukken, 17-1414WB, 15-12 (WB07)

6211 CP, Spilstraat 16, het realiseren van studio's boven het winkelpand, 17-2567WB, 19-12 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 19, 23 en 25B, het wijzigen van de brandcompartimentering, 17-2450WB, 19-12 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 34, het plegen van verbouwingen aan niet-monumentele onderdelen van het pand, 17-2099WB, 18-12 (WB03)

6211 EB, Sporenstraat 5, het plaatsen van nieuwe openbare verlichting, 17-2428WB, 18-12 (WB02)

6211 EX, Het Bat 12, het aanbrengen van 3 permanente gevelreclames, 17-2560WB, 18-12 (WB01)

6211 EX, Het Bat 12, het aanbrengen van tijdelijke gevelreclame ten behoeve van de aankondiging van de bouw, 17-2561WB, 18-12 (WB01)

6211 EX, Het Bat 12, het vervangen van het bestaande enkel glas voor isolerend monumentenglas, 17-2559WB, 18-12 (WB01)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 5, het legaliseren van 4 woningen, 17-2540WB, 14-12 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 2, het aanbrengen van een luchtrooster in de voorgevel, het wijzigen van de pui en plaatsen van een gevelterrasschot, 17-0866WB, 19-12 (WB02)

6211 NH, Calvariestraat 19, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2562WB, 19-12 (WB01)

6211 NZ, Kommel 22A en 22B, het splitsen van het kantoorpand voor kamerverhuur, 17-2296WB, 15-12 (WB02)

6211 PB, Brusselsestraat 33, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2550WB, 15-12 (WB01)

6211 PD, Brusselsestraat 131D, het legaliseren van de woningsplitsing en het maken van een loggia op de 3e verdieping, 17-1855WB, 18-12 (WB02)

6211 PG, Brusselsestraat 54, het legaliseren van de woningsplitsing in 5 zelfstandige woningen, 17-2553WB, 15-12 (WB01)

6212 BP, Glacisweg 26, een aanvraag wijziging gebruik terrasvergunning, 17-2112WB, 15-12 (WB03)

6212 BP, Glacisweg 26, het uitbreiden van het terras, 17-2461WB, 18-12 (23)

6212 EP, Observantenweg 53, het realiseren van een nieuwe woonkeuken aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, 17-2052WB, 15-12 (WB03)

6212 XA, Mergelweg 31, het verbouwen en uitbreiden van de tussenwoning, 17-2130WB, 14-12 (WB02)

6212 XH, Mergelweg 40, het aanbrengen van reclameletters aan de gevel en het wijzigen van de kleur van de gevelbanden en plint, 17-2295WB, 15-12 (WB02)

6212 XR, Hoge Kanaaldijk 12, het plaatsen van een fietsenberging en erfafscheiding in de voortuin, 17-2176WB, 15-12 (WB03)

6213 BG, Cannerweg 2, het vervangen van de kozijnen op de begane grond in de voorgevel, 17-2022WB, 18-12 (WB02)

6215 BE, Herculeshof 23, het moderniseren van het winkelcentrum, 17-1874WB, 15-12 (WB02)

6216 GC, Dousbergweg 90, het bouwen van een zwembad bij Resort Maastricht, 17-0826WB, 14-12 (WB07)

6217 HB, Brusselseweg 222, het legaliseren van de bestaande wooneenheden, 17-2544WB, 14-12 (WB01)

6217 KW, Joseph Hollmanstraat 25, het kappen van een wilg, 17-2379WB, 14-12 (WB02)

6218 BE, Arrestruwe 51, het oprichten van Scooter Centrum Maastricht, 17-2408WB, 18-12 (23)

6218 CK, Florijnruwe 98C, het plaatsen van een antenne, 17-2538WB, 14-12 (WB01)

6218 GG, Raffineursdonk 42, het legaliseren van de bestaande airco buiten unit en de bestaande erfafscheiding, 17-2039WB, 19-12 (WB02)

6218 TL, Floretruwe 37, het kappen van 35 bomen, 17-2325WB, 19-12 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 35, de interne verbouwing van de commerciële ruimte, verplaatsing trap, toevoegen 2 toiletruimten en daklicht koepels vervangen door een lichtstraat, 17-2568WB, 19-12 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 20, het monteren van een lichtreclame en een haakse lichtbak op de gevel, 17-1882WB, 15-12 (WB02)

6221 EJ, Rechtstraat 22, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca, 17-1715WB, 15-12 (WB02)

6222 **, Kasteel Aldengoorstraat ong. Plangebied Rijdam, het aanleggen van de openbare ruimte van het Rijdam Terrein, 17-2219WB, 14-12 (WB02)

6223 AX, Bosveldweg 9, een stookontheffing (het organiseren van een vreugdevuur), 17-2456WB, 18-12 (39)

6224 AJ, Meerssenerweg 313, het plaatsen van een dakkapel, 17-2558WB, 18-12 (WB01)

6224 CP, President Rooseveltlaan 211, het plaatsen van een pantry en toilet unit, 17-2020WB, 15-12 (WB02)

6224 LE, Heerderweg 16, het legaliseren van de woning, 17-2552WB, 15-12 (WB01)

6225 BL, van Slijpestraat 87, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 17-1724WB, 19-12 (WB08)

6226 XW, Keerderstraat 260A01, 260A02 en 260B, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0737WB, 14-12 (WB02)

6227 AA, Akersteenweg 32, 32A en 32C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2569WB, 19-12 (WB01)

6227 AC, Akersteenweg 110, het wijzigen van een magazijn in een woning, 17-2097WB, 15-12 (WB03)

6227 AE, Akersteenweg 196, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2548WB, 15-12 (WB01)

6228 XV, Bronckweg 500, het verplaatsen van een bovengrondse dieseltank, 17-2415WB, 18-12 (23)

6229 VN, Gronsvelderweg 90, het kappen van 38 bomen, 17-2546WB, 15-12 (WB01)

6229 VN, Gronsvelderweg 90, het verbouwen en uitbreiden van het bestaande kleed-/clubgebouw van sportpark Heugem, 17-2225WB, 14-12 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.