Bekendmakingen week 6

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Maagdendries, het kappen van 2 bomen, 19-0118WB, 29-1 (WB02)

6211 **, Vrijthof, het corrigeren van het hoogteverschil van de bestrating bovenbordes Vrijthof middels 2 nieuwe traptreden, 18-2842WB, 29-1 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 30, het verbouwen van het pand tot bowlingbaan met Prison Island en restaurant, 19-0022WB, 30-1 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 60, het doen van constructie aanpassingen aan de tweede verdiepingsvloer en de kapconstructie, 18-2550WB, 24-1 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 60, het oprichten van het bedrijf Piece of Cake Maastricht B.V. - 2019-201577, 19-0225WB, 30-1 (23)

6211 AX, Fenikshof 1, het plaatsen van reclame (tijdelijke fotografie uit het verleden), 19-0251WB, 28-1 (WB01)

6211 CL, Markt 63 en 64, het aanvragen van terrasschotten en parasols, 18-2678WB, 28-1 (WB03)

6211 EH, Muntstraat 37, het herstellen van de goot aan de straatzijde, 18-2816WB, 25-1 (WB02)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 17, het wijzigen van de winkelpui en het aanbrengen van reclame aan de gevel, 18-2440WB, 24-1 (WB02)

6211 ET, Maastrichter Brugstraat 4, het plaatsen van reclame op de gevel, 19-0252WB, 28-1 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 25, het wijzigen van de bestemming winkel naar winkel met ondersteunende horeca, 18-2593WB, 24-1 (WB03)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 18, het plaatsen van reclame op de gevel en raam, 19-0163WB, 24-1 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 26, het verplaatsen van de keuken en wijzigen van de begane grond, 18-1849WB, 30-1 (23)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 28, het inpandig verbouwen van café van de Kaart, 18-2706WB, 25-1 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 30B, het verdoeken van de bestaande luifel met kleurwijziging, 19-0224WB, 24-1 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 1, het uitvoeren van dakwerkzaamheden, 19-0255WB, 29-1 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 38, het kappen van een boom, 19-0262WB, 30-1 (WB01)

6211 LP, Tongersestraat 50, het verbouwen van de voorgevel en uitbreiden bestaande bebouwing, 19-0254WB, 29-1 (WB01)

6211 LP, Tongersestraat 68, het wijzigen van de bestaande compartimentering, 19-0257WB, 29-1 (WB01)

6211 PB, Brusselsestraat 39, het installeren van een alarmsysteem, 19-0235WB, 25-1 (WB01)

6211 PZ, Herdenkingsplein 42, het plaatsen van zonnepanelen, 19-0228WB, 24-1 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 84, het herstellen van het gebruik van het pand als een woning, 19-0267WB, 30-1 (WB01)

6211 SN, Capucijnengang 2, het aanbrengen van een kunstwerk (plaquette) aan de zuidmuur van de synagoge, 18-2685WB, 30-1 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 10, het aanbrengen van zonwering aan de gevel begane grond, 18-2715WB, 24-1 (WB02)

6211 TD, Oude Tweebergenpoort 8B, het aanbrengen van een luifel, 19-0232WB, 25-1 (WB01)

6211 XZ, Sphinxcour 1, het aanbrengen van een gevelverlichting, 19-0263WB, 30-1 (WB01)

6212 CT, Burgemeester Ceulenstraat 80A, het verbouwen van de voormalige stallen tot woonruimte, 18-2483WB, 24-1 (WB03)

6212 HD, Laan van Brunswijk 91, het kappen van een boom/struik, 19-0241WB, 27-1 (WB01)

6213 **, Vroenhovenweg, het maken van een inrit in de helling van het perceel, 19-0240WB, 27-1 (WB01)

6214 RS, Proosdijweg 73-83, Gerard van Wermweg 2-53, Gebroeders Moorsweg 1-14, Lambrecht van Middelhovenweg 1-24, Ambachtsweg 34, het renoveren van 7 woningblokken (90 woningen) (Blauw dorp), 18-1311WB, 24-1 (WB02)

6215 SH, Cupidohof 56, het plaatsen van een dakkapel, 19-0128WB, 30-1 (WB02)

6216 CE, Brusselsepoort, NZ093500912, 19-0020BM, 24-1 (BM01)

6216 GK, Het Wilhelmus 1, het veranderen van het bedrijf Dormio Resort Maastricht BV. - 2018-207541, 18-2754WB, 24-1 (23)

6216 XB, Silexstraat 41, het legaliseren van de buitenberging en de reclamevoering, 18-2693WB, 29-1 (WB03)

6218 ER, Alde Caerteruwe 7, het legaliseren van een overkapping, 19-0222WB, 24-1 (WB01)

6219 NT, Sortieweg 39, een milieuneutrale aanvraag maalinstallatie gebouw 8 en het tijdelijk bouwen van een stikstoftrailer op het buitenterrein voor een termijn van 2 of 3 jaar (2019-100017), 18-2827WB, 29-1 (WB03)

6221 **, Stationsplein, NZ093500647, 19-0007BM, 28-1 (BM02)

6221 AB, François de Veijestraat 6, het verbouwen van het voormalig PLEM kantoor en het realiseren van 5 nieuwbouw woonblokken, 18-2691WB, 29-1 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 21-23, het verbouwen en uitbreiden van Bread & Delicious, 18-2317WB, 25-1 (WB03)

6221 BT, Stationsplein 29, het rolstoeltoegankelijk maken van de hoofdentree en het aanpassen van de containeropslag en de perronopgang aan de noordentree van het stationsgebouw, 18-2581WB, 28-1 (WB03)

6221 CL, Akerstraat 11, het omzetten van 13 wooneenheden en een berging naar 15 wooneenheden, 19-0038WB, 29-1 (WB02)

6221 GE, Heugemerweg 35A, het uitbreiden met 1 verhuurbare kamer tot 9 kamers, 19-0039WB, 28-1 (WB02)

6221 JP, Plein 1992 53, het aanbrengen van een stalen opvangconstructie voor de bomensleuf, 18-2746WB, 28-1 (WB02)

6221 XH, Sint Antoniuslaan 21, het verzoek om maatwerkvoorschriften (zonder vetafscheider lozen) - 2019-201479, 19-0200WB, 28-1 (28)

6222 AA, Borgharenweg 4, het intern verbouwen van het pand, 19-0239WB, 25-1 (WB01)

6222 BM, Bethlehemweg 2, het kappen van 56 bomen, 19-0237WB, 25-1 (WB01)

6222 BM, Bethlehemweg 2, ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de nieuwbouw voor de huisvesting van de studenten, 7-2 (36a)

6222 EP, Pastoor Mulkenshof 25, het beginnen van een klein salon aan huis, 19-0245WB, 28-1 (WB01)

6222 NE, Korvetweg 18, het opstellen van maatwerkvoorschriften - 2018-203164, 19-0236WB, 24-1 (28)

6222 NL, Ankerkade 225, het vervangen van de huidige warmtekrachtkoppeling (WKK) door een nieuwe inclusief een voorbehandeling door een biogasreinigingsinstallatie - 2018-207713, 18-2844WB, 29-1 (WB02)

6222 NS, Galjoenweg 19, 19-0025BM, 29-1 (BM01a)

6224 AP, Old Hickoryplein 3 - 24, NZ093500482, 19-0021BM, 23-1 (BM01a)

6224 EK, Voltastraat 7, het oprichten van het bedrijf Lemmens Supermarkt BV-Jumbo Voltastraat - 2019-201193, 19-0075WB, 30-1 (23)

6224 JA, Scharnerweg 33, het realiseren van een aanbouw aan de bestaande achtergevel, 18-2579WB, 29-1 (WB03)

6224 JG, Scharnerweg 20, het wijzigen van de bestaande woning in kamergewijze verhuur, 18-2379WB, 30-1 (WB03)

6224 KD, Oranjeplein 7, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 19-0132WB, 30-1 (WB02)

6224 LA, Heerderweg 49B, het legaliseren van de begane grond, 18-2102WB, 25-1 (WB08)

6224 TL, Stadhoudersstraat 32, het realiseren van een aanbouw aan de woning, 19-0215WB, 30-1 (WB02)

6225 BL, van Slijpestraat 87, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 17-1724WB, 15-1 (WB17)

6225 XP, Discusworp 4, het plaatsen van een overdekte fietsenstalling, 19-0231WB, 24-1 (WB01)

6226 AE, Koning Clovisstraat 1, het legaliseren van de woning, 18-1877WB, 29-1 (WB02)

6226 CC, Mockstraat 44, het kappen van een naaldboom, 19-0015WB, 29-1 (WB02)

6226 EG, Adelbert van Scharnlaan D 5, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar horeca categorie 1/2, 18-2708WB, 29-1 (WB03)

6226 GC, Monseigneur Soudantstraat 1, het plaatsen van zonnepanelen, het vernieuwen van de beglazing en het schilderen van de gevels, 18-2407WB, 25-1 (WB02)

6226 WC, Meidoorn 74, het plaatsen van een dakkapel, 19-0259WB, 29-1 (WB01)

6227 **, Plein Sint Petrus Banden ong., een verzoek tot afwijking van het planologisch regime voor de terreininrichting, 18-2701WB, 25-1 (WB03)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het vervangen van de bestaande kozijnen door nieuwe grotere kozijnen, 18-2672WB, 24-1 (WB03)

6227 BK, Dorpstraat 23, het plaatsen van een terras naast het café, 19-0226WB, 24-1 (WB01)

6227 BX, Einsteinstraat 26, het vestigen van een dierenartspraktijk, 18-2452WB, 25-1 (WB02)

6229 **, Bedrijfsterrein Maastricht-Eijsden, NZ093500068, 18-0255BM, 30-1 (BM08)

6229 EN, Paul-Henri Spaaklaan 7, het vervangen van de bestaande gevelbelettering met logo in gevelbelettering met logo in LED-verlichting, 18-2687WB, 24-1 (WB02)

6229 PC, Molensingel 87, het uitbreiden van de bestaande koude kas, het verplaatsen van de buitenverkoop en het maken van extra parkeergelegenheid, 18-1260WB, 7-2 (WB05)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01   Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM02   Definitief/instemming evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM08   Definitief / instemmen evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

36a      Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 8 februari 6 weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02, BM08: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 36a: Dit ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ligt vanaf 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Eugène Smeets via (043) 350 45 95.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.