Bekendmakingen week 6

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CA, Kleine Gracht 21, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-3160WB, 25-1 (WB03)

6211 CT, Grote Staat 5-15, het vervangen van de handelsreclame, 16-3026WB, 27-1 (WB03)

6211 ED, Kleine Staat 3, het wijzigen van de gevelreclame, 16-2637WB, 31-1 (WB02)

6211 EH, Muntstraat 29-31, het legaliseren van de bestaande reclame, 17-0205WB, 27-1 (WB01)

6211 ER, Jodenstraat 32, het beletteren van de ramen, 17-0187WB, 26-1 (WB01)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 10, het wijzigen van de gevelreclame in verband met wijziging huisstijl van Vanilia, 17-0224WB, 31-1 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 5, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0216WB, 30-1 (WB01)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 14A, schilderwerkzaamheden aan de kozijnen, voordeur, goot en dakkapellen, 17-0218WB, 31-1 (WB01)

6211 JD, Tafelstraat 16-18, het splitsen van het bestaande dubbele woonhuis in 1 woning en 7 wooneenheden, 17-0190WB, 27-1 (WB01)

6211 KA, van Heylerhofflaan 18, het vergroten van de al vergunde uitbouw, 16-3132WB, 27-1 (WB02)

6211 KN, Kakeberg 8, het legaliseren van kamerverhuur en woningsplitsing, 16-3283WB, 25-1 (WB02)

6211 LE, Vrijthof 47, het plaatsen van zonnepanelen, 17-0198WB, 27-1 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 4, 4A en 4B, het splitsen van 3 woningen in 7 woningen, 16-3204WB, 31-1 (WB03)

6211 LX, Polvertorenstraat 1, het plaatsen van een dakkapel, 17-0175WB, 25-1 (WB01)

6211 LX, Polvertorenstraat 5, het verbouwen van het woonhuis, 17-0226WB, 31-1 (WB01)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 34, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-3363WB, 30-1 (WB02)

6211 NT, Jekerstraat 10, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0181WB, 26-1 (WB01)

6211 RJ, Herbenusstraat 178, het verbouwen van het pand tot 5 studio's, 16-3376WB, 30-1 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het legaliseren van 27 zelfstandige woningen, 16-1719WB, 30-1 (WB02)

6211 SP, Bogaardenstraat 52, het legaliseren en een kleine bouwkundige ingreep voor het brandveilig maken, 17-0229WB, 31-1 (WB01)

6211 SX, Grote Gracht 60, het intern verbouwen van het pand, 16-3188WB, 30-1 (WB03)

6211 SX, Grote Gracht 60A, het legaliseren van appartementen, 16-3176WB, 30-1 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 10, het renoveren van het dak, 17-0191WB, 27-1 (WB01)

6212 **, Sint Gerlachuspad, het plaatsen van een nieuw tuinhuis, 17-0209WB, 30-1 (WB01)

6212 BS, Pastoor Kribsweg 5, het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel, 17-0200WB, 27-1 (WB01)

6212 CB, Sint Willibrordusstraat 12, het plegen van restauratiewerkzaamheden aan een deel van de daken van de kerk, 16-3173WB, 30-1 (WB03)

6212 NH, Luikerweg 80, het realiseren van een waterdichte afdichting boven vlak caponnière 2, 16-3144WB, 30-1 (WB03)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 21, het verbouwen van de bestaande serre, 16-3033WB, 30-1 (WB03)

6213 GA, Tongerseweg 57, het herbestemmen van het complex Carre, 17-0194WB, 27-1 (WB01)

6215 **, Drusushof ter hoogte van nr. 18, het kappen van een boom, 16-3210WB, 30-1 (WB08)

6215 TS, Marsanahof 76 NB, het vervangen van een gasdistrictstation, 17-0154WB, 25-1 (23)

6216 NT, Glazeniersdreef 51, het gebruiken van de garage als schoonheidssalon, 17-0206WB, 30-1 (WB01)

6217 **, Hoge Fronten, het restaureren van de vestingwerken Hoge Fronten, 16-1527WB, 30-1 (WB07)

6217 CK, Widelanken 92A t/m 184, het kappen van 5 bomen, 16-3303WB, 31-1 (WB08)

6217 GX, Brusselseweg 387A, VK- het legaliseren van de kamerverhuur van de bovenwoning, 16-2339WB, 26-1 (WB02)

6217 KP, Victor de Stuersstraat 7, het legaliseren van de woningomzetting in kamerverhuur, 16-1841WB, 26-1 (WB02)

6217 KV, Franquinetstraat 30B, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-1642WB, 19-1 (WB12)

6217 LA, Orleansplein 11, het legaliseren van de kamerverhuur dan wel woningsplitsing, 17-0223WB, 31-1 (WB01)

6217 LD, Orleansstraat 1, het uitbreiden van de bestaande werkplaats, 17-0203WB, 27-1 (WB01)

6217 LR, Menno van Coehoornstraat 23, het legaliseren van de kamersplitsing, 16-1845WB, 26-1 (WB02)

6217 PG, Pieter Poststraat 48, het splitsen en omzetten van een woning in 3 appartementen, 17-0179WB, 26-1 (WB01)

6218 **, Postbaan 587 NB, het vervangen van een gasdistrictstation, 17-0151WB, 25-1 (23)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het vervangen van de bestaande handelsreclame door een nieuwe, 16-3006WB, 26-1 (WB08)

6221 BL, Wilhelminasingel 78, het rooien van 4 bomen en het herplanten van meerdere Portugese Lauriers, 17-0166WB, 27-1 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 23A, het legaliseren woningsplitsing, 16-3258WB, 30-1 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 35, een interne verbouwing, 17-0180WB, 26-1 (WB01)

6221 BR, Stationsstraat 56A-56B, het legaliseren van de verbouwing van een gedeelte van de winkel op de begane grond en 1e verdieping naar woning, 16-3246WB, 27-1 (WB02)

6221 BV, Bourgognestraat 3, het verbouwen van het pand (uitbreiding bijgebouw en kamerverhuur), 16-3151WB, 25-1 (WB02)

6221 CA, Alexander Battalaan 1B, het legaliseren van de kamerverhuur dan wel woningsplitsing, 17-0228WB, 31-1 (WB01)

6221 EA, Wycker Brugstraat 3, het verbouwen van het winkelpand, 17-0189WB, 26-1 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27 en Wycker Grachtstraat 3B, de inpandige verbouwing van een slagerij naar winkel, 16-2954WB, 31-1 (WB03)

6221 EB, Wycker Brugstraat 27, het wijzigen van de winkelpui, 16-3249WB, 26-1 (WB02)

6221 GH, Heugemerweg 93, het omzetten van een woning naar kamerverhuur, 17-0220WB, 31-1 (WB01)

6222 BE, Balijeweg 101, een gebruiksvergunning voor een multifunctioneel schoolgebouw, 16-0399WB, 25-1 (WB07)

6222 CW, Askalonstraat 65, het kappen van 6 bomen, 17-0197WB, 27-1 (WB01)

6222 EH, Sionsweg 39A, aanvraag revisievergunning voor het 150/50/10kV schakelstation, 16-2906WB, 9-2 (WB05)

6222 NL, Ankerkade 111, AA093500074, 16-0274BM, 25-01 (BM02)

6223 HG, Kapelaanstraat 87, het plaatsen van een dakkapel en het verplaatsen van ramen naar de topgevel, 17-0193WB, 27-1 (WB01)

6224 EM, Voltastraat 40A, het brandveilig gebruik voor kinderopvang, 16-1861WB, 26-1 (WB07)

6224 JA, Scharnerweg 1, het legaliseren van een woningsplitsing en het toevoegen van een woning op de begane grond, 17-0174WB, 25-1 (WB01)

6224 JD, Scharnerweg 137, het legaliseren van kamerverhuur, 16-2970WB, 25-1 (WB03)

6225 AS, Westrand 23A t/m 23H, het verbouwen van beschermd rijksmonument tot 8 zelfstandige woningen, 16-1728WB, (WB05)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 174, het plaatsen van een reclame aan het bedrijfsgebouw, 17-0219WB, 31-1 (WB01)

6225 JL, Tarwehegge 8, het plaatsen van een aluminium terrasoverkapping, 17-0183WB, 26-1 (WB01)

6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 33, het legaliseren van de bedrijfswoning bij het restaurant, 16-2425WB, 25-1 (WB02)

6226 GM, Raadhuisstraat 11, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 16-2980WB, 30-1 (WB02)

6226 TB, Hanedoorn 2, het plaatsen van een raam in de zijkant van de hoekwoning, 17-0214WB, 30-1 (WB01)

6226 WJ, Sleedoorn 50, het kappen van een berkenboom, 17-0184WB, 26-1 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 67, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0178WB, 25-1 (WB01)

6227 CS, De Mandel 7 04, het vervangen van de niet vergunde lichtbak door een nieuw beeldmerk in separate doosletters, 16-2983WB, 27-1 (WB02)

6227 SZ, Veldstraat 16, het kappen van 2 fruitbomen (kersen) in de achtertuin, 17-0215WB, 30-1 (WB01)

6228 CB, Haafkensborg thv 85, het kappen van 1 boom, 17-0143WB, 27-1 (WB02)

6229 AG, Heugemer Pastoorsstraat 13A, het verbouwen van een gezondheidscentrum naar een grondgebonden zelfstandige woning, 16-3337WB, 26-1 (WB02)

6229 GW, Endepolsdomein 5, het plaatsen van nieuwe gevelreclame en het wijzigen van bestaande zuil, 16-3255WB, 30-1 (WB02)

6229 VW, Termileslaan 80, het plaatsen van een schoorsteenpijp op de overkapping, 17-0207WB, 30-1 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 1, het kappen van een aantal bomen, 17-0182WB, 26-1 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 1, het kappen van een aantal bomen, 17-0182WB, 31-1 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 25, het wijzigen van de interne constructie RIF-gebouw, 16-3208WB, 25-1 (WB02)

6229 ZD, Krokusbeemd 55, het constructief wijzigen van de boerderij en het aanbouwen van een schuur, 16-3212WB, 25-1 (WB02)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB12   Omgevingsvergunning reguliere procedure van rechtswege

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08:Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB12:Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Indien tijdig een bezwaarschrift wordt ingediend, treedt deze van rechtswege verleende vergunning niet eerder in werking dan nadat op het bezwaarschrift is beslist.

Categorie WB05:Deze plannen liggen vanaf 10 februari 2017 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07:Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM02: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.