Bekendmakingen week 7

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2017 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Sphinxterrein (Boschstraat), AA093500094, 16-0201BM, 03-02 (BM04)

6211 AV, Boschstraat 87A, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0277WB, 7-2 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 80, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0235WB, 1-2 (WB01)

6211 BJ, Hoograamstraat 141, het plaatsen van een dakraam en het maken van een trapgat, 16-2673WB, 6-2 (WB02)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 131, het legaliseren van de kamerverhuur 4 wooneenheden, 17-0116WB, 2-2 (WB02)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 154, het legaliseren van de kamerverhuur 4 wooneenheden, 17-0115WB, 2-2 (WB02)

6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van een antenne via een verzwaarde voet op het dak, 17-0278WB, 7-2 (WB01)

6211 GA, Plankstraat 6, het aanpassen van de bestaande uitbreiding aan de achterzijde van het pand en het vervangen van de kozijnen, 16-2950WB, 7-2 (WB02)

6211 JN, Sint Pieterstraat 32-34, het legaliseren van kamerverhuur, 17-0132WB, 3-2 (WB02)

6211 JN, Sint Pieterstraat 6, het bouwen van een opberghok, 17-0287WB, 7-2 (WB01)

6211 LA, Sint Jacobstraat 21, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-2772WB, 6-2 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 4, 4A en 4B, het splitsen van 3 woningen in 7 woningen, 16-3204WB, 6-2 (WB02)

6211 LV, Aldenhofpark 36, het uitbreiden van het woonhuis voor het levensloopbestendig maken van de woning, 17-0252WB, 3-2 (WB01)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 38D, het plaatsen van 2 dakkapellen, 17-0163WB, 3-2 (WB02)

6211 PE, Brusselsestraat 10, het legaliseren van woningsplitsing en het omzetten naar kamers, 16-2945WB, 2-2 (WB03)

6211 PZ, Herdenkingsplein 34A, het kappen van 2 bomen, 17-0254WB, 3-2 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 43 en 45, het verbouwen van het pand tot meerdere onzelfstandige zorgwoningen en ondersteunende gemeenschappelijke ruimten, 16-3067WB, 1-2 (WB03)

6211 RT, Capucijnenstraat 106, het door breken van een muur, 17-0255WB, 3-2 (WB01)

6211 TA, Helmstraat 16B01, het realiseren van een appartement op de 1e verdieping, 17-0240WB, 2-2 (WB01)

6212 **, Glacisweg en St Maartenspoort, AA093502503, 16-0272BM, 02-02 (BM02)

6212 BN, Glacisweg 61, het plaatsen van gevelreclame, 16-3043WB, 2-2 (WB08)

6212 BR, Glacisweg 62A-62B-62C, het legaliseren van de kamerverhuur, 17-0264WB, 6-2 (WB01)

6213 AA, Champs Elyséesweg 5, het omzetten van een woning naar 5 wooneenheden voor kamerverhuur, 17-0237WB, 1-2 (WB01)

6213 BG, Cannerweg 12, het splitsen van de woning en het kappen van een boom, 16-3234WB, 6-2 (WB03)

6214 VJ, Gentiaanstraat 18, het legaliseren van de bestaande woning en de 17 wooneenheden, 17-0023WB, 6-2 (WB03)

6214 XJ, Bataviaplantsoen 1, het kappen van 1 kastanjeboom, 17-0282WB, 7-2 (WB01)

6215 JV, 's-Herenelderenlaan 16, het overkappen van het dakterras, 16-3125WB, 6-2 (WB03)

6216 NZ, Glazeniersdreef 54, een verzoek om legalisatie van de afgeweken werkzaamheden, 17-0234WB, 1-2 (WB01)

6216 TD, Voldersdreef 15, het kappen van een apenboom, 17-0270WB, 6-2 (WB01)

6217 CN, Widelanken 92A t/m 170C, het kappen van 4 bomen, 17-0244WB, 2-2 (WB01)

6219 BM, Jachthoornstraat 17, het splitsen van de woning in 3 appartementen, 17-0256WB, 3-2 (WB01)

6219 BP, Valkenierstraat 34, het plaatsen van een carport, 17-0242WB, 2-2 (WB01)

6219 ND, Bosscherweg ong. (nabij 29), AA093502056, 16-0275BM, 08-02 (BM04)

6219 ND, Bosscherweg ong. (nabij 29), AA093502056, 16-0275BM, 23-12-2016 (BM03)

6221 BN, Stationsstraat 47, het plaatsen van 2 parasols op het terras, 17-0281WB, 7-2 (WB01)

6221 CB, Alexander Battalaan 43, het legaliseren van 5 appartementen, 17-0257WB, 3-2 (WB01)

6221 CT, Wycker Grachtstraat 9, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde, 17-0236WB, 1-2 (WB01)

6221 GJ, Heugemerweg 2D, het legaliseren van de omzetting kantoor naar 3 woningen, 16-3319WB, 6-2 (WB02)

6221 TS, Bloemenweg 17C, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0263WB, 6-2 (WB01)

6222 **, Willem Alexanderweg ongenummerd, NBT - het slopen van een gedeelte van de Trega muur, 17-0253WB, 3-2 (WB01)

6222 CS, Populierweg 94, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3169WB, 2-2 (WB02)

6222 CW, Askalonstraat 65, het kappen van 6 bomen, 17-0197WB, 7-2 (WB02)

6222 EN, Bersebastraat 11, het bouwen van een portiersloge bij de vloertegelfabriek, 17-0133WB, 2-2 (WB02)

6222 NK, Sleperweg 31, een revisievergunning (2016-602937), 16-3031WB, 16-2 (WB05)

6224 **, NS-emplacement (tegenover Meerssenerweg 311), AA093500647, 17-0019BM, 07-02 (BM02)

6224 EH, Koningsplein 101A t/m 117E, het renoveren van de gemeenteflat, 16-3263WB, 7-2 (WB02)

6224 JH, Scharnerweg 64B, het legaliseren van een buitentrap, 16-3087WB, 2-2 (WB02)

6224 KW, Oranjeplein 209, VK - het legaliseren van kamerverhuur, 17-0269WB, 6-2 (WB01)

6224 LR, Prinsenlaan 10, het legaliseren van kamerverhuur, 16-3165WB, 2-2 (WB02)

6225 GK, Plataanhoven 21, het plaatsen van een overkapping en een fietsenstalling en het verhogen van de schutting, 17-0285WB, 7-2 (WB01)

6225 JW, Kershegge ongenummerd tussen 11 en 17, het kappen van 3 bomen, 17-0162WB, 3-2 (WB02)

6226 **, Bemelerweg ongenummerd, het kappen van 12 essen, 17-0280WB, 7-2 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 34, het slopen van een overkapping, 17-0243WB, 2-2 (WB01)

6226 HG, Laan in den Drink 4, het realiseren van 2 kunstgras voetbalvelden, 17-0268WB, 6-2 (WB01)

6226 WJ, Sleedoorn 50, het kappen van een berkenboom, 17-0184WB, 7-2 (WB02)

6227 AB, Akersteenweg 76, het maken van een aanbouw op de begane grond, 16-3298WB, 6-2 (WB02)

6227 SZ, Veldstraat 16, het kappen van 2 fruitbomen (kersen) in de achtertuin, 17-0215WB, 6-2 (WB02)

6228 ED, Camphaag tussen huisnummers 39 - 43, het kappen van 2 bomen, 17-0266WB, 6-2 (WB01)

6229 **, Rekoutweg ongenummerd, het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw, 17-0271WB, 6-2 (WB01)

6229 AR, Heugemerstraat 241A, het legaliseren van de woningsplitsing, 17-0258WB, 3-2 (WB01)

6229 RB, Rekoutweg 5A, het herinrichten van een uitrit, 17-0250WB, 2-2 (WB01)

6229GS, Gaetano Martinolaan 75-85-95, het realiseren van een nieuwe toegevoegde entree, 17-0265WB, 6-2 (WB01)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

BM02   Definitief/instemming  evaluatieverslag inzake Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging

BM03   Melding ernst en spoed ingediend (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM04  Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 17 februari zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM03: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM02, BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.