Bekendmakingen week 6

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2018 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Commandeurslaan, het kappen van 8 bomen NBT-Noorderbrugtracé, 18-0310WB, 31-1 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 69-71, het wijzigen van de aanpassingen 3 balkondeuren in de voorgevel en 3 kozijnen in de zijgevel van de reeds vergunde wijziging van het pand, 17-2466WB, 30-1 (WB02)

6211 AV, Boschstraat 71, het vestigen van een restaurant in het hotel ook bedoeld voor gasten van buitenaf, 17-2482WB, 30-1 (WB02)

6211 BK, Hoograamstraat 122, het vergroten van het trapgat naar de zolderverdieping, 18-0173WB, 30-1 (WB02)

6211 CJ, Markt 15, het aanbrengen van gevelreclame, 18-0268WB, 25-1 (WB01)

6211 CK, Markt 37, het treffen van geluidsisolerende voorzieningen, 17-1617WB, 30-1 (WB02)

6211 CL, Markt 73, het monteren van 1 markies aan de voorgevel en enkelzijdige reclame, 17-2071WB, 25-1 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 1, het herstellen van de gevel, 18-0275WB, 26-1 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 32A, het vervangen van de oud concept reclame doosletters met nieuw concept reclame doosletters boven de entree, en in de bestaande haakse lichtbak het oud concept reclame folie vervangen met nieuw concept reclame folie, en de lichtbak zwart schilderen, 17-2380WB, 29-1 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 34, het plegen van verbouwingen aan niet-monumentale onderdelen van het pand, 17-2099WB, 29-1 (WB02)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1, het aanbrengen van een verdiepingsvloer in de linkerbeuk van de Dominicanenkerk, 18-0288WB, 30-1 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 26, het plaatsen van een draagbalk ter vervanging van de gesloopte muur en het vervangen van de plafonds, 17-2479WB, 29-1 (WB02)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 9, een verzoek om toestemming voor een galerie aan huis, 17-2474WB, 31-1 (WB03)

6211 JA, Witmakersstraat 21, het overkappen van de rookplek achter in de tuin, 18-0287WB, 30-1 (WB01)

6211 LK, Minderbroedersberg 4, het intern verbouwen van het universiteitsgebouw, 18-0314WB, 31-1 (WB01)

6211 NW, Kruisherengang 19-23, het plaatsen van een handbediende slagboom ter voorkoming van zwartparkeren op het Kommelplein, 18-0272WB, 26-1 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 84-84A, het verbouwen van het kantoor tot 19 zelfstandige appartementen, 17-2061WB, 25-1 (WB03)

6211 RL, Hoogfrankrijk 36A, het plaatsen van een dakkapel, 17-2440WB, 29-1 (WB03)

6211 RP, Capucijnenstraat 75, het restaureren van het dak, de gevel en de kozijnen, 17-2242WB, 30-1 (WB08)

6211 SX, Grote Gracht 38, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-2265WB, 29-1 (WB02)

6211 SZ, Grote Gracht 88, het legaliseren van kamerverhuur, 18-0285WB, 29-1 (WB01)

6212 AB, Prins Bisschopsingel 53, het plaatsen van een Next Bike stalling, 18-0294WB, 30-1 (WB01)

6212 AG, Lage Kanaaldijk 23B, het maken van een nieuwe inrit voor een personenwagen, 17-2579WB, 31-1 (WB08)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 124A, het verbouwen van het pand, 18-0315WB, 31-1 (WB01)

6213 **, Susserweg, het kappen van 18 bomen rondom Susserweg, 18-0280WB, 28-1 (WB01)

6213 CT, Anjoulaan 27, het plaatsen van een hekwerk en een poort, 17-2631WB, 29-1 (WB02)

6213 GB, Tongerseweg 135, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de realisatie van 62 nieuwe studentenwoningen, 30/11 (36c)

6213 NE, Susserweg 1, het aanpassen van de verleende vergunning 11-0229WB (gedeeltelijk verleend), 17-2220WB, 30-1 (WB02)

6213 NE, Susserweg 1, het tijdelijk afwijken van het geldende bestemmingsplan Maastricht Zuidwest, 17-2572WB, 30-1 (WB03)

6214 AH, Brandenburgerplein 13B-C-D, het legaliseren van kamerverhuur in 3 afzonderlijke woningen, steeds 2 kamers per woning, 18-0297WB, 30-1 (WB01)

6216 BV, Via Regia 145D, het versterken van een uitkragend balkon door middel van carbon ankers, 18-0291WB, 30-1 (WB01)

6217 AL, Rosseelstraat 62, het verlagen van de stoep en het aanbrengen van een wit kruis op de weg, 18-0279WB, 28-1 (WB01)

6217 JN, Antoon van Elenstraat 80, het vervangen van de bestaande dakkapel door een grotere, 17-2492WB, 26-1 (WB03)

6217 KA, Sint Annalaan 12A-12B, het verbouwen van het voormalig restaurant en bovenwoning tot 9 appartementen, 18-0286WB, 29-1 (WB01)

6217 KH, Statensingel 138, het herinrichten van de voormalige zuivelfabriek, 17-2321WB, 26-1 (WB03)

6217 LC, Condéstraat 12B, het kappen van een wilde lijsterbes, 18-0273WB, 26-1 (WB01)

6219 **, Lage Frontweg ongenummerd, (locatie 26, Noorderbrugtracé), AA093502684, 17-0206BM, 31-01 (BM04)

6221 **, Stationsstraat, Spoorweglaan en Parallelweg, AA093502054, 18-0014BM, 25-01 (BM01)

6221 BM, Stationsstraat 17, het uitbreiden van Hotel Le Guide middels 3 hotelkamers, 18-0306WB, 31-1 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 40, het spiegelen en herplaatsen van het bestaande kozijn en borstwering aan de voorgevel, 18-0270WB, 25-1 (WB01)

6221 VD, Baron van Hövellstraat 75, het legaliseren van de woningsplitsing en de kamerverhuur, 17-2436WB, 26-1 (WB03)

6222 **, Abdissenweg 1, AA093500002, 17-0084BM, 18-04-2017 (BM07)

6222 AK, Meerssenerweg 124A01 tot en met 124C02, het herinrichten van het pand voor 7 woningen, 17-2212WB, 26-1 (WB02)

6222 AL, Meerssenerweg 216, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0299WB, 30-1 (WB01)

6222 NE, Korvetweg 26, het bouwen van een onderhoudswerkplaats en het kappen van 7 bomen, 17-2503WB, 31-1 (WB03)

6222 TP, Kasteel Schaloenstraat 52, het wijzigen van de entree, 18-0283WB, 29-1 (WB01)

6223 AW, Ireneweg 6, het bouwen van een garage, 18-0284WB, 29-1 (WB01)

6224 JA, Scharnerweg 47, het kappen van 5 bomen, 18-0029WB, 26-1 (WB02)

6224 JG, Scharnerweg 8B-8C-8D, het legaliseren van de woningsplitsing in 3 zelfstandige appartementen, 18-0281WB, 29-1 (WB01)

6224 LA, Heerderweg 49A-49B, het legaliseren van de kamerverhuur VK, 18-0318WB, 31-1 (WB01)

6225 **, Olympiaweg - Heukelstraat (Sportpark Geusselt), het plaatsen van een prefab standaard garage, 18-0266WB, 25-1 (WB01)

6225 **, Sparrenhoven ter hoogte van nummer 1-3, het kappen van 1 boom, 18-0156WB, 25-1 (WB02)

6225 ND, Bodemsweg 2, het realiseren van 2 woningen in het bijgebouw, 18-0265WB, 25-1 (WB01)

6225 XX, Olympiaweg 68, het plaatsen van reclame op de gevels middels beschildering, 18-0169WB, 30-1 (WB02)

6225 XX, Olympiaweg 91 en 93, het legaliseren van 2 woningen, 18-0171WB, 29-1 (WB02)

6226 BA, Bergerstraat 73, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0100WB, 25-1 (WB02)

6226 CD, Mockstraat 66, het plaatsen van schuttingen rondom de zijkant van de woning, 17-2438WB, 29-1 (WB08)

6226 GP, Burg Cortenstraat 33A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-0300WB, 30-1 (WB01)

6227 AC, Onder de Kerk 6A, het wijzigen van een magazijn in een woning, 17-2097WB, 25-1 (WB02)

6227 BN, Dorpstraat 2, het oprichten van Restaurant Kreta, 17-2580WB, 25-1 (23)

6227 RZ, Langwaterstraat 42, het kappen van een conifeer, 18-0052WB, 25-1 (WB02)

6227 SV, Rijksweg 8, het kappen van 12 bomen, 18-0206WB, 25-1 (WB02)

6227 TS, Sint Servatiusweg 46, het realiseren van een aanbouw en een garage, 18-0305WB, 31-1 (WB01)

6228 XZ, Rijksweg 60 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 17-2600WB, 29-1 (WB02)

6229 BD, Oude Maasstraat 76A en 76B, het splitsen van de woning in 2 woningen, 18-0308WB, 31-1 (WB01)

6229 EA, Jac Thijssedomein 8, het vervangen van de asbesthoudende platen door kunststofplaten, 18-0149WB, 30-1 (WB02)

6229 XT, Maasvelderweg 38A, het plaatsen van een nieuwe buitenberging, 18-0304WB, 31-1 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM04 Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

36c Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie BM01, BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Categorie 36c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.