Bekendmakingen week 7

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB, 07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6216 **, Brusselsepoort (Winkelcentrum), het renoveren en nieuwbouw Winkelcentrum Brusselsepoort Fase 1A-!D, 19-0289WB, 4-2 (WB01)

6229 **, Hoek P Debyelaan en Joseph Bechlaan, het nieuw bouwen van een centrum voor gezond leven "Mosae Vita" naast Maastricht UMC+ en centraal op de Maastricht Health Campus, 18-2540WB, 5-2 (WB03)

6222 **, Mastlocatie 76 Mariënwaard, NZ093500464, 19-0029BM, 31-01 (BM01a)

6225 **, Ondertunneling A2, NZ093501885, 18-0226BM, 15-02 (BM15)

62****, Wegbermen Limburglaan, Hoge Weerd, Rijksweg, Maasboulevard, Lage Kanaaldijk, Cannerweg, Meerssenerweg, Mariënwaard, Brusselseweg gemeente Maastricht, NZ093502918, 18-0257BM, 05-02 (BM04)

6214 VG, Seringenstraat 7 en Ringovenweg 99, AA093500287, 17-0213BM, 15-02 (BM12)

6211 AV, Boschstraat 73, het herbestemmen van de kapel en het verbouwen van de begane grond en de kelder, 18-2505WB, 6-2 (WB03)

6211 AX, Boschstraat 30, het kappen van 2 berkenbomen, 19-0131WB, 31-1 (WB02)

6211 BV, Maastrichter Pastoorstraat 12A, het bouwen van een nieuw dak met nieuwe dakconstructie, 18-2763WB, 6-2 (WB03)

6211 CK, Markt 36, het vervangen van kunststof kozijnen door authentieke houten kozijnen, 18-1617WB, 1-2 (WB02)

6211 ED, Kleine Staat 7 en Jodenstraat 17, het intern verbouwen tot 4 woningen met een beperkte externe aanpassing van de gevels, 18-2266WB, 5-2 (WB02)

6211 EE, Kleine Staat 8, het wijzigen/veranderen van de winkelpui, 18-2703WB, 31-1 (WB02)

6211 GC, Stokstraat 57, het splitsen van de winkel - bovenwoning en maken van een nieuwe keuken in de bovenwoning, 18-2659WB, 31-1 (WB03)

6211 GD, Stokstraat 44, het repareren van het dak, 18-2697WB, 31-1 (WB02)

6211 HC, Bredestraat 30, het schilderen van de voorgevel, 19-0302WB, 5-2 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 5, het wijzigen van de omgevingsvergunning 14-1260WB, 19-0273WB, 1-2 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 38, het kappen van een boom, 19-0262WB, 6-2 (WB02)

6211 NR, Jekerstraat 11, het wijzigen van de woning tot 4 studentenkamers en 1 studentenappartement, 18-2391WB, 6-2 (WB08)

6211 SX, Grote Gracht 40, het aanbrengen van reclamestickers op de ramen, 19-0301WB, 5-2 (WB01)

6211 XX, Petrus Regoutplein 3, het intern verbouwen van het bestaand kantoorpand, 19-0286WB, 4-2 (WB01)

6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 4, het plaatsen van 3 nieuwe dakkapellen, 19-0281WB, 1-2 (WB01)

6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 8, het renoveren en verbouwen van het pand, 18-2850WB, 4-2 (WB02)

6212 NK, Nekummerweg 31, het vernieuwen van de dakpannen, 19-0304WB, 5-2 (WB01)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 60, het kappen van een dode boom, 19-0269WB, 31-1 (WB01)

6213 AC, Trianonstraat 14-16, het parkeren op het eigen terrein, 18-1043WB, 04-02 (WB17)

6213 CJ, d'Artagnanlaan 115, het bouwen van een carport, 19-0291WB, 5-2 (WB01)

6216 BP, Porseleinstraat 1A, het wijzigen van de winkelfunctie in sportfunctie - bijeenkomstfunctie, 19-0272WB, 31-1 (WB01)

6217 KT, Franquinetstraat 37B, het legaliseren van de woningsplitsing, 18-2836WB, 1-2 (WB03)

6218 AV, Malbergsingel 74, het wijzigen van de bestaande handelsreclame en het aanbrengen van nieuwe handelsreclame, 18-2699WB, 31-1 (WB02)

6218 EP, Papyrussingel 2, aanvraag brandveilig gebruik, 18-1823WB, 14-2 (WB05)

6218 ER, Alde Caerteruwe 7, het legaliseren van een overkapping, 19-0222WB, 6-2 (WB02)

6221 AE, Franciscus Romanusweg 2, het plaatsen van nieuwe handelsreclame aan de gevel, 19-0308WB, 6-2 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 41 en 43, het verbouwen van het pand, aanbrengen van screens, reclame en gevelklok, 18-2692WB, 4-2 (WB02)

6221 BW, Bourgognestraat 27, het plaatsen van de buitenunit van de warmtepomp en plaatsen zonnepanelen, 18-2518WB, 4-2 (WB02)

6221 EK, Rechtstraat 42, het plaatsen van een zonnescherm, 19-0277WB, 1-2 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 11, het plaatsen van een demontabel kozijn met een glazen deur aan de voorkant van het pand, 19-0306WB, 6-2 (WB01)

6221 VH, Paus Leo 13 plein 3, het plaatsen van een nieuw dak met 2 dakkapellen, 19-0271WB, 31-1 (WB01)

6221 XJ, Sint Antoniuslaan 43, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 18-2803WB, 31-1 (WB03)

6222 BD, Balijeweg 17, het uitbreiden van een constructiewerkplaats met een voorraadhal, 19-0276WB, 1-2 (WB01)

6225 EC, Ambyerstraat Noord 137A, het splitsen van de woning voor verhuur woonhuis en appartement, 19-0270WB, 31-1 (WB01)

6225 XW, Stadionplein 10, het aanpassen van de dakconstructie voor het plaatsen van zonnepanelen, 19-0175WB, 1-2 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 73A en 73B, het slopen van de hellende glasdakaanbouw en het plaatsen van een nieuw plat dak en het doen van interne doorbraken in de dragende constructie, 18-2735WB, 5-2 (WB03)

6227 BN, Dorpstraat 28, het verbouwen van het woonhuis en het plaatsen van dakkapellen, 19-0284WB, 3-2 (WB01)

6227 RM, Haspengouw 47, het wijzigen van de bestemming, 18-2758WB, 4-2 (WB03)

6227 RM, Haspengouw 57, het ophogen van de bijbouw tot een volwaardige 1e verdieping, 18-2741WB, 4-2 (WB03)

6227 SG, Op de Was 1B, het vervangen van de garagepoort door een kunststof glazen pui, 19-0109WB, 6-2 (WB02)

6227 SV, Rijksweg 1, het vestigen van een postadres en een opslagruimte voor juweliersartikelen, 19-0279WB, 1-2 (WB01)

6227 SZ, Veldstraat 12-12A, het splitsen van de woning in 4 wooneenheden en plaatsen dakkapel, dakraam en balkon, 18-2613WB, 31-1 (WB03)

6228 DN, Roserije 500, een aanvraag drankvergunning paracommercieel, 18-0937, 07-02 (37C)

Verklaring van decategorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB17   Verleende omgevingsvergunning na bezwaarprocedure

BM01a  Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging

BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming

BM12   Instemming ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming (uitgebreide procedure)

BM15   Ontwerp evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen

37c       Besluit tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en horecawet ten behoeve van een paracommerciële inrichting zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 14 februari 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB17: Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit ter is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie BM12: Belanghebbendenkunnen een beroepschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indien bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie BM15: Deze plannen liggen vanaf 14 februari 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 37c: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.